460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
62
63
64
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
náročný, kladoucí značné nároky (úkol)
podnětný (nápad)
provokativní, vyzývavý (výraz)
průb. čas slovesa vyzvat
challenging [ˈtʃælɪndʒɪŋ]
Jeho náročný styl vyvolal můj zájem o koučování.
His challenging style...
Posbírat odvahu k opuštění prostředí, kde dochází k násilí, může být dokonce ještě náročnější.
The gathering the...
Navzdory náročné situaci zvládl celou záležitost s velkou zdvořilostí a profesionalitou.
Despite the challenging...
Život rolníka ve středověku byl často náročný.
Life as a...
Rozlišit jednovaječná dvojčata je bez podrobného zkoumání často obtížné.
It's often challenging...
2/20
+
pohodlí, vyhovující podmínky
užitečná věc, užitečné zařízení
vymoženosti, vybavení
vhodnost, příhodnost
convenience [kənˈviːnɪəns]
jedn. číslo: convenience, množ. číslo: conveniences
Jen kvůli pohodlí hodlám bydlet sám.
Just for convenience, I'm going to live alone.
Naše pokoje a apartmá nabízejí veškeré moderní vybavení.
Our rooms and suites feature every modern convenience.
3/20
+
příznivý, prospěšný, blahodárný
beneficial [ˌbenɪˈfɪʃəl]
Co se mě týká, tak tato smlouva je docela výhodná.
This contract is...
Pyramidová hra je navržena tak, aby byla prospěšná pouze pro ty, kteří jsou na jejím vrcholu.
The pyramid scheme...
4/20
+
vyspělý, vyvinutý, rozvinutý
hospodářsky využívaný, zastavěný (oblast)
vyvolaný (film)
developed [dɪˈveləpt]
Vyvolal jsem staré negativy z fotbalového utkání.
I developed the...
Univerzita vyvinula novou metodu pro zjišťování virových onemocnění.
University have developed...
Tým odborníků vypracoval provozní postupy.
The panel of...
Nový koncept byl vytvořen na ministerstvu vnitra.
The new concept...
Krátce poté obě země vyvinuly dokonce ještě účinnější zbraně známé jako "vodíkové bomby".
Not long after...
5/20
+
mezitím, zatím
meantime [ˈmiːnˌtaɪm]
Dodávka plynu bude obnovena, ale mezitím připravujeme studená jídla.
The gas supply...
Mezitím se pokuste identifikovat chybu a vyřešit ji.
In the meantime,...
Je pravděpodobné, že mezitím přijdou vlny veder a způsobí další škody.
It's likely that...
Dlouho jsem jí neviděl. Mezitím se vdala.
I didn't see...
Mezitím stále chodila do školy bez předepsané uniformy.
In the meantime...
6/20
+
konzistence, ucelenost, soudržnost
stálost, ustálenost
consistency [kənˈsɪstənsɪ]
jedn. číslo: consistency, množ. číslo: consistencies
Pravidelný trénink je důležitý pro zlepšení konzistence našeho výkonu.
Regular training is...
Módní průmysl nemá rád ustálenost.
The fashion industry...
Abyste toho dosáhli, musíte se zbavit potřeby důslednosti.
To do this,...
7/20
+
sankcionovat
schválit, svolit
sankce, postih
schválení, svolení, souhlas, povolení
sanction [ˈsæŋkʃən]
jedn. číslo: sanction, množ. číslo: sanctions, přít. prostý: sanction, 3. os. j. č.: sanctions, průb. čas: sanctioning, prostý min.: sanctioned, příčestí min.: sanctioned
Mnoho zemí uvalilo na naši zemi sankce.
Many nations have...
OSN podporuje nové sankce kvůli testům raket.
UN backs fresh sanctions over missile tests.
Tato rezoluce pro ně požaduje uvalení nových sankcí.
This resolution calls...
Budeme muset zpřísnit naše sankce.
We will have to tighten our sanctions.
Musí být proti nim zavedeny některé ekonomické sankce.
Some economic sanctions...
OSN bude hlasovat o zachování sankcí vůči Iráku.
The UN will...
8/20
+
libovolný, náhodný, nahodilý, jakýkoli
svévolný
arbitrary [ˈɑːbɪtrərɪ]
Naše proměnná x může být libovolná hodnota.
Our variable x...
Moje volba byla zcela náhodná.
My choice was...
Svévolné zatýkání a věznění bez soudního řízení byly běžné.
Arbitrary arrests and...
9/20
+
přiblížit se, lísat se
pochlebovat, lichotit
nadbíhat (komu)
cozy up [ˈkəʊzɪ ʌp]
přít. prostý: cozy up, 3. os. j. č.: cozies up, průb. čas: cozying up, prostý min.: cozied up, příčestí min.: cozied up
Pokud se chcete k někomu přiblížit, možná není lepší způsob, jak to udělat, než pomlouvat lidi, které oba nenávidíte.
If you want...
Harry lichotí Oscarovi, aby se mohl přidat do jeho klubu.
Harry is cozying...
