460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
27
28
29
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
oběť, mrtvý, zraněný (při nehodě ap.)
úrazové oddělení, úrazovka (BrE)
nehoda, pohroma, neštěstí
casualty [ˈkæʒjʊəltɪ]
jedn. číslo: casualty, množ. číslo: casualties
Nemáme žádné informace o tom, že byli mezi oběťmi.
We have no information that they were among the casualties.
Podle odhadů naší zpravodajské služby, nepřátelská armáda utrpěla více než 15 obětí.
According to our...
Albert byl přijat na traumatologické oddělení.
Albert was admitted...
2/20
+
holič, pánský kadeřník
holičství, pánské kadeřnictví (BrE)
oholit, ostříhat
barber [ˈbɑːbə]
jedn. číslo: barber, množ. číslo: barbers, přít. prostý: barber, 3. os. j. č.: barbers, průb. čas: barbering, prostý min.: barbered, příčestí min.: barbered
Moje vlasy jsou tak tlusté, že mně můj holič účtuje dvojnásobek.
My hair is so thick my barber charges me double.
Michael požádal kadeříka, aby mu ostříhal vlasy nakrátko.
Michael asked the barber to crop his hair short.
3/20
+
utěšit
konzola, ovládací panel
palubní deska
console [kənˈsəʊl]
jedn. číslo: console, množ. číslo: consoles, přít. prostý: console, 3. os. j. č.: consoles, průb. čas: consoling, prostý min.: consoled, příčestí min.: consoled
Plakala celou noc a já ji musel utěšovat.
She cried all night, and I had to console her.
Neměl jsem v úmyslu ji svádět, ale pouze ji utěšit.
I was not...
Prudce zmáčkli přepínače na centrální konzoli, aby vyřadili část elektroniky.
They flicked switches...
Tato konzole je zpětně kompatibilní a umožňuje hrát starší hry.
This console is...
4/20
+
shromáždění, schůze, setkání
pořizování dat, sběr dat
narůstající, houstnoucí (tma ap.)
gathering [ˈgæðərɪŋ]
Posbírat odvahu k opuštění prostředí, kde dochází k násilí, může být dokonce ještě náročnější.
The gathering the...
Jaký je důvod pro toto shromáždění?
What is the...
Další literární shromáždění se koná příští měsíc.
Another literary gathering...
Shromažďují o nich užitečné informace z důvěryhodných zdrojů.
They are gathering...
Vyšetřování detektiva se zaměřilo na shromažďování věcných důkazů k vyřešení případu.
The detective's investigation...
5/20
+
sklánět se dolů
zřítit se dolů, spadnout dolů
pitch down [pɪtʃ daʊn]
přít. prostý: pitch down, 3. os. j. č.: pitches down, průb. čas: pitching down, prostý min.: pitched down, příčestí min.: pitched down
Nos letadla se začal sklánět dolů.
The aircraft's nose...
Muž ztratil rovnováhu a zřítil se z útesu.
The man lost...
Jedna věc byla nadhazovat v nižší lize a druhá věc je nadhazovat zde ve vyšší lize.
It's one thing...
Po závěrečném hvizdu se musí hřiště pokropit.
They have to...
6/20
+
plášť
přikrýt, zahalit
přehoz
maskovat, skrýt
zástěrka (ke skrytí pravdy)
cloak [kləʊk]
jedn. číslo: cloak, množ. číslo: cloaks, přít. prostý: cloak, 3. os. j. č.: cloaks, průb. čas: cloaking, prostý min.: cloaked, příčestí min.: cloaked
Její plány byly zahaleny pláštěm tajemství.
Her plans were...
Restaurace, kterou vlastnil, byla jen zástěrkou pro jeho drogové aktivity.
The restaurant he...
7/20
+
lednička, chladnička
refrigerator [rɪˈfrɪdʒəˌreɪtə]
jedn. číslo: refrigerator, množ. číslo: refrigerators
Jak dlouho zůstane pečené kuře v lednici čerstvé?
How long will...
Vyndej maso z ledničky, aby se rozmrazilo.
Take the meat...
8/20
+
estetický, esteticky založený
estetika
aesthetic [iːsˈθetɪk]
jedn. číslo: aesthetic, množ. číslo: aesthetics
Obdrželi jsme souhlas, že to můžeme používat pro kosmetické a estetické účely.
We received an...
Z estetického hlediska bych to trochu zúžil.
From an aesthetic...
Měl za to, že cílem estetiky je umění.
He held that...
Estetika nespadá do oblasti mého zájmu.
Aesthetics does not...
9/20
+
(vy)táhnout, (vy)zvednout
být předvolán, být popotahován
dopravovat, přepravovat, odvléci
lup, kořist
tažení, vlečení
cesta, trasa (přepravní)
haul [hɔːl]
jedn. číslo: haul, množ. číslo: hauls, přít. prostý: haul, 3. os. j. č.: hauls, průb. čas: hauling, prostý min.: hauled, příčestí min.: hauled
Plánují odvléci ledovce do Afriky.
They plan to...
Musím najít někoho, kdo je stejně jako já schopen vydržet být dlouhodobě zamilovaný.
I have to...
Vytáhl člun na břeh.
