460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
4
5
6
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
účinnost
efektivita, efektivnost
efficiency [ɪˈfɪʃənsɪ]
jedn. číslo: efficiency, množ. číslo: efficiencies
Máme rozdílné názory na to, jak zvýšit naši efektivitu.
We have different opinions on how to increase our efficiency.
Musíme i nadále usilovat o větší efektivitu.
We must continue to strive for greater efficiency.
Využití pokročilých technologií zvýšilo efektivitu výrobního procesu.
The utilization of...
Zlepšení technologií zvýšilo efektivitu napříč všemi odděleními.
The improvements in technology have increased efficiency across the board.
2/20
+
tkanina, látka, textilie
struktura, uspořádání (společnosti ap.)
skelet, konstrukce
fabric [ˈfæbrɪk]
jedn. číslo: fabric, množ. číslo: fabrics
Zde zobrazené textilie vypadají jako směs sametu a hedvábí.
The fabrics that...
Tkaniny s těsnou vazbou jsou pro malování ideální.
Fabrics with a close weave are ideal for painting.
Syntetické látky jsou méně náchylné ke smršťování než přírodní.
Synthetic fabrics are...
Krejčí šikovně zašil trhlinu v látce, takže byla téměř neviditelná.
The tailor skillfully...
Matka jemně kolébala své dítě v látkovém závěsném šátku.
The mother gently...
3/20
+
pokrčit rameny
pokrčení rameny
shrug [ʃrʌg]
jedn. číslo: shrug, množ. číslo: shrugs, přít. prostý: shrug, 3. os. j. č.: shrugs, průb. čas: shrugging, prostý min.: shrugged, příčestí min.: shrugged
Mohla bys přestat kývat hlavou a krčit rameny?
Can you stop nodding your head and shrugging your shoulders?
Jen pokrčil rameny a usmál se.
He just gave a shrug and grinned.
4/20
+
zbavit (se) (čeho)
vymýtit
rid [rɪd]
přít. prostý: rid, 3. os. j. č.: rids, průb. čas: ridding, prostý min.: rid (or ridded), příčestí min.: rid
Můžete mi, prosím, poslat podrobnosti o tom, jak jste se zbavil vašeho problému.
Can you please...
Přilepila se na mě na večírku a nemohl jsem se jí zbavit.
She attached herself...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
5/20
+
uhlík
kopírák
carbon [ˈkɑːbən]
jedn. číslo: carbon, množ. číslo: carbons
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
Svět musí snížit emise oxidu uhličitého.
The world has...
Rostliny absorbují kysličník uhličitý.
Plants absorb carbon...
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
6/20
+
čepel, ostří (nože)
list (vesla, vrtule ap.)
lopatka (turbíny ap.)
blade [bleɪd]
jedn. číslo: blade, množ. číslo: blades
Nůž zasáhl strom a čepel praskla a spadla na zem.
The knife hit the tree and the blade snapped and dropped to the ground.
Musel jsem si nabrousit nože na bruslích.
I had to...
Zahradní nůžky mají čepele z nerezové oceli.
The pruning shears have stainless steel blades.
Nože skartovačky potřebují pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost.
The shredder blades...
Ranní rosa způsobila, že se stébla trávy ve slunečním světle třpytila.
The morning dew...
7/20
+
aha
ó, á
ah [ɑː]
Á, promiň.
Ah, sorry.
Aha, chápu.
Ah, I see.
Ó, jaké milé dítě!
Ah, what a...
8/20
+
poradenství, poradenská služba
counseling [ˈkaʊnsəlɪŋ]
jedn. číslo: counseling, množ. číslo: -
Firma mně poskytla poradenství ohledně rekonstrukce střechy.
The company provided...
Chodí do poradny kvůli depresi.
She's undergoing counseling...
Poradenství obvykle stojí kolem 50 dolarů za jedno sezení.
Counseling ordinarily costs...
9/20
+
zvyknout si na, spoléhat na (co)
stát se závislý na (čem)
come to rely on [kʌm tə rɪˈlaɪ ɒn]
Lidé chtějí tyto nástroje a zvykli si naspoléhat.
People want those...
Miliony lidí se začalo spoléhat na své chytré telefony.
Millions have come...
10/20
+
právní zástupce, advokát
radit, poradit, poskytovat rady
rada, porada
counsel [ˈkaʊnsəl]
jedn. číslo: counsel, množ. číslo: counsels, přít. prostý: counsel, 3. os. j. č.: counsels, průb. čas: counselling, prostý min.: counselled, příčestí min.: counselled
Svědek byl podroben křížovému výslechu státním zástupcem.
