460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
22
23
24
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
protikladný, protichůdný
vzdorující, odporující, oponující
jdoucí proti
opposed [əˈpəʊzd]
Proti tomuto návrhu je jen menšina voličů.
The proposal is...
Zeptal jsem se ji, proč tak často navštěvuje mou kancelář, na rozdíl od její.
I asked her...
V minulosti jsem oponoval Ryanovi a můžu mu oponovat i v budoucnu.
I have opposed...
Ben se vytrvale stavěl proti jakémukoliv snížení výhod zaměstnanců.
Ben perpetually opposed...
Jsme proti veškerému násilí, nepokojům a narušování veřejného pořádku.
We are opposed...
2/20
+
dobrá vůle
dobré jméno, renomé, prestiž
goodwill [ˌgʊdˈwɪl]
jedn. číslo: goodwill, množ. číslo: -
Propustili jsme ho jako gesto dobré vůle.
We released him as a gesture of goodwill.
Jinak ztratíte u lidí dobré jméno.
Otherwise, you will lose the goodwill of the people.
Jako vyslankyně dobré vůle doručila pomoc a zásoby do regionu postiženého katastrofou.
As an envoy...
Někteří jedinci mají tendenci využívat dobrou vůli ostatních, aniž by za to něco nabídli.
Some individuals have...
3/20
+
hruška
hrušeň
pear [peə]
jedn. číslo: pear, množ. číslo: pears
Vzala jsem si hrušku a kousla do ní.
I took a pear and bit into it.
Jdi do zahrady a natrhej si hrušky, ano?
Go into the garden and pick some pears, will you?
Každému jsem dal dvě hrušky.
I gave them two pears apiece.
V sadu se vyrábí řada ovocných moštů, včetně hruškového a třešňového.
The orchard produces...
4/20
+
vyžehlit
urovnat, vyřešit, dát do pořádku
iron out [ˈaɪən aʊt]
přít. prostý: iron out, 3. os. j. č.: irons out, průb. čas: ironing out, prostý min.: ironed out, příčestí min.: ironed out
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
Stále se snažíme vyřešit problémy s novým počítačovým systémem.
We're still trying...
5/20
+
polární kruh (severní)
arctic circle [ˈɑːktɪk ˈsɜːkəl]
jedn. číslo: arctic circle, množ. číslo: arctic circles
Žili jsme v národním parku severně od polárního kruhu.
We lived in...
Na polárním kruhu není v prosinci slunce nad obzorem vidět.
At the arctic...
6/20
+
vybavit, vyzbrojit
připravit (koho na co)
equip [ɪˈkwɪp]
přít. prostý: equip, 3. os. j. č.: equips, průb. čas: equipping, prostý min.: equipped, příčestí min.: equipped
Kanceláře byly podobně vybavené.
The offices were...
Měl u sebe rádio, pistoli a kyanidovou kapsli.
He was equipped...
Vagon rozvor náprav nepřesahující 5 m.
The wagon is...
Pracovníci v uzavřené zóně musí být vybaveni příslušnými ochrannými prostředky.
Workers within the...
Pokoje jsou vybaveny fénem, ​​televizí a telefonem.
Rooms come equipped...
7/20
+
sleva, rabat
zlevnit (co), snížit cenu
nebrat v úvahu, ignorovat, nepřihlížet (k čemu)
discount [ˈdɪskaʊnt]
jedn. číslo: discount, množ. číslo: discounts, přít. prostý: discount, 3. os. j. č.: discounts, průb. čas: discounting, prostý min.: discounted, příčestí min.: discounted
Když dají na produkt výraznou slevu slevu, je to dobrá příležitost.
There is a...
Tady je škrábanec. Můžete mi dát slevu?
There's a scratch here. Could you give me a discount?
Naši pravidelní zákazníci dostávají 10% slevu.
Our patrons receive...
Obchody používají slevy a propagační akce, aby nalákaly zákazníky k nákupu.
Stores use discounts...
8/20
+
jedovatý, toxický
toxic [ˈtɒksɪk]
Chtěl jsem se zeptat, jestli jsou ohryzky z jablek pro mého psa jedovaté.
I wanted to...
Pomalé odstraňování toxického odpadu je velkým problémem životního prostředí.
Slow disposal of...
Pokud přijde do kontaktu s kyselinou sýrovou uvolňuje se vysoce toxický plyn.
If it came...
Bydleli dvě míle od skládky toxického odpadu.
They lived two...
Farmář přišel o několik kusů dobytka v důsledku otravy jedovatými rostlinami.
The farmer lost...
9/20
+
cesta, ulička (úzká)
pruh (jízdní, vozovky)
dráha (závodní, plavecká)
lane [leɪn]
jedn. číslo: lane, množ. číslo: lanes
Několik aut se prohnalo kolem mě a zastavila, blokujíce oba pruhy.
A few cars...
Lidé si navzájem dávali jen tolik prostoru, aby se mohli zařadit do jízdních pruhů bez zastavení.
