460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
42
43
44
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
podobný, stejný
podobně, stejně
alike [əˈlaɪk]
Jeho vystoupení bylo rozcupováno kritiky a stejně tak diváky.
His performance was...
Mýdlové bubliny jsou zábavnou hračkou a vytvářejí příjemnou atmosféru pro děti i dospělé.
The soap bubbles...
Ujištění vlády o navýšení finančních prostředků na vzdělávání přivítali jak učitelé tak i rodiče.
The government's assurance...
Film získal senzační hodnocení jak kritiků tak i diváků.
The movie received sensational reviews from both critics and audiences alike.
Jeho obraz se setkal s okamžitým uznáním jak ze strany milovníků umění tak i kritiků.
His painting was...
2/20
+
pero, péro, pírko (ptačí)
opeřit (se), pokrýt peřím
peří, péřový
feather [ˈfeðə]
jedn. číslo: feather, množ. číslo: feathers, přít. prostý: feather, 3. os. j. č.: feathers, průb. čas: feathering, prostý min.: feathered, příčestí min.: feathered
Každé jeho pírko se správně natočí pro dokonalý let.
Every its feather adjusts its angle to perfect flight.
Vrána si při pohledu na lišku načechrala černé peří.
The crow ruffled...
3/20
+
(za)mračit se, svraštit (čelo)
zamračení
zamračený (výraz, pohled ap.)
frown [fraʊn]
jedn. číslo: frown, množ. číslo: frowns, přít. prostý: frown, 3. os. j. č.: frowns, průb. čas: frowning, prostý min.: frowned, příčestí min.: frowned
Naše úsměvy a zamračení mohou být instinktivní.
Our smile and frown may be instinctive.
Cindy se zamračila a beze slova se od něj odvrátila.
Cindy frowned and...
4/20
+
osmý
osmina
oktáva (hud.)
eighth [eɪtθ]
jedn. číslo: eighth, množ. číslo: eighths
To je osmý zázrak světa.
It is the...
Dva dny potom, co si zlomil kost ruky a zápěstí, závodil a skončil osmý.
He raced two...
5/20
+
hrubý, drsný, vulgární
příšerný, strašný, nechutný, oplzlý
vypasený, vyžraný
gross [grəʊs]
2. stupeň: grosser, 3. stupeň: grossest
příšerný zvyk dávat vše, co najde, do pusy.
She has a...
Můj průměrný hrubý příjem byl tehdy 14 dolarů za hodinu.
My average gross...
6/20
+
filozofický
philosophical [ˌfɪləˈsɒfɪkəl]
Debata pro mě začínala být příliš filozofická.
The debate was...
Intuice je také předmětem filosofického studia.
Intuition has also been the subject of philosophical study.
7/20
+
dvorek za domem, zadní dvorek (BrE)
zahrada za domem
backyard [ˈbækˈjɑːd]
jedn. číslo: backyard, množ. číslo: backyards
Králíci na našem dvorku za domem byli magnetem, který přitahoval všechny děti v sousedství.
The rabbits in...
Nalezl ji majitel domu, jak leží v autě na zahradě za domem.
She was discovered...
Meruňka na naší zahradě je plná zralého ovoce.
The apricot tree...
Stinný kout zahrady je pro kapradiny ideálním místem, kde se jim daří.
The shady corner...
8/20
+
průzkum veřejného mínění
exit poll [ˈegzɪt pəʊl]
jedn. číslo: exit poll, množ. číslo: exit polls
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
Zákon zakazuje zveřejňování průzkumů veřejného mínění před ukončením hlasování.
Law forbids the...
9/20
+
samospráva, autonomie (státu)
samostatnost (osoby)
autonomy [ɔːˈtɒnəmɪ]
jedn. číslo: autonomy, množ. číslo: autonomies
Někdy vznikají obavy kvůli zvýšení autonomie univerzity.
Sometimes there is...
Chtějí získat alespoň omezenou autonomii.
They want to...
10/20
+
správně (odpovědět ap.)
korektně, slušně (se zachovat ap.)
correctly [kəˈrektlɪ]
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
Zoe zdůrazňuje, že se jen ptá, aby mohla dobře vykonávat svoji práci.
Zoe emphasises that...
Doplňte chybějící slova, abyste správně dokončili každou větu.
Fill in the...
Pokud si myslíte, že je to špatně, přeškrtněte to a napište dobře.
If you think...
A co je nejdůležitější, ve svém požadavku musíte správně uvést svoje identifikační údaje.
Most importantly, you must correctly identify yourself in your requests.
