460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
40
41
42
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
okamžik, moment, chvilka
okamžitý, bezprostřední
naléhavý, důležitý
instantní
instant [ˈɪnstənt]
jedn. číslo: instant, množ. číslo: instants
Když postižení, jako jsem já, uslyší spouštěcí zvuk, cítíme okamžitý vztek.
When sufferers like myself hear a trigger sound, we feel an instant rage.
Instantní káva se prostě nevyrovná čerstvě mleté kávě.
Instant coffee just...
2/20
+
stoh
hromada, hromádka (zarovnaná)
štos, kupa, halda
(na)skládat, (na)štosovat, navršit (na sebe)
stack [stæk]
jedn. číslo: stack, množ. číslo: stacks, přít. prostý: stack, 3. os. j. č.: stacks, průb. čas: stacking, prostý min.: stacked, příčestí min.: stacked
Moje košile byly naskládány do komínků.
My shirts were arranged in stacks.
Moje matka naskládala talíře do dřezu.
My mother stacked the plates in the sink.
Existuje mnoho lidí, proti kterým se všechno spiklo a přesto dělali skvělé věci.
There are plenty...
Dodávkové auto bylo naskládáno paletami se zbožím.
The delivery truck was stacked with pallets of merchandise.
3/20
+
podvádět, švindlovat
(o)šidit
podvést, podfouknout, napálit
podvodník, falešný hráč
cheat [tʃiːt]
jedn. číslo: cheat, množ. číslo: cheats, přít. prostý: cheat, 3. os. j. č.: cheats, průb. čas: cheating, prostý min.: cheated, příčestí min.: cheated
Carl byl herec, který se mnou před šesti lety podváděl svou snoubenku.
Carl was an actor who cheated on his fiancée with me six years ago.
Morálním poučením z tohoto příběhu je být opatrný a nepodvádět ostatní.
The moral of the story is to be careful and don't cheat others.
Mám podezření, že podvádí svého otce.
I suspect he...
Pokud podvádíte svou choť, dostanete, co si zasloužíte.
If you cheat on your spouse, you get what's coming to you.
Bylo by pro něho velmi netypické podvádět.
It would be...
William vzteky vyskočí z kůže, jestli zjistí, že ho podvádíš.
William will hit...
4/20
+
horečka
vzrušení
dostat horečku
fever [ˈfiːvə]
jedn. číslo: fever, množ. číslo: fevers
Věděla, že nemá jíst kuře, dokud má vysokou horečku.
She knew she wasn't supposed to eat chicken while running a high fever.
Ležím v posteli s chřipkou a horečkou.
I am lying...
Mám horečku, protože jsem se úplně vyčerpal.
I have a...
Tito mladí lidé byli nakaženi revoluční horečkou.
These young people...
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
5/20
+
tolerovat, snášet, strpět
snést, vydržet, být tolerantní
tolerate [ˈtɒləˌreɪt]
přít. prostý: tolerate, 3. os. j. č.: tolerates, průb. čas: tolerating, prostý min.: tolerated, příčestí min.: tolerated
Žádné změny nenastanou, pokud vedení bude ochotno tolerovat nedbalost.
No changes will...
Vláda vyslala signál, že nebude tolerovat nesmyslné zabíjení slonů.
The government sent...
Nebudeme tolerovat žádné porušování pravidel.
We don't tolerate...
Odchylka od standardu není tolerována.
Deviation from the...
Smířili se s chováním svého syna, které by u nikoho jiného netolerovali.
They put up...
6/20
+
chlubit se, chvástat se, vychloubat se
chlouba, chlubení, pýcha, chvástání
pochlubit se, pyšnit se
boast [bəʊst]
jedn. číslo: boast, množ. číslo: boasts, přít. prostý: boast, 3. os. j. č.: boasts, průb. čas: boasting, prostý min.: boasted, příčestí min.: boasted
Barbara se chlubila tím, jak je bohatá.
Barbara was boasting...
Každý obchodník se chlubí svým vlastním zbožím.
Every salesman boasts...
Muzeum se může pyšnit vynikající sbírkou středověkých obrazů.
The museum boasts...
7/20
+
částečně, zčásti
partially [ˈpɑːʃəlɪ]
Jejich dům byl při požáru zčásti zničen.
Their house was...
Budova byla částečně zničena, když explodovaly těkavé chemikálie.
The building was...
Ten muž zemřel na ulici. Měl částečně proříznuté hrdlo.
The man died...
Dospělé sovy krmí svá mláďata částečně natrávenou potravou.
Adult owls feed...
8/20
+
většina z nás
most of us [məʊst əv ʌs]
Většina z nás se nikdy nepřiblíží využití svého plného potenciálu.
Most of us...
Většina z nás je ráno produktivnější.
Most of us...
Většina z nás s ní nesouhlasí.
Most of us...
9/20
+
ironie
železný, železitý
irony [ˈaɪrənɪ]
jedn. číslo: irony, množ. číslo: ironies
Popsal své zážitky s lehkou ironií.
He described his...
Bylo tragickou ironií, že katedrála byla v době požáru zakrytá dřevěným lešením.
It was a...
