460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
28
29
30
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
potápěč
diver [ˈdaɪvə]
jedn. číslo: diver, množ. číslo: divers
Při potápění v jeskyni musí být potápěči obzvlášť opatrní.
Divers must be especially careful when diving in a cave.
Naléhali na lidi, aby nezapomněli na potápěčského záchranáře, který přišel o svůj život.
They have been...
2/20
+
úředně, oficiálně
officially [əˈfɪʃəlɪ]
Poker by měl být oficiálně přijat jako sport.
Poker should be officially accepted as sport.
O ukončení projektu jsme zatím nebyli oficiálně informováni.
We haven't yet been told officially about the project closure.
3/20
+
ekologický
ecological [ˌiːkəˈlɑːdʒɪkl]
Čelíme závažné ekologické katastrofě.
We're facing a grave ecological disaster.
Ekologické skupiny říkají, že se nic nedělá pro řešení tohoto problému.
Ecological groups say that nothing is being done to tackle the problem.
4/20
+
vepřové (maso)
pork [pɔːk]
Jejich náboženství jim zakazuje jíst vepřové maso.
Their religion forbids...
Nemáme hovězí, chcete místo něj vepřové?
We have no...
Myslíte si, že vepřové koleno bude dobré?
Do you think the knuckle of pork is good?
5/20
+
biologie
biology [baɪˈɒlədʒɪ]
jedn. číslo: biology, množ. číslo: biologies
Tento kurz vám poskytne základní znalosti biologie.
This course provides...
Studie nyní odhalují, jak je osobnost spojena s mnoha aspekty naší biologie.
The studies are...
Je to největší komprese dat v biologii, jaké jsme kdy byli svědky.
It is the...
6/20
+
filtr
(pře)filtrovat, (pro)cedit
pronikat, prosvítat, prodírat se (světlo, zvuk ap.)
filter [ˈfɪltə]
jedn. číslo: filter, množ. číslo: filters, přít. prostý: filter, 3. os. j. č.: filters, průb. čas: filtering, prostý min.: filtered, příčestí min.: filtered
Cigarety bez filtru jsou nebezpečnější než cigarety s filtrem.
Cigarettes without filters...
Po rozpuštění se roztok přefiltruje.
After it dissolves...
Voda je filtrována přes dřevěné uhlí.
The water is...
7/20
+
obočí
eyebrow [ˈaɪˌbraʊ]
jedn. číslo: eyebrow, množ. číslo: eyebrows
Obočí je jedním z nejdůležitějších rysů lidské tváře.
Eyebrows are one...
Její zvednuté obočí to řeklo za ni.
Her raised eyebrow...
8/20
+
lebka
skull [skʌl]
jedn. číslo: skull, množ. číslo: skulls
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
Kulka prošla přímo skrz jeho lebku.
The bullet passed...
9/20
+
vyhodit, vyřadit, vyloučit
odložit (co) (staré šaty ap.)
discard [dɪsˈkɑːrd]
přít. prostý: discard, 3. os. j. č.: discards, průb. čas: discarding, prostý min.: discarded, příčestí min.: discarded
Měli bychom vyřadit knihy, které jsou zastaralé.
We should discard...
Elektronickým odpadem se rozumí vyřazená elektrická a elektronická zařízení.
E-waste refers to discarded electrical and electronic equipment.
Daniel nashromáždil velkou sbírku vyřazených běžných předmětů každodenního života.
Daniel has amassed...
10/20
+
mačkat, namačkat
rozmačkat, rozdrtit
ovocná štáva
squash (sport)
squash [skwɒʃ]
jedn. číslo: squash, množ. číslo: squashes, přít. prostý: squash, 3. os. j. č.: squashes, průb. čas: squashing, prostý min.: squashed, příčestí min.: squashed
Všechno bylo namačkané na sobě do jednoho souvislého bloku textu.
Everything was squashed...
Ovoce se pod tíhou všeho ostatního jídla rozmačkalo.
The fruit had...
Včera jsem hrála squash s Nancy.
I played squash...
11/20
+
pustit se do, dát se do (čeho)
začít (dělat co)
rozšířit (pověst)
set about [set əˈbaʊt]
přít. prostý: set about, 3. os. j. č.: sets about, průb. čas: setting about, prostý min.: set about, příčestí min.: set about
Pustili se do hledání řešení.
They set about...
Pustili jsme se do naší práce s mladistvým elánem a nadšením.
We set about...
Po zemětřesení se lidé pustili do obnovy svých domovů.
After the earthquake,...
