380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
21
22
23
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hledání, pátrání
cíl hledání
hledat, pátrat (dlouho a složitě)
quest [kwest]
j.č.: quest, mn.č.: quests, přít.: quest, 3.os.: quests, průb.: questing, min.pr.: quested, příč.min.: quested
Jeho snaha zjistit proč, ho vedla k tomu, že je všechny navštívil.
His quest to find out why led him to visit them all.
Kevin se vydal hledat nové dobrodružství.
Kevin set off in quest of new adventure.
2/20
+
těsnění
pečeť, plomba
zalepit (obálku)
utěsnit, (u)zavřít, zatavit
zapečetit, zaplombovat
tuleň
seal [siːl]
j.č.: seal, mn.č.: seals, přít.: seal, 3.os.: seals, průb.: sealing, min.pr.: sealed, příč.min.: sealed
Osud firmy byl zpečetěn mnoha faktory: finančními, sociálními a dokonce i meteorologickými.
The firm's fate was sealed by a number of factors: financial, social and even meteorological.
Doufám, že tento dar zpečetí naše přátelství.
I hope this present seals our friendship.
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
3/20
+
viník, pachatel
culprit [ˈkʌlprɪt]
j.č.: culprit, mn.č.: culprits
Kdo je skutečný viník?
Who is the real culprit?
Lisa zná viníka, ale neprozradí ho.
Lisa knows the culprit but is not letting on.
4/20
+
(vy)užít, použít, upotřebit, zužitkovat, uplatnit
zpracovat
utilize [ˈjuːtɪˌlaɪz]
přít.: utilize, 3.os.: utilizes, průb.: utilizing, min.pr.: utilized, příč.min.: utilized
Hledám práci, ve které mohu využít své schopnosti a technické dovednosti.
I am looking...
Tým zpracoval asi 50 hodin archivních videozáznamů.
The team utilized...
Všichni máme různé dovednosti a schopnosti, které lze v pravý čas využít.
We all possess...
5/20
+
kosatka
killer whale [ˈkɪlə weɪl]
j.č.: killer whale, mn.č.: killer whales
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
Kosatky dosahují délky až deseti metrů.
Killer whales are...
6/20
+
(za)stavit se (u koho)
zaskočit (na návštěvu)
pokles (koho/čeho)
drop in [drɒp ɪn]
přít.: drop in, 3.os.: drops in, průb.: dropping in, min.pr.: dropped in, příč.min.: dropped in
Zastavte se, kdykoliv budete někde poblíž.
Drop in whenever...
Vědci pozorovali pokles vrstvy ozonu nad Antarktidou.
Scientists have observed...
7/20
+
tablet (počítač)
prášek, pilulka, tabletka
kostka, kus (mýdla)
tablet [ˈtæblɪt]
j.č.: tablet, mn.č.: tablets
Vzal si nějaké tablety, aby utlumil bolest.
He took some...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Můj syn sleduje kreslené filmy na tabletu pozdě večer.
My son watches...
Pro děti do 5 let věku rozpusťte tabletu ve vodě.
For children under...
Stačí si vzít jednu tabletu ráno a do hodiny začne účinkovat.
Just take one...
8/20
+
zemědělství
agriculture [ˈægrɪˌkʌltʃə]
j.č.: agriculture, mn.č.: -
Zemědělství je hlavním uživatelem podzemních a povrchových vod.
Agriculture is a...
Zemědělství hraje v našem národním hospodářství důležitou roli.
Agriculture plays an...
9/20
+
hrozný, děsivý, strašný, strašlivý
dreadful [ˈdrɛdfʊl]
Její děti se chovají strašně.
Her children have...
Lisa mi vyprávěla děsivý příběh.
Lisa told me...
Rukojmí si prošli strašlivým utrpením.
The hostages went through a dreadful ordeal.
10/20
+
přízvuk, akcent
důraz, zdůraznění
přizvukovat
zdůraznit
accent [ˈæksent]
j.č.: accent, mn.č.: accents, přít.: accent, 3.os.: accents, průb.: accenting, min.pr.: accented, příč.min.: accented
Danielle má také nepatrný britský přízvuk.
