Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
smyčka, poutko
přemet
omotat, obtočit, (u)dělat smyčku, ovinout
loop [luːp]
j.č.: loop, mn.č.: loops, přít.: loop, 3.os.: loops, průb.: looping, min.pr.: looped, příč.min.: looped
Střídavý proud je generován rotací drátěné smyčky v magnetickém poli.
Alternating current is generated by a loop of wire rotating in a magnetic field.
Omotala mi provázek kolem zápěstí.
She looped a string around my wrist.
2/20
+
ministerstvo
duchovní úřad
duchovenstvo
ministry [ˈmɪnɪstrɪ]
j.č.: ministry, mn.č.: ministries
Nový koncept byl vytvořen na ministerstvu vnitra.
The new concept...
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Ministerstvo zahraničí odmítlo výzvu k mírové iniciativě a označilo ji za "nešťastný krok".
The Foreign Ministry...
3/20
+
odradit (koho)
znechutit
vzít odvahu (komu)
discourage [dɪsˈkɜːrɪdʒ]
přít.: discourage, 3.os.: discourages, průb.: discouraging, min.pr.: discouraged, příč.min.: discouraged
Tento trend může odradit ostatní společnosti od investování do výzkumu a vývoje.
This trend may discourage other companies from investing in R&D.
4/20
+
důvěrný, intimní, blízký
naznačit, dát najevo
blízký přítel, důvěrník
intimate [ˈɪntɪmɪt]
j.č.: intimate, mn.č.: intimates, přít.: intimate, 3.os.: intimates, průb.: intimating, min.pr.: intimated, příč.min.: intimated
Snažíme se budovat důvěrnější vztahy s našimi zákazníky.
We try to...
5/20
+
postižený, invalidní (zdravotně)
postižení (lidé), invalidé
disabled [dɪˈseɪbəld]
j.č.: disabled, mn.č.: disableds
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
6/20
+
instruovat, dát pokyn
vyučovat, učit, školit
instruct [ɪnˈstrʌkt]
přít.: instruct, 3.os.: instructs, průb.: instructing, min.pr.: instructed, příč.min.: instructed
Naučte mě, prosím, jak používat tuto aplikaci.
Instruct me on...
7/20
+
útes, sráz
cliff [klɪf]
j.č.: cliff, mn.č.: cliffs
Zakřivený útes obklopuje pláž jako pár ochranných křídel.
A curved cliff...
8/20
+
slzný plyn
tear gas [tɪə gæs]
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
9/20
+
nejistý
nerozhodný, váhavý
uncertain [ʌnˈsɜːtən]
Andrew čelí nejisté budoucnosti, protože vyprší jeho druhá smlouva.
Andrew faces uncertain...
Potvrdili, že okolnosti jeho smrti zůstávají nejasné.
They have confirmed...
10/20
+
naštěstí
fortunately [ˈfɔːtʃənɪtlɪ]
Řešení je naštěstí snadné.
The solution is...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
Ale naštěstí to funguje i obráceně.
But fortunately, it...
11/20
+
krátkodobý
short-term [ˈʃɔːrt tɜːm]
Spánek pomáhá lidem přeměnit krátkodobé vzpomínky na trvalé a dlouhodobé vzpomínky.
Sleep helps people...
Dan měl krátkodobý milostný románek se svojí kolegyní.
Dan was in a short-term romance with his female colleague.
12/20
+
(vy)šplhat se, (vy)drápat se
(vy)štrachat se, (vy)hrabat se
pomíchat, rozhodit, zmást
zašifrovat, zakódovat
rvát se, přetahovat se
rvačka, tahanice
motokros
míchat (vejce)
scramble [ˈskræmbəl]
j.č.: scramble, mn.č.: scrambles, přít.: scramble, 3.os.: scrambles, průb.: scrambling, min.pr.: scrambled, příč.min.: scrambled
Hlasitý hluk může zmást rozpoznávací systémy robota.
The loud noise...
13/20
+
přihrát (spoluhráči)
odstrčit (spoluhráče)
hand off [hænd ɒf]
přít.: hand off, 3.os.: hands off, průb.: handing off, min.pr.: handed off, příč.min.: handed off
Paul přihrál Kevinovi.
Paul handed off...
14/20
+
pulz, tep
tepat, pulzovat
impulz
pulse [pʌls]
j.č.: pulse, mn.č.: pulses, přít.: pulse, 3.os.: pulses, průb.: pulsing, min.pr.: pulsed, příč.min.: pulsed
Puls na levém zápěstí mám slabší než na pravém.
My left wrist...
15/20
+
dar
příspěvek
darování
donation [dəʊˈneɪʃən]
j.č.: donation, mn.č.: donations
Jsme zcela financováni ze soukromých příspěvků a spoléháme na podporu dobrovolníků.
We are completely...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Část darů podpořila vzdělávání mladých lidí.
A portion of...
16/20
+
přizpůsobit se
vyhovovat, odpovídat
conform [kənˈfɔːm]
přít.: conform, 3.os.: conforms, průb.: conforming, min.pr.: conformed, příč.min.: conformed
Je rozumné očekávat, že ostatní se budou přizpůsobovat našim představám?
Is it reasonable...
Tyto vlastnosti materiálu odpovídají našim specifikacím.
This material properties...
17/20
+
sušený, usušený, vysušený
dried [draɪd]
Čerstvé ovoce má o něco více vitamínů a minerálů než sušené ovoce.
Fresh fruit has...
18/20
+
omezení
zdrženlivost, zábrany
constraint [kənˈstreɪnt]
j.č.: constraint, mn.č.: constraints
Zapište si všechna omezení, která znáte.
Write down all...
19/20
+
královský
royal [ˈrɔɪəl]
On je přímým potomkem velšského královského rodu pocházejícího ze 3. století.
He is a...
Koupil jsem si barevný portrét královské rodiny.
I bought a...
Královská rodina žije v barokním paláci.
The royal family...
20/20
+
ctižádostivý
ambiciózní
ambitious [æmˈbɪʃəs]
Do budoucna mám velmi ambiciózní plány.
I have the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení věty s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci. Věty se zeleným zámkem uvidíte celé.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci (nyní pouze u prvních třech slov) a u všech slov od 1. do 40. lekce v obtížnosti A (nyní pouze do 20. lekce).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek a používat jednu vlastní lekci.


X