460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
74
75
76
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
korálek
kapka, krůpěj, kapička
muška (pušky)
bead [biːd]
jedn. číslo: bead, množ. číslo: beads
Vyrobila jsem náramek z barevných korálků.
I made a bracelet from colored beads.
Vypadal vyčerpaně a na čele měl malé krůpěje potu.
He looked exhausted and had small beads of sweat on his forehead.
2/20
+
hubený, vyhublý, vyzáblý, vychrtlý
skinny [ˈskɪnɪ]
2. stupeň: skinnier, 3. stupeň: skinniest
Žádný mužský herec nebyl od té doby tak hubený.
No male actor has been this skinny since then.
Měli ve zvyku svléknout si oblečení a koupat se nazí v potoku.
They used to take off their clothes and go skinny dipping in the creek.
3/20
+
ziskový, výdělečný, výnosný
výhodný, užitečný, prospěšný
profitable [ˈprɒfɪtəbəl]
Tento obchod není moc ziskový.
This business is not very profitable.
Naše společnost zůstává mírně zisková.
Our company remains...
4/20
+
nacista, nacistka
nacistický
nazi [ˈnɑːtsɪ]
jedn. číslo: nazi, množ. číslo: nazis
Všechny tři nakonec uprchly z nacistického Německa.
All three ultimately...
Bylo mi teprve deset, když nacisté v září 1939 napadli mé rodné Polsko.
I was only...
5/20
+
omezení, omezování, restrikce
zdrženlivost, sebeovládání
restraint [rɪˈstreɪnt]
jedn. číslo: restraint, množ. číslo: restraints
Očekává se, že tvrdá vyjednávání o platech ukončí roky omezování růstu mezd.
Tough pay negotiations...
William projevil zdrženlivost a odmítl se nechat vyprovokovat.
William showed restraint...
6/20
+
přísaha, slib
slíbit, přísahat
vow [vaʊ]
jedn. číslo: vow, množ. číslo: vows, přít. prostý: vow, 3. os. j. č.: vows, průb. čas: vowing, prostý min.: vowed, příčestí min.: vowed
Gandhi přijal slib celibátu, když mu bylo 38 let a byl otcem čtyř dětí.
Gandhi taken a...
Jeptiška zasvětila svůj život službě druhým a složila slib celibátu.
The nun devoted...
Slíbil sám sobě, že pomstí svého umučeného druha.
He vowed to...
7/20
+
(pro)pašovat
smuggle [ˈsmʌgəl]
přít. prostý: smuggle, 3. os. j. č.: smuggles, průb. čas: smuggling, prostý min.: smuggled, příčestí min.: smuggled
Jediné, co musíš udělat, je propašovat to přes hranice.
All you have...
Oblíbené zboží pašované do východního bloku byl přenosný kazetový přehrávač.
A popular item...
8/20
+
sucho, období sucha
drought [draʊt]
jedn. číslo: drought, množ. číslo: droughts
Které zemědělské oblasti jsou ohroženy suchem?
Which agricultural regions...
Sucha a povodně zničily úrodu obilí.
Droughts and floods...
Toho roku kvůli suchu zahynuly stovky ovcí.
Hundreds of sheep perished that year because of drought.
Sucho způsobilo nedostatek vody, což obyvatele donutilo s ní šetřit.
The drought resulted...
Kvůli suchu hladina vody v nádrži v letních měsících drasticky klesla.
Due to the...
9/20
+
tak nějak, poněkud
trochu
svým způsobem
kind of [kaɪnd əv]
Tak nějak si na to vzpomínám.
I kind of...
Bylo poněkud zvláštní ho zase po letech vidět.
It was kind...
10/20
+
vápno
limetka
limetková šťáva
vápnitý, vápenatý (půda)
vápnit (půdu ap.), přidávat vápno
lime [laɪm]
jedn. číslo: lime, množ. číslo: limes, přít. prostý: lime, 3. os. j. č.: limes, průb. čas: liming, prostý min.: limed, příčestí min.: limed
Kyselost půdy lze neutralizovat použitím vápna.
Soil acidity can...
Limetová šťáva má výraznější chuť než citronová šťáva.
Lime juice has...
11/20
+
přísný, tvrdý, pevný (pravidla)
zkostnatělý, rigidní (člověk)
tuhý, pevný, neohebný (materiál)
rigid [ˈrɪdʒɪd]
2. stupeň: more rigid, 3. stupeň: most rigid
Celá pevná ocelová konstrukce bude zvednuta do vertikální polohy.
The entire rigid steel structure will be raised to the vertical.
Konvenční roboti mají neohebnou základní konstrukci, která omezuje jejich schopnosti.
Conventional robots have...
12/20
+
rodné město
hometown [ˈhəʊmˌtaʊn]
jedn. číslo: hometown, množ. číslo: hometowns
Moje rodné město je známé několika úžasnými přírodními útvary.
