460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
35
36
37
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
kolo (jízdní)
bicycle [ˈbaɪsɪkəl]
jedn. číslo: bicycle, množ. číslo: bicycles
Dva mladíci jsou podezřelí z krádeže čtyř kol.
The two youths...
Máchnul jsem nohou dozadu nad zadní kolo mého kola.
I swung my...
Elias si připnul brašnu na kolo.
Elias buckled his satchel onto his bicycle.
Staré kolo mělo zrezivělý řetěz a řídítka, ale stále fungovalo.
The old bicycle had a rusty chain and handlebars, but it still worked.
Nošení přilby při jízdě na kole je z hlediska bezpečnosti nutností.
Wearing a helmet while riding a bicycle is a must for safety.
2/20
+
dub
dubový
oak [əʊk]
jedn. číslo: oak, množ. číslo: oaks
Za války bylo pokáceno mnoho velkých dubů.
Many large oaks were felled during the war.
Brandy zraje v dubových sudech po mnoho let.
The brandy is...
Do kůry starého dubu vyryla své iniciály.
She etched her...
3/20
+
citlivost, vnímavost
sensitivity [ˌsensɪˈtɪvɪtɪ]
jedn. číslo: sensitivity, množ. číslo: sensitivities
Jeho komentáře ukazují nedostatek citlivosti.
His comments show a lack of sensitivity.
Mnoho lékařů postrádá citlivost při jednání se svými pacienty.
Many doctors lack sensitivity when dealing with their patients.
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
4/20
+
pohoda, blahobyt
pocit pohody
well-being [ˈwelˈbiːɪŋ]
Dáváte jí vědět, že vám záleží na její pohodě.
You're letting her...
Čistý vzduch je základní podmínkou lidského zdraví a pohody.
Clean air is...
Lidský blahobyt je jasným ukazatelem sociálních změn.
Human well-being is...
Pro vaše dobro je důležité zbavit se negativních emocí.
It's important to...
5/20
+
instinkt, pud
instinct [ˈɪnstɪŋkt]
jedn. číslo: instinct, množ. číslo: instincts
Jeho prvním instinktem bylo utéct pryč před nebezpečím.
His first instinct...
Byl to jenom primitivní pud sebezáchovy.
It was just...
6/20
+
protokol
protocol [ˈprəʊtəˌkɒl]
jedn. číslo: protocol, množ. číslo: protocols
Takové rozhovory by porušily diplomatický protokol.
Such conversations would...
Šerif říká, že je to v souladu s protokolem.
The sheriff says...
Aktualizace softwaru je nezbytná pro zajištění souladu s nejnovějšími bezpečnostními protokoly.
The software update...
Dodržování bezpečnostních protokolů je v laboratoři nezbytné, aby se předešlo nehodám.
Adherence to safety...
7/20
+
roztomilý, rozkošný, hezoučký
šikovný, bystrý
cute [kjuːt]
2. stupeň: cuter, 3. stupeň: cutest
Byla roztomilá.
She was cute.
Toto štěně je opravdu roztomilé.
This puppy is...
Dětský pokoj je laděný do světlých barev a jsou zde motivy roztomilých zvířátek.
The nursery is...
Má kudrnaté černé vlasy, je velmi roztomilá a legračně mluví.
She's got curly...
Toto kudrnaté štěně bylo nejroztomilejší z celého vrhu.
This curly-haired puppy...
8/20
+
mícha
spinal cord [ˈspaɪnəl kɔːd]
jedn. číslo: spinal cord, množ. číslo: spinal cords
Mícha slouží jako telegrafický kabel, který zasílá různé zprávy celým naším tělem.
The spinal cord...
Mozek a mícha se skládají z mnoha buněk.
The brain and...
9/20
+
těstoviny
pasta [ˈpæstə]
jedn. číslo: pasta, množ. číslo: pastas
Těstoviny jsou vyrobeny z mouky a vajec.
Pasta is made...
Posypal jsem těstoviny petželkou.
I sprinkled the...
10/20
+
ambice, touha, tužba
ctižádost
ambition [æmˈbɪʃən]
jedn. číslo: ambition, množ. číslo: ambitions
V mládí jsem měl ambice být vynálezcem.
In my youth,...
Pokud mají být vaše ambice průměrné, pak je tento přístup v pořádku.
If your ambition...
11/20
+
debut, první vystoupení
debutovat, poprvé vystoupit
debut [deɪˈbjuː]
jedn. číslo: debut, množ. číslo: debuts, přít. prostý: debut, 3. os. j. č.: debuts, průb. čas: debuting, prostý min.: debuted, příčestí min.: debuted
Jason poprvé vystoupil před 5 lety, ve věku 14 let.
