460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
69
70
71
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
obchod, obchodování
commerce [ˈkɒmɜːs]
jedn. číslo: commerce, množ. číslo: commerces
Hudební byznys v sobě spojuje umění a obchod.
The music business combines art and commerce.
Bylo by to přitažlivé pro průmysl a obchod, a tudíž by to vedlo i k vytváření nových pracovních míst.
This would attract industry and commerce, and hence bring about the creation of new jobs.
2/20
+
kapuce, kápě
kapota (auta) (AmE)
čepička (pro dravce)
odsávač (par), digestoř (BrE)
sklápěcí střecha (auta) (BrE)
hood [hʊd]
jedn. číslo: hood, množ. číslo: hoods
Je užitečné vědět, jak to funguje uvnitř.
It is useful to know how it works under the hood.
Digestoř je magnet na prach a mastnotu.
The cooker hood...
Měli bychom zvolit digestoř nad sporák s dostatečnou průtokovou rychlostí vzduchu.
We should choose...
3/20
+
chirurgický
operativní
přesně mířený, velmi přesný
surgical [ˈsɜːdʒɪkəl]
Všechny chirurgické nástroje musí být před použitím sterilizovány.
All surgical instruments must be sterilized before use.
Budete muset popsat přípravu pacienta na menší chirurgický zákrok.
You will have...
Doktorka odstranila stehy z chirurgického řezu.
She, the doctor, removed the stitches from the surgical incision.
4/20
+
slib, závazek (oficiální)
slíbit, zavázat se
zástava (při půjčce)
pledge [pledʒ]
jedn. číslo: pledge, množ. číslo: pledges, přít. prostý: pledge, 3. os. j. č.: pledges, průb. čas: pledging, prostý min.: pledged, příčestí min.: pledged
Pokusil se od něho získat slib osobní loajality.
He tried to...
Ale i přes jeho slib odborníci tvrdí, že rekonstrukce může trvat desetiletí.
But despite his...
Slibuji věrnost vlajce Spojených států amerických.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America.
Betty nechala svůj zlatý náramek jako zástavu.
Betty left her...
5/20
+
něco malého k jídlu, malé občerstvení
svačina, přesnídávka, občerstvení
doušek, hlt
zákusek
svačit, dát si svačinu
pozobávat (oříšky ap.) (hovor.)
snack [snæk]
jedn. číslo: snack, množ. číslo: snacks, přít. prostý: snack, 3. os. j. č.: snacks, průb. čas: snacking, prostý min.: snacked, příčestí min.: snacked
Na svačinu budu mít jablko.
I am going...
V době oběda mám čas jen na malou svačinu.
I only have...
6/20
+
otáčení, rotace, obíhání
otáčka
neustálé střídání
rotation [rəʊˈteɪʃən]
jedn. číslo: rotation, množ. číslo: rotations
Předsednictví výboru se v rámci rotace mění.
The chairmanship of...
Měsíc zpomaluje rotaci Země kvůli existenci přílivu a odlivu.
The moon slows down Earth's rotation through the tide.
Střídavě se zde pěstuje pšenice, kukuřice a cukrová řepa.
The crops that...
7/20
+
stárnoucí
stárnutí
průb. čas slovesa stárnout
aging [eɪ.dʒɪŋ]
Obyvatelstvo v naší vesnici stárne.
We have an...
Nedostatek zaměstnanců je naléhavější problém než stárnutí populace.
Staff shortage is...
Tento typ lepicí pásky je odolný proti roztržení a stárnutí.
This type of...
8/20
+
osvědčení, potvrzení, certifikát, doklad
vydat osvědčení
certificate [səˈtɪfɪkət]
jedn. číslo: certificate, množ. číslo: certificates, přít. prostý: certificate, 3. os. j. č.: certificates, průb. čas: certificating, prostý min.: certificated, příčestí min.: certificated
Doktor vystavil úmrtní list.
A doctor wrote...
Byl obviněn z padělání úmrtního listu.
He was accused...
Tento certifikát je nutno obnovovat každé dva roky.
This certificate must be renewed every two years.
Studenti jsou povinni prokázat způsobilost v těchto dovednostech, aby získali výuční list.
Students are required...
Jak dlouho obvykle trvá vydání úmrtního listu poté, co někdo zemře?
How long does...
9/20
+
hrách, hrášek
pea [piː]
jedn. číslo: pea, množ. číslo: peas
Žlutý hrášek má jemnější a neutrálnější chuť.
Yellow peas have...
Přidejte slaninu, mrkev, brokolici a hrášek.
Add bacon, carrots,...
Moje matka podávala kuře s mrkvovou kaší a hráškem.
My mother served...
10/20
+
žádoucí, potřebný, vhodný, vítaný
desirable [dɪˈzaɪərəbəl]
Práce z domova je pro některé velmi vítanou možností.
Working from home...
Radikální reforma tohoto systému je nejen žádoucí, ale naprosto nezbytná.
Radical reform to...
