420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
31
32
33
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podél, vedle
bok po boku, společně
souběžně s, zároveň s, současně s (probíhat ap.)
alongside [əˈlɒŋˌsaɪd]
Nová data budou využita společně se starými daty, které jsme již nashromáždili.
New data will be used alongside the old data we already collected.
Pan Nelson zakotvil svou loď vedle naší.
Mr. Nelson moored...
Ukotvili servisní modul vedle orbitální vesmírné stanice.
They have docked a service module alongside the orbiting space station.
Popisek vedle uvádí, že Jessica je v první řadě úplně vlevo.
The caption alongside...
2/20
+
agresivita
agrese, útok, napadení
aggression [əˈgreʃən]
jedn. číslo: aggression, množ. číslo: aggressions
Jsme připraveni bránit se jejich agresi.
We are ready...
Muži, kteří vzbuzují fyzický respekt, mají také sklony být náchylnější k agresi.
Physically more formidable...
3/20
+
(za)blikat
mrkat, mrknout
mrknutí, (za)mrkání
blink [blɪŋk]
jedn. číslo: blink, množ. číslo: blinks, přít. prostý: blink, 3. os. j. č.: blinks, průb. čas: blinking, prostý min.: blinked, příčestí min.: blinked
Blikání majáku bylo vidět na míle daleko.
The blink of a beacon could be seen for miles.
Hráli jsme hru. Kdo mrkl první, prohrál.
We played the game. Who blinked first, lost.
Vrátím se, než mrkneš.
I'll be back before you can blink.
4/20
+
dokumentární
dokumentární pořad
documentary [ˌdɑːkjuˈmentri]
jedn. číslo: documentary, množ. číslo: documentaries
Včera jsem sledoval dokumentární pořad o Simonovi a Garfunkelovi.
I watched a...
Kritizovali jsme je za uvedení tohoto dokumentu v hlavním vysílacím čase.
We criticized them...
Bylo velmi obtížné shrnout tento příběh do půlhodinového dokumentu.
It was very...
5/20
+
flexibilní, přizpůsobivý, pružný
ohebný, poddajný
flexible [ˈfleksɪbəl]
2. stupeň: more flexible, 3. stupeň: most flexible
Flexibilní vnímání barev závisí na tvaru a obrysu předmětů.
Flexible color perception...
Soudce uvedl, že doslovný výklad zákona by učinil trh práce méně flexibilní.
The judge stated...
Lewis dává přednost více flexibilní pracovní době.
Lewis prefers more...
Tenisové rakety z kompozitního grafitu bývají pružnější a přenášejí méně vibrací.
Composite graphite tennis...
Musíme být více flexibilní a nápadití.
We need to...
6/20
+
vzájemně na sebe působit
spolupracovat
interagovat (dva subjekty)
interact [ˌɪntərˈækt]
přít. prostý: interact, 3. os. j. č.: interacts, průb. čas: interacting, prostý min.: interacted, příčestí min.: interacted
Poskytněte svým dětem příležitost komunikovat se svými vrstevníky.
Provide opportunities for...
Ukážu vám, jak vodit provázkovou loutku během vyprávění pohádky.
I show you...
7/20
+
špatně padnoucí (oblečení)
nesedící, nepadnoucí
ill-fitting [ɪl ˈfɪtɪŋ]
Měla špatně padnoucí kabát.
She had ill-fitting...
Budu muset najít způsob, jak se zbavit práce, která mi nesedí.
I'll have to...
8/20
+
kokain
cocaine [kəˈkeɪn]
jedn. číslo: cocaine, množ. číslo: cocaines
Policie našla kokain ve skryté přihrádce.
The police found...
Znám holku, která se stala závislá na kokainu.
I know a...
Richard přiznal, že experimentoval s kokainem.
Richard admitted he...
9/20
+
aktivně
actively [ˈæktɪvlɪ]
Brian aktivně hledá práci.
Brian is actively seeking jobs.
Musíme se aktivně zapojit do jejich projektu.
We have to...
10/20
+
zahájit, začít, vykročit
odstartovat (co), spustit
start off [stɑːt ɒf]
přít. prostý: start off, 3. os. j. č.: starts off, průb. čas: starting off, prostý min.: started off, příčestí min.: started off
Klient začal tím, že nám řekl, abychom mluvili o tom, jak jsme se dostali tam, kde jsme.
The client started...
Vykroč správnou nohou.
Start off on...
Pro začátek udělejme jen malý krok.
To start off,...
Nyní, pro začátek, se podívám jen na dva.
Now, to start...