Jason debuted 5...
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
12/20
+
únava, vyčerpání, vysílení
unavit, vyčerpat, utahat
fatigue [fəˈtiːg]
jedn. číslo: fatigue, množ. číslo: fatigues, přít. prostý: fatigue, 3. os. j. č.: fatigues, průb. čas: fatiguing, prostý min.: fatigued, příčestí min.: fatigued
Prokrastinace může vést k negativním důsledkům, například k duševní únavě.
Procrastination can lead...
Únava nebyla pro mě nová věc.
The fatigue wasn't...
Někdy nemůžeme cvičit kvůli únavě, bolesti a jiným faktorům.
Sometimes we can't...
13/20
+
přidat se, připojit se, zapojit se
join in [dʒɔɪn ɪn]
přít. prostý: join in, 3. os. j. č.: joins in, průb. čas: joining in, prostý min.: joined in, příčestí min.: joined in
Můžu se připojit?
Can I join...
Kdo se chce přidat?
Who wants to...
Na to, abychom se přidali, je už moc pozdě.
We're too late...
14/20
+
náchylný, mající sklony
prone [prəʊn]
2. stupeň: more prone, 3. stupeň: most prone
Víme, že fyzicky aktivní lidé jsou méně náchylní k depresi.
We know that...
To znamená, že váš kód je méně náchylný k chybám.
That means your...
Muži, kteří vzbuzují fyzický respekt, mají také sklony být náchylnější k agresi.
Physically more formidable...
Tento region je ve srovnání se sousedními oblastmi relativně méně náchylný k zemětřesením.
This region is...
15/20
+
ústava (státu)
stanovy (organizace), ustanovení
konstituce (tělesná ap.)
složení
constitution [ˌkɒnstɪˈtjuːʃən]
jedn. číslo: constitution, množ. číslo: constitutions
Budeme se samozřejmě držet ústavy a dodržovat zákon.
We will of...
Naše ústava musí být přepracována.
Our constitution has...
16/20
+
neuvěřitelně, skvěle, úžasně
incredibly [ɪnˈkredəbəlɪ]
Paul má nadváhu, ale přesto je neuvěřitelně aktivní.
Paul is overweight,...
Připadá mi neuvěřitelně sexy.
I find him...
Domácí čokoládový dort byl neuvěřitelně chutný.
The homemade chocolate...
Doprava ve městě může být během dopravní špičky neuvěřitelně chaotická.
The traffic in...
Brzy ráno byla pláž téměř prázdná a neuvěřitelně klidná.
In the early morning, the beach was almost empty and incredibly serene.
17/20
+
vložit, vsunout, zasunout
insert [ɪnˈsɜːrt]
přít. prostý: insert, 3. os. j. č.: inserts, průb. čas: inserting, prostý min.: inserted, příčestí min.: inserted
Sem vložte svou kreditní kartu.
Insert your credit...
Nastrkal jsem hrst mincí do prodejního automatu.
I inserted a...
Musíme vložit toto ujednání do obsahu vaší pracovní smlouvy.
We have to...
18/20
+
nákladný, drahý
nákladně, draze
costly [ˈkɒstlɪ]
2. stupeň: costlier, 3. stupeň: costliest
Údržba budovy může být pro společnost mnohem nákladnější než její zbourání.
Maintaining a building...
Válka by byla skutečně nákladná a její výsledek nepředvídatelný.
A war would...
19/20
+
střevo
břicho, pupek, vana, velké břicho (hovor.)
vykuchat, vyvrhnout, zbavit vnitřností (rybu)
úplně zničený, vybrakovaný
gut [gʌt]
jedn. číslo: gut, množ. číslo: guts, přít. prostý: gut, 3. os. j. č.: guts, průb. čas: gutting, prostý min.: gutted, příčestí min.: gutted
Maso zůstává ve střevě déle než zelenina.
The meat stays...
Ryba již byla vyčištěna a vykuchána.
The fish was...
Byl jsem úplně zničený, když jsem přišel o práci.
I was gutted...
20/20
+
požadovaný, vyžadovaný, potřebný, nutný
required [riˈkwaɪərd]
Vaše služby už nejsou potřeba.
Your services are no longer required.
Pro tuto pracovní pozici je vyžadováno univerzitní vzdělání.
For this work...
Je mi líto, vaše služby už nebudeme potřebovat.
I'm sorry, your...
Před zahájením operace je nutný souhlas rodičů.
Parental consent is required before the operation can take place.
Naše jmenování bylo zdrženo vyjednáváním o požadovaných podmínkách.
Our appointment has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X