460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
66
67
68
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
hodnotný, vhodný
zasluhující si (co), stojící (za co)
vážený, úctyhodný, ctihodný
worthy [ˈwɜːðɪ]
2. stupeň: worthier, 3. stupeň: worthiest
Toto téma si nezaslouží mou pozornost.
This topic isn't worthy of my attention.
Nepovažoval jsem ho za hodného důvěry.
I did not...
2/20
+
pravděpodobnost
probability [ˌprɒbəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: probability, množ. číslo: probabilities
To by snížilo pravděpodobnost potíží.
This would reduce the probability of troubles.
Snažíme se předvídat s jakou pravděpodobností a kdy vznikne nový konflikt.
We try to...
Pravděpodobnost výskytu jednovaječných dvojčat je ve srovnání s nejednovaječnými dvojčaty poměrně nízká.
The probability of...
3/20
+
odrazit
protloukat se
chránit, střežit (zast.)
fend [fend]
přít. prostý: fend, 3. os. j. č.: fends, průb. čas: fending, prostý min.: fended, příčestí min.: fended
Aby se předešlo některým rizikům spojeným se špatným držením těla, doporučuje se každých 20 nebo 30 minut vstát a rychle se projít.
To fend off...
Naši defenzivní hráči jsou připraveni odrazit jakoukoliv hrozbu.
Our defensive players...
4/20
+
rozbít (se), roztříštit (se), rozmlátit (co)
prorazit (co), probourat se (čím), vyrazit (co)
třísknout, mrštit (čím)
zničit, rozdrtit, rozbít
hit, trhák
bouračka
smeč
smash [smæʃ]
jedn. číslo: smash, množ. číslo: smashes, přít. prostý: smash, 3. os. j. č.: smashes, průb. čas: smashing, prostý min.: smashed, příčestí min.: smashed
Protestující rozmlátili okna.
Protestors smashed windows.
Daniel včera praštil novináři telefonem.
Daniel smashed a...
Sklo se roztříštilo na malé kousky.
The glass smashed...
Její smeč ze základní čáry ukončil celý zápas.
Her smash from...
Zloději rozbili vitrínu a ukradli sošku.
The thieves smashed...
Rozbíjel jsem vlašské ořechy kladivem.
I was smashing...
5/20
+
téci, unikat, prosakovat
prosáknout, proniknout, dostat se na veřejnost
prozradit, vyzradit, vynést, vynášet
únik, (vy)tečení, unikání
díra, prasklina, puklina, otvor
únik informací
leak [liːk]
jedn. číslo: leak, množ. číslo: leaks, přít. prostý: leak, 3. os. j. č.: leaks, průb. čas: leaking, prostý min.: leaked, příčestí min.: leaked
Robot prokázal svou hodnotu tím, že dokázal určit množství úniku plynu.
The robot proved...
Potrubí prosakuje ve spojích.
The pipe is...
Dostali přesné pokyny, aby se zabránilo úniku informací.
They were given...
Tajemství bylo vyzrazeno.
The secret leaked...
Voda stále pomalu vytékala.
The water was...
6/20
+
vzdát se, kapitulovat
vydat, odevzdat (co), předat
kapitulace, vzdání se
odevzdání, přenechání, vzdání se
surrender [səˈrendə]
přít. prostý: surrender, 3. os. j. č.: surrenders, průb. čas: surrendering, prostý min.: surrendered, příčestí min.: surrendered
Byl jsem přinucen se vzdát.
I was made...
Řekl, že ostřelování skončí, až když se jejich jednotky vzdají.
He said the...
Dobrovolně se vzdal policii.
He voluntarily surrendered...
Vyzval povstalce, aby se vzdali.
He called on...
7/20
+
sólový, samostatný
samostatně
sám, sólově
solo [ˈsəʊləʊ]
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
Jeden tým pracoval ve dvojicích, druhý jako samostatní vývojáři.
One team worked...
Zajímalo by mě, kolik dlouhodobých vztahů by se upevnilo, kdyby každý partner absolvoval delší cestu jen sám.
I wonder how...
8/20
+
(vy)nahradit, odškodnit, kompenzovat
vyrovnat, vyvážit
compensate [ˈkɒmpenˌseɪt]
přít. prostý: compensate, 3. os. j. č.: compensates, průb. čas: compensating, prostý min.: compensated, příčestí min.: compensated
Jak mně vynahradíte ten neustálý stres, který mi způsobujete?
How will you...
Firma vám musí nahradit cestovní náklady.
The firm must...
9/20
+
dělat reklamu, inzerovat, propagovat
nabízet
advertise [ˈædvəˌtaɪz]
přít. prostý: advertise, 3. os. j. č.: advertises, průb. čas: advertising, prostý min.: advertised, příčestí min.: advertised
Výrobky byly nabízeny přímo veřejnosti jako přípravky, které se velmi liší od ostatních.
The products were...
Jedním z mých hlavních způsobů reklamy je profil na Facebooku.
One of my...
Utrácejí miliony za televizní reklamu.
They are spending...
Především si můžete kdykoli stěžovat na zpracování vašich údajů pro reklamní účely.
In particular, you...
Byla fotografována nahá pro reklamní kampaň na sluneční brýle.
She was photographed...
Reklama na internetu je investice do toho, aby naše značka byla známá.
