380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
52
53
54
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ha!
hektar (zkr.)
ha [hɑː]
Ha! Tak nakonec mám pravdu!
Ha! So I am right after all!
2/20
+
regulátor (tech.)
dohlížitel, správce, regulační orgán
regulator [ˈregjʊˌleɪtə]
j.č.: regulator, mn.č.: regulators
Jedná se o regulátor rychlosti navržený speciálně pro výtahy.
That is a speed regulator designed specifically for elevators.
Uzavření obchodu musí být ještě schváleno státními regulačními orgány.
The transaction still...
Regulační orgán ho obvinil, že svými tweety klame investory.
The regulators accused...
3/20
+
triumf, vítězství
vyhrát, zvítězit, triumfovat
triumph [ˈtraɪəmf]
j.č.: triumph, mn.č.: triumphs, přít.: triumph, 3.os.: triumphs, průb.: triumphing, min.pr.: triumphed, příč.min.: triumphed
Demokraté triumfovali v nedávných volbách.
The Democrats triumphed...
Je to vrcholný triumf lidské vynalézavosti.
It is the...
4/20
+
svetr
sweater [ˈswetə]
j.č.: sweater, mn.č.: sweaters
Upletla jsem si nový svetr v průběhu asi dvou týdnů.
I knit my...
Máš svetr naruby.
You have your...
5/20
+
játra
jaterní
liver [ˈlɪvə]
j.č.: liver, mn.č.: livers
Její játra možná již nebudou schopna správně pracovat.
Her liver may...
Naomi trpí vzácnou poruchou jater.
Naomi suffers from...
6/20
+
legálně, zákonně, ze zákona
právně, právnicky
legally [ˈliːgəlɪ]
Velké děti mají podle zákona povoleno sedět na předním sedadle.
Big kids are legally allowed to sit in the front seat.
Muži a ženy nad 18 let si mohou legálně koupit alkohol.
Men and women...
Je ústní dohoda právně závazná?
Is a verbal...
7/20
+
artikulovat, mluvit zřetelně
formulovat, vyjádřit, vyslovit (jasně)
výřečný, pohotově se vyjadřující
articulate [ɑːrˈtɪkjuleɪt]
přít.: articulate, 3.os.: articulates, průb.: articulating, min.pr.: articulated, příč.min.: articulated
Měl jsem problém jasně vyjádřit věcí, které cítím.
I had a...
8/20
+
nezávislý
samostatný
self-contained [self kənˈteɪnd]
Když je loď vypuštěna na otevřené moře, musí fungovat jako samostatný svět.
When a ship...
9/20
+
(vý)živný, vyživující
živina, výživná látka
nutrient [ˈnjuːtrɪənt]
j.č.: nutrient, mn.č.: nutrients
Obsahuje všechny živiny, které jsou potřebné jíst, ale nepřekračuje denní požadavky na živiny.
That contains all...
10/20
+
rozvíjet se, rozvinout se, vyvinout se (situace)
rozprostřít (se), rozložit (se), roztáhnout (se)
unfold [ʌnˈfəʊld]
přít.: unfold, 3.os.: unfolds, průb.: unfolding, min.pr.: unfolded, příč.min.: unfolded
Píšu mé přítelkyni, abych ji informovala, jaké vnitřní drama se rozvíjí.
I am texting...
11/20
+
zrada
betrayal [bɪˈtreɪəl]
j.č.: betrayal, mn.č.: betrayals
Tato zkušenost se zradou a podvodem měla obrovský vliv na můj pohled na svět.
That experience of...
12/20
+
nevyhnutelně
inevitably [ɪnˈevɪtəblɪ]
Obě strany musí nevyhnutelně učinit nějaké kompromisy.
Both sides must...
13/20
+
vykrást se, vypařit se
vymanit se
vyklouznout
propašovat
sneak out [sniːk aʊt]
přít.: sneak out, 3.os.: sneaks out, průb.: sneaking out, min.pr.: sneaked out (or snuck out), příč.min.: sneaked out (or snuck out)
Nesnaž se vymanit ze svých povinností.
Don't try to...
14/20
+
vklouznout, proklouznout (dovnitř)
vkrást se, vplížit se (někam)
sneak in [sniːk ɪn]
přít.: sneak in, 3.os.: sneaks in, průb.: sneaking in, min.pr.: sneaked in (or snuck in), příč.min.: sneaked in (or snuck in)
Zatímco se nedívali, podařilo se mi proklouznout dovnitř zadními dveřmi.
I managed to...
15/20
+
harmonie, soulad, souzvuk
harmony [ˈhɑːmənɪ]
j.č.: harmony, mn.č.: harmonies
Meditace obnovuje pocit rovnováhy a harmonie mezi tělem a duší.
Meditation restores a...
16/20
+
(z)odpovědnost
accountability [əˌkaʊntəˈbɪlɪtɪ]
j.č.: accountability, mn.č.: -
Naštvaná veřejnost požaduje od politiků větší odpovědnost za městský rozpočet.
An upset public...
Tu samou dobu jsem plnila úkoly s partnerem, který koučoval jiné osoby.
At the same...
17/20
+
prodavač(ka)
shop assistant [ʃɒp əˈsɪstənt]
j.č.: shop assistant, mn.č.: shop assistants
Prodavač je osoba, která pracuje v obchodě a prodává produkty.
Shop assistant is...
Prodavač mě poslal na službu podpory v přízemí.
The shop assistant...
Požádal jsem prodavače, aby mi pomohl zabalit vánoční dárky.
I asked the...
18/20
+
čůrat, vyčůrat se
čůrání, močení
pee [piː]
j.č.: pee, mn.č.: pees, přít.: pee, 3.os.: pees, průb.: peeing, min.pr.: peed, příč.min.: peed
Mami! Mně se chce čůrat!
Mom! I want...
19/20
+
uzákonit, ustanovit, zavést
(se)hrát, zahrát (úlohu)
enact [ɪnˈækt]
přít.: enact, 3.os.: enacts, průb.: enacting, min.pr.: enacted, příč.min.: enacted
Musí být proti nim zavedeny některé ekonomické sankce.
Some economic sanctions...
20/20
+
po sobě jdoucí, souvislý, v řadě za sebou
nepřetržitý, postupný
následný
consecutive [kənˈsekjʊtɪv]
Dnes je sedm po sobě jdoucích víkendů, v kterých pořád pracuji.
Today is the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X