10/20
+
terén
terrain [təˈreɪn]
jedn. číslo: terrain, množ. číslo: terrains
Džíp je ideální pro jízdu po nerovném terénu.
A jeep is...
Terén se rychle měnil z orné půdy na poušť.
The terrain changed...
Domnívali se, že se skrývá kdesi v horském terénu.
They believed he was hiding somewhere in the mountainous terrain.
Kolonisté se snažili přizpůsobit neznámému terénu a klimatu.
The colonists struggled...
Turisté přecházejí po skalnatém terénu opatrně.
The hikers traverse...
Navzdory náročnému terénu se gazela pohybovala ladně.
Despite the challenging...
11/20
+
feministka, feminista
feministický
feminist [ˈfemɪnɪst]
jedn. číslo: feminist, množ. číslo: feminists
Říkat toto feministce, je stejné jako říkat si o problém.
Saying that to...
Nejsem feministka, spíše naopak.
I'm not a...
12/20
+
vymyslet (co), přijít (na co)
think up [θɪŋk ʌp]
přít. prostý: think up, 3. os. j. č.: thinks up, průb. čas: thinking up, prostý min.: thought up, příčestí min.: thought up
Nemohu vymyslet způsob, jak to dokončit.
I can't think...
Dnes večer se mi nechce jít, ale nemůžu vymyslet dobrou výmluvu.
I don't want...
13/20
+
zápisník, notes, blok (poznámkový)
notebook
notebook [ˈnəʊtˌbʊk]
jedn. číslo: notebook, množ. číslo: notebooks
Podíval na svůj notebook.
He looked at his notebook.
Notebook může pracovat po omezenou dobu pouze s akumulátorem.
The notebook can...
Hej! Co děláte s mým notebookem?
Hey! What are...
Vzhledem k tomu, že notebooky tu byly už tak dlouho, co si pamatujeme, máme tendenci je považovat za samozřejmost.
Since notebooks have...
Vytrhla mi ze zápisníku list papíru.
She ripped out...
14/20
+
úmrtnost
smrtelnost
mortality [mɔːˈtælɪtɪ]
jedn. číslo: mortality, množ. číslo: mortalities
Špatná hygiena vedla k vysoké úmrtnosti dětí.
Poor hygiene led...
Úmrtnost na srdeční choroby se ve světě velmi liší.
Mortality from heart...
Náhle jsem se musel vyrovnávat s faktem, že jsem smrtelný.
I was suddenly...
15/20
+
jménem (někoho)
za (někoho)
jako zástupce
behalf [bɪˈhɑːf]
Jménem všech zde přítomných bych vám rád poděkoval.
On behalf of...
Jménem mého klienta se odvolám proti tomuto rozsudku.
On behalf of...
Přijal jsem ocenění za celou třídu.
I accepted the...
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
16/20
+
trauma
nervový šok, duševní otřes
zranění, úraz
trauma [ˈtrɔːmə]
jedn. číslo: trauma, množ. číslo: traumas
Místní lidé žádají odškodnění za trauma, které utrpěli kvůli katastrofě.
Local people are...
Trauma je velmi vážný psychologický problém, který může vyvolat další poruchy.
Trauma is a...
Terapie pomáhá přeživším léčit se z traumat způsobených sexuálními násilníky.
Therapy helps survivors...
17/20
+
otroctví, otrokářství
otročina
uslintaný, poslintaný
slavery [ˈsleɪvərɪ]
jedn. číslo: slavery, množ. číslo: -
Otroctví bylo v USA zrušeno v 19. století.
Slavery was abolished...
Vydal příběh o svém životě v otroctví.
He published a...
18/20
+
podobnost, podoba
similarity [ˌsɪmɪˈlærɪtɪ]
jedn. číslo: similarity, množ. číslo: similarities
Algoritmus se snaží najít vizuální podobnost mezi dvěma fotografiemi.
The algorithm tries...
Všimli jste si té podoby mezi nimi?
Did you remark...
Jakákoli podobnost mezi tímto filmem a skutečnými událostmi je čistě náhodná.
Any similarity between...
19/20
+
žebřík
žebříček (pořadí)
vyšplhat se, vylézt po žebříku
ladder [ˈlædə]
jedn. číslo: ladder, množ. číslo: ladders, přít. prostý: ladder, 3. os. j. č.: ladders, průb. čas: laddering, prostý min.: laddered, příčestí min.: laddered
Sam opřel žebřík o plot.
Sam leaned the...
Na to potřebujeme vyšší a pevnější žebřík.
We need a...
20/20
+
mrkev, karotka
carrot [ˈkærət]
jedn. číslo: carrot, množ. číslo: carrots
Řízl jsem se do prstu, když jsem krájel mrkev.
I cut my finger chopping carrot.
Viděl, jak se mu před očima pohupuje mrkev.
He saw carrot dangling before his eyes.
Maria nakrájela mrkev a dala jí do hrnce.
Maria cut up...
Přidejte slaninu, mrkev, brokolici a hrášek.
Add bacon, carrots,...
Moje matka podávala kuře s mrkvovou kaší a hráškem.
My mother served...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X