460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
75
76
77
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nádherný, skvělý, velkolepý, skvostný
magnificent [mægˈnɪfɪsənt]
Isabelle byla v rozpacích ohledně toho, kdo jí mohl poslat tak velkolepý dar.
Isabelle was embarrassed as to who could have sent her such a magnificent gift.
Všimli jste si někdy, jak rychle se rozvíjí malý pupen květiny do nádherného květu?
Did you ever...
Řeka Colorado vyhloubila tento nádherný kaňon během milionů let.
The Colorado River...
Velký taneční sál zdobil nádherný křišťálový lustr.
The grand ballroom...
2/20
+
šachta
hřídel
násada, rukojeť, držadlo
podrazit, podvést
šukat, šoustat (slang.)
shaft [ʃɑːft]
jedn. číslo: shaft, množ. číslo: shafts, přít. prostý: shaft, 3. os. j. č.: shafts, průb. čas: shafting, prostý min.: shafted, příčestí min.: shafted
Steven spadnul do výtahové šachty.
Steven fell down an elevator shaft.
Hřídel automobilu se otáčí s konstantní frekvencí 3000 otáček.
The shaft of a motor car rotates at a constant frequency of 3000 revolutions.
Píst je spojen s hnacím hřídelem pomocí ojnice.
A piston links to a drive shaft by means of a connecting rod.
3/20
+
dobírat si, popichovat, provokovat
dráždit, škádlit
rejpal, šprýmař, vtipálek
(roz)česat (vlnu)
tease [tiːz]
jedn. číslo: tease, množ. číslo: teases, přít. prostý: tease, 3. os. j. č.: teases, průb. čas: teasing, prostý min.: teased, příčestí min.: teased
Kamarádi si ho dobírali kvůli jeho ošuntělému oblečení.
His friends used to tease him about his shabby clothes.
Jen jsem ji škádlil, nic jsem tím nemyslel.
I was only teasing her, I didn't mean anything by it.
Škádlení je zvláštní způsob, jak dávat najevo, že mě máš rád.
Teasing is an...
Nemohla si pomoct, ale v reakci na jeho škádlení vyplázla jazyk.
She couldn't help...
4/20
+
jasnost, srozumitelnost (textu)
čistota, ostrost (obrazu, zvuku)
ujasnění
clarity [ˈklærɪtɪ]
jedn. číslo: clarity, množ. číslo: clarities
Děkujeme vám za vaše jasné a srozumitelné připomínky.
Thank you for...
Jen pro ujasnění, Susan je její dcera?
Just for clarity,...
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
5/20
+
přenosný, cestovní, příruční
portable [ˈpɔːtəbəl]
Oblíbené zboží pašované do východního bloku byl přenosný kazetový přehrávač.
A popular item...
Prodávají přenosné hrnce a pánve pro kempování.
They sell the...
Laptop byl přenosný počítač "na klín".
The laptop was...
6/20
+
žadatel, uchazeč, zájemce
applicant [ˈæplɪkənt]
jedn. číslo: applicant, množ. číslo: applicants
Je stanoveno kolik bude maximálně přijato uchazečů ze střední školy?
Is there a...
Tato nabídka práce se týká uchazečů s více než roční praxí v maloobchodě.
The job is...
Úspěšný uchazeč musí mít vynikající dovedností v oblasti mezilidských vztahů.
The successful applicant...
7/20
+
(roze)mlít, (roz)drtit, rozmělnit
mletí, broušení, (roz)drcení
(na)brousit, opilovat, obrousit
(ubíjející) rutina (nezáživná)
dříč, šprt
grind [graɪnd]
jedn. číslo: grind, množ. číslo: grinds, přít. prostý: grind, 3. os. j. č.: grinds, průb. čas: grinding, prostý min.: ground, příčestí min.: ground
Doprava drtí silniční štěrk v prach.
Traffic grinds the...
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
God's mill grinds slow but sure.
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
8/20
+
smutek, zármutek, žal
sadness [sædnəs]
jedn. číslo: sadness, množ. číslo: sadnesses
Mluvil o svém žalu kvůli smrtí otce.
He spoke of...
Její oči vyjadřovaly hluboký smutek.
Her eyes expressed...
Věděl jsem, že za jejím úsměvem se skrýval smutek.
I knew that...
9/20
+
nechť je tady, budiž
let there be [let ðeə bɪ:]
Budiž světlo.
Let there be...
Ať je práce, chléb, voda a sůl pro všechny.
Let there be...
10/20
+
partyzán, člen gerily
partyzánský, gerilový
guerrilla [gəˈrɪlə]
jedn. číslo: guerrilla, množ. číslo: guerrillas
Jejich cílem bylo zablokovat partyzánské zásobovací trasy.