People gave each other just enough space to merge into lanes without stopping.
10/20
+
věrný, loajální
faithful [ˈfeɪθfʊl]
Tento zvon byl používán pro svolávání věřících k modlitbě.
This bell was...
Ďábel chtěl tohoto věrného může odvrátit od služby bohu.
The devil wanted...
Celý život jsem byl loajálním státním úředníkem.
I've been a faithful public servant all my life.
11/20
+
surový, hrubý
přibližný
surový (ropa, ocel)
nahrubo udělaný, neopracovaný
crude [kruːd]
2. stupeň: cruder, 3. stupeň: crudest
Surová ropa je základní surovinou pro mnoho produktů.
Crude oil is...
Surová ropa je průmyslově rafinována tak, že se oddělí nežádoucí prvky.
Crude oil is...
12/20
+
navigace, navigování
plavba, plavení se
navigation [ˌnævɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: navigation, množ. číslo: -
Moje navigace někdy přestane fungovat.
My navigation sometimes...
Letadla používají nejmodernější navigační zařízení.
The aircraft uses...
Severka se odedávna používá jako nebeský maják pro navigaci.
The North Star...
13/20
+
společný (úsilí, útok ap.)
kombinovaný, spojený, sloučený
celkový, úhrnný (rozsah ap.), dohromady
combined [kəmˈbaɪnd]
V loňském roce jsem měl více problémů, než ve všech předchozích letech dohromady.
Last year, I...
Celý svět se spojil proti mně.
The whole world was combined against me.
Kombinace více faktorů během několika minulých let způsobila zvýšení cen.
Over the past few years a number of factors have combined to raise prices.
Akupunktura je kombinována s farmakoterapií pro zlepšení její pohyblivosti.
The acupuncture is...
14/20
+
předek
předchůdce
ancestor [ˈænsestə]
jedn. číslo: ancestor, množ. číslo: ancestors
Moderní lidé mají výrazně menší ústa a zuby než naši předkové.
Modern humans have...
Naši předkové jedli maso, ale byli převážně sběrači, nikoliv lovci.
Our ancestors ate...
Věří, že tato hvězdná brána je vstupem do světa našich předků.
They believe this stargate is a portal to the world of our ancestors.
15/20
+
sjednotit, spojit
unify [ˈjuːnɪˌfaɪ]
přít. prostý: unify, 3. os. j. č.: unifies, průb. čas: unifying, prostý min.: unified, příčestí min.: unified
Silná podpora války sjednotila národ.
Strong support for...
Chceme sjednotit práva mužů a žen.
We want to...
Nikdo nic nenamítá ohledně rozhodnutí se sjednotit.
No one objects...
16/20
+
tvořivost, kreativita
creativity [ˌkriːeɪˈtɪvɪtiː]
jedn. číslo: creativity, množ. číslo: -
Tvořivost je o tvorbě něčeho nového nebo originálního.
Creativity is about...
Daniel připisuje její tvořivost k její lásce k umění.
Daniel credits her...
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Hledáme podnikavé a tvořivé lidi.
We're looking for people with enterprise and creativity.
Naučila se, jak využít svou kreativitu a proměnit ji v krásná umělecká díla.
She learned how...
Umělcovo tvůrčí nadšení neznalo mezí.
The artist's zeal...
17/20
+
koordinátor
coordinator [kəʊˈɔːdɪˌneɪtə]
jedn. číslo: coordinator, množ. číslo: coordinators
Právě jsme jmenovali koordinátora, který bude dohlížet na celý projekt.
We've just appointed...
Byl koordinátorem většiny humanitárních operací.
He was the...
18/20
+
řecký
Řek, Řekyně
řečtina
greek [griːk]
jedn. číslo: greek, množ. číslo: greeks
Harry má rád řeckou kulturu.
Harry likes Greek...
Čtu starořecké drama.
I am reading...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
Odysseus byl legendární řecký hrdina.
Odysseus was a...
Jeho kniha podnítila můj zájem o řecké umění.
His book awakened...
19/20
+
ochota, svolnost
willingness [ˈwɪlɪŋnɪs]
jedn. číslo: willingness, množ. číslo: -
Řekl, že viděl ochotu mluvit o alternativách k současné dohodě.
He said he...
Od začátku mě ujišťoval o své ochotě mi pomoci.
From the outset,...
To na čem záleží je vaše odhodlání a ochota pokračovat, i když jde do tuhého.
What matters is...
20/20
+
ověřit (si), ověřovat, prověřit
potvrdit (pravdivost)
verify [ˈverɪˌfaɪ]
přít. prostý: verify, 3. os. j. č.: verifies, průb. čas: verifying, prostý min.: verified, příčestí min.: verified
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
Spolehlivost statistických výsledků nelze ověřit.
The reliability of...
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
Článek napsaný novinářem byl plný domněnek, spíše než ověřených faktů.
The journalist's article...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X