460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
45
46
47
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dloubnout, rýpnout, šťouchnout (prstem)
(v)strčit, strkat (co kam)
praštit (pěstí) (hovor.)
dloubnutí, rýpnutí
poke [pəʊk]
jedn. číslo: poke, množ. číslo: pokes, přít. prostý: poke, 3. os. j. č.: pokes, průb. čas: poking, prostý min.: poked, příčestí min.: poked
Přestaň do mě dloubat, abych se posunul dopředu. Přede mnou jsou lidé.
Quit poking me to move ahead. There are people in front of me.
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
Přestože obloha byla ponurá, slunce vykukovalo zpoza mraků.
Though the skies...
2/20
+
steak, biftek
filé
steak [steɪk]
jedn. číslo: steak, množ. číslo: steaks
Ten steak je příliš tuhý.
The steak is too tough.
Nezapomeňte osolit steaky.
Don't forget to...
Syrové steaky vypadají a chutnají jinak než krvavé steaky.
Raw steaks look...
Chtěl byste steak málo, středně nebo hodně propečený?
Would you like...
3/20
+
význam, přínos, hodnota
přednost, klad, výhoda
podstata (práv.)
zásluha, zásluhy
zasluhovat (si), zasloužit si
merit [ˈmerɪt]
jedn. číslo: merit, množ. číslo: merits, přít. prostý: merit, 3. os. j. č.: merits, průb. čas: meriting, prostý min.: merited, příčestí min.: merited
V této konkrétní výzkumné práci je hodně vědecké hodnoty.
There is a...
Nyní chceme vyhodnotit přednosti obou metod.
We want to...
4/20
+
považovat
deem [diːm]
přít. prostý: deem, 3. os. j. č.: deems, průb. čas: deeming, prostý min.: deemed, příčestí min.: deemed
Mluvit s plnými ústy jídla je považováno za nevhodné chování.
It is deemed...
Musíme mít možnost odstranit příspěvky, které považujeme za nevhodné.
We must be...
5/20
+
trosky, sutiny
suť
debris [ˈdeɪbrɪ]
Lokalizované trosky by mohly být součástí zbytků palivových nádrží.
The located debris...
Posádky pokračují v odstraňování trosek.
Crews are continuing...
Následky autonehody byly patrné, trosky byly rozházené po silnici.
The aftermath of...
Kde je oblast, kam trosky dopadly?
Where is the...
Proud řeky způsobil, že se u mostu nahromadily trosky.
The river's current...
Krajina byla po bouři změněná k nepoznání, všude byly popadané stromy a trosky.
The altered landscape...
6/20
+
(v)plížit se, (v)krást se, proklouznout
žalobníček, donašeč, práskač (hovor.)
sneak [sniːk]
jedn. číslo: sneak, množ. číslo: sneaks, přít. prostý: sneak, 3. os. j. č.: sneaks, průb. čas: sneaking, prostý min.: sneaked (or snuck), příčestí min.: sneaked (or snuck)
Chtěli proklouznout ven bez placení.
They want to...
Steven se vplížil do mého bytu.
Steven snuck into...
Nesnaž se vymanit ze svých povinností.
Don't try to...
Pojďme se vyplížit zadní branou.
Let's sneak out...
Zatímco se nedívali, podařilo se mi proklouznout dovnitř zadními dveřmi.
I managed to...
Vplížil se pod rouškou tmy.
He sneaked in...
7/20
+
záloha, kauce
vklad, vložená částka (v bance ap.)
ložisko, naleziště
nános, usazenina
uložit, vložit, složit
dát do úschovy
deposit [dɪˈpɒzɪt]
jedn. číslo: deposit, množ. číslo: deposits, přít. prostý: deposit, 3. os. j. č.: deposits, průb. čas: depositing, prostý min.: deposited, příčestí min.: deposited
Cestujícím, kteří zruší své rezervace, propadají zálohy.
Passengers who cancel...
Platí se záloha 20 £, která je nevratná.
There is a...
Našli jsme slibné ložisko železa.
We have found...
8/20
+
riskantní, hazardní
risky [ˈrɪskɪ]
2. stupeň: riskier, 3. stupeň: riskiest
Chatování s cizími lidmi je riskantní záležitost.
Chatting with strangers...
Všechno mi to přijde naprosto riskantní.
It all sounds...
Obchodování na burze je ze své podstaty rizikové.
Trading on the stock exchange is inherently risky.
Vyvozování závěrů na základě omezených informací může být riskantní.
Making an inference...
Budu pokračovat v plánu, i když je to riskantní.
I'll carry on...
9/20
+
náhradní, záložní, rezervní
volný, přebytečný, zbylý
ušetřit, uspořit
vyzáblý, hubený
spare [speə]
přít. prostý: spare, 3. os. j. č.: spares, průb. čas: sparing, prostý min.: spared, příčestí min.: spared, 2. stupeň: sparer, 3. stupeň: sparest
Území bylo hodně ušetřeno ve srovnání s předpovídanou zkázou.
The land was...
Tyto náhradní díly jsou vyráběny jinde.
These spare parts...
Moje auto nepotřebovalo žádné náhradní díly a jen velmi malou údržbu.
