380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
42
43
44
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podobný, stejný
podobně, stejně
alike [əˈlaɪk]
Jeho vystoupení bylo rozcupováno kritiky a stejně tak diváky.
His performance was...
Mýdlové bubliny jsou zábavnou hračkou a vytvářejí příjemnou atmosféru pro děti i dospělé.
The soap bubbles...
2/20
+
pero, péro, pírko (ptačí)
opeřit (se), pokrýt peřím
peří, péřový
feather [ˈfeðə]
j.č.: feather, mn.č.: feathers, přít.: feather, 3.os.: feathers, průb.: feathering, min.pr.: feathered, příč.min.: feathered
Každé jeho pírko se správně natočí pro dokonalý let.
Every its feather adjusts its angle to perfect flight.
Vrána si při pohledu na lišku načechrala černé peří.
The crow ruffled...
3/20
+
(za)mračit se, svraštit (čelo)
zamračení
zamračený (výraz, pohled ap.)
frown [fraʊn]
j.č.: frown, mn.č.: frowns, přít.: frown, 3.os.: frowns, průb.: frowning, min.pr.: frowned, příč.min.: frowned
Naše úsměvy a zamračení mohou být instinktivní.
Our smile and frown may be instinctive.
Cindy se zamračila a beze slova se od něj odvrátila.
Cindy frowned and...
4/20
+
osmý
osmina
oktáva (hud.)
eighth [eɪtθ]
j.č.: eighth, mn.č.: eighths
To je osmý zázrak světa.
It is the...
5/20
+
hrubý, drsný, vulgární
příšerný, strašný, nechutný, oplzlý
vypasený, vyžraný
gross [grəʊs]
2. st.: grosser, 3. st.: grossest
příšerný zvyk dávat vše, co najde, do pusy.
She has a...
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
6/20
+
filozofický
philosophical [ˌfɪləˈsɒfɪkəl]
Intuice je také předmětem filosofického studia.
Intuition has also been the subject of philosophical study.
7/20
+
dvorek za domem, zadní dvorek (BrE)
zahrada za domem
backyard [ˈbækˈjɑːd]
j.č.: backyard, mn.č.: backyards
Nalezl ji majitel domu, jak leží v autě na zahradě za domem.
She was discovered...
8/20
+
průzkum veřejného mínění (při odchodu z volební místnosti)
exit poll [ˈegzɪt pəʊl]
j.č.: exit poll, mn.č.: exit polls
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
9/20
+
samospráva, autonomie (státu)
samostatnost (osoby)
autonomy [ɔːˈtɒnəmɪ]
j.č.: autonomy, mn.č.: autonomies
Někdy vznikají obavy kvůli zvýšení autonomie univerzity.
Sometimes there is...
10/20
+
správně (odpovědět ap.)
korektně, slušně (se zachovat ap.)
correctly [kəˈrektlɪ]
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
Zoe zdůrazňuje, že se jen ptá, aby mohla dobře vykonávat svoji práci.
Zoe emphasises that...
Doplňte chybějící slova, abyste správně dokončili každou větu.
Fill in the...
Pokud si myslíte, že je to špatně, přeškrtněte to a napište dobře.
If you think...
A co je nejdůležitější, ve svém požadavku musíte správně uvést svoje identifikační údaje.
Most importantly, you must correctly identify yourself in your requests.
11/20
+
podobně, obdobně
také, taktéž, rovněž
mimoto, kromě toho
likewise [ˈlaɪkˌwaɪz]
Vyzýváme naše kolegy, aby to rovněž udělali.
We urge our...
12/20
+
spotřebovat
vypotřebovat, vydat, vydávat
use up [juːz ʌp]
přít.: use up, 3.os.: uses up, průb.: using up, min.pr.: used up, příč.min.: used up
Vydáváme veškerou naši energii, abychom se honili za našimi cíli.
We use up...
13/20
+
sociálně, společensky
ve společnosti
socially [ˈsəʊʃəlɪ]
Setkáváme se v práci, ale nikdy ve společnosti.
We meet at...
14/20
+
pravděpodobnost
možnost, šance
likelihood [ˈlaɪklɪˌhʊd]
j.č.: likelihood, mn.č.: -
Řekli jsme jim, že pravděpodobnost výskytu těchto událostí je nižší, než si myslí.
We told them...
Vědci nevědí, jak velká je šance chytit chřipku a koronavirus současně.
Researchers don't know...
Laserový naváděcí systém zvyšuje šanci, že raketa zasáhne přesně svůj cíl.
The laser guidance...
15/20
+
spekulace, úvahy, dohady
speculation [ˌspekjʊˈleɪʃən]
j.č.: speculation, mn.č.: speculations
Reagovali na spekulace tím, že řekli, že jsou jen dobrými přáteli.
They answered the...
Zprávy, které nejsou od lékařů, je třeba považovat za pouhou spekulaci.
The reports that...
Již nyní kolují spekulace, že se chystá prodat společnost zahraničnímu investorovi.
Already, speculation is swirling that he is going to sell the company to a foreign investor.
16/20
+
(vy)léčit (se), (za)hojit (se), uzdravit (se)
překlenout, urovnat, smířit (spory)
heal [hiːl]
přít.: heal, 3.os.: heals, průb.: healing, min.pr.: healed, příč.min.: healed
Uzdravuji se každý den, když zde jsi.
Every day you're...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
17/20
+
plánovač (člověk)
plánovací kalendář, diář
projektant
planner [ˈplænə]
j.č.: planner, mn.č.: planners
Můj diář je ukrytý hluboko v mém šatníku.
My planner is...
18/20
+
okolní, obklopující
surrounding [səˈraʊndɪŋ]
Růst našeho podnikání zrcadlí růst okolního rozvoje.
The growth of...
Zapouzdření je proces obklopování něčeho jiným materiálem.
Encapsulation is the...
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
19/20
+
prozradit, odhalit
zveřejnit, oznámit, sdělit
disclose [dɪsˈkləʊz]
přít.: disclose, 3.os.: discloses, průb.: disclosing, min.pr.: disclosed, příč.min.: disclosed
Varoval mě, abych jeho návštěvu nikomu neprozradila.
He warned me...
Koncem října zveřejnili osobní informace asi 5 000 zákazníků.
In late October,...
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
Je federálním zločinem úmyslně zachytit telefonní konverzaci nebo zveřejnit její obsah.
It is a...
20/20
+
zákonodárce
lawmaker [ˈlɔːˌmeɪkə]
j.č.: lawmaker, mn.č.: lawmakers
Novinář řekl, že se setkal se zákonodárcem ve čtvrtek v Chicagu.
A journalist said...
Je žádoucí, aby američtí zákonodárci dohodu schválili.
It is desirable...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X