Je žádoucí, aby američtí zákonodárci dohodu schválili.
It is desirable...
Je potřeba, aby vnitrostátní a evropské zákony byly slučitelné.
It is desirable...
11/20
+
urazit, dotknout se, pohoršit (koho)
porušit (co), provinit se, prohřešit se
offend [əˈfend]
přít. prostý: offend, 3. os. j. č.: offends, průb. čas: offending, prostý min.: offended, příčestí min.: offended
urážím lidi neustále, i když to není můj záměr.
I offend people...
Jednak tomu nerozumím, jednak mě to uráží.
For one thing,...
Jeho přílišná důvěrnost ji urážela.
His excessive familiarity...
12/20
+
konec, závěr, zakončení
koncovka
ending [ˈendɪŋ]
jedn. číslo: ending, množ. číslo: endings
"Se srdečným pozdravem" je formální způsob, jak ukončit dopis.
'Yours sincerely' is...
Miluji dezert. Je to sladké zakončení vynikajícího jídla.
I love dessert....
Publikoval více než 30 knih před ukončením své kariéry spisovatele beletrie v roce 2009.
He was publishing...
Každý miluje šťastný konec a příběh vítězného návratu.
Everyone loves a...
Naštěstí pro mě a mého brášku to mělo šťastný konec.
Luckily for me...
13/20
+
(na)lákat, vábit, přilákat
návnada, vnadidlo (rybářská)
lákadlo, kouzlo (prostředí)
lure [lʊə]
jedn. číslo: lure, množ. číslo: lures, přít. prostý: lure, 3. os. j. č.: lures, průb. čas: luring, prostý min.: lured, příčestí min.: lured
Jak jsem se mohl nechat nalákat do takové hlouposti?
How had I...
Chceme nalákat lidi zpět do naší restairace.
We want to...
14/20
+
skok o tyči
pole vault [pəʊl vɔːlt]
Skok o tyči je soutěžní disciplínou na Olympijských hrách.
Pole vault is...
Naše škola získala první místo v soutěži ve skoku o tyči.
Our school won...
15/20
+
vášnivý, zanícený, nadšený, náruživý
passionate [ˈpæʃənɪt]
Co se týká programování, jsou naši vývojáři velmi zanícení.
Our developers are...
Je to problém, o který se obzvlášť vášnivě zajímáme.
It's an issue...
Od dětství se vášnivě zajímala o dostihy.
She has been passionate about horse racing since she was a child.
16/20
+
vytřepat, vytřást (ubrus)
vyklepat (koberec)
vyvinout se, dopadnout
shake out [ʃeɪk aʊt]
přít. prostý: shake out, 3. os. j. č.: shakes out, průb. čas: shaking out, prostý min.: shook out, příčestí min.: shaken out
Rozhodla se vyklepat koberec.
She decided to...
Musíme počkat a uvidíme, jak se to všechno vyvine.
We have to...
Vyklepává koberec na zadní verandě.
She shakes out...
17/20
+
zpět, pozadu
zaostalý, nerozvinutý
zpětný, pozpátku provedený
backward [ˈbækwəd]
Pochází z malé zaostalé vesnice a jeho rodiče byli velmi chudí.
He came from...
Silou výbuchu jsem byl hozen zpět.
I was thrown backward by the force of the explosion.
18/20
+
(za)třást se, klepat se (zimou)
(za)chvět se, otřást se
třes(ení), chvění (rukou)
tremble [ˈtrembəl]
jedn. číslo: tremble, množ. číslo: trembles, přít. prostý: tremble, 3. os. j. č.: trembles, průb. čas: trembling, prostý min.: trembled, příčestí min.: trembled
Carl se chvěl jako osika, když vešel dovnitř předními dveřmi.
Carl was trembling...
Třásla jsem se strachy.
I was trembling...
Její hlas se chvěl vzrušením.
Her voice trembled...
19/20
+
pramínek (vlasů)
vlákno (niti ap.)
pobřeží (pruh), břeh
prvek, součást (teorie) (přen.)
uvěznit, nechat v úzkých
strand [strænd]
jedn. číslo: strand, množ. číslo: strands, přít. prostý: strand, 3. os. j. č.: strands, průb. čas: stranding, prostý min.: stranded, příčestí min.: stranded
Rosie se pokusila odfouknout si z očí pramínek vlasů.
Rosie tried to...
Zkoušeli jste někdy přetrhnout vlákno vlny?
Have you ever...
Tisíce turistů zůstaly uvězněni v Alpách v mohutných přívalech sněhu.
Thousands of tourists...
20/20
+
schopnost(i), zdatnost
způsobilost, kvalifikace
kompetence, pravomoc
competence [ˈkɒmpɪtəns]
jedn. číslo: competence, množ. číslo: competences
Poskytujeme technickou pomoc v rozsahu naší kvalifikace.
We provide technical assistance in our area of competence.
Molly postupně získávala stále více a více pravomocí a povinností.
Molly was gradually...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X