Danielle also has...
Lidé se silným přízvukem budou mít menší pravděpodobnost, že dostanou práci.
People with the...
Nemá tušení, jak je v reálném životě stresující mít silný přízvuk .
He has no...
Náš průvodce hovořil s irským přízvukem.
Our guide was...
Barbara mluví se zřetelným francouzským přízvukem.
Barbara speaks with a pronounced French accent.
11/20
+
nedotčený, dokonale čistý
neposkvrněný
bezvadný
pristine [ˈprɪstiːn]
Žila v bezútěšné, téměř nedotčené zemi na okraji světa.
She lived in...
Je to v bezvadném stavu
It is in...
Oblast je proslulá svou krásnou a nedotčenou přírodou.
The area is...
12/20
+
důstojnost (v chování)
dignity [ˈdɪgnɪtɪ]
j.č.: dignity, mn.č.: dignities
Jen skutečně svobodný člověk má lidskou důstojnost.
Only a truly...
Lucy reagovala na tuto krutou ránu s charakteristickou důstojností a kuráží.
Lucy responded to...
13/20
+
strašně, hrozně, děsně
awfully [ˈɔːfli]
Je mi to hrozně líto.
I am awfully...
To zní strašně povědomě.
That sounds awfully...
14/20
+
číslice, cifra
prst (na ruce i noze) (form.)
digit [ˈdɪdʒɪt]
j.č.: digit, mn.č.: digits
Největší známé prvočíslo, které bylo objeveno má více než 23 miliony číslic.
The largest known...
Žádná z číslic nemůže obsadit pozici odpovídající její hodnotě.
None of the...
15/20
+
spoluhráč, týmový kolega
teammate [ˈtiːmmeɪt]
j.č.: teammate, mn.č.: teammates
Henry použil ruku k získání kontroly nad míčem a přihrál spoluhráči, který vstřelil rozhodující gól.
Henry used his...
Doufám, že to pomůže mým spoluhráčům.
I hope it...
Stál na postranní čáře a křičel na spoluhráče.
He was standing...
16/20
+
kaluž, louže
patlat se, máchat se
směs jílu a písku (k utěsnění)
puddle [ˈpʌdəl]
j.č.: puddle, mn.č.: puddles, přít.: puddle, 3.os.: puddles, průb.: puddling, min.pr.: puddled, příč.min.: puddled
Vyhněte se krajům silnice, kde se mohou tvořit hluboké louže.
Avoid the roadside...
Na podlaze v kuchyni byla kaluž vody.
There was a...
Na slunci se louže rychle vypařila.
The puddle evaporated...
17/20
+
pozvání
pozvánka
invitation [ˌɪnvɪˈteɪʃən]
j.č.: invitation, mn.č.: invitations
Aby ses mohl posunout o krok kupředu, budou nejdříve muset přijmout tvoje pozvání.
They will need...
Přijal pozvání s nadšením.
He accepted the...
18/20
+
kabina (náklaďáku ap.)
taxík, taxi
cab [kæb]
j.č.: cab, mn.č.: cabs
Vzal jsem si taxi na letiště.
I took a...
Jsem v taxíku na cestě na autobusové nádraží.
I'm in a...
19/20
+
tajemný, záhadný
tajnůstkářský
mysterious [mɪˈstɪərɪəs]
Stará čarodějka zamumlala záhadné zaklínadlo.
The old witch...
V zákulisí se děje ještě tajemnější proces.
The more mysterious...
20/20
+
sentimentalita, sentiment
cítění, pocit, nálada, postoj, mínění
nostalgie
cit
sentiment [ˈsentɪmənt]
j.č.: sentiment, mn.č.: sentiments
Nemyslím si, že sdílí mé pocity.
I don't think...
Město se stalo ohniskem protivládních nálad.
The city became...
Trolové běžně vyjadřují negativní postoje ve svých příspěvcích.
Trolls typically express...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X