460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
55
56
57
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
stuha, stužka, pentle
ribbon [ˈrɪbən]
jedn. číslo: ribbon, množ. číslo: ribbons
Chtějí, abych přestřihl stuhu.
They wanted me to cut the ribbon.
Dárek jsem zabalila a převázala stuhou.
I wrapped the present and tied it with a ribbon.
2/20
+
prodejce, prodávající, prodavač
seller [ˈselə]
jedn. číslo: seller, množ. číslo: sellers
Prodávající má právo si zboží ponechat, dokud nebude zaplaceno.
The seller has the right to keep the goods until payment is tendered to him.
Co když prodejci odmítnou mojí nabídku?
What if the...
3/20
+
narážka
signál, podnět, popud, impuls
tágo (kulečníkové)
pokyn
napovědět, nahrát (na repliku)
cue [kjuː]
jedn. číslo: cue, množ. číslo: cues, přít. prostý: cue, 3. os. j. č.: cues, průb. čas: cueing, prostý min.: cued, příčestí min.: cued
Mark začal zívat, a to bylo pro mě signálem, abych přestal mluvit.
Mark started yawning, so that was a cue for me to stop talking.
Čekej na můj pokyn.
Wait for my cue.
Kulečníková koule se odrazila od mantinelu pod trochu jiným úhlem, než pod kterým do něj narazila.
The cue ball...
4/20
+
diplomat
diplomat [ˈdɪpləˌmæt]
jedn. číslo: diplomat, množ. číslo: diplomats
Diplomat EU vyjádřil vážné znepokojení kvůli scénáři bez dohody.
EU diplomat expressed...
Pět diplomatů bylo vyhoštěno za špionáž.
Five diplomats were expelled for spying.
Jeho mistrovské vedení jednání mu vyneslo pověst zkušeného diplomata.
His adept handling of negotiations earned him a reputation as a skilled diplomat.
Diplomat přednesl výmluvnou obhajobu smlouvy.
The diplomat delivered...
5/20
+
přeplněný, přecpaný, našlapaný (lidmi)
přelidněný (oblast)
crowded [ˈkraʊdɪd]
Nahrnuli se do mého domu.
They crowded into...
Skupiny mládeže a studentů zcela zaplnily areál.
Groups of youths...
Restaurace byla plná lidí, kteří hledali nejlepší místo pro sledování televize.
The restaurant was...
Řetězce supermarketů vytlačily menší obchody.
Supermarket chains have...
Předpokládá se, že španělská chřipka začala ve stísněných a přeplněných vojenských výcvikových táborech.
Spanish flu is...
6/20
+
otvor, štěrbina, škvíra
slot
vstrčit, vsunout, zasunout
slot [slɒt]
jedn. číslo: slot, množ. číslo: slots, přít. prostý: slot, 3. os. j. č.: slots, průb. čas: slotting, prostý min.: slotted, příčestí min.: slotted
Vložte minci do otvoru a stiskněte červené tlačítko.
Put a coin...
Opatření by legalizovalo hrací automaty v našem městě.
The measure would...
Charles naházel za jeden večer všechny peníze do hracích automatů.
Charles threw all...
7/20
+
zívat, zívnout
zívnutí
nuda (hovor.)
yawn [jɔːn]
jedn. číslo: yawn, množ. číslo: yawns, přít. prostý: yawn, 3. os. j. č.: yawns, průb. čas: yawning, prostý min.: yawned, příčestí min.: yawned
Snažil jsem se potlačit zívnutí.
I tried to...
Michelle zívla a ospale si protřela oči.
Michelle yawned and...
8/20
+
čepované pivo, točené pivo
draft beer [drɑːft bɪə]
jedn. číslo: draft beer, množ. číslo: draft beers
Mohu získat vaše nejlevnější točené pivo, prosím?
Can I get...
Dáte si lahvové nebo točené pivo?
Would you like...
9/20
+
zeměkoule
glóbus
koule
globe [gləʊb]
jedn. číslo: globe, množ. číslo: globes
Neměli bychom raději roztočit glóbus a nechat rozhodnout osud?
Shouldn't we rather...
Rovník je pomyslná čára, která rozděluje zeměkouli na severní a jižní polokouli.
The equator is...
Skalní nadšenci po celém světě začali běhat naboso.
Diehard enthusiasts across...
10/20
+
hustý (les, kouř)
náročný, neproniknutelný, těžký na pochopení
natvrdlý, tupý
dense [dens]
2. stupeň: denser, 3. stupeň: densest
V současné době, je těžké upoutat naší pozornost náročným textem.
Nowadays it's hard...
Jízda přes hustou džungli je vzrušující zážitek.
A drive through the dense jungle is an exhilarating experience.
Včely a motýli milují husté trsy květů.
Bees and butterflies...
Vrtulník přistál v husté džungli na mýtině.
A helicopter landed...
Tropické deštné pralesy jsou známé tím, že jsou husté a mají spletitou masu vegetace.
Tropical rainforests are famous for being dense, tangled masses of vegetation.
11/20
+
ne zbytečně, ne nadarmo
ne pro nic za nic
not for nothing [nɒt fɔː ˈnʌθɪŋ]
Ne nadarmo se jim říká němí blázni.
Not for nothing,...
Králem rokonrolu nebyl nazývýn jen tak pro nic za nic.
