460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
33
34
35
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
syndrom (čeho) (choroby ap.)
syndrome [ˈsɪndrəʊm]
jedn. číslo: syndrome, množ. číslo: syndromes
V pravé ruce jsem měl syndrom karpálního tunelu.
I had carpal tunnel syndrome in my right hand.
Tento syndrom postihuje většinou ženy po čtyřicítce.
This syndrome mostly affects women in their forties.
2/20
+
smyčka, poutko
přemet
omotat, obtočit, (u)dělat smyčku, ovinout
uzavřený obvod (elektr.)
loop [luːp]
jedn. číslo: loop, množ. číslo: loops, přít. prostý: loop, 3. os. j. č.: loops, průb. čas: looping, prostý min.: looped, příčestí min.: looped
Střídavý proud je generován rotací drátěné smyčky v magnetickém poli.
Alternating current is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field.
Omotala mi provázek kolem zápěstí.
She looped a string around my wrist.
Páska běžela v nekonečné smyčce a přehrávala stále a stále stejné písně.
The tape ran in a continuous loop, repeating the same songs over and over.
3/20
+
ministerstvo
duchovní úřad
duchovenstvo
ministry [ˈmɪnɪstrɪ]
jedn. číslo: ministry, množ. číslo: ministries
Nový koncept byl vytvořen na ministerstvu vnitra.
The new concept...
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Ministerstvo zahraničí odmítlo výzvu k mírové iniciativě a označilo ji za "nešťastný krok".
The Foreign Ministry...
4/20
+
odradit (koho)
znechutit
vzít odvahu (komu)
discourage [dɪsˈkɜːrɪdʒ]
přít. prostý: discourage, 3. os. j. č.: discourages, průb. čas: discouraging, prostý min.: discouraged, příčestí min.: discouraged
Tento trend může odradit ostatní společnosti od investování do výzkumu a vývoje.
This trend may...
Nenechal se odradit opakovanými neúspěchy.
He did not...
Byla odhodlaná jít za svým snem, přestože ji od toho rodina odrazovala.
She was determined...
5/20
+
důvěrný, intimní, blízký
naznačit, dát najevo
blízký přítel, důvěrník
intimate [ˈɪntɪmɪt]
jedn. číslo: intimate, množ. číslo: intimates, přít. prostý: intimate, 3. os. j. č.: intimates, průb. čas: intimating, prostý min.: intimated, příčestí min.: intimated
Restaurace má velmi intimní atmosféru.
The restaurant has...
Stěžovala si, že intimní aspekty jejího soukromého života se staly veřejným majetkem.
She complained that...
Snažíme se budovat důvěrnější vztahy s našimi zákazníky.
We try to...
Tato kniha je nejintimnější a nejodhalující portrét tohoto složitého muže, jaký jsem kdy četl.
This book is...
6/20
+
postižený, invalidní (zdravotně)
postižení (lidé), invalidé
disabled [dɪˈseɪbəld]
jedn. číslo: disabled, množ. číslo: disableds
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
Pan Brown byl ve válce zraněn a nyní je trvale zdravotně postižen.
Mr. Brown was...
Po nehodě byl těžce postižený.
The accident left him severely disabled.
7/20
+
instruovat, dát pokyn
vyučovat, učit, školit
instruct [ɪnˈstrʌkt]
přít. prostý: instruct, 3. os. j. č.: instructs, průb. čas: instructing, prostý min.: instructed, příčestí min.: instructed
Naučte mě, prosím, jak používat tuto aplikaci.
Instruct me on...
Premiér dal pokyn svým spolupracovníkům, aby o této záležitosti nemluvili s novináři.
The Prime Minister...
Dostal jsi výslovný pokyn, aby si zde počkal.
You were explicitly...
Trenér dal týmu pokyn, aby vyztužil obranu a udržoval pevnou formaci.
The coach instructed...
8/20
+
útes, sráz
cliff [klɪf]
jedn. číslo: cliff, množ. číslo: cliffs
Podle legendy unikl skokem z útesů do moře.
According to legend,...
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
Muž ztratil rovnováhu a zřítil se z útesu.
The man lost...
9/20
+
slzný plyn
tear gas [tɪə gæs]
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
Museli použít slzný plyn, aby zahnali výtržníky.
They had to...
Policie použila slzný plyn k potlačení nepokojů.
Police used tear...
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
Nebylo použití slzného plynu k rozehnání skupiny pokojných protestujících trochu přehnané?
Wasn't using tear...
10/20
+
nejistý, nerozhodný, váhavý
uncertain [ʌnˈsɜːtən]
Andrew čelí nejisté budoucnosti, protože vyprší jeho druhá smlouva.
Andrew faces uncertain...
Potvrdili, že okolnosti jeho smrti zůstávají nejasné.
They have confirmed...
