460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
21
22
23
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hledání, pátrání
cíl hledání
hledat, pátrat (dlouho a složitě)
quest [kwest]
jedn. číslo: quest, množ. číslo: quests, přít. prostý: quest, 3. os. j. č.: quests, průb. čas: questing, prostý min.: quested, příčestí min.: quested
Jeho snaha zjistit proč, ho vedla k tomu, že je všechny navštívil.
His quest to find out why led him to visit them all.
Kevin se vydal hledat nové dobrodružství.
Kevin set off in quest of new adventure.
2/20
+
těsnění
pečeť, plomba
zalepit (obálku)
utěsnit, (u)zavřít, zatavit
zapečetit, zaplombovat
tuleň
seal [siːl]
jedn. číslo: seal, množ. číslo: seals, přít. prostý: seal, 3. os. j. č.: seals, průb. čas: sealing, prostý min.: sealed, příčestí min.: sealed
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate was sealed by a number of factors: financial, social and even meteorological.
Doufám, že tento dar zpečetí naše přátelství.
I hope this present seals our friendship.
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
Země uzavřela své hranice, aby zabránila přílivu nelegálních přistěhovalců.
The country sealed...
Sušenky byly zatuchlé, protože nádoba nebyla řádně uzavřená.
The cookies had...
Truhla s pokladem byla nalezena neporušená a zapečetěná.
The treasure chest...
3/20
+
viník, pachatel
culprit [ˈkʌlprɪt]
jedn. číslo: culprit, množ. číslo: culprits
Kdo je skutečný viník?
Who is the real culprit?
Lisa zná viníka, ale neprozradí ho.
Lisa knows the culprit but is not letting on.
4/20
+
(vy)užít, použít, upotřebit, zužitkovat, uplatnit
zpracovat
utilize [ˈjuːtɪˌlaɪz]
přít. prostý: utilize, 3. os. j. č.: utilizes, průb. čas: utilizing, prostý min.: utilized, příčestí min.: utilized
Hledám práci, ve které mohu využít své schopnosti a technické dovednosti.
I am looking...
Tým zpracoval asi 50 hodin archivních videozáznamů.
The team utilized...
Všichni máme různé dovednosti a schopnosti, které lze v pravý čas využít.
We all possess...
Tento příspěvek by se měl použít pouze na pokrytí vašich nákladů na ubytování.
This allowance should...
5/20
+
kosatka
killer whale [ˈkɪlə weɪl]
jedn. číslo: killer whale, množ. číslo: killer whales
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
Kosatky dosahují délky až deseti metrů.
Killer whales are...
6/20
+
(za)stavit se (u koho)
zaskočit (na návštěvu)
pokles (koho/čeho)
drop in [drɒp ɪn]
přít. prostý: drop in, 3. os. j. č.: drops in, průb. čas: dropping in, prostý min.: dropped in, příčestí min.: dropped in
Zastavte se, kdykoliv budete někde poblíž.
Drop in whenever...
Vědci pozorovali pokles vrstvy ozonu nad Antarktidou.
Scientists have observed...
7/20
+
tablet (počítač)
prášek, pilulka, tabletka
kostka, kus (mýdla)
tablet [ˈtæblɪt]
jedn. číslo: tablet, množ. číslo: tablets
Vzal si nějaké tablety, aby utlumil bolest.
He took some...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Můj syn sleduje kreslené filmy na tabletu pozdě večer.
My son watches...
Pro děti do 5 let věku rozpusťte tabletu ve vodě.
For children under...
Stačí si vzít jednu tabletu ráno a do hodiny začne účinkovat.
Just take one...
8/20
+
zemědělství
agriculture [ˈægrɪˌkʌltʃə]
jedn. číslo: agriculture, množ. číslo: -
Zemědělství je hlavním uživatelem podzemních a povrchových vod.
Agriculture is a...
Zemědělství hraje v našem národním hospodářství důležitou roli.
Agriculture plays an...
Mnoho pěstitelů pšenice začalo svou výrobu zaměřovat i do jiných odvětví zemědělství.
Many wheat farmers...
9/20
+
hrozný, děsivý, strašný, strašlivý
dreadful [ˈdrɛdfʊl]
Její děti se chovají strašně.
Her children have...
Lisa mi vyprávěla děsivý příběh.
Lisa told me...
Rukojmí si prošli strašlivým utrpením.
The hostages went through a dreadful ordeal.
10/20
+
přízvuk, akcent
důraz, zdůraznění
přizvukovat
zdůraznit
accent [ˈæksent]
jedn. číslo: accent, množ. číslo: accents, přít. prostý: accent, 3. os. j. č.: accents, průb. čas: accenting, prostý min.: accented, příčestí min.: accented
Danielle má také nepatrný britský přízvuk.