Not for nothing,...
12/20
+
mramor
mramorový
marble [ˈmɑːbəl]
jedn. číslo: marble, množ. číslo: marbles
Mramorový krb má vykachličkovaný okraj.
The marble fireplace...
Mramor má hladký, lesklý povrch.
The marble has...
Jeho hrob zakrývá obrovská mramorová deska.
His grave is...
Celá stěna byla z leštěného mramoru.
The whole wall...
Umělec vytesal z bloku mramoru krásnou sochu.
The artist sculpted...
13/20
+
vystoupit
odkrokovat (vzdálenost)
zhebnout
step off [step ɒf]
přít. prostý: step off, 3. os. j. č.: steps off, průb. čas: stepping off, prostý min.: stepped off, příčestí min.: stepped off
Rodiče a děti vystoupili z autobusu a vešli do muzea.
Parents and kids...
Od chvíle, kdy jsem vystoupil z letadla, nepřetržitě pršelo.
From the moment...
14/20
+
tranzit, přeprava, doprava, přesun
průjezdní, tranzitní
přejet, projet
transit [ˈtrænsɪt]
jedn. číslo: transit, množ. číslo: transits, přít. prostý: transit, 3. os. j. č.: transits, průb. čas: transiting, prostý min.: transited, příčestí min.: transited
Doprava je zahrnuta v ceně.
The cost includes...
Cestující byli přemístěni do tranzitní haly.
The passengers had...
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
15/20
+
přesně, precizně
věrně, výstižně (popsat ap.)
accurately [ˈækjərɪtlɪ]
Nezáleží na tom, co píšete, důvěřujete kompilátoru, že přesně převede to, co jste napsali do binárního kódu.
No matter what...
Poté budeme moci vypočítat dráhu rychleji a přesněji.
We will then...
Musíme si vybrat, zda uděláme práci precizně nebo rychle.
There is a...
16/20
+
bronz
bronzový
zhnědnout, opálit se
bronze [brɒnz]
jedn. číslo: bronze, množ. číslo: bronzes, přít. prostý: bronze, 3. os. j. č.: bronzes, průb. čas: bronzing, prostý min.: bronzed, příčestí min.: bronzed
Dan oznámil svůj odchod do důchodu, ale o několik dní později získal bronzovou medaili.
Dan announced his...
Sochy byly vyrobeny z lesklého bronzu.
The sculptures were...
17/20
+
fantastický, úžasný
fantastic [fænˈtæstɪk]
Především bych rád vyzdvihl výkon našeho týmu, který opět vykonal fantastickou práci.
Above all, I'd like to highlight the performance of our team, who once again did a fantastic job.
Celková nálada zde je fantastická.
The entire mood...
Je to fantastický příběh opravdového hrdinství a statečnosti.
It is a fantastic story of actual heroism and bravery.
Daniel si dokázal vymýšlet ty nejfantastičtější příběhy.
Daniel could dream...
18/20
+
popisovač, zvýrazňovač, značkovač
značka, ukazatel
záložka (v knize)
marker [ˈmɑːkə]
jedn. číslo: marker, množ. číslo: markers
Lidský blahobyt je jasným ukazatelem sociálních změn.
Human well-being is...
Čas strávený v přírodě souvisí se snížením fyzických projevů napětí.
Time spent in...
Na místě, kde se odehrála bitva, je žulová pamětní deska.
A granite marker...
Tyto studie identifikují genetické znaky spojené s určitými vlastnostmi.
These studies pinpoint...
19/20
+
zastřihnout, přistřihnout, zkrátit
snížit, (z)redukovat (náklady ap.)
upravený, úhledný, udržovaný
štíhlý (postava ap.)
lem, lemování
trim [trɪm]
přít. prostý: trim, 3. os. j. č.: trims, průb. čas: trimming, prostý min.: trimmed, příčestí min.: trimmed, 2. stupeň: trimmer, 3. stupeň: trimmest
Měl by sis zastřihnout knír.
You should trim...
Zahradník pravidelně zastřihuje trávu, aby trávník vypadal čistě a upraveně.
The gardener regularly...
Toto je nádherný kus porcelánu, má bílé květy se zelenými listy se zlatým lemováním.
This is an exquisite piece of china, it has white flowers with green leaves with gold trim.
Lucy na sobě měla bílé saténové šaty zdobené krajkou.
Lucy wore a...
Kovář koni zastřihl a okoval kopyta.
The farrier trimmed...
20/20
+
zvýšit (se), zvětšit (se), rozšířit (se)
otéct, napuchnout
vlnění, vzdouvání (moře)
(na)bobtnat
parádní, bezva(dný), super (AmE) (hovor.)
swell [swel]
jedn. číslo: swell, množ. číslo: swells, přít. prostý: swell, 3. os. j. č.: swells, průb. čas: swelling, prostý min.: swelled, příčestí min.: swelled
Bylo zřejmé, že jsem si zlomil ruku, protože začala okamžitě otékat.
It was obvious...
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
Otekla mně ruka, protože mě kousl komár.
My hand swelled...
Řady nezaměstnaných se každý den rozrůstají.
The ranks of the unemployed are swelling daily.
Karen je bezvadná holka.
Karen is a...
Ponořte nohu do ledové vody, abyste zmírnili otok.
Immerse your foot in ice cold water to reduce the swelling.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X