440+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
36
37
38
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
trapný
nepříjemný
embarrassing [ɪmˈbærəsɪŋ]
Upřímně, to je trapné.
Frankly, it's embarrassing.
Ukončili jsme trapnou řadu našich porážek, kdy jsme nedali ani jeden gól.
We ended an embarrassing sequence of our defeats when we did not score a single goal.
2/20
+
bezpečně
bez rizika, najisto
safely [ˈseɪflɪ]
Všechny zálohované soubory jsou bezpečně šifrovány.
All backup files are safely encrypted.
Můžete bezpečně bruslit na pravé straně jezera.
You can skate...
Alkohol může narušit vaši schopnost řídit bezpečně.
Alcohol can impair...
Maják slouží k bezpečnému navádění lodí do přístavu.
The beacon is...
3/20
+
bestie
zvíře, šelma
surovec
beast [biːst]
jedn. číslo: beast, množ. číslo: beasts
Byl jsem napaden divokou šelmou.
I was attacked by a savage beast.
Tygr je šelma.
A tiger is...
V naší zoo máme několik druhů šelem.
We have several...
Řekneš zaklínadlo a vypustíš bestii.
You say the...
4/20
+
poplácat, poklepat (dlaní)
plesknutí, poplácání, plácnutí
hlazení, dotek, osahávání
pohladit, sahat, osahávat
prostoduchý, příliš jednoduchý
pat [pæt]
jedn. číslo: pat, množ. číslo: pats, přít. prostý: pat, 3. os. j. č.: pats, průb. čas: patting, prostý min.: patted, příčestí min.: patted, 2. stupeň: more pat, 3. stupeň: most pat
Poplácal jí na rameno, aby jí povzbudil.
He patted her...
Pokaždé, když pes vejde do mého pokoje, přestanu se učit, abych ho poplácal.
Every time the...
Moje jméno se často zkracuje na Pat.
My name is...
5/20
+
stěhování, migrace
migration [maɪˈgreɪʃən]
jedn. číslo: migration, množ. číslo: migrations
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
Migrace je nyní však dominantním tématem voleb.
But migration is...
6/20
+
pojetí, koncepce
početí, otěhotnění
představa, nápad
conception [kənˈsepʃən]
jedn. číslo: conception, množ. číslo: conceptions
Jsme v počáteční fázi navržení konceptu tohoto projektu.
We are in...
Jak zjistím datum početí?
How do I...
7/20
+
pevný, nehybný, stabilní, stálý, fixní
připevněný
konzervativní, neměnný
pravidelný, ustálený
netěkavý, neprchlavý
opravený
fixed [fɪkst]
Budeme muset platit pevnou sazbu.
We will have...
Měl bych mít pevnou úrokovou sazbu nebo proměnnou úrokovou sazbu?
Should I have...
Letmý pohled by vás mohl dovést k domněnce, že jsme to spravili.
A quick glance...
Existuje důvod, proč je pracovní doba pevně stanovena.
There's a reason...
Komise stanoví pevnou úrokovou sazbu.
The Commission sets...
8/20
+
katalog
soupis, seznam, výčet
katalogizovat, vytvořit seznam
catalog [ˈkætəlɔːɡ]
jedn. číslo: catalog, množ. číslo: catalogs, přít. prostý: catalog, 3. os. j. č.: catalogs, průb. čas: cataloging, prostý min.: cataloged, příčestí min.: cataloged
Jen jsem přišel, našel to v katalogu, koupil to a přinesl sebou.
I just went...
Na naše stránky jsme umístili nový katalog firem.
We put a...
9/20
+
svést, svádět
(z)lákat
seduce [sɪˈdjuːs]
přít. prostý: seduce, 3. os. j. č.: seduces, průb. čas: seducing, prostý min.: seduced, příčestí min.: seduced
Neměl jsem v úmyslu ji svádět, ale pouze ji utěšit.
I was not...
Není možné, že jste se ho snažila svádět?
Isn't it possible...
10/20
+
silná stránka
strong suit [strɒŋ sjuːt]
jedn. číslo: strong suit, množ. číslo: strong suits
Smysl pro humor není zřejmě naší silnou stránkou.
Being funny is...
Zdvořilost není jeho silnou stránkou.
