460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
47
48
49
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(po)škrábat se, (po)drbat se
vyškrtnout
škrábanec, škrábnutí, šrám
škrabání
scratch [skrætʃ]
jedn. číslo: scratch, množ. číslo: scratches, přít. prostý: scratch, 3. os. j. č.: scratches, průb. čas: scratching, prostý min.: scratched, příčestí min.: scratched
Někdo mi poškrábal auto.
Someone scratched my car.
Tady je škrábanec. Můžete mi dát slevu?
There's a scratch here. Could you give me a discount?
2/20
+
logický
logical [ˈlɒdʒɪkəl]
Neexistuje pro to žádný logický důvod.
There is no logical reason for this.
Vyvodil jsem logický závěr, že jsou partneři.
I drew the...
Můžete vysvětlit pojem logického omylu a uvést příklad?
Can you explain the concept of a logical fallacy and provide an example?
3/20
+
zpřísnit, zostřit, přitvrdit, zintenzivnit
napnout (se), našponovat (se), natáhnout (se) (lano)
sevřít, utáhnout, dotáhnout
tighten [ˈtaɪtən]
přít. prostý: tighten, 3. os. j. č.: tightens, průb. čas: tightening, prostý min.: tightened, příčestí min.: tightened
Budeme muset zpřísnit naše sankce.
We will have to tighten our sanctions.
Pravidla byla zpřísněna.
The rules were...
Ředitelka školy chce, aby učitelé více dbali na docházku studentů.
A school principal...
Ty dva šrouby je potřeba pořádně utáhnout.
The two screws...
Jeden ze šroubů se trochu povolil a musel být utažen.
One of the...
Ta lana jsou příliš volná. Potřebují dotáhnout.
These ropes are...
4/20
+
sexualita
sexuální orientace
sexuality [ˌsekʃʊˈælɪtɪ]
jedn. číslo: sexuality, množ. číslo: -
Byla si vědoma rozvíjející se sexuality svého syna.
She was aware...
Mají velmi svobodomyslné postoje k sexualitě a nahotě v umění.
They have very...
5/20
+
divoký, krutý, nelítostný
urputný, úporný
prudký, zuřivý
fierce [fɪəs]
2. stupeň: fiercer, 3. stupeň: fiercest
Její nelítostná kritika mě hluboce ranila.
I was deeply wounded by her fierce criticism.
Mezi oběma stranami došlo k prudkému boji.
There was fierce...
Celé město ochromila prudká zimní bouře.
A fierce winter...
V ostré konkurenci zaostávali za ostatními automobilkami.
They lagged behind...
Návrh, aby byla rozhledna postavenu v jejich blízkosti narazil na tvrdý odpor.
The proposal to build the lookout tower in their vicinity met with fierce opposition.
6/20
+
přeměna, převod, konverze, změna, směna
přestavba
obrácení (se), přestoupení (na víru ap.)
conversion [kənˈvɜːʃən]
jedn. číslo: conversion, množ. číslo: conversions
Směnné kurzy cizích měn jsou určeny trhem.
Foreign currency conversion...
Je potřeba provést převod z analogových na digitální data.
Conversion from analog...
7/20
+
burský oříšek, burák
arašíd, arašídové
peanut [ˈpiːˌnʌt]
jedn. číslo: peanut, množ. číslo: peanuts
Na vrchním rtu máš nějaké arašídové máslo.
You have some...
Mám rád pražené arašídy.
I like roasted...
8/20
+
dostupnost, dosažitelnost
availability [əˌveɪləˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: availability, množ. číslo: -
Dostupnost levného dlouhodobého úvěru by malým podnikům pomohla.
The availability of...
Chtějí omezit dostupnost potratů.
They want to...
Snadná dostupnost zbraní přispěla k eskalaci násilí.
The ready availability...
9/20
+
způsobilý, oprávněný (k čemu)
mající nárok (na co)
vhodný (dle požadavků)
eligible [ˈelɪdʒəbəl]
Naše země je způsobilá vstoupit do Evropské unie.
Our country is...
Tyto probíhající případy by měly být přezkoumány, aby se zjistilo, zda jsou domácnosti vhodné.
These active cases...
Jeden rok poté, co vám byl udělen status azylu, jste oprávněn požádat o trvalý pobyt.
You are eligible to apply for permanent residence one year after you were granted asylum status.
10/20
+
teologický
bohoslovecký
theological [ˌθɪəˈlɒdʒɪkəl]
Teologický rozkol má kořeny v historických okolnostech.
The theological schism...
Kněží se připravují na teologických vysokých školách.
Priests are trained...
