460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
26
27
28
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stojan, věšák (tyčový)
regál, police
utiskovat, trápit
natahovat, napínat
skřipec, lámat, mučit
ozubená tyč, ozubení
krmelec
rack [ræk]
jedn. číslo: rack, množ. číslo: racks, přít. prostý: rack, 3. os. j. č.: racks, průb. čas: racking, prostý min.: racked, příčestí min.: racked
Do každého stojanu na kole je možné dát dvě kola.
Each bike rack comes capable to carry two bikes.
Letecké společnosti loni zaznamenaly astronomické ztráty.
Astronomical losses were racked up by airlines last year.
Musíme koupit nový stojan na pokličky.
We have to...
2/20
+
slum, ubohé obydlí, brloh
chudinská čtvrť
slum [slʌm]
jedn. číslo: slum, množ. číslo: slums
Obyvatelé slumů žijí v otřesných podmínkách.
Slum dwellers live in appalling conditions.
Přeplněné slumy jsou živnou půdou pro kriminalitu.
Overcrowded slums are breeding grounds for crime.
3/20
+
porcelán
Čína
china [ˈtʃaɪnə]
jedn. číslo: china, množ. číslo: chinas
Anna pověsila na stěnu porcelánové talíře.
Anna hung china...
Studie ukázaly, že ztráty v USA byly doprovázeny zisky v Číně.
Studies have shown...
Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na ekonomiku současné Číny.
He became an...
Pandora snižuje ceny v Číně, aby potírala prodeje na černém trhu.
Pandora lowers prices...
Společnost přesouvá svůj závod do Číny.
The company is...
4/20
+
trubka, trumpeta
vyhlásit, vytroubit, vytrubovat (do světa)
troubení
trumpet [ˈtrʌmpɪt]
jedn. číslo: trumpet, množ. číslo: trumpets, přít. prostý: trumpet, 3. os. j. č.: trumpets, průb. čas: trumpeting, prostý min.: trumpeted, příčestí min.: trumpeted
Trubka je dechový hudební nástroj.
A trumpet is...
Nemusíš to vytrubovat do celého světa.
You don't have...
Slyšeli jsme v dálce troubení slonů.
We could hear...
5/20
+
těsně, přiléhavě (obepínat - oděv ap.)
pevně (stisknout ap.)
přísně, striktně (kontrolovat ap.)
tightly [ˈtaɪtlɪ]
Chytila ​​mě za ruku a pevně ji držela.
She caught my...
Dívka pevně svírala svou hračku.
The baby was...
Naše podpora je vždy přísně zaměřena na ty nejchudší.
Our support is...
6/20
+
představit si (co), mít představu
považovat, mít za co
vymyslet, zplodit, formulovat
otěhotnět, počít (dítě)
conceive [kənˈsiːv]
přít. prostý: conceive, 3. os. j. č.: conceives, průb. čas: conceiving, prostý min.: conceived, příčestí min.: conceived
Je pro mě těžké si představit, že to mohla dát na špatné místo.
I find it...
Moje matka mě stále považuje za patnáctiletého kluka.
My mother still...
Pro mnoho žen, okamžik, kdy se přestanou snažit otěhotnět, je moment, kdy otěhotní.
For many women,...
Naše dcera byla počata v dubnu a narodila se v lednu.
Our daughter was...
7/20
+
zvednout, zlepšit (náladu)
dát říz, oživit, okořenit
ožít, rozveselit se
probouzet se
perk up [pɜːk ʌp]
přít. prostý: perk up, 3. os. j. č.: perks up, průb. čas: perking up, prostý min.: perked up, příčestí min.: perked up
Ožila jsem.
I perked up.
Slunce se opět začíná probouzet.
The sun is...
8/20
+
organizační (schopnosti, struktura)
organizational [ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənəl]
Pro zlepšení kvality musíme přijmout nezbytná organizační opatření.
We need to...
Společnost má složitou organizační strukturu.
The company has...
Hledáme ženu nebo muže s dobrými manažerskými a organizačními schopnostmi.
We are looking...
9/20
+
pozítří
day after tomorrow [deɪ ˈɑːftə təˈmɒrəʊ]
Naše prezentace je naplánována na pozítří.
Our presentation is...
Odjíždíme pozítří.
We leave the...
Bude to do pozítří hotové?
Will it be...
10/20
+
kůlna, přístřešek, bouda (na nářadí)
ztrácet, shazovat, shodit (listy, srst ap.)
zbavit se, zbavovat se, odstranit
odhodit, svléci
línat, pelichat
ronit (slzy)
shed [ʃed]
jedn. číslo: shed, množ. číslo: sheds, přít. prostý: shed, 3. os. j. č.: sheds, průb. čas: shedding, prostý min.: shed, příčestí min.: shed
Tato léčba může pomoci odstranit nejhorší příznaky.