11/20
+
podobně, obdobně
také, taktéž, rovněž
mimoto, kromě toho
likewise [ˈlaɪkˌwaɪz]
Vyzýváme naše kolegy, aby to rovněž udělali.
We urge our...
Postavili jsme plot a ostatní sousedé udělali totéž.
We put up...
12/20
+
spotřebovat, vypotřebovat
vydat, vydávat, vyčerpat
use up [juːz ʌp]
přít. prostý: use up, 3. os. j. č.: uses up, průb. čas: using up, prostý min.: used up, příčestí min.: used up
Všechny naše úspory jsme utratily.
We've used up...
Vydáváme veškerou naši energii, abychom se honili za našimi cíli.
We use up...
Dejme si k večeři zbytky a spotřebujeme všechno jídlo v lednici.
Let's have leftovers...
13/20
+
sociálně, společensky
ve společnosti
socially [ˈsəʊʃəlɪ]
Tento způsob chování již není společensky přijatelný.
This type of...
Setkáváme se v práci, ale nikdy ve společnosti.
We meet at...
14/20
+
pravděpodobnost
možnost, šance
likelihood [ˈlaɪklɪˌhʊd]
jedn. číslo: likelihood, množ. číslo: -
Řekli jsme jim, že pravděpodobnost výskytu těchto událostí je nižší, než si myslí.
We told them...
Vědci nevědí, jak velká je šance chytit chřipku a koronavirus současně.
Researchers don't know...
Laserový naváděcí systém zvyšuje šanci, že raketa zasáhne přesně svůj cíl.
The laser guidance...
15/20
+
spekulace, úvahy, dohady
speculation [ˌspekjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: speculation, množ. číslo: speculations
Reagovali na spekulace tím, že řekli, že jsou jen dobrými přáteli.
They answered the...
Zprávy, které nejsou od lékařů, je třeba považovat za pouhou spekulaci.
The reports that...
Již nyní kolují spekulace, že se chystá prodat společnost zahraničnímu investorovi.
Already, speculation is swirling that he is going to sell the company to a foreign investor.
Neudělal nic, aby rozptýlil divoké spekulace.
He did nothing...
16/20
+
(vy)léčit (se), (za)hojit (se), uzdravit (se)
překlenout, urovnat, smířit (spory)
heal [hiːl]
přít. prostý: heal, 3. os. j. č.: heals, průb. čas: healing, prostý min.: healed, příčestí min.: healed
Uzdravuji se každý den, když zde jsi.
Every day you're...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
Kouzelník vařil lektvary, které dokázaly léčit neduhy a posilovat schopnosti.
The wizard brewed...
Terapie pomáhá přeživším léčit se z traumat způsobených sexuálními násilníky.
Therapy helps survivors...
17/20
+
plánovač (člověk)
plánovací kalendář, diář
projektant, architekt
planner [ˈplænə]
jedn. číslo: planner, množ. číslo: planners
Můj diář je ukrytý hluboko v mém šatníku.
My planner is...
Proč se z městského architekta stal zemědělec?
Why did an...
18/20
+
okolní, obklopující
průb. čas slovesa obklopit, obklopovat
surrounding [səˈraʊndɪŋ]
Růst našeho podnikání zrcadlí růst okolního rozvoje.
The growth of...
Zapouzdření je proces obklopování něčeho jiným materiálem.
Encapsulation is the...
Lyžovali jsem na velkolepém ledovci tyčícím se nad okolní krajinou.
We skied on a spectacular glacier towering over the surrounding countryside.
Budova nezapadá do okolní zástavby.
The building doesn't fit in with the surrounding area.
Záhada kolem původu starobylého artefaktu zůstává stále nezodpovězena.
The mystery surrounding...
19/20
+
prozradit, odhalit
zveřejnit, oznámit, sdělit
disclose [dɪsˈkləʊz]
přít. prostý: disclose, 3. os. j. č.: discloses, průb. čas: disclosing, prostý min.: disclosed, příčestí min.: disclosed
Varoval mě, abych jeho návštěvu nikomu neprozradila.
He warned me...
Koncem října zveřejnili osobní informace asi 5 000 zákazníků.
In late October,...
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
Je federálním zločinem úmyslně zachytit telefonní konverzaci nebo zveřejnit její obsah.
It is a...
20/20
+
zákonodárce
lawmaker [ˈlɔːˌmeɪkə]
jedn. číslo: lawmaker, množ. číslo: lawmakers
Novinář řekl, že se setkal se zákonodárcem ve čtvrtek v Chicagu.
A journalist said...
Je žádoucí, aby američtí zákonodárci dohodu schválili.
It is desirable...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X