460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
52
53
54
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ha!
hektar (zkr.)
ha [hɑː]
Ha! Tak nakonec mám pravdu!
Ha! So I am right after all!
Ha, ha, ha. Moc vtipné.
Ha, ha, ha. Very funny.
2/20
+
regulátor (tech.)
dohlížitel, správce, regulační orgán
regulator [ˈregjʊˌleɪtə]
jedn. číslo: regulator, množ. číslo: regulators
Jedná se o regulátor rychlosti navržený speciálně pro výtahy.
That is a speed regulator designed specifically for elevators.
Uzavření obchodu musí být ještě schváleno státními regulačními orgány.
The transaction still...
Regulační orgán ho obvinil, že svými tweety klame investory.
The regulators accused...
3/20
+
triumf, vítězství
vyhrát, zvítězit, triumfovat
triumph [ˈtraɪəmf]
jedn. číslo: triumph, množ. číslo: triumphs, přít. prostý: triumph, 3. os. j. č.: triumphs, průb. čas: triumphing, prostý min.: triumphed, příčestí min.: triumphed
Demokraté triumfovali v nedávných volbách.
The Democrats triumphed...
Je to vrcholný triumf lidské vynalézavosti.
It is the...
4/20
+
svetr
sweater [ˈswetə]
jedn. číslo: sweater, množ. číslo: sweaters
Upletla jsem si nový svetr v průběhu asi dvou týdnů.
I knit my...
Máš svetr naruby.
You have your...
Zkoušeli jste někdy odstranit z černého svetru každé smítko?
Have you ever tried to remove every speck of lint from a black sweater?
5/20
+
játra
jaterní
liver [ˈlɪvə]
jedn. číslo: liver, množ. číslo: livers
Její játra možná již nebudou schopna správně pracovat.
Her liver may...
Naomi trpí vzácnou poruchou jater.
Naomi suffers from...
6/20
+
legálně, zákonně, ze zákona
právně, právnicky
legally [ˈliːgəlɪ]
Velké děti mají podle zákona povoleno sedět na předním sedadle.
Big kids are legally allowed to sit in the front seat.
Muži a ženy nad 18 let si mohou legálně koupit alkohol.
Men and women...
Je ústní dohoda právně závazná?
Is a verbal...
Řekla také, že budou existovat právně závazné záruky v oblasti ochrany lidských práv.
She has also...
Právníci jsou z etického i právního hlediska vázáni naprostou mlčenlivostí.
Lawyers are ethically...
7/20
+
artikulovat, mluvit zřetelně
formulovat, vyjádřit, vyslovit (jasně)
výřečný, pohotově se vyjadřující
articulate [ɑːrˈtɪkjuleɪt]
přít. prostý: articulate, 3. os. j. č.: articulates, průb. čas: articulating, prostý min.: articulated, příčestí min.: articulated
Měl jsem problém jasně vyjádřit věcí, které cítím.
I had a...
Pečlivě vyslovoval každou slabiku.
He articulated each...
Každá poznámka byla pečlivě formulována.
Every note was...
8/20
+
nezávislý
samostatný
uzavřený (do sebe)
self-contained [self kənˈteɪnd]
Každá kapitola je nezávislá a lze ji studovat samostatně.
Each chapter is...
Když je loď vypuštěna na otevřené moře, musí fungovat jako samostatný svět.
When a ship...
Vláda chce podporovat životaschopné samostatné venkovské komunity.
The government wants...
9/20
+
(vý)živný, vyživující
živina, výživná látka
nutrient [ˈnjuːtrɪənt]
jedn. číslo: nutrient, množ. číslo: nutrients
Děloha je perfektní vyživující inkubátor.
A womb is...
Hořčík je živným prvkem při růstu rostlin.
Magnesium is a...
Obsahuje všechny živiny, které jsou potřebné jíst, ale nepřekračuje denní požadavky na živiny.
That contains all...
10/20
+
rozvíjet se, rozvinout se, vyvinout se (situace)
rozprostřít (se), rozložit (se), roztáhnout (se)
unfold [ʌnˈfəʊld]
přít. prostý: unfold, 3. os. j. č.: unfolds, průb. čas: unfolding, prostý min.: unfolded, příčestí min.: unfolded
Píšu mé přítelkyni, abych ji informovala, jaké vnitřní drama se rozvíjí.
