380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
50
51
52
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
dvacátý
twentieth [ˈtwentɪəθ]
Já a Kim jsme oslavili naše dvacáté výročí svatby.
I and Kim celebrated our twentieth wedding anniversary.
2/20
+
vybrat si, zvolit si (co)
rozhodnout se (pro)
opt [ɒpt]
přít.: opt, 3.os.: opts, průb.: opting, min.pr.: opted, příč.min.: opted
Někteří z nich se dokonce rozhodli vzít si sluchátka pro náslech překladu.
Some of them even opted to wear translation headsets.
Za dva měsíce se rozhodl místo toho jít na univerzitu.
After two months, he opted to go to university instead.
Rozhodl se říct co možná nejvíce.
He opted to say as much as he possibly could.
3/20
+
pronájem, nájem, pronajímání
půjčovné, nájem(né)
nájemní
rental [ˈrentəl]
j.č.: rental, mn.č.: rentals
Mohli byste podepsat nájemní smlouvu?
Could you sign the rental agreement?
4/20
+
vyvážený
vyrovnaný, klidný, rozvážný (člověk)
balanced [ˈbælənst]
Vyvážená strava je nezbytná pro zdravý růst.
A balanced diet...
Znečištění může mít katastrofální účinky na jemně vyvážený ekosystém.
Pollution can have...
V zájmu vyváženého zastoupení nyní předávám slovo druhé straně.
Now, for reasons...
Víno má vyváženou chuť s bohatým plným tělem a kyselostí, která je pro danou oblast jedinečná.
The wine has...
5/20
+
vlastní (čemu), vrozený, přirozený
neodmyslitelný, nedílný
neoddělitelně spjatý
inherent [ɪnˈhɪərənt]
Nové logo je nyní nedílnou součástí našeho obchodního jména.
Now the logo...
Chyběla jim touha zdokonalovat svůj vrozený talent a inteligenci.
They lacked the...
6/20
+
zklamání
disappointment [ˌdɪsəˈpɔɪntmənt]
j.č.: disappointment, mn.č.: disappointments
Zklamání je sestra moudrosti.
Disappointment is the...
Můj pocit zklamání byl opravdu hluboký.
My sense of...
7/20
+
mít štěstí
be fortunate [bɪ: fortunate]
V posledních několika letech jsem měl to štěstí, že jsem mohl cestovat několik měsíců vcelku.
I have been...
8/20
+
orientační bod, výrazný bod
mezník (dějinný)
hraniční kámen/značka
landmark [ˈlændˌmɑːk]
j.č.: landmark, mn.č.: landmarks
Plavidlo používá k navigaci vizuální orientační body, jako jsou majáky a bóje.
The vessel uses...
9/20
+
srst
kožešina
fur [fɜː]
j.č.: fur, mn.č.: furs
Králičí srst byla bílá jako sníh.
The rabbit's fur...
Čína je hlavním výrobcem kožešinových výrobků prodávaných v Rusku.
China is a...
10/20
+
sláma
stéblo slámy
brčko, slámka (na pití)
slaměný
straw [strɔː]
j.č.: straw, mn.č.: straws
Žena v bikinách nosila u bazénu slaměný klobouk.
The woman in...
Alice pila džus brčkem.
Alice drank the...
Seno, sláma a dřevěné piliny jsou použity jako podestýlka do klecí pro zvířata.
Hay, straw, and...
11/20
+
úmyslně, záměrně, schválně
rozvážně (jednat ap.)
deliberately [dɪˈlɪbərɪtlɪ]
Mnoho budov bylo úmyslně zničeno během středověku.
Many buildings were...
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
12/20
+
nit, vlákno
proužek, pramínek
závit (šroubu)
provléknout, provléct, navléknout
thread [θred]
j.č.: thread, mn.č.: threads, přít.: thread, 3.os.: threads, průb.: threading, min.pr.: threaded, příč.min.: threaded
Každá nová otázka otevře nové diskusní vlákno.
Each new question...
13/20
+
zažehnat, překonat, přemoci
odrazit, zahnat, odvrátit
fight off [faɪt ɒf]
přít.: fight off, 3.os.: fights off, průb.: fighting off, min.pr.: fought off, příč.min.: fought off
Pomáhají odvrátit bezprostřední hrozbu a poskytují ochranu proti budoucím útokům.
They help fight...
14/20
+
policista
policeman [pəˈliːsmən]
j.č.: policeman, mn.č.: policemen
Utekl, jakmile ho policista spatřil.
He ran away...
Policista měl neprůstřelnou vestu.
The policeman had...
Ona a její kameraman museli podplatit policistu, který přerušil jejich focení.
She and her...
15/20
+
karanténa
být v karanténě
izolovat
quarantine [ˈkwɒrənˌtiːn]
j.č.: quarantine, mn.č.: quarantines, přít.: quarantine, 3.os.: quarantines, průb.: quarantining, min.pr.: quarantined, příč.min.: quarantined
Turisté, kteří přijeli z Itálie byli umístěny do karantény.
Tourists who arrived...
16/20
+
expedice
výprava
expedition [ˌekspɪˈdɪʃən]
j.č.: expedition, mn.č.: expeditions
Britská expedice dobyla Everest v roce 1953.
A British expedition...
Stal jsem se vedoucím expedice.
I became the...
17/20
+
výhradně, pouze, jedině
solely [ˈsəʊllɪ]
Péče o děti již není pouze ženskou doménou.
Childcare is no...
18/20
+
prarodič
grandparent [ˈɡrænperənt]
j.č.: grandparent, mn.č.: grandparents
Opravdu jsem si vážil mých prarodičů.
I truly appreciated...
19/20
+
řídit (auto), kormidlovat (loď)
vést, směrovat, manipulovat (koho kam)
sledovat, držet se (plánu)
steer [stɪə]
přít.: steer, 3.os.: steers, průb.: steering, min.pr.: steered, příč.min.: steered
Opatrně jsem řídil auto kolem výmolů.
I carefully steered...
Loď minula malý ostrov a pak směřovala směrem k Madagaskaru.
The ship passed...
Moderní volant ve F1 je dobrým příkladem promyšleného inženýrství.
A modern F1...
Manipulovala s mým životem podle jejích vlastních sobeckých zájmů.
She was steering...
Satelit se stabilizoval pomocí řídicích trysek.
The satellite was...
20/20
+
chata, chalupa
domek (venkovský)
cottage [ˈkɒtɪdʒ]
j.č.: cottage, mn.č.: cottages
Plánujeme postavit chalupu na volném pozemku.
We are planning to build a cottage on a vacant lot.
Maloval vnějšek chalupy.
He painted the outside of the cottage.
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Do všech chat bude instalována elektroinstalace příští měsíc.
Each cottage will...
Během prázdnin byly naše vnoučata s námi na chalupě.
During the holidays our grandchildren were with us at the cottage.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X