11/20
+
křesťanství
christianity [ˌkrɪstɪˈænɪtɪ]
jedn. číslo: christianity, množ. číslo: -
Aby dokázal, že je křesťan, řekl jim o svém duchovním Wrightovi, který ho přivedl ke křesťanství.
To prove he...
Buddhismus pochází z Indie, křesťanství z Palestiny a islám z Arábie.
Buddhism comes from...
12/20
+
zákusek, moučník, dezert
dessert [dɪˈzɜːt]
jedn. číslo: dessert, množ. číslo: desserts
Já jsem doopravdy nechtěla další moučník, ale on mě přinutil.
I didn't actually...
Budeme čekat s dezertem až po večeři?
Will we wait...
Jako dezert podávala čokoládové sušenky.
She served chocolate...
13/20
+
narazit, vrazit (do)
potkat
vběhnout (do)
dosahovat, jít až (do částky, hodnoty ap.)
run into [rʌn ˈɪntə]
přít. prostý: run into, 3. os. j. č.: runs into, průb. čas: running into, prostý min.: ran into, příčestí min.: run into
Proč si vběhl do záběru?
Why did you...
Zde je několik stručných tipů pro běžné situace, na které pravděpodobně narazíte.
Here are some...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
Ruth vrazila na přechodu do autobusu.
Ruth ran into...
Nezávislé zdroje uvádějí, že počet obětí zemětřesení jde do stovek.
Independent sources say that the death toll from the earthquake runs into hundreds.
14/20
+
budka (telefonní ap.), zástěna (volební ap.)
box, kóje, kukaň
stánek (prodejní, výstavní ap.)
booth [buːθ]
jedn. číslo: booth, množ. číslo: booths
Dnes se zdá, že se historie telefonních budek chýlí ke konci.
These days, the...
Pokud máte zájem o rezervaci stánku na veletrhu, vyplňte tento formulář.
Please fill out...
15/20
+
vnímaný, považovaný, pociťovaný
pochopený
tušený, domnělý
min.pr. a příč.min. slovesa uvědomovat si
perceived [pərˈsiːvd]
Chtěli ve svých autech snížit pociťovanou úroveň hluku.
They wanted to...
Je to zvláštní, ale být považován za nešikovného má určité výhody.
It's weird, but...
16/20
+
důkladně, pečlivě, podrobně
úplně, naprosto, absolutně
thoroughly [ˈθʌrəlɪ]
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Pokud vás kousne netopýr, důkladně omyjte postižené místo.
If you are bitten by a bat wash the affected area thoroughly.
O toto zařízení se stará mechanik, který je každý den důkladně prohlíží.
The device is...
Umyla jsem nádobí a poté je důkladně opláchla.
I washed the...
17/20
+
umístění, rozmístění
pracovní stáž
placement [ˈpleɪsmənt]
jedn. číslo: placement, množ. číslo: placements
Rozmístění tlačítek a knoflíků v autě je dobře promyšlené.
The placement of...
Děti čekaly na umístění do domací pěstounské péče.
The children were...
Studenti jsou vysláni na pracovní stáž na praxi.
Students are sent...
18/20
+
říše, impérium, císařství
empire [ˈempaɪə]
jedn. číslo: empire, množ. číslo: empires
Koupil jsem vstupenky pro mě a mou ženu na budovu Empire State Building.
I bought tickets...
Římská říše skončila v roce 476 po Kristu.
The Roman empire...
Třicetiletá válka málem způsobila rozpad říše.
The Thirty Year's War nearly caused the breakup of the empire.
19/20
+
hlídkovat, střežit
hlídka, stráž
obchůzka (hlídání)
patrol [pəˈtrəʊl]
jedn. číslo: patrol, množ. číslo: patrols, přít. prostý: patrol, 3. os. j. č.: patrols, průb. čas: patrolling, prostý min.: patrolled, příčestí min.: patrolled
Oblast je střežena třemi jednotkami vojáků.
The area is...
Členové stráže hlídali ulice.
Members of the guard patrolled the streets.
Hranici hlídají pohraničníci.
The frontier is...
Podpora města zajistí budoucnost každoročních záchranných hlídek, které jsou přítomny každé léto.
The City's support...
Odstřelovač ukrytý na střeše zastřelil dva vojáky na hlídce.
A sniper hidden...
20/20
+
pružnost, ohebnost
flexibilita
flexibility [ˌfleksəˈbɪləti]
jedn. číslo: flexibility, množ. číslo: -
Pružnost čočky se s věkem snižuje.
The flexibility of...
Stávající pravidla umožňují určitou míru flexibility.
The existing rules...
Platíte za bezpečnost tím, že obětujete flexibilitu.
You pay for...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X