I am texting...
Nikdo nemůže předpovědět, jak se události vyvinou.
No one can...
Krásní divocí ptáci roztáhli svá černá křídla.
Beautiful wild birds...
11/20
+
zrada
betrayal [bɪˈtreɪəl]
jedn. číslo: betrayal, množ. číslo: betrayals
Tato zkušenost se zradou a podvodem měla obrovský vliv na můj pohled na svět.
That experience of...
Její zrada ho těžce ranila.
He was grievously...
Jeho přeběhnutí na druhou stranu byla naprostá zrada.
His defection to...
12/20
+
nevyhnutelně
inevitably [ɪnˈevɪtəblɪ]
Obě strany musí nevyhnutelně učinit nějaké kompromisy.
Both sides must...
Jejich hádky nevyhnutelně končí slzami.
Their arguments inevitably...
Tento návrh nevyhnutelně vyvolal pobouření našich zaměstnanců.
This suggestion inevitably...
13/20
+
vykrást se, vyplížit se, vypařit se
vymanit se
vyklouznout
propašovat
sneak out [sniːk aʊt]
přít. prostý: sneak out, 3. os. j. č.: sneaks out, průb. čas: sneaking out, prostý min.: sneaked out (or snuck out), příčestí min.: sneaked out (or snuck out)
Pojďme se vyplížit zadní branou.
Let's sneak out...
Nesnaž se vymanit ze svých povinností.
Don't try to...
14/20
+
vklouznout, proklouznout (dovnitř)
vkrást se, vplížit se (někam)
sneak in [sniːk ɪn]
přít. prostý: sneak in, 3. os. j. č.: sneaks in, průb. čas: sneaking in, prostý min.: sneaked in (or snuck in), příčestí min.: sneaked in (or snuck in)
Zatímco se nedívali, podařilo se mi proklouznout dovnitř zadními dveřmi.
I managed to...
Vplížil se pod rouškou tmy.
He sneaked in...
15/20
+
harmonie, soulad, souzvuk
harmony [ˈhɑːmənɪ]
jedn. číslo: harmony, množ. číslo: harmonies
Žijeme v naprosté harmonii s přírodou.
We live in...
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
Členové sboru zpívali společně a vytvářeli krásnou harmonii.
The choir members sang in chorus, creating a beautiful harmony.
16/20
+
(z)odpovědnost
accountability [əˌkaʊntəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: accountability, množ. číslo: -
Naštvaná veřejnost požaduje od politiků větší odpovědnost za městský rozpočet.
An upset public...
Tu samou dobu jsem plnila úkoly s partnerem, který koučoval jiné osoby.
At the same...
17/20
+
prodavač(ka)
shop assistant [ʃɒp əˈsɪstənt]
jedn. číslo: shop assistant, množ. číslo: shop assistants
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
18/20
+
čůrat, vyčůrat se
čůrání, močení
pee [piː]
jedn. číslo: pee, množ. číslo: pees, přít. prostý: pee, 3. os. j. č.: pees, průb. čas: peeing, prostý min.: peed, příčestí min.: peed
Mami! Mně se chce čůrat!
Mom! I want...
Potřebuješ čůrat?
Do you need...
19/20
+
uzákonit, ustanovit, zavést, schválit
(se)hrát, zahrát (úlohu)
enact [ɪnˈækt]
přít. prostý: enact, 3. os. j. č.: enacts, průb. čas: enacting, prostý min.: enacted, příčestí min.: enacted
Musí být proti nim zavedeny některé ekonomické sankce.
Some economic sanctions...
Jeho vláda je odhodlána schválit seznam nových opatření proti recesi.
His government is...
Kongres schválil nový daňový zákon.
Congress has enacted...
20/20
+
po sobě jdoucí, souvislý, v řadě (za sebou)
nepřetržitý, postupný
následný
consecutive [kənˈsekjʊtɪv]
Dnes je sedm po sobě jdoucích víkendů, v kterých pořád pracuji.
Today is the...
Pršelo pět po sobě jdoucích dnů.
It rained for...
Náš tým utrpěl tři porážky v řadě.
Our team suffered...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X