460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
57
58
59
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hospodárně, úsporně
ekonomicky
economically [ˌiːkəˈnɒmɪkəlɪ]
Všechny tyto projekty byly Kongresem považovány za ekonomicky proveditelné.
All of these projects had been considered economically feasible by Congress.
Chtěli izolovat naši zemi politicky i ekonomicky.
They wanted to...
2/20
+
popření, popírání (výroku ap.)
odmítnutí (tvrzení ap.)
odepření, odpírání (práv ap.)
denial [dɪˈnaɪəl]
jedn. číslo: denial, množ. číslo: denials
Tento čin znamenal popření naší národní suverenity.
This act amounted to a denial of our national sovereignty.
Nejtěžší součástí mého trestu bylo odepření mého práva vidět mé děti.
The hardest part of my punishment was the denial of my right to see my children.
3/20
+
povolit, schválit, dát souhlas
oprávnit, zmocnit
authorize [ˈɔːθəˌraɪz]
přít. prostý: authorize, 3. os. j. č.: authorizes, průb. čas: authorizing, prostý min.: authorized, příčestí min.: authorized
Policejní komisař může dát souhlas k zadržení až na čtyřicet osm hodin.
A police commissioner can authorize detention for up to forty-eight hours.
Kdo schválil tyto výdaje?
Who authorized this expenditure?
Premiér schválil preventivní letecký útok proti rebelům.
The prime minister authorized a pre-emptive air strike against the rebels.
4/20
+
stereotyp, ustálená představa
stereotype [ˈsterɪəˌtaɪp]
jedn. číslo: stereotype, množ. číslo: stereotypes
Někdy existuje stereotyp, že blondýnky jsou hloupé.
Sometimes there is...
Stereotypy ohledně žen a mužů hrají v této situaci podstatnou roli.
Gender stereotypes play...
5/20
+
věrný, loajální, oddaný
loyal [ˈlɔɪəl]
2. stupeň: more loyal, 3. stupeň: most loyal
Když k němu budeme loajální, určitě to ocení.
If we are...
Podařilo se nám odradit naše nejvěrnější diváky.
We managed to...
6/20
+
výtržnosti (hromadné)
nepokoje (veřejné)
pouliční bouře
riot [ˈraɪət]
jedn. číslo: riot, množ. číslo: riots
Policie použila slzný plyn k potlačení nepokojů.
Police used tear...
Situace by se mohla lehce vystupňovat do veřejných nepokojů.
The situation could...
7/20
+
kbelík, vědro
bucket [ˈbʌkɪt]
jedn. číslo: bucket, množ. číslo: buckets
Pokud se pokusíte naplnit vodou kbelík s dírou, voda se bude stále vylévat.
If you try...
Voda vytekla z kbelíku na podlahu.
Water had spilled...
Vzal jsem synovce s jeho kyblíčkem a lopatičkou na pláž.
I took my...
Mark nabral písek do kbelíčku.
Mark scooped the...
Rozhodla jsem se napsat seznam věcí, které chci v životě zažít.
I decided to...
Každý rok chci realizovat jeden bod z mého seznamu věcí, které chci v životě zažít.
Every year I...
8/20
+
rutinně, pravidelně
normálně, obvykle, běžně
routinely [ruːˈtiːnlɪ]
Vezměte si Petra. Běžně chodí místo aby řídil.
Take Peter. He walks routinely instead of driving.
Soukromé laboratoře pravidelně oznamují údajně důležité nové pokroky.
Private labs routinely...
Ženy tvrdí, že vrcholoví manažeři běžně osahávali zaměstnankyně.
The women allege...
Děti byly běžně bity za bezvýznamné porušení přísných pravidel.
Children were routinely beaten for insignificant violations of strict rules.
9/20
+
šarm, kouzlo, půvab
přívěšek, talisman
okouzlit, učarovat
charm [tʃɑːm]
jedn. číslo: charm, množ. číslo: charms, přít. prostý: charm, 3. os. j. č.: charms, průb. čas: charming, prostý min.: charmed, příčestí min.: charmed
šarmantní manželku.
He has a...
Lewis je žoviální, okouzlující, starší pán, který vás požádá o peníze s úsměvem.
Lewis is a...
Před tím než se Google Earth stal běžným, jezdil jsem na výlety, abych našel nádherné domy.
I did road...
Byl to herec s přirozeným šarmem.
He was an...
I jako starý muž si zachoval svůj chlapecký šarm.
Even as an...
10/20
+
dok, loděnice, překladiště, přístaviště
zakotvit, ukotvit
snížit, srazit, strhnout (mzdu)
lavice obžalovaných
spojit se (vesmírné stanice ap.)
dock [dɒk]
jedn. číslo: dock, množ. číslo: docks, přít. prostý: dock, 3. os. j. č.: docks, průb. čas: docking, prostý min.: docked, příčestí min.: docked
V přístavišti čekal dav, aby je pozdravil.
A crowd was...
Zakotvili jsme v místním přístavu.
We docked at the local harbour.
Ukotvili servisní modul vedle orbitální vesmírné stanice.
They have docked a service module alongside the orbiting space station.