The witness was...
Radí lidem, kteří se potýkají s depresí nebo úzkostí.
She counsels people...
11/20
+
vzájemná souvislost, souvztažnost
korelace
correlation [ˌkɒrɪˈleɪʃən]
jedn. číslo: correlation, množ. číslo: correlations
Ukázali jsme přímou souvislost mezi spotřebou a stylem jízdy.
We showed a...
Mezi kouřením a rakovinou plic je úzká souvislost.
There's a high...
Psycholog zkoumal souvislost mezi ranou výchovou a vývojem osobnosti.
The psychologist studied...
12/20
+
ostoupit
rezignovat
postupně snížit
step down [step daʊn]
přít. prostý: step down, 3. os. j. č.: steps down, průb. čas: stepping down, prostý min.: stepped down, příčestí min.: stepped down
Ačkoliv je již za hranicí důchodového věku, odmítá odstoupit.
Although she is...
Požadovali, aby odstoupil z funkce předsedy na dva roky.
They required him...
Skládá slib jako poslanec a zaujímá místo, které bylo uvolněno jeho kolegou, který rezignoval.
He is being...
13/20
+
počestnost, slušnost
ctnost
kladná stránka, výhoda
virtue [ˈvɜːrtʃuː]
jedn. číslo: virtue, množ. číslo: virtues
Slušnost a štěstí jsou matka a dcera.
Virtue and happiness...
Ctnost není její silná stránka.
Virtue is not...
Všichni jsme emocionální bytosti už jen proto, že jsme lidmi.
We are all...
14/20
+
stonek, stopka, stvol, lodyha
kmen (slova)
zastavit, zarazit
být způsobený, pramenit (z čeho), spočívat (v čem)
stopka, nožka (sklenky, houby, noty ap.)
plužit (na lyžích)
stem [stem]
jedn. číslo: stem, množ. číslo: stems, přít. prostý: stem, 3. os. j. č.: stems, průb. čas: stemming, prostý min.: stemmed, příčestí min.: stemmed
Růže má dlouhý stonek s trny.
The rose has...
Hodnota knihy spočívá v tom, že zahrnuje více úhlů pohledu.
The book's value...
Na vrcholu úzkého stonku je krásný rudý květ.
There is a...
Toto opatření pomůže zastavit demografický pokles naší populace.
This measure will...
Získali jsme kmenové buňky z pacientovy krve nebo kostní dřeně.
We obtained stem...
15/20
+
dotazník, formulář
questionnaire [ˌkwestʃəˈner]
jedn. číslo: questionnaire, množ. číslo: questionnaires
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Cílem dotazníku bylo získat informace o stravovacích návycích mladých lidí.
The questionnaire was...
16/20
+
severozápad
severozápadní
severozápadně
northwest [ˌnɔrθˈwest]
Je to asi 50 mil severozápadně odtud.
It's about 50...
Moje rodina žije na severozápadě města.
My family lives...
17/20
+
hispánský
Hispánec
hispanic [hɪˈspænɪk]
jedn. číslo: hispanic, množ. číslo: hispanics
Svědci vypověděli, že viděli muže hispánského původu utíkat uličkou.
Witnesses reported seeing...
V Kalifornii tvoří hispánci asi 20 procent populace.
In California, Hispanics...
18/20
+
losos
salmon [ˈsæmən]
jedn. číslo: salmon, množ. číslo: salmon (or salmons)
Lososi plavou proti proudu.
Salmons are swimming...
Znečištění způsobilo smrt mnoha lososů a pstruhů.
Many salmon and...
Losos plave proti proudu, aby se rozmnožil v řece.
The salmon swim...
Předkrm z uzeného lososa byl na večírku hitem.
The smoked salmon...
19/20
+
nahrávka, záznam
nahrávání, natáčení
recording [rɪˈkɔːdɪŋ]
jedn. číslo: recording, množ. číslo: recordings
Nyní můžete vidět záznam elektrické aktivity jejího mozku.
Now you can...
Už jste slyšeli jeho novou nahrávku?
Have you heard...
Tým zpracoval asi 50 hodin archivních videozáznamů.
The team utilized...
20/20
+
obvinění, nařčení
allegation [ˌælɪˈgeɪʃən]
jedn. číslo: allegation, množ. číslo: allegations
Ještě nereagoval na poslední obvinění.
He has not...
Svědek, který proti ní svědčil, vzal své obvinění zpět.
The witness who...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X