My hometown is famous for several amazing natural features.
Michaelovi se dostalo nejlepšího vzdělání, jaké mu mohlo jeho rodné město nabídnout.
Michael received the...
13/20
+
sanitka, záchranka
ambulance [ˈæmbjʊləns]
jedn. číslo: ambulance, množ. číslo: ambulances
Emma okamžitě zavolala na sanitku.
Emma called immediately...
Zastavil kolemjdoucího a požádal ho, aby zavolal sanitku.
He stopped a...
V sanitce máme dvě nosítka.
We have two...
14/20
+
držet zkrátka, udržet/mít pod kontrolou
(při)brzdit, omezit, zadržet, přitáhnout uzdu
rein in [reɪn ɪn]
přít. prostý: rein in, 3. os. j. č.: reins in, průb. čas: reining in, prostý min.: reined in, příčestí min.: reined in
Zákonodárci možná budou muset přepracovat antitrustové zákony, aby je přibrzdili.
The legislators may...
Spotřebitelé mají sklony omezovat své výdaje v době recese.
Consumers tend to...
15/20
+
kaz, defekt, nedostatek, vada, závada
flaw [flɔː]
jedn. číslo: flaw, množ. číslo: flaws
To ukazuje na opravdu skutečný nedostatek v současných konstrukcích umělé inteligence.
It highlights a...
Až v reálném provozu byly odhaleny skutečné závady informační systému.
Only in real...
Myslím, že nejhorší vadou v mé povaze je netrpělivost.
I think the...
Bezpečnostní experti vydali důrazné varování ohledně vady počítačových čipů.
Security experts have...
I povrchní kontrola odhalila vážné nedostatky.
Even a superficial...
16/20
+
(roz)tříštit (se), rozbít (se), rozletět (se) (na kusy)
rozbít, zcela zničit, zhatit
střep
drť
úlomek, odlomek
shatter [ˈʃætə]
jedn. číslo: shatter, množ. číslo: shatters, přít. prostý: shatter, 3. os. j. č.: shatters, průb. čas: shattering, prostý min.: shattered, příčestí min.: shattered
Její sny se rozpadly, když nedostala práci, kterou chtěla.
Her dreams were...
Kdyby pravda vyšla najevo, zničilo by to celý její život.
If the truth...
Kulka mu roztříštila kost na levém předloktí.
The bullet shattered...
Jeho otřesené sebevědomí se po neúspěchu dlouho obnovovalo.
His shattered confidence...
Snažila se utěšit svého zcela zdeptaného přítele po bolestném rozchodu.
She tried to...
17/20
+
zálohování (dat)
záloha (dat), rezerva
podpora, zajištění, posila
náhradní, záložní, podpůrný
backup [ˈbækˌʌp]
jedn. číslo: backup, množ. číslo: backups
Vytvoříme zálohu všech záznamů, které jsme ten den vložili do počítače.
We make a...
Potřebuji posilu v sektoru dvanáct.
I need a...
Všechny zálohované soubory jsou bezpečně šifrovány.
All backup files are safely encrypted.
Musíme obnovit data ze záložního disku.
We need to...
18/20
+
zbytečný, nadbytečný, nepotřebný
unnecessary [ʌnˈnesəsərɪ]
Musíme odklidit všechny zbytečné věci.
We have to...
Drahocenný čas může být ztracen děláním zbytečné práce.
Precious time can be lost by doing unnecessary work.
Minimalistický přístup k zařízení domácnosti pomáhá vyhnout se zbytečnému nepořádku.
A minimalist approach...
Nezaplňujte kuchyňskou linku zbytečnými spotřebiči.
Please don't clutter...
19/20
+
vylíčit, vyprávět, popsat
přepočet, přepočítat
recount [rɪˈkaʊnt]
jedn. číslo: recount, množ. číslo: recounts, přít. prostý: recount, 3. os. j. č.: recounts, průb. čas: recounting, prostý min.: recounted, příčestí min.: recounted
Poprosil jsem mojí babičku, aby nám vyprávěla své zážitky z 2. světové války.
I asked my...
President nařídil kompletní přepočet hlasovacích lístků.
The President ordered...
20/20
+
upozornit, obrátit pozornost, věnovat pozornost
reflektor, bodové světlo, světlo reflektoru
pozornost, obdiv
spotlight [ˈspɒtˌlaɪt]
jedn. číslo: spotlight, množ. číslo: spotlights, přít. prostý: spotlight, 3. os. j. č.: spotlights, průb. čas: spotlighting, prostý min.: spotlighted (or spotlit), příčestí min.: spotlighted (or spotlit)
Naše pozornost se projevuje tak, že si více všímáme všeho, co potkáme.
Our attention acts...
Každý, kdo dělá tohle, touží jen po obdivu.
Anyone who does...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X