460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
46
47
48
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
pohovka, gauč
sofa [ˈsəʊfə]
jedn. číslo: sofa, množ. číslo: sofas
Usadil jsem se na pohovku.
I planted myself...
Pověs ten obrázek na zeď nad pohovku.
Hang this picture on the wall above the sofa.
Její balónek se zakutálel pod pohovku.
Her small ball...
Kenneth sebou praštil na pohovku.
Kenneth flung himself...
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem vytuhnul na pohovce.
I was so...
2/20
+
srazit se, scvrknout se, smrsknout se
zmenšit se, snížit se (rozloha ap.)
psychiatr, cvokař (slang.)
shrink [ʃrɪŋk]
jedn. číslo: shrink, množ. číslo: shrinks, přít. prostý: shrink, 3. os. j. č.: shrinks, průb. čas: shrinking, prostý min.: shrank [ʃræŋk] (or shrunk), příčestí min.: shrunk [ʃrʌŋk]
Vysoká teplota může způsobit, že se oblečení srazí nebo ztratí svoji hebkost.
High temperature may...
Mě zatahuješ do experimentů, ale sama vycouváš z každého rizika.
You involve me...
Když je to důležité, prostě se tomu vyhne.
When it's important...
3/20
+
žurnalistika, novinářství, novinařina
journalism [ˈdʒɜːnəˌlɪzəm]
jedn. číslo: journalism, množ. číslo: -
O etice žurnalistiky se vede hodně diskuzí.
The ethics of journalism are much debated.
Nakonec našel své místo ve sportovní žurnalistice.
He eventually found his niche in sports journalism.
Program stáží poskytuje praktické zkušenosti v oblasti žurnalistiky.
The intern program...
4/20
+
nápomocný
podporující, podpůrný
supportive [səˈpɔːtɪv]
Jeho nápad má mou plnou podporu.
I am totally...
Velice vám děkuji za váš projev soucitu a podpory.
Thank you very...
5/20
+
žebro (kostry / konstrukce)
žebírko (jídlo)
popichovat, dobírat si
drát (v deštníku)
rib [rɪb]
jedn. číslo: rib, množ. číslo: ribs, přít. prostý: rib, 3. os. j. č.: ribs, průb. čas: ribbing, prostý min.: ribbed, příčestí min.: ribbed
Už jednou jsem si zlomil žebro.
I have fractured...
Rentgenové paprsky ukázaly trhliny ve dvou žebrech konstrukce.
X-rays showed cracks...
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Nancy mi píchla do žeber.
Nancy gave me...
Šťouchla mě do žeber.
She gave me...
Slabiny jsou části těla mezi žebry a kyčlemi.
The flanks are...
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
6/20
+
dvě třetiny
dvoutřetinový
two-thirds [tuː θɜːd]
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Dvě třetiny obyvatel zde není dosud připojeno k internetu.
Two-thirds of the...
7/20
+
tolerance, snášenlivost
odolnost
tolerance [ˈtɒlərəns]
jedn. číslo: tolerance, množ. číslo: tolerances
Nemáme žádnou toleranci pro sexuální obtěžování.
We have zero...
Tolerance je základní složkou šťastného manželství.
Tolerance is an...
8/20
+
(plno)vous
vousy
bradka
beard [bɪəd]
jedn. číslo: beard, množ. číslo: beards
Před tím, něž nastal trend vousů, jsem upřednostňovala typy čistě oholených mužů.
Before the beard...
Pak se staly vousy běžné.
Then beards went...
9/20
+
přidaný, dodatečný
větší, zvýšený, zvětšený
min.pr. a příč.min. slovesa přidat, dodat
added [ˈædɪd]
Došli jsme k závěru, že poptávka na zvýšené zásoby stále roste.
We have concluded...
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
Do budovy bylo přidáno nové křídlo.
A new wing...
Jeho příspěvky dodaly do projektu zcela nové aspekty.
His contributions added...
Přidal mé jméno na seznam.
He added my name to the list.
Podávala špagety s uzenou slaninou a přidala hodně pepře.
She served the...
10/20
+
trh, tržiště
marketplace [ˈmɑːkɪtˌpleɪs]
jedn. číslo: marketplace, množ. číslo: marketplaces
Hlavní zajímavostí města je starověké tržiště.
The town's main...
Ženy stály na tržišti a klábosily o všem možném.
The women stood...
11/20
+
hřbitov
pohřebiště
cemetery [ˈsemɪtrɪ]
jedn. číslo: cemetery, množ. číslo: cemeteries
Víte, jak je těžké pro mě jít na hřbitov?
Do you know...
Odpočívá vedle svého manžela na místním hřbitově.
She rests beside...
Můj děda byl pohřben na krásném hřbitově blízko řeky.
My grandfather was...