Danielle also has...
Lidé se silným přízvukem budou mít menší pravděpodobnost, že dostanou práci.
People with the...
Nemá tušení, jak je v reálném životě stresující mít silný přízvuk .
He has no...
Náš průvodce hovořil s irským přízvukem.
Our guide was...
Barbara mluví se zřetelným francouzským přízvukem.
Barbara speaks with a pronounced French accent.
11/20
+
nedotčený, dokonale čistý
neposkvrněný
bezvadný
pristine [ˈprɪstiːn]
Žila v bezútěšné, téměř nedotčené zemi na okraji světa.
She lived in...
Je to v bezvadném stavu
It is in...
Oblast je proslulá svou krásnou a nedotčenou přírodou.
The area is...
Fotbalový zápas se hrál na nedotčeném trávníku, který byl pečlivě udržován.
The soccer match...
12/20
+
důstojnost (v chování)
dignity [ˈdɪgnɪtɪ]
jedn. číslo: dignity, množ. číslo: dignities
Jen skutečně svobodný člověk má lidskou důstojnost.
Only a truly...
Lucy reagovala na tuto krutou ránu s charakteristickou důstojností a kuráží.
Lucy responded to...
Každý člověk má svou vlastní důstojnost a hodnotu.
Each human being...
13/20
+
strašně, hrozně, děsně
awfully [ˈɔːfli]
Je mi to hrozně líto.
I am awfully...
To zní strašně povědomě.
That sounds awfully...
14/20
+
číslice, cifra
prst (na ruce i noze) (form.)
digit [ˈdɪdʒɪt]
jedn. číslo: digit, množ. číslo: digits
Největší známé prvočíslo, které bylo objeveno má více než 23 miliony číslic.
The largest known...
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
15/20
+
spoluhráč, týmový kolega
teammate [ˈtiːmmeɪt]
jedn. číslo: teammate, množ. číslo: teammates
Henry použil ruku k získání kontroly nad míčem a přihrál spoluhráči, který vstřelil rozhodující gól.
Henry used his...
Doufám, že to pomůže mým spoluhráčům.
I hope it...
Stál na postranní čáře a křičel na spoluhráče.
He was standing...
16/20
+
kaluž, louže
patlat se, máchat se
směs jílu a písku (k utěsnění)
puddle [ˈpʌdəl]
jedn. číslo: puddle, množ. číslo: puddles, přít. prostý: puddle, 3. os. j. č.: puddles, průb. čas: puddling, prostý min.: puddled, příčestí min.: puddled
Vyhněte se krajům silnice, kde se mohou tvořit hluboké louže.
Avoid the roadside...
Na podlaze v kuchyni byla kaluž vody.
There was a...
Když prší, vždycky skáče přes kaluže.
She always hops...
Na slunci se louže rychle vypařila.
The puddle evaporated...
17/20
+
pozvání
pozvánka
invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃən]
jedn. číslo: invitation, množ. číslo: invitations
Aby ses mohl posunout o krok kupředu, budou nejdříve muset přijmout tvoje pozvání.
They will need...
Přijal pozvání s nadšením.
He accepted the...
18/20
+
kabina (náklaďáku ap.)
taxík, taxi
cab [kæb]
jedn. číslo: cab, množ. číslo: cabs
Vzal jsem si taxi na letiště.
I took a...
Jsem v taxíku na cestě na autobusové nádraží.
I'm in a...
19/20
+
tajemný, záhadný
tajnůstkářský
mysterious [mɪˈstɪərɪəs]
Stará čarodějka zamumlala záhadné zaklínadlo.
The old witch...
V zákulisí se děje ještě tajemnější proces.
The more mysterious...
Ze záhadného zmizení turisty běhal malému městečku mráz po zádech.
The mysterious disappearance...
Staré příběhy hovořily o tajemných bytostech, které sídlí v srdci prastarého močálu.
The old tales...
Policie vyšetřovala záhadný únos podnikatelovy dcery.
The police were...
20/20
+
sentimentalita, sentiment
cítění, pocit, nálada, postoj, mínění
nostalgie
cit
sentiment [ˈsentɪmənt]
jedn. číslo: sentiment, množ. číslo: sentiments
Nemyslím si, že sdílí mé pocity.
I don't think...
Město se stalo ohniskem protivládních nálad.
The city became...
Trolové běžně vyjadřují negativní postoje ve svých příspěvcích.
Trolls typically express...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X