460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
37
38
39
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
špendlík
kolík, čep (spojovací)
připíchnout, přišpendlit
jehlice, spona
pin [pɪn]
jedn. číslo: pin, množ. číslo: pins, přít. prostý: pin, 3. os. j. č.: pins, průb. čas: pinning, prostý min.: pinned, příčestí min.: pinned
Amber mě přesvědčila, abych jí dal své PIN číslo.
Amber got me to give her my PIN number.
Přišpendlete límec k výstřihu halenky.
Pin the collar...
Všechna startovní čísla by měla být čistá a přišpendlena zavíracími špendlíky.
All start numbers...
Co děláš s tím spínacím špendlíkem?
What are you...
James spustil ohnutý špendlík přivázaný ke kousku provázku.
James lowered a bent pin attached to a piece of string.
2/20
+
praštit, vrazit, dát ránu
děrovač, průbojník
prorazit, propíchnout, (pro)děrovat
rána, pecka
punč (nápoj)
punch [pʌntʃ]
jedn. číslo: punch, množ. číslo: punches, přít. prostý: punch, 3. os. j. č.: punches, průb. čas: punching, prostý min.: punched, příčestí min.: punched
Možná si boxer pamatuje, jak ho předtím praštil.
Maybe the boxer has a memory of being punched before.
Srazil mě k zemi úderem do hlavy.
He floored me...
Richard poslal svého protivníka jednou ranou k zemi.
Richard knocked out...
Boxer se po tvrdém úderu ocitl v provazech.
The boxer was on the ropes after receiving a hard punch.
3/20
+
soucit, soucítění, účast, soustrast
pochopení (pro co)
sympatie
sympathy [ˈsɪmpəθɪ]
jedn. číslo: sympathy, množ. číslo: sympathies
Chci vyjádřit vaší rodině svou nejhlubší soustrast.
I want to express my deepest sympathy to your family.
Barbara se na tyto děti bez domova dívala s velkým soucitem.
Barbara regarded those homeless children with great sympathy.
Nečekejte ode mě pochopení!
Don't expect sympathy from me!
4/20
+
jednak
za prvé, především
for one thing [fɔː wʌn θɪŋ]
Jednak tomu nerozumím, jednak mě to uráží.
For one thing,...
Především, určitě sis všiml, jak moc se hádáme.
For one thing,...
5/20
+
textura, struktura, pórovitost
texture [ˈtekstʃə]
jedn. číslo: texture, množ. číslo: textures
Posuzovali krémovou strukturu mléka a krémů.
They assessed the...
Chléb se snadno drobí.
The bread has...
Umělkyně ve svém posledním mistrovském díle odvážně experimentovala s barvami a texturou.
The artist boldly...
6/20
+
(roz)drtit, rozmáčknout, rozmačkat
zlikvidovat, potlačit, potřít
zmuchlat, zmačkat
nával, tlačenice, mačkanice
být zdrcen (kritikou ap.)
zamilovanost jednostranná (hovor.)
crush [krʌʃ]
jedn. číslo: crush, množ. číslo: crushes, přít. prostý: crush, 3. os. j. č.: crushes, průb. čas: crushing, prostý min.: crushed, příčestí min.: crushed
Jeho paže byla ošklivě rozdrcena při dopravní nehodě.
His arm was...
Oloupejte a namačkejte česnek.
Peel and crush...
Zlikvidovali vojenskou opozici a občanská válka skončila.
They crushed military...
Jsem zdrcen, že mě tam nechceš.
I'm crushed that...
Normálně je jednostranná zamilovanost neškodná, ale já jsem měla šťastný vztah s mým partnerem už šest let.
Normally crushes are...
7/20
+
postříkat, nastříkat (jemnými kapičkami)
rozprašovat
sprška, jemné kapičky
rozprašovač, sprej
spray [spreɪ]
jedn. číslo: spray, množ. číslo: sprays, přít. prostý: spray, 3. os. j. č.: sprays, průb. čas: spraying, prostý min.: sprayed, příčestí min.: sprayed
Mark nastříkal graffiti na zeď.
Mark sprayed graffiti...
Chlapec měl stříkací pistoli.
The boy had...
Plodiny se pravidelně stříkají pesticidy.
The crops are...
Řidič vybuchl v autě, když si zapálil cigaretu poté, co rozprášil osvěžovač vzduchu.
Driver blew up...
8/20
+
zvlněný, vlnící se (krajina)
kolébavý, kymácející se (chůze)
ohrnovací
valivý, valící se
navíjení
postupný, postupující
rolling [ˈrəʊlɪŋ]
Tento region je mírně zvlněný a je o něco více zelenější než zbytek země.
This region is...
V plánu je postupné zvyšování daní v průběhu příštích deseti let.
The plan is...
Střed oblasti se vyznačuje kopcovitým terénem a malebnou krajinou.
The heartland of...
9/20
+
patent (na vynález), licence
jasný, zjevný, očividný
patentovat, nechat si patentovat
patent [peɪtənt]
jedn. číslo: patent, množ. číslo: patents, přít. prostý: patent, 3. os. j. č.: patents, průb. čas: patenting, prostý min.: patented, příčestí min.: patented
Generální prokurátor Nebrasky vyhlásil válku patentovým trolům.
Nebraska's attorney general has declared war on patent trolls.
Jeho patenty znamenaly velký rozvoj v technologii.
His patents have...
Soud uložil konkurenční společnosti soudní zákaz, aby jí zabránil používat patentovanou technologii.
The court imposed...
