400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
61
62
63
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(u)dusit (se), zadusit (se)
suffocate [ˈsʌfəˌkeɪt]
přít. prostý: suffocate, 3. os. j. č.: suffocates, průb. čas: suffocating, prostý min.: suffocated, příčestí min.: suffocated
Policista mu způsobil smrt udušením tak, že vyvíjel svým kolenem tlak na krk oběti.
Police officer suffocated him to death by applying pressure with his knee on the victim's neck.
2/20
+
vážně, těžce, silně
severely [sɪˈvɪəlɪ]
Vzduch, jak jsem předpokládal, byl silně znečištěn.
The air, I assumed, was severely polluted.
3/20
+
fúze, sloučení, splynutí (firem ap.)
merger [ˈmɜːdʒə]
jedn. číslo: merger, množ. číslo: mergers
Obdrželi jsme návrh na fúzi od našeho největšího konkurenta.
We have received a merger proposal from our biggest competitor.
4/20
+
nominovat, navrhnout
jmenovat, dosadit
nominate [ˈnɑːmɪneɪt]
přít. prostý: nominate, 3. os. j. č.: nominates, průb. čas: nominating, prostý min.: nominated, příčestí min.: nominated
Provedeme pohovory se všemi kandidáty a následně nejlepšího jmenujeme výkonným ředitelem.
We will interview...
Chce jmenovat konkrétní osobu jako svého zástupce.
He wants to...
5/20
+
nepříjemný, trapný, ošemetný
nepraktický, těžko použitelný
nemotorný, neohrabaný, neobratný
nešikovný
rozpačitý, nesebejistý, nesvůj
awkward [ˈɔːkwəd]
2. stupeň: more awkward, 3. stupeň: most awkward
Dorazit přesně na čas na párty by bylo trapné kdekoli v zemi, ale zejména v Riu.
Turning up on...
Ale po třetí lichotce to začíná vyznívat trochu trapně.
But after the...
Čtvrtá věta mi zní poněkud šroubovaně.
The fourth sentence...
6/20
+
spekulovat
dohadovat se
speculate [ˈspekjʊˌleɪt]
přít. prostý: speculate, 3. os. j. č.: speculates, průb. čas: speculating, prostý min.: speculated, příčestí min.: speculated
Odmítáme spekulovat o příčině naší prohry.
We decline to...
7/20
+
legendární
legendary [ˈledʒəndərɪ]
2. stupeň: more legendary, 3. stupeň: most legendary
Její zpěv byl legendární.
Her singing was...
8/20
+
milice, domobrana
militia [mɪˈlɪʃə]
jedn. číslo: militia, množ. číslo: militias
Nákladní vozy jezdily v noci, aby se vyhnuly milicím.
The trucks travelled...
9/20
+
akcelerovat
přidat plyn
urychlit, zrychlit, uspíšit
accelerate [ækˈseləˌreɪt]
přít. prostý: accelerate, 3. os. j. č.: accelerates, průb. čas: accelerating, prostý min.: accelerated, příčestí min.: accelerated
Silné oxidační činidla mohou iniciovat nebo urychlit vznícení jiných materiálů.
Strong oxidizing agents...
Zařaďte první rychlost a velmi pomalu se rozjeďte.
Engage first gear...
Chceme urychlit experimentální vývoj nových potravinářských výrobků.
We want to...
Tyto reakce se často výrazně zrychlují při větším teplu.
These reactions are often greatly accelerated in the presence of heat.
Tento krém byl vyvinut tak, aby urychlil buněčný metabolismus.
This cream was...
10/20
+
létající, létavý
létání
letmý, rychlý
flying [ˈflaɪɪŋ]
jedn. číslo: flying, množ. číslo: flyings
Existuje spousta nápadů, co by tento neznámý létající objekt mohl být.
There are a...
Tato nová nízkorozpočtová letecká společnost létá do Evropy za pouhých 180 USD.
This new budget...
Vždy používejte zástěnu kolem krbu, aby jiskry nemohly vyletět ven.
Always use a...
Byli jsme nejméně 6 hodin od pevniny a stále jsme viděli kolem nás létat racky.
We were at...
Fascinuje mě všechno, co má něco společného s letadly a létáním.
Anything to do...
11/20
+
skladatel (hudební)
composer [kəmˈpəʊzə]
jedn. číslo: composer, množ. číslo: composers
Podle mého názoru žádný jiný hudební skladatel nesahá Mozartovi ani po kotníky.
In my opinion,...
12/20
+
obnova, obnovení, znovuzavedení
revitalizace
restaurace, (z)restaurování (budovy, obrazu ap.)
restoration [ˌrestəˈreɪʃən]
jedn. číslo: restoration, množ. číslo: restorations
Očekává se, že obnova naší katedrály potrvá až čtyři roky.
The restoration of...
13/20
+
císařský řez
C-section [ˈsiː ˈsekʃən]
jedn. číslo: C-section, množ. číslo: C-sections
Pacientky často odmítají císařský řez, i když by jim to mohlo zachránit život.
Patients often decline...
14/20
+
kopule, báň (chrámu ap.)
klenba, dóm
dome [dəʊm]
jedn. číslo: dome, množ. číslo: domes
Kopuli radnice je možno vidět už z dálky.
The dome of...
15/20
+
ustaraný, znepokojený
neklidný, nepokojný, bouřlivý
problémový, neradostný
troubled [ˈtrʌbəld]
Most přes rozbouřenou řeku je slavné album amerického folk-rockového dua Simon & Garfunkel.
Bridge over Troubled...
Kevin otevřeně promluvil o svém neradostném dětství.
Kevin has opened...
Netrápil jsem se žádnými pochybnostmi.
I was not troubled by any doubts.
John se dlouhodobě trápí.
John has been troubled for a long time.
Bylo to problémové místo.
It was troubled...
Thomas měl problémové mládí, ale udělal si pořádek ve svém životě.
Thomas had a...
Dostáváme se z neklidné doby.
We are climbing...
16/20
+
ucuknout
ustoupit
vyhnout se
shrink away [ʃrɪŋk əˈweɪ]
přít. prostý: shrink away, 3. os. j. č.: shrinks away, průb. čas: shrinking away, prostý min.: shrank away [ʃræŋk əˈweɪ] (or shrunk əˈweɪ), příčestí min.: shrunk away [ʃrʌŋk əˈweɪ]
Mě zatahuješ do experimentů, ale sama vycouváš z každého rizika.
You involve me...
17/20
+
čestně, poctivě
opravdu, namouduši
honestly [ˈɒnɪstlɪ]
Obávám se, že neexistuje způsob, jak to získat poctivě.
Ain't no way...
Řekněte mi, prosím, co si opravdu myslíte.
Please tell me...
18/20
+
pustošivý, ničivý, devastující
šokující, otřesný
devastating [ˈdevəˌsteɪtɪŋ]
Musíme bojovat proti pustošivé invazi hmyzu.
We have to...
19/20
+
námořní, lodní, námořnický
naval [ˈneɪvəl]
Nové technologie jsou kriticky důležité pro zajištění naší námořní převahy.
New technologies are...
20/20
+
vymyslet, přijít, navrhnout, vynalézt
odkázat (majetek)
devise [dɪˈvaɪz]
přít. prostý: devise, 3. os. j. č.: devises, průb. čas: devising, prostý min.: devised, příčestí min.: devised
Musím přijít na nějaký způsob, jak to zařídit.
I need to...
Vymyslel jsem způsob, jak jedinečně kódovat každé slovo.
I devised a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X