Politeness is not...
11/20
+
uznání, ocenění
vděčnost, vděk
pochopení, porozumění
appreciation [əˌpriːʃɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: appreciation, množ. číslo: appreciations
Přijměte prosím tento malý projev mé vděčnosti.
Please accept this...
Mám pro něho a jeho práci plné porozumění.
I have a...
12/20
+
rozdávat, rozdělovat, vydávat
selhat, vypovědět službu
podat, sdělit (informace ap.)
vydat (zvuk, skřek) (kniž.)
give out [gɪv aʊt]
přít. prostý: give out, 3. os. j. č.: gives out, průb. čas: giving out, prostý min.: gave out, příčestí min.: given out
Rozdávali bonbóny každému, kdo byl oblečený v halloweenském kostýmu.
They gave out...
Plynová lampa vydávala bledé nažloutlé světlo.
A gas lamp...
13/20
+
konzervace, zachování, udržování
ochrana (přírody)
zachování, šetření (zdrojů)
conservation [ˌkɒnsəˈveɪʃən]
jedn. číslo: conservation, množ. číslo: -
Naše úsilí je zaměřeno na ochranu mořských ekosystémů.
Our efforts are...
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
14/20
+
panika, zděšení
(z)panikařit
panický
panic [ˈpænɪk]
jedn. číslo: panic, množ. číslo: panics, přít. prostý: panic, 3. os. j. č.: panics, průb. čas: panicking, prostý min.: panicked, příčestí min.: panicked, 2. stupeň: more panic, 3. stupeň: most panic
Začali jsme panikařit, protože jsme se domnívali, že tyto soubory jsou nadobro ztraceny.
We began to...
Proud začínal kánoi unášet a já začal panikařit.
The current was...
15/20
+
inovační, novátorský, inovativní
innovative [ˈɪnəˌveɪtɪv]
Pro potenciální investory je obtížné vyhodnotit očekávanou budoucí hodnotu inovativního podniku.
It is difficult...
Chtěli jsme být součástí něčeho smělého a inovativního.
We wanted to be a part of something bold and innovative.
Kreativní myslitelé nacházejí inovativní řešení.
Creative thinkers find...
16/20
+
maloobchodník
prodejce (maloobchodní)
retailer [ˈriːteɪlə]
jedn. číslo: retailer, množ. číslo: retailers
Maloobchodník prodává zboží za vyšší cenu.
The retailer resells...
Maloobchodníci se připravují na vánoční shon.
Retailers are preparing...
17/20
+
zkušený, zběhlý
experienced [ɪkˈspɪərɪənst]
Zažili jsme mnoho obtíží, když jsme opravovali náš dům.
We experienced a...
Naše loď se dostala do problémů.
Our ship experienced...
Potřebujeme vysoce kvalifikované a zkušené piloty, aby na nich létali.
We need highly trained and experienced pilots to fly them.
Pokud jste se s tímto pojmem ještě nesetkali, určitě s ním máte své zkušenosti.
If you haven't...
Dokonce i zkušení podnikatelé se někdy zaseknou, protože jsou zahlceni přemírou informací.
Even experienced entrepreneurs...
18/20
+
údajně, prý
podle neověřených zpráv
reportedly [rɪˈpɔːtɪdlɪ]
Policie prý prohledala jeho byt a našla usvědčující důkazy.
Police had reportedly...
Alex se údajně rozhodl, že nebude podávat žalobu na Joa.
Alex has reportedly...
19/20
+
šňůra, provaz, motouz, lano
kabel
cord [kɔːd]
jedn. číslo: cord, množ. číslo: cords
Mozek a mícha se skládají z mnoha buněk.
The brain and...
Mícha slouží jako telegrafický kabel, který zasílá různé zprávy celým naším tělem.
The spinal cord...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
Škubala za šňůru tak dlouho, dokud zástrčka nevypadla ze zásuvky.
She tugged the...
20/20
+
racionální, rozumový, rozumný
rational [ˈræʃənəl]
2. stupeň: more rational, 3. stupeň: most rational
Lidské chování nemusí být nutně vedeno racionálními úvahami.
Human behavior is...
Byla příliš rozrušená na to, aby jednala racionálně.
She was too...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X