12/20
+
plyšový medvídek
teddy bear [ˈtedɪ beə]
jedn. číslo: teddy bear, množ. číslo: teddy bears
Plyšový medvídek pana Beana je obecně považovaný za jeho nejlepšího kamaráda.
Mr. Bean's teddy...
Mary si hrála se svým plyšovým medvídkem.
Mary was playing...
13/20
+
rohožka
podložka
matný (barva)
mat [mæt]
jedn. číslo: mat, množ. číslo: mats, 2. stupeň: more mat, 3. stupeň: most mat
Otřete si nohy na rohožce.
Wipe your feet...
Napsala mi své číslo na pivní podtácek.
She wrote me...
14/20
+
natrvalo, trvale
(neu)stále, permanentně
permanently [ˈpɜːmənəntlɪ]
Mnoho domů bylo tak silně poškozeno, že byly trvale neobyvatelné.
Many houses were...
Pan Brown byl ve válce zraněn a nyní je trvale zdravotně postižen.
Mr. Brown was...
Rozhodl jsem se natrvalo usadit ve Španělsku.
I decided to...
15/20
+
(u)plést (svetr) (jehlicemi)
srůst, zacelit se (zlomené kosti)
spojit, stmelit (lidi ap.)
pletený (svetr ap.)
spojený, stmelený
knit [nɪt]
přít. prostý: knit, 3. os. j. č.: knits, průb. čas: knitting, prostý min.: knit (or knitted), příčestí min.: knit (oe knitted)
Moje babička mě učila plést.
My grandmother taught...
Upletla jsem si nový svetr v průběhu asi dvou týdnů.
I knit my...
16/20
+
rybář
fisherman [ˈfɪʃəmən]
jedn. číslo: fisherman, množ. číslo: fishermen
Rybář hodil svůj úlovek zpět do řeky.
A fisherman threw...
Rybáři měli včera dobrý úlovek.
The fishermen had...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Rybář si všiml, že se mu ryba vyvlékla z háčku dřív, než ji stačil k sobě přitáhnout.
The fisherman noticed...
Rybář s velkými obtížemi manévroval se svým malým plavidlem blízko útesu.
The fisherman maneuvered...
Rybáři se vylodili na Africkém pobřeží.
Fishermen have landed...
17/20
+
zaškrtit, (u)škrtit, zardousit
škrtící ventil/klapka
plyn (v autě)
throttle [ˈθrɒtəl]
jedn. číslo: throttle, množ. číslo: throttles, přít. prostý: throttle, 3. os. j. č.: throttles, průb. čas: throttling, prostý min.: throttled, příčestí min.: throttled
Popadl mě za krk a začal mě škrtit.
He grabbed me...
Jacob žil život na plný plyn.
Jacob attacked life...
Toto auto je tišší, když jede na plný plyn, než většina aut při pohodové cestovní rychlosti.
This car is...
18/20
+
přilba, helma
helmet [ˈhelmɪt]
jedn. číslo: helmet, množ. číslo: helmets
Helma mého syna má obličejový chránič a padne mu přesně.
My son's helmet has a face guard and it fits him just fine.
Přilby jsou povinné pro všechny motocyklisty.
Helmets are mandatory...
Margaret řekla, že kdyby použila přilbu, mohla by mít zplihlý účes.
Margaret said that...
Nošení přilby při jízdě na kole je z hlediska bezpečnosti nutností.
Wearing a helmet while riding a bicycle is a must for safety.
19/20
+
sexy, svůdný, dráždivý
sexy [ˈseksɪ]
2. stupeň: sexier, 3. stupeň: sexiest
Připadá mi neuvěřitelně sexy.
I find him...
Abych byla upřímná, měla jsem pochybnosti o tom, zda si můj manžel stále myslí, že jsem sexy.
To be honest,...
20/20
+
pracoviště
workplace [ˈwɜːkˌpleɪs]
jedn. číslo: workplace, množ. číslo: workplaces
Stále se diskutovalo o tom, že se lidé na pracovišti navzájem přitahují.
There was still...
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Společnost bude známá jako první velmi prominentní firma, která vstoupila do konkurzu jako přímý důsledek sexuálního zneužívání na pracovišti.
The company will...
Před deseti lety byly v kurzu hmotné požitky na pracovištích.
Ten years ago,...
Cílem nových bezpečnostních opatření je snížit počet úmrtí na pracovišti.
The new safety...
Zjevná protekce manažera vůči některým zaměstnancům vedla ke špatné atmosféře na pracovišti.
The manager's overt...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X