460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
34
35
36
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ctižádostivý (člověk)
ambiciózní (projekt ap.)
ambitious [æmˈbɪʃəs]
Anthony byl vždy ctižádostivý a extrémně soutěživý.
Anthony has always been ambitious and extremely competitive.
Do budoucna mám velmi ambiciózní plány.
I have the very ambitious plans for my future.
Miliardář Elon Musk má ambiciózní plány na založení první kolonie lidstva na Marsu.
Billionaire Elon Musk...
2/20
+
tužka
nakreslený tužkou
napsat (tužkou)
pencil [pencil]
jedn. číslo: pencil, množ. číslo: pencils, přít. prostý: pencil, 3. os. j. č.: pencils, průb. čas: pencilling, prostý min.: pencilled, příčestí min.: pencilled
Proč místo pera používáte tužku?
Why do you use a pencil instead of a pen?
Tužka je můj základní nástroj.
Pencil is essential tool for me.
Vytáhl balíček karet, tužku a papír.
He got out a pack of cards, a pencil and a paper.
Mohu použít tužku místo pera?
Can I use...
Po celou dobu si Ross hrál s tužkou ve své ruce.
All the time...
Dej oba papíry na okno a obkresli obrázek tužkou.
Put both papers on the window and trace the picture with a pencil.
3/20
+
žánr, styl
genre [ˈʒɑːnrə]
jedn. číslo: genre, množ. číslo: genres
Jaký hudební žánr hraješ?
What genre of music do you play?
Do jakého žánru film spadá? Komedie nebo tragédie?
What genre does the movie fall into? Comedy or tragedy?
4/20
+
hustota (dopravy, osídlení ap.)
density [ˈdensɪtɪ]
jedn. číslo: density, množ. číslo: densities
Na ostrově je velmi nízká hustota obyvatelstva.
The island has...
Zahříváním se hustota plynu snižuje.
Heating reduces the...
5/20
+
vysvětlit, objasnit, osvětlit
vnést světlo (do vyšetřování)
shed light on [ʃed laɪt ɒn]
přít. prostý: shed light on, 3. os. j. č.: sheds light on, průb. čas: shedding light on, prostý min.: shed light on, příčestí min.: shed light on
Již v minulosti jsme vysvětlovali kvality pana Nelsona.
We shed light...
Nedávný výzkum objasnil příčiny tohoto onemocnění.
Recent research has...
Studie se snažila osvětlit dvě hlavní otázky.
The study sought...
Nedávné vyšetřování objasnilo, jak vedení společnosti uplácelo významné zákazníky.
A recent investigation...
6/20
+
túra, pěší výlet
prudké zvýšení, prudký nárůst, skok
jít na túru, trampovat
prudce zvýšit
hike [haɪk]
jedn. číslo: hike, množ. číslo: hikes, přít. prostý: hike, 3. os. j. č.: hikes, průb. čas: hiking, prostý min.: hiked, příčestí min.: hiked
Byla to úžasná túra k vodopádům v krásné svěží horské scenérii.
It was a...
Turistická stezka byla pokryta štěrkem.
The hiking trail was covered in gravel.
Vydali jsme se s místním průvodcem na túru po ledovci.
We went on a glacier hike with a local guide.
Lyžařský vlek byl mimo provoz, takže lyžaři museli nahoru jít pěšky.
The ski tow...
Právě teď tým stoupá po strmé horské stezce.
Right now, the...
Po rekonstrukci majitel domu výrazně zvýšil nájemné.
After the renovations,...
7/20
+
burza (cenných papírů)
stock exchange [stɒk ɪksˈtʃeɪndʒ]
jedn. číslo: stock exchange, množ. číslo: stock exchanges
Na burze mohou obchodovat pouze členové burzy.
Only stock exchange...
Příprava vstupu na burzu není zas tak odlišná, jako příprava na cestu.
Preparing to go...
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the stock exchange is inherently risky.
8/20
+
hráz, přehrada
chovná samice, matka
přehradit, zahradit (řeku)
dam [dæm]
jedn. číslo: dam, množ. číslo: dams, přít. prostý: dam, 3. os. j. č.: dams, průb. čas: damming, prostý min.: dammed, příčestí min.: dammed
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Výstavba nové přehrady vysídlí tisíce lidí, kteří v této oblasti žijí.
The building of...
Přehradu postavili, aby vytvořili nádrž pro zavlažovací účely.
They built a dam to create a reservoir for irrigation purposes.
9/20
+
kamna
sporák
stove [stəʊv]
jedn. číslo: stove, množ. číslo: stoves
Poté co se nadýchala kouře z kamen, dostala astmatický záchvat.
She suffered from...
Včera se můj syn dotkl horkých kamen a trochu se spálil.
Yesterday, my son...
10/20
+
iluze, klam
zdání
illusion [ɪˈluːʒən]
jedn. číslo: illusion, množ. číslo: illusions
Je to jen optický klam.