My car needed...
Koupil starý motor a rozebral ho na náhradní díly.
He bought an...
Zjistěte si předem, jaké náhradní díly budete potřebovat.
Find out ahead...
10/20
+
útočiště, úkryt, útulek
(dopravní) ostrůvek, refýž
refuge [ˈrefjuːdʒ]
jedn. číslo: refuge, množ. číslo: refuges
Parašutisté našli úkryt v chrámu.
The parachutists found...
Dalších 20 lidí našlo útočiště na ambasádě.
A further 20...
11/20
+
(o)kraj, lem
obroučka, obruba
ráfek
lemovat
rim [rɪm]
jedn. číslo: rim, množ. číslo: rims, přít. prostý: rim, 3. os. j. č.: rims, průb. čas: rimming, prostý min.: rimmed, příčestí min.: rimmed
Mám možnost koupit čtyři leštěné ráfky z nerezové oceli.
I have the...
Zlaté obroučky jeho brýlí se leskly ve slunci.
The gold rims...
12/20
+
v rozpacích, trapně se cítící, rozpačitý
embarrassed [ɪmˈbærəst]
Katie vypadala rozpačitě, když jsem se jí zeptal, kde byla.
Katie looked embarrassed...
Isabelle byla v rozpacích ohledně toho, kdo jí mohl poslat tak velkolepý dar.
Isabelle was embarrassed as to who could have sent her such a magnificent gift.
Chvíli vypadal rozpačitě, ale pak rychle získal svoji vyrovnanost zpět.
He looked embarrassed for a moment, then quickly regained his poise.
13/20
+
zaniknout, vymřít, vyhynout
vyhasnout, ustat (AmE)
die out [daɪ aʊt]
přít. prostý: die out, 3. os. j. č.: dies out, průb. čas: dying out, prostý min.: died out, příčestí min.: died out
Nesmíme dopustit, aby náš druh vymřel.
We can't let...
Tento zvyk zanikl v devatenáctém století.
This custom died...
Mamuti vymřeli během pozdních čtvrtohor.
Woolly mammoths died...
14/20
+
podzemní voda
ground water [graʊnd ˈwɔːtə]
jedn. číslo: ground water, množ. číslo: ground waters
Záplavy způsobily zvýšení hladiny podzemních vod.
The floods caused...
Jejich žumpa kontaminovala spodní vodu.
Their cesspit contaminated...
15/20
+
povrchová voda
surface water [ˈsɜːfɪs ˈwɔːtə]
jedn. číslo: surface water, množ. číslo: surface waters
Povrchová voda zde není znečištěná.
The surface water...
Zemědělství je hlavním uživatelem podzemních a povrchových vod.
Agriculture is a...
16/20
+
víko, víčko (krabice)
poklička
víčko (oční)
lid [lɪd]
jedn. číslo: lid, množ. číslo: lids
Když jsme odkryli víko, ukázala se změť drátů a kabelů.
A jungle of wires and cables was revealed as we took off the lid.
Žádný hrnec není tak ošklivý, aby se na něj nemohla najít poklička.
There is no...
Přišroubujte víčko pevně na sklenici a dobře protřepejte.
Screw the lid...
Na kastrol položte pokličku.
Put a lid...
Nemůžu najít pokličku na tento hrnec.
I can't find...
17/20
+
v půli, uprostřed, v půlce
napůl, z poloviny, do poloviny
halfway [ˌhɑːfˈweɪ]
Zítra touto dobou už budu na půli cesty na Aljašku.
By this time...
Rozbili jsme tábor v polovině cesty na vrchol.
We made camp...
18/20
+
posluchač
listener [ˈlɪsənə]
jedn. číslo: listener, množ. číslo: listeners
Chceme připravit nový program pro mladší posluchače.
We want to...
Mluvilo se s ním snadno, protože byl vynikající posluchač.
He was easy...
19/20
+
žvýkat, přežvykovat, rozžvýkat
žvýkání
chew [tʃuː]
jedn. číslo: chew, množ. číslo: chews, přít. prostý: chew, 3. os. j. č.: chews, průb. čas: chewing, prostý min.: chewed, příčestí min.: chewed
Děti často odmítají jídlo, protože je těžké jej rozžvýkat.
Children often reject...
Jídlo musíš pořádně rozžvýkat, než ho spolkneš.
You must chew...
Její nejhorší zlozvyk je, že pořád žvýká žvýkačku.
Her worst habit...
Vytáhla žvýkačku a dala si ji do úst.
She took out...
20/20
+
dobrovolný, nepovinný
dobrovolnický
volní, ovládaný vůlí
voluntary [ˈvɒləntərɪ]
Požádal jsem různé dobrovolnické organizace, aby pomohly malému Danielovi.
I have asked various voluntary organizations to help little Daniel.
Zapojení do programu by mělo být zcela dobrovolné.
That participation in...
Účast na klinickém testu je dobrovolná.
Taking part in...
Všichni podezřelí podstoupí dobrovolné testování DNA ze svých slin.
All suspects will undergo voluntary DNA testing of their saliva.
Členství ve školním klubu je pro všechny naše studenty dobrovolné.
Membership in the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X