11/20
+
shromáždění, mítink, manifestace
shromáždit (se), manifestovat
zotavení, zlepšení (po nemoci ap.)
zotavit se, vzpamatovat se
sjednotit (se), dát se dohromady
rallye, rely (závod aut)
rally [ˈrælɪ]
jedn. číslo: rally, množ. číslo: rallies, přít. prostý: rally, 3. os. j. č.: rallies, průb. čas: rallying, prostý min.: rallied, příčestí min.: rallied
Manifestace proti válce se zúčastnilo 500 studentů.
500 students attended...
Desetitisíce demonstrantů se po dvou masových střelbách shromáždily, aby požadovaly přísnější zákony o držení zbraní.
Tens of thousands...
Dakar je nejtěžší rally na světě.
Dakar is the...
12/20
+
zahradit, zakrývat, nepustit dovnitř
nepřipouštět si, zapudit (myšlenku)
vyloučit, vyšachovat
shut out [ʃʌt aʊt]
přít. prostý: shut out, 3. os. j. č.: shuts out, průb. čas: shutting out, prostý min.: shut out, příčestí min.: shut out
Tato ochranná vrstva nepustí dovnitř studený vítr.
This protective layer...
Tyto stromy zakrývají výhled.
These trees shut...
Žádný člen by neměl být vyloučen.
No member should...
13/20
+
občanství, státní příslušnost
citizenship [ˈsɪtɪzənˌʃɪp]
jedn. číslo: citizenship, množ. číslo: citizenships
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Přiložte prosím kopii dokumentu dokladujícího vaše občanství.
Please enclose a...
Musíme si zachovat všechna naše občanská práva.
We have to...
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
Jeho žádost o občanství stále čeká na vyřízení.
His application for citizenship was still pending.
14/20
+
umírající
předsmrtný
poslední (před smrtí)
dying [ˈdaɪɪŋ]
Na fotografii můžete vidět umírající hvězdu.
In the photo...
Bylo to poslední přání mého otce.
It was my...
15/20
+
nacházet se hluboko (v krizi)
být uprostřed (něčeho)
někdy během
be well into [bɪ: wel ˈɪntə]
přít. prostý: be well into, 3. os. j. č.: is well into, průb. čas: being well into, prostý min.: were/was well into, příčestí min.: been well into
Bude to někdy během zítřka.
It'll be well...
Anthony vypil polovinu druhého piva, když si jí všiml.
Anthony was well...
16/20
+
dražba, aukce
(vy)dražit, prodat v dražbě
auction [ˈɔːkʃən]
jedn. číslo: auction, množ. číslo: auctions, přít. prostý: auction, 3. os. j. č.: auctions, průb. čas: auctioning, prostý min.: auctioned, příčestí min.: auctioned
Obraz byl prodán v aukci za 50.000 dolarů.
The painting was sold at an auction for 50,000 dollars.
Jako další na řadě na naší aukci je tato úžasná sklenička.
Next up for...
Online aukce měla časovač odpočítávající čas, aby vytvořila pocit naléhavosti při procesu přihazování.
The online auction had a countdown timer to create a sense of urgency in the bidding process.
17/20
+
svrchovanost, suverenita, nezávislost (státu ap.)
sovereignty [ˈsɒvrəntɪ]
jedn. číslo: sovereignty, množ. číslo: sovereignties
Jejich aktivita je vnímána jako ohrožení svrchovanosti národního státu.
Their activities are...
Deklarace vyhlásila úplnou nezávislost republiky.
The declaration proclaimed...
Tento čin znamenal popření naší národní suverenity.
This act amounted to a denial of our national sovereignty.
18/20
+
otevřeně
naplno, neskrývaně
openly [ˈəʊpənlɪ]
Kirsty otevřeně mluvila o svém poměru se svým šéfem.
Kirsty spoke openly...
Navíc většina izolovaných skupin je stále otevřeně nepřátelská vůči lidem, které neznají.
Furthermore, most isolated groups are still openly hostile to outsiders.
Prostitutky otevřeně nabízely své služby na ulici.
Prostitutes solicited openly in the street.
Terapeut povzbudil klienta, aby na sezení otevřeně vyjádřil své pocity.
The therapist encouraged...
19/20
+
komodita, zboží
commodity [kəˈmɒdɪtɪ]
jedn. číslo: commodity, množ. číslo: commodities
Voda je ve vesmíru vzácnou komoditou.
Water is a...
Ceny komodit mohou být užitečným ukazatelem inflace.
Commodity prices can...
20/20
+
blýskání se, blesk, blesky
bleskový, rychlý (útok)
lightning [ˈlaɪtnɪŋ]
jedn. číslo: lightning, množ. číslo: lightnings
Můžu přežít zasažení bleskem?
Can I survive...
Záblesk blesku a rachot hromu ohlašovaly prudký déšť.
A flash of...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X