10/20
+
dosažení, splnění, dokončení, provedení
úspěch, výsledek, výkon
accomplishment [əˈkɒmplɪʃmənt]
jedn. číslo: accomplishment, množ. číslo: accomplishments
Jsem zodpovědný za úspěšné dokončení projektu.
I am responsible...
Je to neuvěřitelný úspěch a cítím se úžasně.
It's an incredible...
Její tvrzení o dosažených úspěších byla zjevně přehnaná, aby vzbudila pozornost.
Her claims about...
Cítili jste někdy tlak, abyste se vyrovnali úspěchům svého staršího sourozence?
Have you ever...
11/20
+
nastoupit, vstoupit
zjistit, dozvědět se
vejít (se)
get into [get ɪntə]
přít. prostý: get into, 3. os. j. č.: gets into, průb. čas: getting into, prostý min.: got into, příčestí min.: got into
Nechci ani vědět, co jsem za tu dobu mohl všechno udělat.
I don't even...
Dostal jsme se do problémů.
I got into trouble.
Nebudu se zabývat tím, jak reagovali a jaká byla přesná povaha našeho sdělení.
I won't get...
Když vstoupil do chodby, celá loď se pod ním zatřásla.
When he got...
Harry se zadlužil poté, co ztratil svou práci.
Harry got into...
Zvykl jsem si, že jdu každý den po obědě spát na 20 minut.
I got into...
12/20
+
svislý, vertikální
vertikála, svislice
vertical [ˈvɜːtɪkəl]
jedn. číslo: vertical, množ. číslo: verticals
Celá pevná ocelová konstrukce bude zvednuta do vertikální polohy.
The entire rigid steel structure will be raised to the vertical.
Můžeme je rozlišovat, co se týká horizontální roviny a vertikální roviny.
We can distinguish...
13/20
+
ekvivalent, stejný počet
ekvivalentní, rovnocenný, stejný, odpovídající
protějšek, obdoba
equivalent [ɪˈkwɪvələnt]
jedn. číslo: equivalent, množ. číslo: equivalents
Náš měsíční výukový program poskytuje absolventům rovnocenné zkušenosti, jako by byli rok ve výrobě.
Our monthly training...
Rozkrojil bochník chleba na šest dokonale stejných krajíců.
He divided the...
14/20
+
vůně (květin), aróma
voňavka, parfém (BrE)
navonět, provonět
větřit, čenichat, vycítit
pach, zápach
scent [sent]
jedn. číslo: scent, množ. číslo: scents, přít. prostý: scent, 3. os. j. č.: scents, průb. čas: scenting, prostý min.: scented, příčestí min.: scented
Její pach bude vábit kocoury na kilometry daleko.
Her scent, will...
Když zde kvetou citrusy, je vzduch prosycen nádhernou vůní.
When the citrus trees blossom here, the air is filled with exquisite scents.
Okolím se linula lákavá vůně letního grilování.
The inviting scent...
Vůně smažící se cibule zalila kuchyni lahodnou vůní.
The aroma of...
15/20
+
přítomnost, účast, docházka
návštěvnost, počet přítomných
attendance [əˈtendəns]
jedn. číslo: attendance, množ. číslo: attendances
Potřebujeme zlepšit špatnou docházku a chování žáků ve škole.
We need to...
Odhaduje se, že účast žen na místních veřejných shromážděních se zdvojnásobí.
Women's attendance at...
Ředitelka školy chce, aby učitelé více dbali na docházku studentů.
A school principal...
Přítomno bylo přes sto jejich členů.
There were over...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
16/20
+
vznikající, objevující se
formující se
vynořující se
emerging [ɪˈmɜːdʒɪŋ]
Objevují se nové obchodní příležitosti.
There are emerging...
Ekonomika se stále vynořuje z recese.
The economy is...
Také znevýhodnili tento nově vznikající standard.
They also handicapped...
17/20
+
(roz)třídit, rozčlenit, uspořádat (do skupin)
klasifikovat
označit, zařadit mezi
classify [ˈklæsɪˌfaɪ]
přít. prostý: classify, 3. os. j. č.: classifies, průb. čas: classifying, prostý min.: classified, příčestí min.: classified
Některé druhy psů jsou zařazeny mezi nebezpečné.
Some species of...
Lékařský výzkum lze klasifikovat jako primární nebo sekundární.
Medical research may...
Soudce vydal soudní příkaz, aby zabránil zveřejnění utajovaných informací.
The Judge granted...
18/20
+
neformální, nenucený, přátelský (hovor ap.)
neokázalý, neoficiální (atmosféra ap.)
hovorový (jazyk ap.)
informal [ɪnˈfɔːməl]
Obě skupiny se dohodly na uspořádání přátelského setkání.
The two groups...
Setkali jsme se jen proto, abychom si neoficiálně promluvili.
We met only...
Markův styl řízení je intuitivní a neformální.
Mark's style of...
19/20
+
bankéř
banker [ˈbæŋkə]
jedn. číslo: banker, množ. číslo: bankers
Bankéř se zachychotal a řekl: "Jste slepí?"
The banker chuckled...
Požádal jsem investičního bankéře o půjčku.
I have applied...
20/20
+
anonymní, nepodepsaný
neosobní
anonymous [əˈnɒnɪməs]
V tomto případě raději zůstanu v anonymitě.
In this instance,...
Peníze věnoval anonymní dobrodinec.
An anonymous benefactor...
Dostala milostný dopis od anonymního ctitele, ale nevěděla, od koho by mohl být.
She received a love letter from an anonymous admirer, but she didn't know who it could be from.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X