400+  lekcí
16 500+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
64
65
66
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohromit, omráčit, šokovat
šok, ohromení, omráčení
stun [stʌn]
jedn. číslo: stun, množ. číslo: stuns, přít. prostý: stun, 3. os. j. č.: stuns, průb. čas: stunning, prostý min.: stunned, příčestí min.: stunned
Tato kniha mě šokovala tím, že byla napsána podle skutečných událostí.
This book stunned me because it was based on real events.
To je ohromné zlepšení.
This is a...
Byli jsem šokováni gólem v poslední minutě.
We were stunned...
2/20
+
koruna
věnec (na hlavu)
čelenka
temeno
být korunován
(o)věnčit, zdobit, korunovat
korunovat, završit, dokončit
korunní, královský
crown [kraʊn]
jedn. číslo: crown, množ. číslo: crowns, přít. prostý: crown, 3. os. j. č.: crowns, průb. čas: crowning, prostý min.: crowned, příčestí min.: crowned
Koruna je zdobena diamanty a jinými drahými kameny.
The crown is decorated with diamonds and other precious stones.
3/20
+
šťára, zátah, razie
přepadnout, udělat nájezd, udělat razii
vloupat se (BrE)
útok, přepadení, nájezd
nálet
raid [reɪd]
jedn. číslo: raid, množ. číslo: raids, přít. prostý: raid, 3. os. j. č.: raids, průb. čas: raiding, prostý min.: raided, příčestí min.: raided
Tři zloději provedli razii během pěti minut za pomocí vozů.
Three thieves carried...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
4/20
+
pronásledovat
sužovat, tížit
strašit
haunt [hɔːnt]
přít. prostý: haunt, 3. os. j. č.: haunts, průb. čas: haunting, prostý min.: haunted, příčestí min.: haunted
Na tom místě prý straší.
That place is...
Její duch stále straší v našem domě.
Her ghost still...
5/20
+
ztělesňovat, reprezentovat, představovat
včlenit, zahrnout
embody [ɪmˈbɒdɪ]
přít. prostý: embody, 3. os. j. č.: embodies, průb. čas: embodying, prostý min.: embodied, příčestí min.: embodied
Náš prezident musí představovat respekt a držet se správných hodnot.
Our president must...
6/20
+
evokovat, vyvolat, vyvolávat (představu ap.)
evoke [ɪˈvəʊk]
přít. prostý: evoke, 3. os. j. č.: evokes, průb. čas: evoking, prostý min.: evoked, příčestí min.: evoked
Jeho knihy mohou vyvolat jak dobré emoce, tak i špatné emoce.
His books can...
Film u mě vyvolal děsivé vzpomínky na válku.
The film evoked chilling memories of the war in me.
7/20
+
prudce se zvýšit, vzedmout se, vyskočit
nárůst, vzedmutí
nápor, poryv větru, příval
(na)hrnout se, (vy)valit se (dav)
příboj, vysoká vlna
surge [sɜːdʒ]
jedn. číslo: surge, množ. číslo: surges, přít. prostý: surge, 3. os. j. č.: surges, průb. čas: surging, prostý min.: surged, příčestí min.: surged
Odborníci se obávají dalšího nárůstu epidemie.
Experts worry about...
8/20
+
rána, bouchnutí, třísknutí
bouchnout, prásknout, třísknout, praštit
bang [bæŋ]
jedn. číslo: bang, množ. číslo: bangs, přít. prostý: bang, 3. os. j. č.: bangs, průb. čas: banging, prostý min.: banged, příčestí min.: banged
S prásknutím zavřel dveře.
He closed the...
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy narazili hlavou do skříňky nebo kopli kolenem do stolu.
Think back to...
9/20
+
(s)tisknout, držet, svírat
chytit (pevně), popadnout
sevření, uchopení
spojka (např. u auta)
chvat
clutch [klʌtʃ]
jedn. číslo: clutch, množ. číslo: clutches, přít. prostý: clutch, 3. os. j. č.: clutches, průb. čas: clutching, prostý min.: clutched, příčestí min.: clutched
Stisknul jí ruku.
He clutched her...
Po výměně oleje vždy asi prvních 200 kilometrů prokluzuje spojka.
After changing the...
Dostaň ho na zem, nasaď mu velbloudí chvat.
Get him to...
10/20
+
potichu, tiše, beze slova, mlčky
silently [ˈsaɪləntlɪ]
Poslouchali jsme mlčky až do konce.
We listened silently until the end.
David se potichu plížil přes celý pokoj a snažil se jí nevzbudit.
David stole across...
11/20
+
pronikat
unikat
propouštět
vyzradit, prozradit
leak out [liːk aʊt]
přít. prostý: leak out, 3. os. j. č.: leaks out, průb. čas: leaking out, prostý min.: leaked out, příčestí min.: leaked out
Tajemství bylo vyzrazeno.
The secret leaked...
12/20
+
zabití člověka, usmrcení, vražda (AmE)
homicide [ˈhɒmɪˌsaɪd]
jedn. číslo: homicide, množ. číslo: homicides
Porota shledala, že obžalovaný je vinen ze zabití z nedbalosti.
The jury found...
Policista byl obžalován z trestného činu zabití z nedbalosti.
The police officer...
13/20
+
seznam úkolů, co je potřeba udělat
to-do [tuː duː]
Projdeme si vše z našeho seznamu úkolů a pak můžeme přidat další.
We check everything...
Každý den pracuji podle svého seznamu úkolů, přidávám položky a označuji úkoly, které jsou hotové.
Each day I...
14/20
+
(po)zastavení, přerušení, pozdržení
zproštění úřadu, suspendování
závěs, zavěšení
závěsný, visutý
suspension [səˈspenʃən]
jedn. číslo: suspension, množ. číslo: suspensions
Můžete dostat pokutu až do výše 500 USD a přijít o řidičský průkaz na šest měsíců.
You can receive...
15/20
+
šerif
sheriff [ˈʃerɪf]
jedn. číslo: sheriff, množ. číslo: sheriffs
Zástupce šerifa odstoupil kvůli incidentu, který je nyní vyšetřován.
A deputy sheriff...
Šerif říká, že je to v souladu s protokolem.
The sheriff says...
16/20
+
kámoš (hovor.)
kámošit se, kamarádit se
pal [pæl]
jedn. číslo: pal, množ. číslo: pals
Joseph je můj nejlepší kámoš.
Joseph is my...
17/20
+
kladný, souhlasný, potvrzující, pozitivní
kladně
souhlas, kladná odpověď
affirmative [əˈfɜːmətɪv]
jedn. číslo: affirmative, množ. číslo: affirmatives
Odpověděli mi kladně.
They replied to...
18/20
+
námořník
sailor [ˈseɪlə]
jedn. číslo: sailor, množ. číslo: sailors
Byl jsem mladý námořník na své první námořní plavbě.
I was...
Při tomto neštěstí žádný z námořníků nezemřel.
None of the...
Pepek námořník získal velkou sílu poté, co snědl špenát.
Popeye the sailor...
Námořníci vybavili loď novými plachtami.
The sailors rigged...
19/20
+
biolog
biologist [baɪˈɒlədʒɪst]
jedn. číslo: biologist, množ. číslo: biologists
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
20/20
+
kontrolovat, dohlížet
prohlédnout, prozkoumat
provést inspekci
inspect [ɪnˈspekt]
přít. prostý: inspect, 3. os. j. č.: inspects, průb. čas: inspecting, prostý min.: inspected, příčestí min.: inspected
Rád bych sám prozkoumal místo vraždy.
I would like...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X