10/20
+
nesmírně zvědavý
pozorně poslouchat
all ears [ɔːl ɪəs]
Pozorně poslouchám.
I'm all ears.
Děti pozorně poslouchaly, když jim babička vyprávěla pohádky.
The children were...
11/20
+
na palubě, na palubu
kolem, podél, poblíž
aboard [əˈbɔːd]
Kapitán a posádka vás vítají na palubě.
The Captain and...
Vybavení bylo vypuštěno do vesmíru na palubě rakety nesoucí družici.
The equipment was launched into space aboard a rocket carrying a satellite.
12/20
+
kritika
posudek, recenze
critique [krɪˈtiːk]
jedn. číslo: critique, množ. číslo: critiques
Nabídl nám, že posoudí naše plány.
He offered to...
Mohla byste si přečíst mou knihu a říct mi svůj odborný názor?
Could you read...
Nečekal jsem od něj tak silnou obrannou reakci na mou kritiku.
I didn't expect...
13/20
+
intenzivní, soustředěný
usilovný, náročný
intensive [ɪnˈtensɪv]
Práce v nemocnici je náročná činnost, která vyžaduje kvalifikovaný a dobře vyškolený personál.
A job at...
Po intenzivní aktivitě následuje velice kvalitní odpočinek a rekonvalescence.
Intensive activity is followed by high quality rest and recovery.
14/20
+
technik
laboratorní technik, laborant
technician [tekˈnɪʃən]
jedn. číslo: technician, množ. číslo: technicians
Musíme čekat, až dorazí náš technik.
We have to...
Vyškolit zkušeného technika trvá nejméně dva roky.
It takes at...
Technik vylezl na sloup elektrického vedení, aby opravil poškozený drát.
The technician climbed...
15/20
+
zavírač, uzavírač
svorník
bližší, důvěrnější
closer [ˈkləʊzə]
jedn. číslo: closer, množ. číslo: closers
Mark je osoba, která dokončí toto obchodní jednání.
Mark is a...
Podívej se na to blíže.
Take a closer...
16/20
+
dostupný (cenově)
dosažitelný
affordable [əˈfɔːdəbəl]
Cenově dostupné bydlení musí mít větší prioritu v našem politickém programu.
Affordable housing needs...
Hledáme cenově dostupný klidný pokoj v hotelu.
We are seeking...
Tento politik byl hlasitým zastáncem reformy zdravotnictví a prosazoval cenově dostupné služby.
This politician was...
Nákup byl financován prostřednictvím série cenově dostupných splátek.
The purchase was...
17/20
+
vyjednávat, smlouvat
výhodný obchod (koupě i prodej)
dohoda, ujednání, uzavření obchodu
výhodná nabídka
dohadovat se, handrkovat se
bargain [ˈbɑːgɪn]
jedn. číslo: bargain, množ. číslo: bargains, přít. prostý: bargain, 3. os. j. č.: bargains, průb. čas: bargaining, prostý min.: bargained, příčestí min.: bargained
Nejsme opravdu v pozici, abychom mohli smlouvat.
We aren't really...
Moje děti se pořád handrkují a domácí mazlíčci pobíhají kolem domu.
My kids keep...
Je možné, že smlouvání již začalo.
It is possible...
Odborová organizace jménem svých členů vyjednala novou kolektivní smlouvu.
The trade union...
18/20
+
nešťastný (náhoda ap.)
ubohý, nebohý
politováníhodný (omyl ap.)
nešťastník, ubožák
unfortunate [ʌnˈfɔːtʃənɪt]
jedn. číslo: unfortunate, množ. číslo: unfortunates
No, to je velmi nešťastné.
Well, that's very...
Ministerstvo zahraničí odmítlo výzvu k mírové iniciativě a označilo ji za "nešťastný krok".
The Foreign Ministry...
Výsledek byl mírně řečeno nešťastný.
The result was...
Po sérii nešťastných událostí skončil na mizině a jako bezdomovec.
After a series...
19/20
+
sklad, velkosklad, skladiště
velkoobchod
skladovat, uskladnit
warehouse [ˈweə.haʊs]
jedn. číslo: warehouse, množ. číslo: warehouses, přít. prostý: warehouse, 3. os. j. č.: warehouses, průb. čas: warehousing, prostý min.: warehoused, příčestí min.: warehoused
Zboží je právě nyní expedováno ze skladu.
The goods are...
Sklad byl zcela zničen požárem.
The warehouse was...
Optimalizace skladových prostor vedla ke zlepšení jejich využití a úspoře nákladů.
The optimization of...
Skladníci nakládali krabice na dřevěné palety pro snadnější přepravu.
The warehouse workers loaded the boxes onto wooden pallets for easier transportation.
20/20
+
obvinění, obviňování
accusation [ˌækjʊˈzeɪʃən]
jedn. číslo: accusation, množ. číslo: accusations
Některá obvinění John přiznal při konfrontaci.
John admitted some...
Pane předsedající, pan Cooper vznesl obvinění proti vládě.
Mr. President, Mr....
Patricia na mě vyhrkla své obvinění.
Patricia spat out...
Označili obvinění za naprosto směšné.
They branded the...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X