460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
49
50
51
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dravec, predátor
predator [ˈpredətə]
jedn. číslo: predator, množ. číslo: predators
Větší pavouci byli odvážnější při setkání s potenciálními predátory než jejich menší protějšky.
The larger spiders...
Zavlečení dravci je tak lovili, až téměř vymřeli.
The introduced predators...
2/20
+
šroub(ek) bez matice, vrut
šroubovat, přišroubovat, našroubovat
soulož, šukání (vulg.)
souložit, šukat (vulg.)
bachař, žalářník (slang.)
švindlovat
screw [skruː]
jedn. číslo: screw, množ. číslo: screws, přít. prostý: screw, 3. os. j. č.: screws, průb. čas: screwing, prostý min.: screwed, příčestí min.: screwed
Dlouhá kovová destička byla přišroubována k jedné ze zlomených kostí.
A long metal...
Tento šroub stále ještě trochu vyčnívá z podlahy.
This screw is...
Jeden ze šroubů byl povolený.
One of the...
Objektiv se přišroubuje na přední část fotoaparátu.
The lens screws...
Přišroubujte víčko pevně na sklenici a dobře protřepejte.
Screw the lid...
3/20
+
prospívat, dařit se, prosperovat, vzkvétat
thrive [θraɪv]
přít. prostý: thrive, 3. os. j. č.: thrives, průb. čas: thriving, prostý min.: throve (or thrived), příčestí min.: thriven (or thrived)
Moje společnost bude i nadále prosperovat bez jakéhokoliv mého zásahu.
My company will continue to thrive without any of my interference.
Našemu podnikání se nemůže dařit bez investic.
Our business cannot thrive without investment.
Univerzitní výzkumné centrum vzkvétá díky podpoře vládních grantů.
The university's research center thrives thanks to the patronage of government grants.
Navzdory hospodářskému zpomalení se některým odvětvím nadále daří.
Despite the economic...
Stinný kout zahrady je pro kapradiny ideálním místem, kde se jim daří.
The shady corner...
4/20
+
blond, světlý (barva vlasů)
blonďatý, světlovlasý
blondýn(k)a
blond [blɒnd]
jedn. číslo: blond, množ. číslo: blonds, 2. stupeň: blonder, 3. stupeň: blondest
Takže ta blondýna je špatná a ta tmavovlasá je dobrá?
So the blonde...
Její hlava byla pokryta jemnými blond vlasy.
Her head was...
5/20
+
jízdné
strava, jídlo, pokrm
dařit se, (po)vést se
letenka
cestující, pasažér
fare [feə]
jedn. číslo: fare, množ. číslo: fares, přít. prostý: fare, 3. os. j. č.: fares, průb. čas: faring, prostý min.: fared, příčestí min.: fared
Vybírám jízdné od nových příchozích.
I'm collecting the...
Některým zemím se bude dařit dobře, jiným zemím zase špatně.
Some countries will...
Jízdné za autobus stoupá.
Bus fares are...
Letecká společnost pravidelně nabízí jednosměrné letenky do New Yorku za 99 USD.
The airline regularly offers $99 one way fares to New York.
6/20
+
hlína, jíl
clay [kleɪ]
jedn. číslo: clay, množ. číslo: clays
Stěžuje si snad hlína na účel, k němuž je použita?
Does the clay...
Na dně řeky je hlavně jíl s trochou písku a kameny.
The bottom of...
7/20
+
(velký) objem, velikost, masa
mohutná postava
většina, velká část
lodní náklad
hromadit, skládat na hromadu
bulk [bʌlk]
jedn. číslo: bulk, množ. číslo: bulks, přít. prostý: bulk, 3. os. j. č.: bulks, průb. čas: bulking, prostý min.: bulked, příčestí min.: bulked
Zvedla svou mohutnou postavu ze židle.
She eased her...
Většina našeho zboží je určena na export.
The bulk of...
Velká část práce byla dokončena.
The bulk of...
8/20
+
vrtačka, vrták
dril, neustálé opakování
(vy)vrtat, navrtat, provrtat
drilovat
vojenské cvičení
drill [drɪl]
jedn. číslo: drill, množ. číslo: drills, přít. prostý: drill, 3. os. j. č.: drills, průb. čas: drilling, prostý min.: drilled, příčestí min.: drilled
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
Na letošní rok neplánujeme další průzkumné vrty.
We do not plan any other exploration drilling for this year.
Pro vyvrtání těchto děr jsme použili laserový paprsek.
We used a...
9/20
+
práh, zápraží (domu)
hranice, práh (intenzity)
threshold [ˈθreʃəʊld]
jedn. číslo: threshold, množ. číslo: thresholds
Neodvažuj se překročit můj práh.
Don't you dare...
Podíl mých akcií v naší společnosti klesl pod hranici 5 procent.
My shareholding in...