He hauled the...
10/20
+
začátek, počátek
outset [ˈaʊtˌset]
jedn. číslo: outset, množ. číslo: outsets
Od začátku mě ujišťoval o své ochotě mi pomoci.
From the outset,...
Hned na začátku jsem tě varoval, abys mu nevěřila.
I warned you...
Od začátku bylo jasné, že nastanou problémy.
It was clear...
11/20
+
vytrvalost, výdrž, odolnost
endurance [ɪnˈdjʊərəns]
jedn. číslo: endurance, množ. číslo: -
Musíš toho hodně vydržet, abys mohl tolerovat její chování.
You need great...
Maratonští běžci potřebují velkou vytrvalost.
Marathon runners need...
Běh na dlouhou vzdálenost vyžaduje vytrvalost a odolnost.
Long-distance running requires...
12/20
+
tlachy, tlachání
chit-chat [ˈtʃɪt.t ʃæt]
Pro některé z nás může být poslouchání tlachů jiných lidí velmi obtěžující.
For some of...
Miluju tlachání během přestávek na čaj.
I love the...
13/20
+
pasta, kaše
lepidlo, pojivo
těsto
(na)lepit, přilepit
vložit (zkopírovaný objekt ap.), zabudovat
paste [peɪst]
jedn. číslo: paste, množ. číslo: pastes, přít. prostý: paste, 3. os. j. č.: pastes, průb. čas: pasting, prostý min.: pasted, příčestí min.: pasted
Přidejte máslo a hladkou mouku a míchejte asi minutu, aby vzniklo těsto.
Add the butter...
Přilepte tyto barevné listy papíru k sobě.
Please paste these...
Za běhu mixéru pomalu přidejte olej, abyste vytvořili jemné těsto.
With the blender...
14/20
+
nadaný, talentovaný
talented [ˈtæləntɪd]
Je talentovaným mladým ředitelem naší nové pobočky.
He's a talented...
Hledáme talentované hráče.
We are looking...
Děkuji za vaši krásnou hudbu, jste velmi talentovaný mladý hudebník.
Thank you for...
Možná ho znáte jako talentovaného tvůrce jednoho legračního komiksu.
You may know...
Festival byl přehlídkou mladých talentovaných hudebníků.
The festival was...
15/20
+
statistický
statistical [stəˈtɪstɪkl]
Spolehlivost statistických výsledků nelze ověřit.
The reliability of...
Obsahuje to velké množství statistického šumu.
It contains a...
16/20
+
specializovat se, soustředit se, zaměřit se
specialize [ˈspeʃəˌlaɪz]
přít. prostý: specialize, 3. os. j. č.: specializes, průb. čas: specializing, prostý min.: specialized, příčestí min.: specialized
Specializujeme se na výstavbu výstavních stánků.
We specialize in the construction of exhibition stands.
Je významným učencem zaměřujícím se na evropské dějiny a civilizaci.
He is a noted scholar specializing in European history and civilization.
Specializují se na pomoc klientům, aby zůstali střízliví.
They specialize in...
Kosatky se specializují na lov ve skupině.
Killer whales are...
Společnost se specializuje na výrobu ekologických textilií z recyklovaných materiálů.
The company specializes...
17/20
+
(na)učit se zpaměti
zapamatovat si
memorize [ˈmeməˌraɪz]
přít. prostý: memorize, 3. os. j. č.: memorizes, průb. čas: memorizing, prostý min.: memorized, příčestí min.: memorized
Většina akademiků si zapamatovala podstatně více informací než průměrný člověk.
Most academics have...
Nejsem schopen si zapamatovat všechny jejich obličeje.
I am not...
18/20
+
stáž, (pracovní) pobyt, štace, působení
hranice, mez
skrblit, být skoupý, šetřit
stint [stɪnt]
jedn. číslo: stint, množ. číslo: stints, přít. prostý: stint, 3. os. j. č.: stints, průb. čas: stinting, prostý min.: stinted, příčestí min.: stinted
Jsem na krátkém pracovním pobytu v dětské nemocnici.
I am doing...
Pro dnešek jsem svůj díl práce v kuchyni už udělal.
I've done my...
Na vytvoření dobrého plánu si vyhraďte dost času.
Don't stint on...
19/20
+
shnilý, zkažený, prohnilý
mizerný, strašný
hnusný, odporný, svinský
rotten [ˈrɒtən]
Možná vaše kočka snědla něco špatného, možná shnilé maso.
Perhaps your cat...
Po dešti to bahno smrdělo jako zkažená vejce.
After the rain,...
20/20
+
třenice, napětí, neshody
tření (fyz.)
friction [ˈfrɪkʃən]
jedn. číslo: friction, množ. číslo: frictions
Olej působí jako médium mezi dvěma kluznými povrchy, což snižuje tření.
Oil acts as...
Když si třeš ruce jednu o druhou, vzniká teplo.
When you rub...
Jak se vrstvy posunují jedna po druhé, vzniká tření.
There is friction...
Citlivá kůže je velmi citlivá na tlaky a odírání, které vzniká v naší obuvi.
The sensitive skin...
Neustálé tření kol o vozovku časem opotřebuje pneumatiky.
The constant friction...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X