400+  lekcí
16 500+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
60
61
62
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
náklad, břemeno
nákladní
cargo [ˈkɑːgəʊ]
jedn. číslo: cargo, množ. číslo: cargos (or cargoes)
Pokusili se nelegálně zlikvidovat jejich nebezpečný náklad.
They attempted to dispose of their dangerous cargo illegally.
Zkoušeli vmáčknout naše zavazadla do zavazadlového prostoru letadla.
They tried to...
Děláme to, abychom zajistili nejvyšší úroveň bezpečnosti pro osobní i nákladní lety.
We do it in order to ensure the highest level of safety for passenger and cargo flights.
Hyperloop je systém, který pohání kapsle s cestujícími nebo nákladem umístěné v trubce rychlostí až 1300 km/h.
The hyperloop is...
2/20
+
bombardér
bombový atentátník
bombový útočník
bomber [ˈbɒmə]
jedn. číslo: bomber, množ. číslo: bombers
Vypadá jako sebevražedný atentátník.
He looks like...
3/20
+
pokrytectví
přetvářka
hypocrisy [hɪˈpɒkrəsɪ]
jedn. číslo: hypocrisy, množ. číslo: hypocrisies
Jen se snažím poukázat na jeho pokrytectví.
I'm just trying to point out his hypocrisy.
4/20
+
mrštný, ohebný, pružný
procvičit (svaly), rozhýbat
limber [ˈlɪmbə]
přít. prostý: limber, 3. os. j. č.: limbers, průb. čas: limbering, prostý min.: limbered, příčestí min.: limbered
Snaží se rozhýbat své obličejové svaly.
He is trying...
5/20
+
mosaz
mosazný
brass [brɑːs]
jedn. číslo: brass, množ. číslo: brasses
Mosaz je slitina mědi a zinku.
Brass is an...
6/20
+
rozjímat
zvažovat, přemýšlet, uvažovat (o)
contemplate [ˈkɒntemˌpleɪt]
přít. prostý: contemplate, 3. os. j. č.: contemplates, průb. čas: contemplating, prostý min.: contemplated, příčestí min.: contemplated
Zvažujeme, že se přestěhujeme pryč z naší země.
We are contemplating...
7/20
+
získat zpět, znovu získat, znovu nabýt
regain [rɪˈgeɪn]
přít. prostý: regain, 3. os. j. č.: regains, průb. čas: regaining, prostý min.: regained, příčestí min.: regained
Když zazněl poplach, kapitán se snažil znovu získat kontrolu nad svým letadlem.
As alarm sounded,...
Chvíli vypadal rozpačitě, ale pak rychle získal svoji vyrovnanost zpět.
He looked embarrassed for a moment, then quickly regained his poise.
8/20
+
definitiva (úředníků)
funkční období (prezidenta)
držba, právo držby
držení, majetek (lenní)
tenure [ˈtenjʊə]
jedn. číslo: tenure, množ. číslo: tenures
Je jedním z mála lidí v našem úřadě, který má definitivu.
He is one...
9/20
+
střední třída
middle-class [ˈmɪdəl klɑːs]
jedn. číslo: middle-class, množ. číslo: middle-classes
Silná a stabilní střední třída plní zásadní hospodářskou a sociální roli.
A strong and...
10/20
+
vakuum, vzduchoprázdno
prázdné místo, prázdnota, mezera
vysávat, vyluxovat
vakuový
vacuum [ˈvækjʊəm]
jedn. číslo: vacuum, množ. číslo: vacuums, přít. prostý: vacuum, 3. os. j. č.: vacuums, průb. čas: vacuuming, prostý min.: vacuumed, příčestí min.: vacuumed
Vysavač nefunguje na plný výkon.
The vacuum cleaner...
Náš vysavač indikuje, že sáček na prach je už plný.
Our vacuum cleaner...
Nabízíme profesionální opravy vysavačů.
We offer professional...
Proč je rychlost světla ve vakuu konstantní?
Why is the speed of light constant in vacuum?