11/20
+
naštěstí
fortunately [ˈfɔːtʃənɪtlɪ]
Řešení je naštěstí snadné.
The solution is...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
Ale naštěstí to funguje i obráceně.
But fortunately, it...
12/20
+
krátkodobý
short-term [ˈʃɔːrt tɜːm]
Spánek pomáhá lidem přeměnit krátkodobé vzpomínky na trvalé a dlouhodobé vzpomínky.
Sleep helps people...
Dan měl krátkodobý milostný románek se svojí kolegyní.
Dan was in a short-term romance with his female colleague.
13/20
+
(vy)šplhat se, (vy)drápat se
(vy)štrachat se, (vy)hrabat se
míchat (vejce), pomíchat, přeházet
zašifrovat, zakódovat
rvát se, přetahovat se
rvačka, tahanice
motokros, motokrosový závod (BrE)
zmást, poplést
scramble [ˈskræmbəl]
jedn. číslo: scramble, množ. číslo: scrambles, přít. prostý: scramble, 3. os. j. č.: scrambles, průb. čas: scrambling, prostý min.: scrambled, příčestí min.: scrambled
Hlasitý hluk může zmást rozpoznávací systémy robota.
The loud noise...
Mohu si dát ještě jednu porci míchaných vajec?
Can I have...
Ke snídani jsem měl míchaná vejce se slaninou.
I had bacon...
14/20
+
přihrát (spoluhráči)
předat, podat, přenést
odstrčit (spoluhráče) (rukou)
hand off [hænd ɒf]
přít. prostý: hand off, 3. os. j. č.: hands off, průb. čas: handing off, prostý min.: handed off, příčestí min.: handed off
Paul přihrál Kevinovi.
Paul handed off...
"Podívej se tam!" řekl a podal mi dalekohled.
"Look over there!"...
15/20
+
pulz, tep
tepat, pulzovat
impulz
pulse [pʌls]
jedn. číslo: pulse, množ. číslo: pulses, přít. prostý: pulse, 3. os. j. č.: pulses, průb. čas: pulsing, prostý min.: pulsed, příčestí min.: pulsed
Puls na levém zápěstí mám slabší než na pravém.
My left wrist...
Cítil jsem, jak mi v žilách pulzuje krev.
I could feel...
16/20
+
dar, příspěvek
darování
dárcovství
donation [dəʊˈneɪʃən]
jedn. číslo: donation, množ. číslo: donations
Jsme zcela financováni ze soukromých příspěvků a spoléháme na podporu dobrovolníků.
We are completely...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Část darů podpořila vzdělávání mladých lidí.
A portion of...
Naše charita získává svůj příjem výhradně z darů.
Our charity derives its income entirely from donations.
Požadoval dary k jistému účelu a použil je k jinému.
He solicited donations for one purpose but used them for another.
17/20
+
přizpůsobit se
vyhovovat, odpovídat
conform [kənˈfɔːm]
přít. prostý: conform, 3. os. j. č.: conforms, průb. čas: conforming, prostý min.: conformed, příčestí min.: conformed
Je rozumné očekávat, že ostatní se budou přizpůsobovat našim představám?
Is it reasonable...
Tyto vlastnosti materiálu odpovídají našim specifikacím.
This material properties...
Za tímto účelem jsme se rozhodli přizpůsobit jejich pravidlům.
To this end,...
Tento proces ověřování zajišťuje, že data vyhovují přípustným formátům.
This validation process...
18/20
+
sušený, usušený, vysušený
min.čas a příč.min slovesa sušit, schnout
dried [draɪd]
Sušené ovoce je také bohaté na antioxidanty, a proto pomáhá posilovat imunitu.
Dried fruits are...
Čerstvé ovoce má o něco více vitamínů a minerálů než sušené ovoce.
Fresh fruit has...
Když se květy otevřou, utrhne se horní část čnělky a blizna, a květy se usuší.
When the flowers...
Daisy si na vchodové dveře pověsila krásný věnec ze sušených květin.
Daisy hung a...
19/20
+
omezení
zdrženlivost, zábrany
nátlak, přinucení
constraint [kənˈstreɪnt]
jedn. číslo: constraint, množ. číslo: constraints
Zapište si všechna omezení, která znáte.
Write down all...
Snažila se působit přátelsky, ale její zábrany byly očividné.
She tried to...
Přiznal se, ale pouze pod drsným nátlakem.
He confessed, but...
20/20
+
královský
royal [ˈrɔɪəl]
On je přímým potomkem velšského královského rodu pocházejícího ze 3. století.
He is a direct descendant of a royal Welsh bloodline dating back to the 3rd century.
Koupil jsem si barevný portrét královské rodiny.
I bought a...
Královská rodina žije v barokním paláci.
The royal family...
Studovala zdravotní školu v Londýnské královské nemocnici.
She studied nursing...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X