460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
53
54
55
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
čistý, upravený, úhledný, uspořádaný
pořádný, pořádkumilovný
precizní, přesný
elegantní
neat [niːt]
2. stupeň: neater, 3. stupeň: neatest
Všechno je hezké a upravené, přesně tak, jak se mi to líbí.
Everything is nice and neat, just the way I like it.
Mám rád, když je všechno čisté a uklizené.
I like everything...
Zahradník pravidelně zastřihuje trávu, aby trávník vypadal čistě a upraveně.
The gardener regularly...
2/20
+
misionář
misionářský, misijní
missionary [ˈmɪʃənərɪ]
jedn. číslo: missionary, množ. číslo: missionaries
Do oblasti byl vyslán misionář, aby zde založil kostel.
A missionary was sent to plant a church in that area.
Tato škola poskytuje šestiměsíční kurs jako přípravu na misionářskou práci.
This school offers a six-month course of training for missionary work.
3/20
+
zločinec, delikvent
pachatel, provinilec, viník
offender [əˈfendə]
jedn. číslo: offender, množ. číslo: offenders
Nancy věří, že dokonce i ten nejhorší zločinec se může stát lepším člověkem.
Nancy believes that even the worst offender can become a better person.
Pachatelé budou postaveni před soud a potrestáni.
The offenders will...
4/20
+
promítání, projekce (filmu ap.)
vyšetřování, testování (na nemoc ap.)
lustrace (kandidátů ap.)
průb. čas slovesa promítat
screening [skriːnɪŋ]
jedn. číslo: screening, množ. číslo: screenings
Režisér odpovídal na otázky hned po projekci filmu.
The director answered...
Testování by se mělo opakovat po třech letech.
Screening should be...
Naše kino promítá poslední film bratří Coenů.
Our cinema is...
5/20
+
patron, ochránce
mecenáš, sponzor
pravidelný / stálý zákazník
patron [ˈpeɪtrən]
jedn. číslo: patron, množ. číslo: patrons
Je velmi známou patronkou umění.
She is a...
Naši pravidelní zákazníci dostávají 10% slevu.
Our patrons receive...
6/20
+
naštěstí, bohudík
šťastně, radostně, vesele
s radostí, zvesela
happily [ˈhæpɪlɪ]
Jsi ráda, že jsi sama, ale někdo tě nechce nechat o samotě.
You are happily alone, but someone will not leave you alone.
Normálně je jednostranná zamilovanost neškodná, ale já jsem měla šťastný vztah s mým partnerem už šest let.
Normally crushes are...
A žili spolu šťastně až do smrti.
And they lived...
7/20
+
svědomí
conscience [ˈkɒnʃəns]
jedn. číslo: conscience, množ. číslo: consciences
Můžu spát s čistým svědomím.
I can sleep...
Opravdu chcete mít jeho smrt na svědomí?
Do you really...
8/20
+
pro snadnější, pro snadnou
kvůli usnadnění
for the ease of [fɔː ðə iːz əv]
Pro snadnější srovnání jsme vystavili všechny naše modely.
For the ease...
Jakou známku byste dali svým oblíbeným webovým stránkám za to, jak snadně se v nich orientuje?
What grade would...
9/20
+
značně, výrazně, o hodně (ve srovnání)
podstatně
considerably [kənˈsɪdərəblɪ]
Propast mezi bohatými a chudými se značně prohloubila.
The gap between...
Dnes je podstatně chladněji než včera.
It's considerably colder...
V posledních několika letech trh značně expanduje.
A market has...
10/20
+
udržitelný (trvale / dlouhodobě)
sustainable [səˈsteɪnəbəl]
Naše strana slibuje nízkou inflaci a udržitelný ekonomický růst.
Our party is...
Naše projekty se vyznačují tím, že jsou dlouhodobě udržitelné a přizpůsobivé.
Our projects are...
Efektivní využívání zdrojů má zásadní význam pro udržitelný rozvoj.
The efficient utilization...
Společnost zavedla udržitelné postupy, aby minimalizovala dopad těžby dřeva.
The company implemented...
11/20
+
fragment, úlomek, zlomek, část, střep
roztříštit (se), rozpadnout (se), rozdělit (se)
fragment [ˈfræɡmənt]
jedn. číslo: fragment, množ. číslo: fragments, přít. prostý: fragment, 3. os. j. č.: fragments, průb. čas: fragmenting, prostý min.: fragmented, příčestí min.: fragmented
Četl jsem pouze některé části jejího dopisu.
