400+  lekcí
16 400+  vět
8 100+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
65
66
67
199
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
měnový, finanční, peněžní, monetární
monetary [ˈmʌnɪtərɪ]
Řekla mi, že opravdu netouží po dlouhodobých finančních příspěvcích.
She told me she really wasn't looking for a long-term monetary benefit.
2/20
+
nevhodný, nehodící (pro daný účel)
nepatřičný, nemístný (poznámka, žert ap,)
inappropriate [ˌɪnəˈprəʊprɪɪt]
Udělal to nevhodným způsobem.
He did it in an inappropriate way.
Automatizovaný systém označil můj příspěvek jako nevhodný.
The automated system...
Domnívám se, že tento projekt je ze své podstaty nevhodný.
I believe that...
3/20
+
skleník
skleníkový
greenhouse [ˈgriːnˌhaʊs]
j.č.: greenhouse, mn.č.: greenhouses
Náš skleník je přístupný veřejnosti.
Our greenhouse is open to the public.
Zvýšená koncentrace skleníkových plynů zvyšuje teplotu atmosféry.
An increased concentration of greenhouse gases increases the temperature of the atmosphere.
4/20
+
odchylka, rozdíl, odlišnost
neshoda, spor
variance [ˈveərɪəns]
j.č.: variance, mn.č.: variances
Existuje rozdíl mezi plánovanými výsledky a skutečnými výsledky.
There is a...
5/20
+
basa, basista, basový, basy
bass [beɪs]
j.č.: bass, mn.č.: basses
Snižte basy.
Turn down the...
Dva přední reproduktory jsou připojeny k basovému modulu.
The two front speakers are wired to the bass module.
6/20
+
tvůrce, stvořitel
creator [kriːˈeɪtə]
j.č.: creator, mn.č.: creators
Jako tvůrčí bytosti máme tři odlišné role: roli spotřebitele, rozhodovací roli a roli tvůrce.
We have three...
7/20
+
lesklý, lesknoucí se, blyštivý
zářivý
shiny [ˈʃaɪnɪ]
2. st.: shinier, 3. st.: shiniest
Mramor má hladký, lesklý povrch.
The marble has...
Desku položte na rovnou plochu, lesklou stranou nahoru.
Place the plate...
8/20
+
koberec
rohož, kobereček, předložka
deka (na zakrytí ramen) BrE
rug [rʌg]
j.č.: rug, mn.č.: rugs
Podlaha byla pokryta špinavým starým kobercem.
The floor was...
Vyklepává koberec na zadní verandě.
She shakes out...
Máme největší firmu na čištění perských koberců v našem městě.
We have the...
9/20
+
dokončení, dodělání, dovršení, zkompletování
completion [kəmˈpliːʃən]
j.č.: completion, mn.č.: completions
Náš projekt je blízko dokončení.
Our project is...
Dokončení stavebních prací trvá déle, než se očekávalo.
The completion of...
Úspěšné dokončení tohoto projektu je pro nás velká výzva.
The successful completion...
Řada neočekávaných událostí posunula termín pro dokončení prací.
A number of...
Předpokládaný termín dokončení projektu je březen 2025.
The anticipated completion...
10/20
+
náčrt, skica
nástin
nastínit, načrtnout
sketch [sketʃ]
j.č.: sketch, mn.č.: sketches, přít.: sketch, 3.os.: sketches, průb.: sketching, min.pr.: sketched, příč.min.: sketched
Nakreslil jsem náčrt mého domu na ubrousek.
I drew a...
Stavitel udělal hrubý náčrt, jak bude nový dům vypadat
The builder did...
11/20
+
být vzhůru, nejít spát
vyrovnat se
vyznat se
zvýšit se
vést o
be up [bɪ: ʌp]
přít.: be/am/are up, 3.os.: is up, průb.: being up, min.pr.: were/was up, příč.min.: been up
Je Nancy ještě vzhůru?
Is Nancy still...
Co jsi prováděl?
What have you...
Podle posledních průzkumů veřejného mínění vede o 20%.
According to the...
Pokuty mohou představovat čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
Moje žena je touto dobou již vzhůru, a tak krásně posnídáme jako rodina.
By now my...
Odhaduje se, že návštěvnost bude dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
12/20
+
naklonit (se), nahnout (se), sklopit (se)
sklon, náklon, naklonění
vychýlit se
tilt [tɪlt]
j.č.: tilt, mn.č.: tilts, přít.: tilt, 3.os.: tilts, průb.: tilting, min.pr.: tilted, příč.min.: tilted
Sklopil jsem zadní sedadla auta.
I tilted the...
Občas úmyslně nakloní kry tak, aby tuleni sklouzli do vody.
Sometimes they deliberately...
13/20
+
zavést
put in place [pʊt ɪn pleɪs]
přít.: put in place, 3.os.: puts in place, průb.: putting in place, min.pr.: put in place, příč.min.: put in place
Pokud zavedli tarify, musíme rázně odpovědět.
If they have...
14/20
+
zhroucení, selhání, rozpad
porucha, havárie, defekt
rozbor, rozpis, analýza (jednotlivých částí)
breakdown [ˈbreɪkdaʊn]
j.č.: breakdown, mn.č.: breakdowns
50% projektů se nepovede kvůli selhání v komunikaci.
50% of projects...
15/20
+
ohromný, senzační (věc, osoba)
ohromující, omračující (událost)
stunning [ˈstʌnɪŋ]
To je ohromné zlepšení.
This is a...
16/20
+
laskavost, dobrota
Pane bože
goodness [ˈgʊdnɪs]
j.č.: goodness, mn.č.: goodnesses
Věřím, že laskavost je základní vlastností lidské povahy.
I believe that...
Pane bože!
My goodness!
17/20
+
snažit se, usilovat
bojovat
strive [straɪv]
přít.: strive, 3.os.: strives, průb.: striving, min.pr.: strived, příč.min.: strived
Můžete se snažit o dosažení svých ideálů.
You can strive...
A proto by se každý měl snažit posuzovat věci takové, jaké jsou.
And therefore everyone...
Musíme i nadále usilovat o větší efektivitu.
We must continue to strive for greater efficiency.
18/20
+
oddělení (lůžkové), pokoj (nemocniční)
svěřenec, chráněnec soudu (nezletilý)
městský obvod, městská čtvrť
ward [wɔːd]
j.č.: ward, mn.č.: wards
Carl musí být co nejrychleji přesunut na uzavřené oddělení.
Carl must be...
19/20
+
měď (kov)
měděný
(po)mědit
copper [ˈkɒpə]
j.č.: copper, mn.č.: coppers, přít.: copper, 3.os.: coppers, průb.: coppering, min.pr.: coppered, příč.min.: coppered
Bylo to pokryto vrstvou mědi.
It was covered...
Mosaz je slitina mědi a zinku.
Brass is an...
20/20
+
gramotnost
umět číst a psát
literacy [ˈlɪtərəsɪ]
j.č.: literacy, mn.č.: literacies
Umějí počítat, číst a psát.
They are numerate...
Digitální gramotnost dříve znamenala schopnost odesílat e-maily nebo psát pomocí textového editoru.
Digital literacy used...
Poptávka na trhu práce po digitální gramotnosti od 80. let neustále roste.
Job market demand...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X