12/20
+
výpočet, kalkulace, propočet
calculation [ˌkælkjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: calculation, množ. číslo: calculations
Naprogramoval software pro výpočet daní.
He has programmed tax calculation software.
Pečlivě změřil pohyby planet a provedl výpočty.
He carefully measured...
Richard je neobyčejně zběhlý v matematických výpočtech.
Richard is unusually...
Trajektorie střely byla stanovena pomocí pokročilých balistických výpočtů.
The missile's trajectory...
13/20
+
nalít, nalévat, rozlévat
vylít si (zlost)
vylít (se)
vysypat (se)
(vy)valit se, (vy)řinout se
vychrlit
pour out [pɔː aʊt]
přít. prostý: pour out, 3. os. j. č.: pours out, průb. čas: pouring out, prostý min.: poured out, příčestí min.: poured out
Vyjmul jsem kulku a vysypal střelný prach z nábojnice.
I removed the...
Pytel se roztrhl a rýže se vysypala.
The sack split...
Všechny své trable vychrlila na svou matku.
She poured out...
14/20
+
držet se
lpět, ulpět, ulpívat
udržovat si
těsně přiléhat (šaty), lepit se
cling [klɪŋ]
přít. prostý: cling, 3. os. j. č.: clings, průb. čas: clinging, prostý min.: clung [klʌŋ], příčestí min.: clung [klʌŋ]
Pořád si udržuje naději, že je naživu.
She still clings...
Dům přiléhal k východnímu úbočí hory.
The house clung...
15/20
+
technologicky nevyspělý
zastaralý, nemoderní
jednoduchý, primitivní
low-tech [ˌləʊˈtek]
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
Nástěnky slouží k jednoduchému způsobu výměny informací.
Notice boards are...
16/20
+
ponořit, namočit, potopit
klesnout, ztratit výšku (prudce)
zmenšit se, snížit se, (po)klesnout
ponoření, namočení
poklesnutí, snížení
prohlubeň, proláklina
dip [dɪp]
jedn. číslo: dip, množ. číslo: dips, přít. prostý: dip, 3. os. j. č.: dips, průb. čas: dipping, prostý min.: dipped, příčestí min.: dipped
Akcie klesly první den obchodování.
The shares dipped...
Ponořte sušenky jednu po druhé do rozpuštěného másla a dbejte na to, aby byly důkladně pokryty.
Dip biscuit pieces...
Ceny akcií mírně poklesly.
Share prices have...
Vkročí a ponoří se do řeky Gangy, aby smyli své hříchy.
They step and...
Měli ve zvyku svléknout si oblečení a koupat se nazí v potoku.
They used to take off their clothes and go skinny dipping in the creek.
17/20
+
jediný, výhradní
chodidlo, šlapka
podrážka
podrazit (boty)
sole [səʊl]
jedn. číslo: sole, množ. číslo: soles, přít. prostý: sole, 3. os. j. č.: soles, průb. čas: soling, prostý min.: soled, příčestí min.: soled
Mým jediným zájmem je naše bezpečnost.
My sole concern...
Naším jediným zájmem je zajistit vaši bezpečnost.
Our sole concern...
Vyzula jsem si boty a podívala se na podrážky.
I took off my shoes and looked at the soles.
Jste jejím jediným správcem a máte možnost zvolit si nápady a hodnoty, které chcete, aby zde prosperovaly.
You are its...
18/20
+
jurisdikce, soudní pravomoc
jurisdiction [ˌdʒʊərɪsˈdɪkʃən]
jedn. číslo: jurisdiction, množ. číslo: jurisdictions
To nespadá do oblasti jejich soudních pravomocí.
It falls outside...
Tento případ spadá do pravomoci nižšího soudu.
This case comes...
Odvolací soud využil své pravomoci, aby nařídil přezkoumání případu.
The court of...
19/20
+
srovnatelný, porovnatelný
comparable [ˈkɒmpərəbəl]
Jste připraveni podstoupit srovnatelnou oběť ve prospěch někoho jiného?
Are you prepared...
Nejedná se tedy o dvě srovnatelné hodnoty.
These two values...
Srovnatelné auto by v naší zemi stálo mnohem víc.
A comparable car...
20/20
+
zběžný pohled, zahlédnutí
zahlédnout, letmo spatřit
glimpse [glɪmps]
jedn. číslo: glimpse, množ. číslo: glimpses, přít. prostý: glimpse, 3. os. j. č.: glimpses, průb. čas: glimpsing, prostý min.: glimpsed, příčestí min.: glimpsed
Právě jsem zahlédl některé produkty, které zde vytváříte.
I just got...
Zahlédli jsme tmavě modré auto.
We caught a...
Zahlédl zbraň trčící z jeho kapsy.
He glimpsed a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X