380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
41
42
43
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
interval, mezidobí
odstup, rozestup, mezera
přestávka, pauza
interval [ˈɪntəvəl]
j.č.: interval, mn.č.: intervals
Slunce v krátkých intervalech svítilo po celý den.
The sun shone for brief intervals throughout the day.
Mezi první a druhou částí je pauza dvě minuty.
There is a two-minute interval between the first and second part.
Tato mapa má vrstevnice vyznačené v rozestupech 50 m.
This map has...
2/20
+
hlasitý, důrazný (projev)
hlasový, vokální
vokál, zpěv
vocal [ˈvəʊkəl]
j.č.: vocal, mn.č.: vocals
Je hlasitým odpůrcem současného politického režimu.
He is a vocal opponent of the current political regime.
3/20
+
zuřit
zuřivost, vztek
fury [ˈfjʊərɪ]
j.č.: fury, mn.č.: furies
Jeho hudba je plná zuřivosti.
His music is full of fury.
4/20
+
považovat za samozřejmost
take for granted [teɪk fɔː ˈgrɑːntɪd]
přít.: take for granted, 3.os.: takes for granted, průb.: taking for granted, min.pr.: took for granted, příč.min.: taken for granted
Nikdy jsem to nepovažoval za samozřejmost.
I never took...
5/20
+
prut (i rybářský), tyč(ka), táhlo, ojnice
prut (na výprask), rákoska
rod [rɒd]
j.č.: rod, mn.č.: rods
Musíte použít správný rybářský prut.
You have to...
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
Prut se dvakrát ohnul, naviják zaskřípal a zarachotil.
The rod bent...
6/20
+
postříkat, pokropit (vodou ap.)
posypat (moukou ap.)
rozsypat, roztrousit
poprchávat, mrholit
sprinkle [ˈsprɪŋkəl]
přít.: sprinkle, 3.os.: sprinkles, průb.: sprinkling, min.pr.: sprinkled, příč.min.: sprinkled
Jakmile ryba začne hnědnout, posypte ji lehce pepřem a solí.
Just as the...
Posypal jsem těstoviny petželkou.
I sprinkled the...
7/20
+
předběžný, přípravný, úvodní, zahajovací
úvod, příprava
preliminary [prɪˈlɪmɪnərɪ]
j.č.: preliminary, mn.č.: preliminaries
Můžeme zahájit přípravnou fázi našeho projektu.
We can start...
8/20
+
částečný, dílčí, neúplný
zaujatý, předpojatý, nadržující
parciální (mat.)
partial [ˈpɑːʃəl]
Můžeme to považovat pouze za částečný úspěch.
We can consider...
Myslím, že na vaši otázku by měl odpovědět někdo méně zaujatý než já.
I think someone...
9/20
+
velvyslanec, ambasador
ambassador [æmˈbæsədə]
j.č.: ambassador, mn.č.: ambassadors
Odvolali své velvyslance.
They recalled their...
Náš velvyslanec byl povolán zpět do Prahy.
Our ambassador was...
10/20
+
mlýn, mlýnek
mlít, umlít, rozemlít
fabrika, továrna, výrobna
fréza, frézka
frézovat
mill [mɪl]
j.č.: mill, mn.č.: mills, přít.: mill, 3.os.: mills, průb.: milling, min.pr.: milled, příč.min.: milled
Parkování je možné přímo před mlýnem.
Parking is possible...
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
God's mill grinds slow but sure.
11/20
+
dřep
dřepnout (si), dřepět
squatovat (v neobydleném domě)
skrčený, přikrčený
squat [skwɒt]
j.č.: squat, mn.č.: squats, přít.: squat, 3.os.: squats, průb.: squatting, min.pr.: squatted, příč.min.: squatted, 2. st.: squatter, 3. st.: squattest
Nejlepší způsob, jak udělat dřep, je udržet nohy namířené rovně před sebe.
The best way...
Už jsem slyšel mnoho protichůdných rad ohledně správného způsobu, jak udělat dřep.
I've heard a...
12/20
+
povzbudivý
encouraging [ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ]
Povzbudivou zprávou je, že virová epidemie je na ústupu.
The encouraging news...
13/20
+
dávat (si) pozor na, pečovat, starat se
mít se na pozoru
dívat se po, vyhlížet
look out for [lʊk aʊt fɔː]
přít.: look out for, 3.os.: looks out for, průb.: looking out for, min.pr.: looked out for, příč.min.: looked out for
Dáváme na sebe vzájemně pozor.
We look out...
Toto znamení nás varuje, abychom si dali pozor na dopravu.
The sign warns...
14/20
+
pestrý, barevný, pestrobarevný
barvitý, zajímavý (příběh)
svérázný, osobitý (člověk)
colorful [ˈkʌləfəl]
Má sklon používat barvitější jazyk.
She tends to...
Papoušci, s barevným peřím a schopností napodobovat lidskou řeč, jsou oblíbenými domácími mazlíčky.
Parrots, with colorful...
Byla tam křišťálově čistá voda a mnoho nádherných barevných mořských tvorů.
There was crystal...
Místnost jsme vyzdobili barevnými balónky.
We did the...
15/20
+
postoj (k/vůči čemu), přístup, vztah (k čemu)
postoj (držení těla) (form.)
stance [stæns]
j.č.: stance, mn.č.: stances
Náš postoj nezměníme.
We will not...
Tento postoj zastávají dokonce i lidé, kteří jsou od narození slepí.
This stance is...
16/20
+
pšenice
pšeničný
wheat [wiːt]
j.č.: wheat, mn.č.: wheats
Je pšeničná mouka stejná jako bílá mouka?
Is wheat flour...
V této zemi lidé pěstují pšenici po celé věky.
People have been...
17/20
+
trenér, cvičitel, školitel
trenažér, simulátor (letadla)
trainer [ˈtreɪnə]
j.č.: trainer, mn.č.: trainers
Tato anorektická teenagerka kompletně změnila svůj život a nyní pracuje jako fitness trenérka.
This anorectic teenager...
Náš trenér obměňuje trénink každý den.
Our trainer varies...
18/20
+
nerost, minerál
nerostný, minerální
mineral [ˈmɪnərəl]
j.č.: mineral, mn.č.: minerals
Hornina je bohatá na minerální soli.
The rock is...
Kostní bujón je bohatý na minerály, zejména vápník a fosfor.
Bone broth is...
Čerstvé ovoce má o něco více vitamínů a minerálů než sušené ovoce.
Fresh fruit has...
Naše země je bohatá na minerály.
Our country is abundant in minerals.
19/20
+
výlučně, výhradně, exkluzivně
exclusively [ɪkˈskluːsɪvlɪ]
Saké se vyrábí výhradně z rýže.
Sake is made...
20/20
+
zasahovat, vměšovat se, plést se
narušovat, narušit
obtěžovat (sexuálně) (BrE, přen.)
interfere [ˌɪntəˈfɪə]
přít.: interfere, 3.os.: interferes, průb.: interfering, min.pr.: interfered, příč.min.: interfered
Naše možnost zasahovat do jednání je omezená.
Our ability to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X