10/20
+
klečet, kleknout (si), pokleknout
kneel [niːl]
přít. prostý: kneel, 3. os. j. č.: kneels, průb. čas: kneeling, prostý min.: knelt, příčestí min.: knelt
Donutil mě, abych před ním poklekl.
He forced me...
Klečet znamená podrobit se.
Kneeling means submission.
Lovec si klekl vedle zvířecí mršiny a začal ji stahovat z kůže.
The hunter knelt beside the animal carcass and commenced to skin it.
Farník zapálil svíčku a poklekl v tiché modlitbě.
The parishioner lit...
11/20
+
hrozny, víno (plod)
grape [greɪp]
jedn. číslo: grape, množ. číslo: grapes
Místní klima je dobré pro pěstování hroznů.
The local climate...
Víno se vyrábí z hroznů.
Wine is made from grapes.
Když byly hrozny lisovány, šťáva se ukládala do sudů.
Once the grapes were pressed, the juice was put into barrels.
Hrozny z této oblasti jsou přepravovány do celého světa.
Grapes from this...
12/20
+
volant
steering wheel [ˈstɪərɪŋ wiːl]
jedn. číslo: steering wheel, množ. číslo: steering wheels
Otočil jsem volantem prudce doprava.
I turned the...
Ruth měla po celou dobu obě ruce na volantu.
Ruth was keeping...
Moderní volant ve F1 je dobrým příkladem promyšleného inženýrství.
A modern F1...
Při mnoha příležitostech jsem se probudil s otiskem volantu na čele.
On many occasions,...
13/20
+
rozlobit se, vyšilovat
flip out [flɪp aʊt]
přít. prostý: flip out, 3. os. j. č.: flips out, průb. čas: flipping out, prostý min.: flipped out, příčestí min.: flipped out
Bude hrozně vyšilovat, až mu o tom povím.
He's gonna flip...
Pokud se ostatní nebudou chovat podle našeho očekávání, budeme se zlobit nebo odejdeme.
If the other...
14/20
+
oprava, opravování
náprava, napravení
correction [kəˈrekʃən]
jedn. číslo: correction, množ. číslo: corrections
Před pokračováním zkontrolujte, že byly provedeny potřebné opravy.
Check that the...
Cítím, že je nutné provést nápravu.
I feel it...
15/20
+
izolovaný
osamělý, osamocený
odříznutý, odlehlý
isolated [ˈaɪsəleɪtɪd]
To platilo zejména v odlehlejších částech USA.
That was particularly...
Upřednostňovala spíše osamělý život ve svém velkém domě.
She tended to...
Navíc většina izolovaných skupin je stále otevřeně nepřátelská vůči lidem, které neznají.
Furthermore, most isolated groups are still openly hostile to outsiders.
Všichni jsme používali různé strategie, aby jsme nebyli izolováni nebo šikanováni.
All of us...
16/20
+
koza
(starý) kozel (hovor.)
goat [gəʊt]
jedn. číslo: goat, množ. číslo: goats
Koza sklonila své zakřivené rohy a zaútočila.
The goat lowered...
Na trávníku se páslo stádo koz.
A herd of...
17/20
+
sada, řada, souprava
apartmá
suita, družina, doprovod, průvod
suite [swiːt]
jedn. číslo: suite, množ. číslo: suites
Všechny naše počítače jsou dodávány s kompletní sadou aplikací.
All our computers...
Naše pokoje a apartmá nabízejí veškeré moderní vybavení.
Our rooms and suites feature every modern convenience.
Pobyt v luxusním podkrovním apartmá s panoramatickým výhledem byl splněným snem.
Staying in a luxury penthouse suite with panoramic views was a dream come true.
18/20
+
kotouč, disk
ploténka (meziobratlová)
disc [dɪsk]
jedn. číslo: disc, množ. číslo: discs
Opracovali kámen do kruhového disku.
They shaped the...
Musíme obnovit data ze záložního disku.
We need to...
19/20
+
nedotčený, netknutý, nedotknutý
intact [ɪnˈtækt]
Ano pane, okna a dveře jsou neporušená.
Yes, sir, the...
Hrad zůstal po staletí nedotčený.
The castle has...
Odešel z procesu s neposkvrněnou pověstí.
He walked away...
20/20
+
zlomek, kousek, část (nepatrná)
zlomek (mat.)
(roz)dělit, rozštěpit
fraction [ˈfrækʃən]
jedn. číslo: fraction, množ. číslo: fractions, přít. prostý: fraction, 3. os. j. č.: fractions, průb. čas: fractioning, prostý min.: fractioned, příčestí min.: fractioned
Za stejný mobil jsem ve srovnání s vámi zaplatil jen zlomek ceny.
For the same...
⅘ a 0.8 jsou různé způsoby vyjádření stejného zlomku.
⅘ and 0.8...
Matematická úloha vyžadovala, aby studenti odečetli zlomky s různými jmenovateli.
The math problem required students to subtract fractions with different denominators.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X