460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
73
74
75
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
ohrožený (druh)
endangered [ɪnˈdeɪndʒəd]
Orangutani jsou v jejich přirozeném prostředí ohroženými druhy.
Orangutans are an endangered species in their natural environment.
Tento ohrožený strom je přísně chráněn.
This endangered tree...
Šimpanz je ohrožený druh.
The chimpanzee is...
2/20
+
narušit, přerušit
rozvrátit
rozrušit, roztrhat, rozervat
disrupt [dɪsˈrʌpt]
přít. prostý: disrupt, 3. os. j. č.: disrupts, průb. čas: disrupting, prostý min.: disrupted, příčestí min.: disrupted
Jejich pomoc nesmí narušit místní trh.
Their aid must not disrupt the local market.
Snažili se narušit komunikaci mezi oběma velitelstvími.
They tried to disrupt communications between the two headquarters.
Problémové dítě neustále narušovalo výuku svým neukázněným chováním.
The troublesome child...
3/20
+
tvrzení, výrok
prosazení, uplatnění (čeho) (svých práv)
trvání(na čem), prosazování (čeho)
assertion [əˈsɜːʃən]
jedn. číslo: assertion, množ. číslo: assertions
Daniel zakládá toto tvrzení v zásadě na následujících dvou argumentech.
Daniel essentially bases this assertion on the following two arguments.
Na jeho tvrzení není ani zrnko pravdy.
There isn't a grain of truth in his assertion.
4/20
+
povstání, vzbouření
stoupající, zvyšující se
vycházející (slunce)
kvasnice, kypřidlo, kvašení
rising [ˈraɪzɪŋ]
jedn. číslo: rising, množ. číslo: risings
Ceny nemovitostí rostou.
The price of...
V naší zemi se inflace zvyšuje o 2,5 procenta ročně.
In our country...
Každá slabika má svůj vlastní zvuk - buď střední, nízký, vysoký, klesající nebo stoupající.
Every syllable has...
Hladina jezera pomalu stoupá.
Lake's water level...
Hlavním problémem byla otázka rostoucích cen.
The main sticking...
5/20
+
brokovnice
kulovnice
shotgun [ˈʃɒtˌgʌn]
jedn. číslo: shotgun, množ. číslo: shotguns
Scott použil na zabití nového přítele své expartnerky brokovnici s uříznutou hlavní.
Scott used a...
Byl obviněn z držení brokovnice bez povolení.
He was charged...
6/20
+
zraněný, poraněný
injured [ˈɪndʒəd]
Byl zraněn při útoku.
He was injured...
Muž byl velmi vážně zraněn, když byl sražen autem.
A man was critically injured when he was struck by a car.
Čtyři žáci a dva dospělí byli lehce zraněni.
Four pupils and...
Při pádu si poranila nohu a propíchla dlaň.
The fall injured...
Bylo to podruhé, co urazila jeho hrdost.
It was the...
7/20
+
detektor (lži, kovů, plynu ap.)
detector [dɪˈtektə]
jedn. číslo: detector, množ. číslo: detectors
Jackson odmítl podstoupit test na detektoru lži.
Jackson refused to...
Máš detektor kovů?
Do you have...
Moje žena má vestavěný detektor lži.
My wife has a built-in lie detector.
8/20
+
jahody, jahoda
jahodník
jahodový
strawberry [ˈstrɔːbərɪ]
jedn. číslo: strawberry, množ. číslo: strawberries
Chystám se sbírat jahody do Anglie.
I am going...
Pokud jíte jahodovou zmrzlinu, váš jazyk rozezná, že je sladká.
If you're eating...
Jahody se uchovávají v chladném skladu, aby se nezkazily.
The strawberries are...
Toto víno má výraznou chuť po jahodách.
This wine has a pronounced taste of strawberries.
Ještě pět takových a z tvého mozku bude jahodové želé.
Five more like that and your brains will be strawberry jelly.
9/20
+
sestup(ování), sjezd, klesání
svah, spád
úpadek, upadnutí
původ, rodová linie
descent [dɪˈsent]
jedn. číslo: descent, množ. číslo: descents
K jeho chatě je strmý přístup.
There is a...
Pilot spatřil velké pole a začal klesat.
The pilot spotted...
Toto slovo je latinského původu.
This word is...
10/20
+
prosazovat, podporovat
dodržovat
obhájit
nadnášet, pozdvihnout, zvednout
potvrdit (výnos soudu)
uphold [ʌpˈhəʊld]
přít. prostý: uphold, 3. os. j. č.: upholds, průb. čas: upholding, prostý min.: upheld, příčestí min.: upheld
Chci prosazovat tyto hodnoty.