This treatment can...
Had svléká kůži.
Snake sheds skin.
Prolévám slzy štěstí, kvůli těm, kteří se nakonec smíří se svým nedokonalým životem.
I shed happy...
11/20
+
předevčírem
day before yesterday [deɪ bɪˈfɔː ˈjestədəɪ]
Navštívil jsem ho předevčírem.
I visited him...
Předevčírem byl čtvrtek.
The day before...
12/20
+
krabice, kartón
lepenka
carton [ˈkɑːtən]
jedn. číslo: carton, množ. číslo: cartons
Prostě vrátila prázdnou krabici zpět do lednice.
She just put...
Na každé krabici jogurtu je vyraženo datum spotřeby.
Every carton of...
13/20
+
zbourat, strhnout, (z)demolovat
rozdrtit, převálcovat
demolish [dɪˈmɒlɪʃ]
přít. prostý: demolish, 3. os. j. č.: demolishes, průb. čas: demolishing, prostý min.: demolished, příčestí min.: demolished
V zásadě, pokud chcete bourat, rozšiřovat nebo upravovat stavbu, potřebujete povolení.
Basically, if you want to demolish, extend or alter a building, you need a permission.
Zbourali jsme vnitřní stěny v hlavní budově.
We demolished the...
Údržba budovy může být pro společnost mnohem nákladnější než její zbourání.
Maintaining a building...
14/20
+
stehno
thigh [θaɪ]
jedn. číslo: thigh, množ. číslo: thighs
Stiskl mi pod stolem stehno.
He squeezed my...
Kost stehenní je spojena s kostí kyčelní.
The thigh bone...
Kenneth si natrhl sval na levém stehně.
Kenneth tore a...
15/20
+
oběžná dráha
obíhat, kroužit
sféra (vlivu)
oční jamka, očnice (anat.)
orbit [ˈɔːbɪt]
jedn. číslo: orbit, množ. číslo: orbits, přít. prostý: orbit, 3. os. j. č.: orbits, průb. čas: orbiting, prostý min.: orbited, příčestí min.: orbited
Družice je nyní na stabilizované oběžné dráze.
The satellite is...
Víme, že existuje osm planet, které obíhají Slunce.
We know that...
Ukotvili servisní modul vedle orbitální vesmírné stanice.
They have docked a service module alongside the orbiting space station.
16/20
+
zavařovací sklenice
džbán, nádobka, sklenice
skřípat, vrzat, skřípot
(o)třást (se), (za)chvět (se)
jít na nervy, rozčilovat, rozrušit
jar [dʒɑː]
jedn. číslo: jar, množ. číslo: jars, přít. prostý: jar, 3. os. j. č.: jars, průb. čas: jarring, prostý min.: jarred, příčestí min.: jarred
Nemohu otevřít tuto zavařovací sklenici.
I can't open...
Přišroubujte víčko pevně na sklenici a dobře protřepejte.
Screw the lid...
Ticho přerušilo skřípění brzd.
A screech of...
17/20
+
ikona
idol (přen.)
icon [ˈaɪkɒn]
jedn. číslo: icon, množ. číslo: icons
Klikněte na ikonu, chcete-li slyšet zvířecí zvuk.
Click the icon...
Kliknutím na ikonu vpravo nahoře okno minimalizujete.
Click on the...
Ikony se automaticky zarovnávají do mřížky, když je přesunujete.
The icons automatically...
Chcete-li tuto demo verzi odinstalovat, klikněte rychle dvakrát na ikonu Přidat/Odebrat.
To uninstall this...
18/20
+
loajalita, loajálnost
věrnost, oddanost
loyalty [ˈlɔɪəltɪ]
jedn. číslo: loyalty, množ. číslo: loyalties
Kam se poděla tvá loajalita, Barbaro?
Where is your...
Všechny země deklarovaly svou loajalitu k alianci.
All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance.
Pokusil se od něho získat slib osobní loajality.
He tried to...
Všichni vojáci musí složit přísahu, že budou věrní své zemi.
All soldiers have...
19/20
+
zdůraznit, vyzvednout (význam ap.)
podtrhnout (slovo ap.)
underline [ˌʌndərˈlaɪn]
přít. prostý: underline, 3. os. j. č.: underlines, průb. čas: underlining, prostý min.: underlined, příčestí min.: underlined
Laura uvedla několik šokujících příkladů, aby zdůraznila vážnost situace.
Laura gave some...
Podtrhl jsem všechny body, o kterých si myslím, že jsou obzvlášť důležité.
I underlined all...
20/20
+
světský, sekulární
prastarý, dávný
světský kněz
secular [ˈsekjʊlə]
Naše moderní demokracie je založena na sekulárním státě a pluralitní společnosti.
Our modern democracy...
V sekulární společnosti má náboženství malý vliv na náš každodenní život.
In a secular...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X