460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
23
24
25
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kámoš, kamarád (AmE hovor.)
buddy [ˈbʌdɪ]
jedn. číslo: buddy, množ. číslo: buddies
Kámoš pije z láhve bez pomoci veterinářů.
Buddy drinks from...
Měl bys vzít kámoše do galerie.
You should take...
2/20
+
okamžitě, bezprostředně, (i)hned
instantly [ˈɪnstəntlɪ]
Moji lidé uposlechnou každý z mých rozkazů ihned a bez odmlouvání.
My people will follow every one of my orders instantly and without question.
Vlak narazil do vozidla a okamžitě usmrtil cestujícího.
The train hit...
Její hlas hned rozeznáte od ostatních.
Her voice is...
3/20
+
impeachment, obžaloba
vyšetřovací řízení (veřejného činitele)
impeachment [ɪmˈpiːtʃmənt]
jedn. číslo: impeachment, množ. číslo: impeachments
Existují důvody pro impeachment.
There are grounds for impeachment.
Nikdo v této sněmovně nezahájil formální vyšetřovací řízení proti prezidentovi.
No one in the House has initiated formal impeachment proceedings against the president.
4/20
+
předstírat, fingovat
napodobit, napodobovat
simulovat
simulate [ˈsɪmjuleɪt]
přít. prostý: simulate, 3. os. j. č.: simulates, průb. čas: simulating, prostý min.: simulated, příčestí min.: simulated
Toto zařízení může simulovat podmínky v jaderném reaktoru.
The device can...
Poruchu motoru je možné simulovat v průběhu přibližování do okamžiku dosednutí.
The engine failure...
5/20
+
uvést na trh
roll out [rəʊl aʊt]
přít. prostý: roll out, 3. os. j. č.: rolls out, průb. čas: rolling out, prostý min.: rolled out, příčestí min.: rolled out
Kdybychom výrobek uvedli na trh, byl by zákazník ochoten za něj zaplatit?
If we rolled...
Po novém roce uvedeme na trh vylepšenou verzi našeho softwaru.
After the new...
6/20
+
služba podpory
help desk [help desk]
jedn. číslo: help desk, množ. číslo: help desks
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
IT podpora odešle textovou zprávu do vašeho mobilního zařízení.
The IT help...
7/20
+
génius, geniální člověk
genialita, geniálnost
geniální
genius [ˈdʒiːnɪəs]
jedn. číslo: genius, množ. číslo: geniuses
Je to matematický génius a rád to potvrzoval hraním pokeru.
He is a...
Byl geniálním průkopníkem v robotice a automatizaci.
He was a...
Dokument zkoumal nejasnou hranici mezi genialitou a šílenstvím u kreativních jedinců.
The documentary explored...
8/20
+
památník, pomník, monument
monument [ˈmɒnjʊmənt]
jedn. číslo: monument, množ. číslo: monuments
Na místě této bitvy je nyní nový památník.
At the site...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
Položili jsme květiny k pomníku na počest všem obětem.
We laid flowers...
Pomník byl postaven na památku vojáků, kteří ve válce přišli o život.
The monument was...
Na pomníku je nápis: "Padlým ve dvou světových válkách."
The monument carries...
9/20
+
přizpůsobivý, adaptivní
adaptive [əˈdæptɪv]
Mým koníčkem jsou Booleovy operace a složité adaptivní systémy.
My passion is...
Za pomocí adaptivní technologie se vrátila na své lyže.
With the aid of adaptive technology, she got back on her skis.
10/20
+
v důsledku, následkem toho
tudíž, proto
consequently [ˈkɒnsɪkwəntlɪ]
V důsledku toho strávil zbytek života na invalidním vozíku.
Consequently, he spent...
Charles má vždy špatnou náladu, a proto nemá mnoho přátel.
Charles is always...
11/20
+
vločka, šupin(k)a, lupínek
odlupovat se, odprýskávat (barva ap.)
flake [fleɪk]
jedn. číslo: flake, množ. číslo: flakes, přít. prostý: flake, 3. os. j. č.: flakes, průb. čas: flaking, prostý min.: flaked, příčestí min.: flaked
Barva na stěnách se začíná odlupovat.
The paint on...
První vločky sněhu padaly tiše na ulici.
The first flakes...
Odpadli jsme, hned když jsme dorazili do našeho hotelového pokoje.
We flaked out...
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem vytuhnul na pohovce.
I was so...
Omítka na stěnách byla popraskaná a odlupovala se.
The plaster on...