I read only...
Složili jsme dohromady zlomky rozbité misky.
We pieced together...
Části mrtvých virů v buňkách stále přetrvávaly.
The fragments of...
Úlomky keramiky mají pro archeology velkou hodnotu.
Pottery fragments are...
Společnost čelila problémům kvůli roztříštěnému přístupu k řízení projektů.
The company faced...
V této stále roztříštěnější společnosti je pocit sounáležitosti minulostí.
In this increasingly...
12/20
+
značně, výrazně, významně, podstatně
v podstatě, v zásadě
substantially [səbˈstænʃəlɪ]
Gabriela Koukalová významně přispěla k rostoucímu zájmu o biatlon.
Gabriela Koukalova has...
Cena se může celkem podstatně zvýšit.
The price may...
13/20
+
narovnat (se), napřímit (se), natáhnout
srovnat, vyrovnat
straighten [ˈstreɪtən]
přít. prostý: straighten, 3. os. j. č.: straightens, průb. čas: straightening, prostý min.: straightened, příčestí min.: straightened
Nemůžu narovnat levou paži.
I can't straighten...
Cesta se narovnala a byli jsme na náhorní plošině.
The road straightened and we were on a plateau.
Musím si ujasnit svůj rozvrh na nadcházející týden.
I need to...
Měli bychom si vyjasnit všechna nedorozumění dříve, než se vyhrotí.
We should straighten...
Pomůžete mi dát do pořádku tyto dokumenty?
Can you help...
14/20
+
(s)hnít, (z)trouchnivět, (ze)tlít
rot away [rɒt əˈweɪ]
přít. prostý: rot away, 3. os. j. č.: rots away, průb. čas: rotting away, prostý min.: rotted away, příčestí min.: rotted away
Radši zhebnu tam venku, než abych hnil tady.
I'd rather be...
Všechny naše brambory shnily v jejich vlhkém sklepě.
All our potatoes rotted away in their damp cellar.
15/20
+
podnět, impuls, popud
nutkání, tlak
impulse [ˈɪmpʌls]
jedn. číslo: impulse, množ. číslo: impulses
Nemohl jsem odolat nutkání, abych ji políbil.
I couldn't resist...
Celý den přemáhala nutkání zatelefonovat Jackovi.
All day she...
16/20
+
výběrový, vybraný
exkluzivní, elitní, vyvolený
selected [sɪˈlekt]
Tato metoda vrací element přímého předka vybraného elementu.
This method returns the direct parent element of the selected element.
Vybrali jsme náhodný vzorek lidí pro náš průzkum.
We have selected a random sample of people for our survey.
Data byla shromážděna od venkovské populace z náhodně vybraných obcí.
Data was collected from the rural population of a randomly selected villages.
17/20
+
střep, úlomek
shard [ʃɑːd]
jedn. číslo: shard, množ. číslo: shards
Místo vázy byly v krabici jen střepy.
There were only...
Drobné úlomky jeho kostí se zapíchly do jeho nervů.
Tiny shards of...
18/20
+
integrovaný
jednotný, sjednocený
integrated [ˈɪntɪˌgreɪtɪd]
Tento softwarový balíček musí být integrován do celého prostředí.
This software package...
Tento vynález umožňuje snadnější zapouzdření integrovaných obvodů.
This invention allows...
19/20
+
promítání, projekce
odhad, předpoklad
výčnělek, výstupek, výběžek
průmět (geom.)
projection [prəˈdʒekʃən]
jedn. číslo: projection, množ. číslo: projections
Realita je pouze iluze, pouze projekce naší fantazie.
Reality is only...
První odhady, kdo volby vyhrál, budou k dispozici ve 20:00.
First projections of...
Na technickém výkresu byl nárys, bokorys a půdorys pístu.
The technical drawing shows the front elevation, side elevation, and horizontal projection of the piston.
20/20
+
údajně, prý, hypoteticky
supposedly [səˈpəʊzɪdlɪ]
Její majetek má údajně hodnotu více než 15 milionů dolarů.
Her property is...
Tento román je prý napsán podle skutečných událostí.
This novel is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X