It is only...
Realita je pouze iluze, pouze projekce naší fantazie.
Reality is only...
11/20
+
zřejmě, podle všeho, nejspíš
presumably [prɪˈzjuːməblɪ]
Byl to zřejmě nejlepší tah, který vedl k remíze v této partii.
It was presumably...
Prší, což nejspíš znamená, že zápas bude odložen.
It's raining, which...
12/20
+
deník
diář
diary [ˈdaɪərɪ]
jedn. číslo: diary, množ. číslo: diaries
Zapsal jsem si to do mého diáře.
I put it down in my diary.
Udělám si poznámku do mého diáře.
I'll make a...
13/20
+
charta, listina
zakládací listina, stanovy
charterový, (pro)najatý
pronájem
pronajmout
charter [ˈtʃɑːtə]
jedn. číslo: charter, množ. číslo: charters, přít. prostý: charter, 3. os. j. č.: charters, průb. čas: chartering, prostý min.: chartered, příčestí min.: chartered
50 zemí se sešlo, aby podepsalo chartu zakládající OSN.
50 countries met...
Chci si pronajmout vaši loď na víkend.
I want to...
Pronajal si dva soukromé vagóny.
He chartered two private train cars.
14/20
+
opovrhovat, pohrdat
despise [dɪˈspaɪz]
přít. prostý: despise, 3. os. j. č.: despises, průb. čas: despising, prostý min.: despised, příčestí min.: despised
Když jsem byla mladší, pohrdala jsem mojí matkou.
When I was...
Opovrhuje těmi, co žijí ze sociálních dávek.
He despised those...
15/20
+
požadovaný, žádaný
vytoužený
desired [dɪˈzaɪəd]
Funkce musí vrátit požadovanou hodnotu.
The function has...
Pokud si přejete, můžete dorty pokrýt několika vrstvami čokolády.
If desired, you...
Po dosažení požadované rychlosti se motor automaticky vypne.
The engine shuts...
Vrtulník zvedl poslední část mostu a umístil ho na požadované místo.
The helicopter hoisted the final section of the bridge and placed it in the desired location.
Malířka míchala na paletě různé barvy, aby dosáhla požadovaného odstínu.
The painter mixed different hues on her palette to achieve the desired shade.
16/20
+
užitečný, šikovný, praktický
handy [ˈhændɪ]
2. stupeň: handier, 3. stupeň: handiest
Může to být velmi užitečné, když potřebujete vytvořit novou tabulku.
It can be...
Jsem si jistý, že se to bude hodit.
I'm sure it...
Nevyhazuj to. Může se to hodit.
Don't throw that...
Tento druh technologie může být velmi užitečný.
That kind of...
Už jste viděli tu malou šikovnou vychytávku? Slouží k oddělení žloutků od bílků.
Have you seen...
17/20
+
mechanik, montér
mechanický, ručně prováděný
mechanic [mɪˈkænɪk]
jedn. číslo: mechanic, množ. číslo: mechanics
O toto zařízení se stará mechanik, který je každý den důkladně prohlíží.
The device is...
Šikovný mechanik by měl být schopen tohle opravit.
A skilled mechanic...
Přednášející poutavě vysvětlil princip kvantové mechaniky.
The lecturer enthusiastically...
18/20
+
přístupný, dostupný, dosažitelný
accessible [əkˈsesəbəl]
Ostrov je přístupný pouze lodí.
The island is...
Léky by se neměly uchovávat tam, kde jsou přístupné dětem.
Medicine should not...
Nahráli jsme na video prezentace a zpřístupnili je na našich webových stránkách.
We videoed the...
19/20
+
tác, podnos, tácek
tray [treɪ]
jedn. číslo: tray, množ. číslo: trays
Přinesla nám nápoje na podnose.
She brought drinks...
Donna položila tácek na stůl vedle postele.
Donna set the...
20/20
+
(vy)zdobit, ozdobit, (z)krášlit
(vy)malovat, (vy)tapetovat
vyznamenat, dekorovat
decorate [ˈdekəˌreɪt]
přít. prostý: decorate, 3. os. j. č.: decorates, průb. čas: decorating, prostý min.: decorated, příčestí min.: decorated
Tento víkend jsme zdobili vánoční stromeček.
We decorated the...
Byl jsem vyznamenán za moji službu v armádě.
I was decorated...
Koruna je zdobena diamanty a jinými drahými kameny.
The crown is decorated with diamonds and other precious stones.
Dětský pokoj je laděný do světlých barev a jsou zde motivy roztomilých zvířátek.
The nursery is...
Všechna okna na 5. avenue měla vánoční výzdobu.
All the windows...
Uprostřed haly stála socha zdobená slonovinou a zlatem.
In the center...
Její šaty byly zdobeny mandloňovými květy.
Her dress was...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X