11/20
+
extrahovat, získat, (vy)těžit, dobývat
vytáhnout, vyjmout, vyndat
vypáčit, vytrhnout (zub)
výňatek, úryvek, výtah
výtažek, extrakt, koncentrát
extract [ˈekstrækt]
jedn. číslo: extract, množ. číslo: extracts, přít. prostý: extract, 3. os. j. č.: extracts, průb. čas: extracting, prostý min.: extracted, příčestí min.: extracted
Pokusil se od něho získat slib osobní loajality.
He tried to...
Ryzí zlato je možné extrahovat z některých starých elektronických desek.
The pure gold...
Jestliže je parametr vynechán, funkce vezme zbytek řetězce.
If parameter is...
12/20
+
někdy, kdysi, občas
jednou (v budoucnosti)
sometime [ˈsʌmˌtaɪm]
Jednou určitě navštívím New York. Jenom nevím přesně, kdy.
Sometime I'll definitely...
13/20
+
svým způsobem
do určité míry
v určitém smyslu
in a way [ɪn ə weɪ]
Svým způsobem jsem vyhrál.
In a way,...
Ano, do určité míry jsem to už udělala.
Yeah, but in...
14/20
+
žádost (naléhavá), prosba (úpěnlivá)
obhajoba, ospravedlnění, námitka, argument
plea [pliː]
jedn. číslo: plea, množ. číslo: pleas
Vznáším námitku nepřípustnosti, protože žaloba byla pozdě podána.
I raise a...
15/20
+
vymazat, smazat, odstranit
vygumovat
utřít, setřít
rub out [rʌb aʊt]
přít. prostý: rub out, 3. os. j. č.: rubs out, průb. čas: rubbing out, prostý min.: rubbed out, příčestí min.: rubbed out
Chtěl jsem vymazat moje jméno z vašeho seznamu.
I wanted to...
16/20
+
(na)diktovat
přikazovat, diktovat
diktát
příkaz, nařízení, rozkaz
dictate [ˈdɪkteɪt]
jedn. číslo: dictate, množ. číslo: dictates, přít. prostý: dictate, 3. os. j. č.: dictates, průb. čas: dictating, prostý min.: dictated, příčestí min.: dictated
Vy prostě nemůžete nikomu nic přikazovat.
You cannot simply...
Můj šéf mně diktuje v angličtině a já to okamžitě přepisuji do češtiny.
My boss dictates...
17/20
+
životopis, biografie
biography [baɪˈɒgrəfɪ]
jedn. číslo: biography, množ. číslo: biographies
Sháním životopis Alberta Einsteina.
I'm looking for...
Jeho život je vylíčen v nové biografii vydané minulý týden.
His life is chronicled in a new biography published last week.
18/20
+
zamykatelná skříňka
locker [ˈlɒkə]
jedn. číslo: locker, množ. číslo: lockers
Nechali jsme naše zavazadla v zamykatelné skříňce a šli se rozhlédnout po městě.
We left our...
19/20
+
lahodný, chutný, výborný, vynikající
skvělý, nádherný
delicious [dɪˈlɪʃəs]
Váš čaj je opravdu lahodný.
Your tea is...
Tato kořenová zelenina chutná lahodně.
This root vegetable tastes delicious.
Nalil mi sklenici lahodného šumivého vína.
He poured me a glass of delicious sparkling wine.
Chceš, abych ti ohřála tuto výtečnou polévku?
Do you want...
Servírovací stůl byl plný lahodných jídel připravených vynikajícími kuchaři.
The serving table...
Mám rád ústřice. Jsou opravdu chutné.
I enjoy eating...
20/20
+
získat zpět, znovu získat
zachránit, napravit
vyvolat, vyhledat, vydolovat (informaci ap.)
aportovat (o psu)
retrieve [rɪˈtriːv]
přít. prostý: retrieve, 3. os. j. č.: retrieves, průb. čas: retrieving, prostý min.: retrieved, příčestí min.: retrieved
Je zde tisíc počítačů, které spolu spolupracují, aby vyhledaly výsledky a poslaly vám je zpět.
There are 1,000...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X