Barva se již začíná odlupovat.
The paint is...
12/20
+
inspirace
vnuknutí, náhlý nápad
inspiration [ˌɪnspɪˈreɪʃən]
jedn. číslo: inspiration, množ. číslo: inspirations
Básníci a umělci často čerpají inspiraci z přírody.
Poets and artists...
Moje matka byla obrovskou inspirací, jak pořád něco tvořila.
My mother was...
Starý mudrc se narodil před mnoha lety a je inspirací pro mnoho lidí.
The old sage was born many years ago and is an inspiration to many people.
Jako písničkářka čerpala inspiraci z osobních zkušeností.
As a songwriter,...
13/20
+
důvěrný, tajný
confidential [ˌkɒnfɪˈdenʃəl]
Moje zdravotní záznamy jsou důvěrné.
My medical records...
Toto jednání bylo označeno jako důvěrné.
This negotiation was...
Ke zničení důvěrných dokumentů používala skartovačku.
She used a...
14/20
+
rozzuřit, rozlítit, rozzlobit
infuriate [ɪnˈfjʊrieɪt]
přít. prostý: infuriate, 3. os. j. č.: infuriates, průb. čas: infuriating, prostý min.: infuriated, příčestí min.: infuriated
Po delší čas jsou rozzuření kvůli těmto kmenům, které považují za domácí bezpečnostní hrozbu.
They have long...
Jeho přístup rozzlobil mnoho lidí.
His approach had...
15/20
+
sponka, svorka, svěrka
ukázka, klip
ostříhání, zastřižení
připnout, sepnout
(o)stříhat, zastřihnout
clip [klɪp]
jedn. číslo: clip, množ. číslo: clips, přít. prostý: clip, 3. os. j. č.: clips, průb. čas: clipping, prostý min.: clipped, příčestí min.: clipped
Viděl jsem filmový klip, který ukazoval život v Austrálii.
I saw a...
Měl připnutý mikrofon na kravatě.
He had a...
Baterku jsem měl stále připnutou na opasku.
My flashlight was...
16/20
+
programátor
programmer [ˈprəʊgræmə]
jedn. číslo: programmer, množ. číslo: programmers
Pracuji jako počítačový programátor.
I work as a computer programmer.
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Stal se programátorem, když mu bylo 21 let.
He became a programmer when he was 21.
Jak ho hodnotíte jako webového programátora?
How do you...
Mám dobré místo v naší společnosti jako programátor.
I have a...
17/20
+
mělký, plytký
povrchní
shallow [ˈʃæləʊ]
2. stupeň: shallower, 3. stupeň: shallowest
Ruby chtěla skočit přes mělký potok.
Ruby wanted to...
Talíř je velká mělká miska, obvykle oválného nebo kruhového tvaru.
A platter is...
18/20
+
imunní, odolný
imunitní, obranný
immune [ɪˈmjuːn]
Tato nemoc napadá imunitní systém těla.
This disease attacks...
Výzkum odhaluje, jak správný dotek snižuje bolest a posiluje náš imunitní systém.
Research uncovers how the right touch fights pain and boosts our immune system.
Nemoc oslabila můj imunitní systém.
The disease has...
Nedostatek vitamínů může vést k oslabení imunitního systému.
Vitamin deficiency can...
Nedostatek zinku může vést k oslabení imunitních funkcí a kožním problémům.
Zinc deficiency can...
19/20
+
zásuvka, šuplík
kreslíř
drawer [ˈdrɔːə]
jedn. číslo: drawer, množ. číslo: drawers
Tlumič byl příliš silný a neumožnil, aby se zásuvka dala zcela zavřít.
The bumper was too thick and did not allow the drawer to shut fully.
Michael olizoval lžíce a dával je zpět do zásuvky, aniž by je umyl.
Michael licked the...
Zásuvka mého stolu potřebuje uklidit.
My desk drawer...
V zásuvce psacího stolu jsem našel starý dopis od babičky.
I found an...
20/20
+
historka, (veselý) příběh
anekdota
anecdote [ˈænɪkˌdəʊt]
jedn. číslo: anecdote, množ. číslo: anecdotes
Henry okořenil svou řeč osobními historkami.
Henry peppered his...
Snažil jsem se jí bavit veselými a legračními historkami.
I tried to...
Kniha je plná vtipných historek, které čtenáře jistě pobaví.
The book is...
Mnoho úspěšných přednášek zahrnuje osobní historky, které zvyšují poutavost vyprávění.
Many successful talks...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X