11/20
+
poblít se, (po)zvracet (se), vyzvracet (se)
vytáhnout nahoru
sbít, stlouci, splácat (narychlo postavit)
(za)nechat, opustit
vyvrhnout
lomit rukama, rozhodit ruce
vzpažit
throw up [θrəʊ ʌp]
přít. prostý: throw up, 3. os. j. č.: throws up, průb. čas: throwing up, prostý min.: threw up [θru: ʌp], příčestí min.: thrown up [θroun ʌp]
Pokud vidím někoho zvracet, chce se mně také zvracet.
If I see...
Matthew na protest zdvihl ruku, když ho Susan předjížděla.
Matthew threw up...
Rozhodil ruce v dramatickém gestu.
He threw up...
12/20
+
samoléčení
vyléčit se samo
Černohlávek obecný (bylina)
self-heal [self-hiːl]
Srdce má velmi omezenou schopnost vyléčit se samo.
The heart has...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
13/20
+
šroub
zástrčka, západka, závora
přišroubovat, sešroubovat, šroubovat
zavřít na zástrčku, zastrčit závoru
zhltnout, hodit do sebe, spolykat
bolt [bəʊlt]
jedn. číslo: bolt, množ. číslo: -, přít. prostý: bolt, 3. os. j. č.: bolts, průb. čas: bolting, prostý min.: bolted, příčestí min.: bolted
Zemská přitažlivost způsobila, že západka zapadla.
The bolt dropped...
Když se kompresor šroubuje k podlaze, je nutné použít vibrační podložky.
The compressor must...
Vyrazil jsem z auta, běžel do její kanceláře a vsunul jsem dopis pod její dveře.
I bolted out...
Nehltej to jídlo takhle, je to neslušné.
Don't bolt your...
Vše, co není přišroubované, přesouváme dovnitř.
Everything that isn't...
Spatřil jsem, jak jeden z počítačových učitelů vyrazil z laboratoře.
I spotted one...
14/20
+
mladík, kluk, chlapec
youngster [ˈjʌŋstə]
jedn. číslo: youngster, množ. číslo: youngsters
Ten mladík je můj bratr.
That youngster is...
V roce 1989 jsem byl ještě mladík.
I was only...
15/20
+
(z)koordinovat, sladit, řídit
souřadnice
coordinate [koʊˈɔːrdɪneɪt]
jedn. číslo: coordinate, množ. číslo: coordinates, přít. prostý: coordinate, 3. os. j. č.: coordinates, průb. čas: coordinating, prostý min.: coordinated, příčestí min.: coordinated
V kapitalistické ekonomice trh řídí ekonomické aktivity.
In a capitalist...
Cíl jsme netrefili, protože jsme měli špatné souřadnice.
We did not...
16/20
+
mořský, přimořský
mariňák, voják námořní pěchoty
námořní, lodní
marine [məˈriːn]
jedn. číslo: marine, množ. číslo: marines
Byla tam křišťálově čistá voda a mnoho nádherných barevných mořských tvorů.
There was crystal...
Šedesáti dvou letý bývalý mariňák překonal podruhé rekord držení pozice nazývané prkno.
62-year-old former Marine...
Naše úsilí je zaměřeno na ochranu mořských ekosystémů.
Our efforts are...
Když bylo Ronaldovi 21 let, dal se k námořní pěchotě.
When Ronald turned...
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill...
Podvodní kamera zachytila úžasné záběry mořského života těsně pod vodní hladinou.
The underwater camera...
17/20
+
ironicky
paradoxně
ironically [aɪˈrɒnɪkəlɪ]
Ironicky se na mě usmála.
She smiled at...
Spolužáci jí ironicky přezdívali "Kráska".
Her classmates ironically...
18/20
+
kryptoměna
cryptocurrency [ˌkrɪptəʊˈkʌrənsɪ]
jedn. číslo: cryptocurrency, množ. číslo: cryptocurrencies
Veřejnost ztrácí důvěru v kryptoměnu.
The public is...
Rozhodl jsem se být Bitcoinovým spekulantem a vložit své životní úspory do kryptoměny.
I decided to...
19/20
+
středně pokročilí
mezilehlý, (pro)střední
intermediate [ˌɪntərˈmiːdiət]
jedn. číslo: intermediate, množ. číslo: intermediates
Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty.
This course is...
Tento román je příliš obtížný pro středně pokročilé studenty angličtiny.
This novel is...
20/20
+
přes noc, v noci, celou noc
(celo)noční (provoz), konaný v noci
náhlý, okamžitý (úspěch)
overnight [ˌoʊvərˈnaɪt]
Zůstali jsme celou noc v hospodě.
We were staying...
Její podnikání mělo okamžitý úspěch.
Her business was...
Tom se přes noc stal hvězdou.
Tom became a...
Máslo změkne, pokud zůstane na pultu přes noc.
The butter will...
Zůstanu přes noc v přístavu, než se nalodím a popluji do Evropy.
I am going...
Je nereálné očekávat, že tyto změny proběhnou přes noc.
It is unrealistic to expect these changes to happen overnight.
Očekávat, že vaše problémy zmizí přes noc, je jen zbožné přání.
It's wishful thinking...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X