Advertising on internet...
10/20
+
oddaný, věrný
věnovaný, zasvěcený
poctivě se věnující
devoted [dɪˈvəʊtɪd]
Věnoval jsem část mého života k hledání způsobu, jak předpovědět čísla rulety.
I devoted part...
Tento profesionální soubor se těší velkému množství oddaných příznivců po celém světě.
This professional ensemble...
Nick věnoval svou kariéru učení, i když mohl vydělat mnohem více peněz.
Nick has devoted...
Je prostě naprosto oddaný našemu programu a jedná s námi jako s rovnocennými.
He's just totally...
Tento oddaný manžel a milující otec již není mezi námi.
This devoted husband...
11/20
+
uzel, suk, uzlík, smyčka
suk (ve dřevě)
zavázat na uzel, zauzlovat, zasukovat
knot [nɒt]
jedn. číslo: knot, množ. číslo: knots, přít. prostý: knot, 3. os. j. č.: knots, průb. čas: knotting, prostý min.: knotted, příčestí min.: knotted
Ty uzly uvázal úplně špatně.
He has tied...
Jak se dělá uzel na laně?
How do you...
12/20
+
paprsek (sluneční, laserový ap.)
záblesk (naděje ap.), náznak
zářit, vyzařovat paprsky
rejnok (zool.)
záření
ray [reɪ]
jedn. číslo: ray, množ. číslo: rays, přít. prostý: ray, 3. os. j. č.: rays, průb. čas: raying, prostý min.: rayed, příčestí min.: rayed
Mezerou v oblacích prosvítal paprsek slunce.
A ray of...
Některé sluneční paprsky se odrážejí a vracejí se zpět do vesmíru.
Some of sun's rays are reflected and sent back into space.
Každý okamžik, každý den je Země bombardována kosmickým zářením.
Every moment of...
Ohnisková vzdálenost je vzdálenost od čočky, ve které se setkají paralelní světelné paprsky.
The focal length...
13/20
+
funkční, životaschopný
uskutečnitelný, proveditelný, realizovatelný (plán)
viable [ˈvaɪəbəl]
2. stupeň: more viable, 3. stupeň: most viable
Vláda chce podporovat životaschopné samostatné venkovské komunity.
The government wants...
Jeho plán není uskutečnitelný.
His plan is...
14/20
+
být označen
be flagged [biː ˈflægd]
přít. prostý: be/am/are flagged, 3. os. j. č.: is flagged, průb. čas: being flagged, prostý min.: were/was flagged, příčestí min.: been flagged
Toto jednání bylo označeno jako důvěrné.
This negotiation was...
Všechny tyto peníze byly označeny.
All that money...
15/20
+
odtlačit, odvést
vystrkat, vystrčit
vytasit (se) (s argumenty)
wheel out [wiːl aʊt]
přít. prostý: wheel out, 3. os. j. č.: wheels out, průb. čas: wheeling out, prostý min.: wheeled out, příčestí min.: wheeled out
Odtlačili pacienta do helikoptéry.
They wheeled the...
Pokaždé, když se o tom hádáme, vytasí ty samé staré statistiky, ale stejně mě nepřesvědčil.
Every time we...
16/20
+
pstruh
trout [traʊt]
jedn. číslo: trout, množ. číslo: trouts (or trout)
Znečištění způsobilo smrt mnoha lososů a pstruhů.
Many salmon and...
Jaký je nejlepší způsob přípravy pstruha?
What's the best...
V této říčce můžete lovit pstruhy.
You can fish...
17/20
+
skrýt, ukrýt
skrývat, (u)tajit
conceal [kənˈsiːl]
přít. prostý: conceal, 3. os. j. č.: conceals, průb. čas: concealing, prostý min.: concealed, příčestí min.: concealed
Betty nedokázala skrýt záchvat smíchu.
Betty could not...
Laura nedokázala úplně skrýt hluboké zklamání, které cítila.
Laura couldn't quite...
Tvrdí, že skrývání emocí může mít negativní důsledky.
He suggests concealing...
18/20
+
menší, nižší
druhotný, podružný
malý, menší
lesser [ˈlesə]
Zařízení se používá v menší míře k podpoře údržby hangáru letounu.
The equipment is...
V tomto ostře sledovaném případu byl shledán vinným, ale pouze z menšího přečinu.
In this high-profile...
19/20
+
harampádí, haraburdí, krámy
veteš
vyhodit, zahodit (co), zbavit (se)
junk [dʒʌŋk]
jedn. číslo: junk, množ. číslo: junks, přít. prostý: junk, 3. os. j. č.: junks, průb. čas: junking, prostý min.: junked, příčestí min.: junked
Uklidil jsem všechno staré harampádí na půdu.
I've cleared out...
V jednom rohu byla navršená obrovská hromada harampádí.
A huge pile...
20/20
+
špatně, uboze, chabě
churavý, nemocný (BrE hovor.)
poorly [ˈpʊəlɪ]
2. stupeň: more poorly, 3. stupeň: most poorly
Dokumentace k programu je napsaná uboze.
The program's documentation...
Souhlasím s poslanci, kteří uvedli, že jsme na přírodní katastrofy špatně připraveni.
I agree with...
Ulice je špatně osvětlená.
The street is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X