Their aim was...
Mobilita je v partyzánské válce velmi důležitá.
Mobility is very...
11/20
+
inkluze
zahrnutí, začlenění, zařazení
inclusion [ɪnˈkluːʒən]
jedn. číslo: inclusion, množ. číslo: inclusions
Jednali jsme o sociálním začlenění sirotků v naší zemi.
We discussed the...
Hodnota knihy spočívá v tom, že zahrnuje více úhlů pohledu.
The book's value...
12/20
+
jejich
jeho, její, své (kde není udáno pohlaví)
theirs [ðeəz]
Byla to jeho chyba, ne jejich.
It was his...
Ratingová agentura v New Yorku snížila jejich státní rating z A + na AA-.
The New York...
13/20
+
verš
poezie
verse [vɜːs]
jedn. číslo: verse, množ. číslo: verses
Z jaké básně je tenhle verš?
Which poem is...
Pohádka je z velké části psána ve verších.
The fairy tale...
14/20
+
systematický, plánovaný
systematic [ˌsɪstɪˈmætɪk]
Vězni byli vystaveni systematickému mučení.
The prisoners were...
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
15/20
+
vypotácet se
vyprostit se
struggle out [ˈstrʌgəl aʊt]
přít. prostý: struggle out, 3. os. j. č.: struggles out, průb. čas: struggling out, prostý min.: struggled out, příčestí min.: struggled out
Každý den se vypotácím z postele.
I struggle out...
Vyprostil se z objemné bundy a hodil ji na zadní sedadlo.
He struggled out...
16/20
+
(z)raněný, poraněný
wounded [ˈwuːndɪd]
Jeff byl po výbuchu těžce zraněn a měl malou šanci na přežití.
Jeff was badly wounded in the blast, and he had little chance of surviving.
Její nelítostná kritika mě hluboce ranila.
I was deeply wounded by her fierce criticism.
Pan Brown byl ve válce zraněn a nyní je trvale zdravotně postižen.
Mr. Brown was...
Výbuch bomby zabil jednoho člověka a dva další zranil.
The bomb blast killed one person and wounded two others.
Poručík Harris byl postřelen do kolene.
Lieutenant Harris was...
17/20
+
číšník
obsluha (u stolu)
waiter [ˈweɪtə]
jedn. číslo: waiter, množ. číslo: waiters
Číšník obalil hrdlo láhve vína ubrouskem.
The waiter wrapt...
Vrátil jsem se do Prahy a nějaký čas jsem se věnoval příležitostným pracím, od číšníka po zedníka.
I returned to...
Pozorný číšník se postaral o to, aby během jídla byly naše sklenice stále plné.
The attentive waiter...
Číšník nám přinesl džbán s vodou.
The waiter brought...
18/20
+
spadnout, svalit se, skutálet se
propadat se, zřítit se, prudce klesat
řinout se, valit se
shodit, povalit
pád, upadnutí, spadnutí
tumble [ˈtʌmbəl]
jedn. číslo: tumble, množ. číslo: tumbles, přít. prostý: tumble, 3. os. j. č.: tumbles, průb. čas: tumbling, prostý min.: tumbled, příčestí min.: tumbled
Spadl jsem ze schodů a ulomil si zub.
I took a...
Jeffrey nečekaně oznámil svou rezignaci a cena akcií spadla pod 50 $.
Jeffrey unexpectedly announced...
Cena ropy minulý rok prudce klesla.
The oil prices...
19/20
+
výbušnina, trhavina, třaskavina
výbušný, třaskavý, trhavý
prudký (růst)
explosive [ɪkˈspləʊsɪv]
jedn. číslo: explosive, množ. číslo: explosives
Policie používala speciální zařízení pro detekci výbušnin.
The police used...
Na tabulce na vratech bylo napsáno: "Nevstupovat - uvnitř jsou výbušné materiály."
The sign on the gate said 'No entry - explosive materials inside.'
Některé přístroje umí vypátrat plastické trhaviny.
Some devices are...
20/20
+
přesnost, preciznost
precision [prɪˈsɪʒən]
jedn. číslo: precision, množ. číslo: precisions
Umělé ruce stále chybí přesnost a obratnost skutečné ruky.
The artificial hand...
Ottova přesná radiační měření přispěla k formulaci Planckova zákona o radiaci.
Otto's precision radiation measurements contributed to the formulation of Planck's radiation law.
Hans vyvracuje mýtus o tradiční německé preciznosti.
Hans is exploding...
Z vědeckého hlediska byl experiment proveden s puntičkářskou přesností.
Scientifically, the experiment...
Zde umělec zachytil podobu modelu s pozoruhodnou přesností.
Here, the artist...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X