Obtížnost
 
Lekce
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rozsudek, verdikt
verdict [ˈvɜːdɪkt]
j.č.: verdict, mn.č.: verdicts
Coroner vydal rozhodnutí, že to byla náhodná smrt.
Coroner delivered a...
Rozsudek soudce ukazuje, že pro chudé lidi zde není žádná spravedlnost.
The judge's verdict...
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
Porota vynesla odsuzující verdikt.
The jury brought...
Porota se odebrala zvážit rozsudek.
The jury retired...
2/20
+
roztrhaný, roztržený, rozervaný
rozpolcený (duševně)
torn [tɔːn]
2. st.: more torn, 3. st.: most torn
Cítil jsem se neustále rozpolcený mezi tím, že jsem měl být doma s dětmi a tím, že jsem chtěl být s ní.
I felt constantly torn between being there for my kids at home and wanting to be with her.
3/20
+
vynadání
telling‑off [ˈtelɪŋ ɒf]
Rozhodli se vyčinit firmám, namísto toho, aby jim vyslovily úplný zákaz.
They opted to give the companies a telling off instead of banning them outright.
4/20
+
mrholení, mžení
mrholit, mžít
poprchávat
drobný déšť
drizzle [ˈdrɪzəl]
j.č.: drizzle, mn.č.: drizzles, přít.: drizzle, 3.os.: drizzles, průb.: drizzling, min.pr.: drizzled, příč.min.: drizzled
Nyní prší, ale je to jen mrholení.
Now is raining,...
5/20
+
výhody, požitky (zaměstnanecké)
živý, čilý
perk [pɜːk]
j.č.: perk, mn.č.: perks, přít.: perk, 3.os.: perks, průb.: perking, min.pr.: perked, příč.min.: perked
Vzhledem k výhodám, které to má, není překvapující, že sis to vybral.
With the perks...
Ožila jsem.
I perked up.
Slunce se opět začíná probouzet.
The sun is...
6/20
+
vystoupit, odejít, odstoupit
objevit se (na veřejnosti)
odskočit si, odběhnout (z místnosti)
step out [step aʊt]
přít.: step out, 3.os.: steps out, průb.: stepping out, min.pr.: stepped out, příč.min.: stepped out
On si právě někam odskočil.
He just stepped...
7/20
+
ochranný
ochranářský
starostlivý
protective [prəˈtektɪv]
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
Nábytek byl zakryt ochrannými obaly.
The furniture was...
Tato ochranná vrstva nepustí dovnitř studený vítr.
This protective layer...
Pracovníci v uzavřené zóně musí být vybaveni příslušnými ochrannými prostředky.
Workers within the...
Mírný příjem alkoholu nemá žádný ochranný účinek proti mozkové příhodě.
There is no...
8/20
+
prcek, špunt
garnát, kreveta (AmE)
shrimp [ʃrɪmp]
j.č.: shrimp, mn.č.: shrimps
Krevety jsou důležité mořské plody, které jsou konzumovány na celém světě.
Shrimps are important...
9/20
+
křehký
útlý
slabý
frail [freɪl]
2. st.: frailer, 3. st.: frailest
Její infekce se postupně zhoršovala a byla stále více slabší a slabší.
Her infection progressively...
10/20
+
odzbrojit
disarm [dɪsˈɑːm]
přít.: disarm, 3.os.: disarms, průb.: disarming, min.pr.: disarmed, příč.min.: disarmed
Policie muže odzbrojila.
Police disarmed the...
11/20
+
poskakovat, hopsat, skákat
přeskočit
vynechat
poskočení, (po)skok
skip [skɪp]
j.č.: skip, mn.č.: skips, přít.: skip, 3.os.: skips, průb.: skipping, min.pr.: skipped, příč.min.: skipped
Měl jsem dneska ráno vynechat snídani.
I should have...
12/20
+
palčivý, ožehavý
upálení
spalování, hoření
burning [ˈbɜːnɪŋ]
j.č.: burning, mn.č.: burnings
Hořel jsem zvědavostí!
I was burning...
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
Cítím pálení v hrdle.
I feel a...
Mám horečku, protože jsem se úplně vyčerpal.
I have a...
13/20
+
přísně, striktně, pevně
výhradně
strictly [ˈstrɪktlɪ]
Tento ohrožený strom je přísně chráněn.
This endangered tree...
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
14/20
+
útočník
attacker [əˈtækə]
j.č.: attacker, mn.č.: attackers
Útočník táhl svoji oběť ulicí za vlasy.
The attacker dragged...
15/20
+
hliník
aluminium
aluminum [ˌæljʊˈmɪnɪəm]
j.č.: aluminum, mn.č.: aluminums
Jsme jedním z největších světových výrobců hliníku.
We are one...
16/20
+
zapálit oheň, rozdělat oheň
rozdělání ohně
light fire [laɪt faɪə]
přít.: light fire, 3.os.: lights fire, průb.: lighting fire, min.pr.: lit fire, příč.min.: lit fire
Povolení k rozdělání ohně v tomto lese je požadováno vždy.
A permit to...
17/20
+
údajný
domnělý
alleged [əˈledʒd]
V prohlášení popřel své údajné pochybení.
He has denied...
Tvrdí, že tento údajný politický tlak na zranitelného spojence představoval zneužití moci.
They say this...
Vyšetřování může být obnoveno na žádost obhájce údajné oběti.
The investigation may...
18/20
+
graf, diagram
nákres, schéma
diagram [ˈdaɪəˌgræm]
j.č.: diagram, mn.č.: diagrams
Pravděpodobně si vzpomenete na tento diagram ze školy.
You probably remember...
Podnik připravil velmi detailní diagramy procesních toků, které popisují jednotlivé kroky výroby.
The factory has...
Nakreslete blokové schéma programu.
Write out a...
19/20
+
kotva
ukotvit, zakotvit
pevný bod
anchor [ˈæŋkə]
j.č.: anchor, mn.č.: anchors, přít.: anchor, 3.os.: anchors, průb.: anchoring, min.pr.: anchored, příč.min.: anchored
Loď spustila kotvu v nedalekém přístavu.
The ship dropped...
Zakotvili jsme naši loď v zátoce.
We anchored our...
20/20
+
pustit se (do koho/čeho)
poprat se, dát se (do čeho), snažit se vyřešit
napadat, obírat o míč
zákrok (na hráče)
napadání (ve fotbale)
skládka (v ragby)
výstroj, náčiní
kladkostroj, kladka
tackle [ˈtækəl]
j.č.: tackle, mn.č.: tackles, přít.: tackle, 3.os.: tackles, průb.: tackling, min.pr.: tackled, příč.min.: tackled
John se pustil do muže, který ho ohrožoval kladivem.
John tackled one...
Stanovte si svůj nejdůležitější úkol pro daný den a snažte se ho vyřešit jako první.
Find your most...
V podstatě existují tři odlišné způsoby, jak se vypořádat s tímto problémem.
Essentially, there are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X