I want to...
Musíme dodržovat mezinárodní námořní pravidla.
We have to...
Potřebujeme dodržovat společenské normy.
We need to...
Budeme se samozřejmě držet ústavy a dodržovat zákon.
We will of...
11/20
+
ale zatímco
i když, třebaže
but while [bʌt waɪl]
Ale zatímco podporují volný pohyb zboží a služeb, nejsou již tak nadšení z volného pohybu pracovní síly.
But while they...
Ale zatímco byl v nemocnici, jeho firma zkrachovala.
But while Tommy...
12/20
+
naopak, opačný, protikladný, protichůdný
nepříznivý (vítr)
zatvrzelý, zarputilý
navzdory, i přes
zcela proti, v rozporu
contrary [ˈkɒntrərɪ]
Naopak, já jsem mu nabídl moji pomoc.
On the contrary,...
Ignorovala všechny rady, které byly v rozporu s jejím stanoviskem.
She ignored all...
Jedná se o aktivity, které jsou zcela proti zásadám naší společnosti.
These are activities...
13/20
+
rozhýbat se, rozcvičit se, rozehřát se
limber up [ˈlɪmbə ʌp]
přít. prostý: limber up, 3. os. j. č.: limbers up, průb. čas: limbering up, prostý min.: limbered up, příčestí min.: limbered up
Snaží se rozhýbat své obličejové svaly.
He is trying...
Tanečníci se před vystoupením rozcvičovali.
The dancers limbered...
14/20
+
předepsat, naordinovat
stanovit, nařizovat
prescribe [prɪˈskraɪb]
přít. prostý: prescribe, 3. os. j. č.: prescribes, průb. čas: prescribing, prostý min.: prescribed, příčestí min.: prescribed
Doufal jsem, že mi lékař předepíše nějaké silnější léky proti bolesti.
I hoped my...
Zákon stanoví, že všechny děti musí chodit do školy.
The law prescribes...
Lékař předepsal léky na zmírnění ucpaného nosu.
The doctor prescribed...
Lék nebyl na schváleném seznamu, takže nemohl být předepsán.
The medication was...
15/20
+
oživení, obrození, znovuvzkříšení
nové nastudování (hry)
znovuobnovení platnosti (smlouvy)
revival [rɪˈvaɪvəl]
jedn. číslo: revival, množ. číslo: revivals
Nárůst spotřeby reflektuje celkové hospodářské oživení po finanční krizi.
The increase in...
Oživení pokračuje, ale nemá solidní základ.
The revival continues,...
16/20
+
(po)chmurný, neradostný
ponurý, neutěšený
zasmušilý (kniž.)
grim [grɪm]
2. stupeň: grimmer, 3. stupeň: grimmest
Je to dost chmurný obraz života v táborech.
It's a pretty...
Nemyslím si, že se sem hodí ponurá hudba.
I don't think...
17/20
+
oběh, cirkulace, kolování, koloběh
proudění (vzduchu)
distribuce
circulation [ˌsɜːkjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: circulation, množ. číslo: circulations
Srdce zajišťuje oběh krve v těle, že?
The heart makes...
Správná cirkulace vzduchu v místnosti pomáhá našemu soustředění na práci.
Proper air circulation...
Distribuce našich novin se prudce propadla na 50 000 výtisků denně.
The circulation of...
18/20
+
oškrabat, seškrábat
dřít, drhnout, skřípat, vrzat
odřít (si) (loket)
odřenina, škrábanec
scrape [skreɪp]
jedn. číslo: scrape, množ. číslo: scrapes, přít. prostý: scrape, 3. os. j. č.: scrapes, průb. čas: scraping, prostý min.: scraped, příčestí min.: scraped
Nevrzej židlema o podlahu.
Don't scrape your...
Nechte barvu několik dní schnout a poté oškrábejte puchýřky.
Allow the paint...
19/20
+
evoluční, vývojový
evolutionary [ˌiːvəˈluːʃənərɪ]
Tato teorie představuje člověka jako výsledný produkt evolučního procesu.
This theory portrays...
To také svědčí o tom, že hrdost je součástí vývoje naší povahy.
That, too, suggests...
20/20
+
optický
optical [ˈɒptɪkəl]
Dalekohledy a mikroskopy jsou optické přístroje.
Telescopes and microscopes...
Je to jen optický klam.
It is only...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X