420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
75
76
77
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
nádherný, skvělý, velkolepý, skvostný
magnificent [mægˈnɪfɪsənt]
Isabelle byla v rozpacích, kdo jí mohl poslat tak velkolepý dar.
Isabelle was embarrassed as to who could have sent her such a magnificent gift.
Všimli jste si někdy, jak rychle se rozvíjí malý pupen květiny do nádherného květu?
Did you ever...
2/20
+
šachta
hřídel
násada, rukojeť, držadlo
podrazit, podvést
šukat, šoustat (slang.)
shaft [ʃɑːft]
jedn. číslo: shaft, množ. číslo: shafts, přít. prostý: shaft, 3. os. j. č.: shafts, průb. čas: shafting, prostý min.: shafted, příčestí min.: shafted
Steven spadnul do výtahové šachty.
Steven fell down an elevator shaft.
Hřídel automobilu se otáčí s konstantní frekvencí 3000 otáček.
The shaft of a motor car rotates at a constant frequency of 3000 revolutions.
Píst je spojen s hnacím hřídelem pomocí ojnice.
A piston links to a drive shaft by means of a connecting rod.
3/20
+
dobírat si, popichovat, provokovat
dráždit, škádlit
rejpal, šprýmař, vtipálek
(roz)česat (vlnu)
tease [tiːz]
jedn. číslo: tease, množ. číslo: teases, přít. prostý: tease, 3. os. j. č.: teases, průb. čas: teasing, prostý min.: teased, příčestí min.: teased
Kamarádi si ho dobírali kvůli jeho ošuntělému oblečení.
His friends used to tease him about his shabby clothes.
Jen jsem ji škádlil, nic jsem tím nemyslel.
I was only teasing her, I didn’t mean anything by it.
Škádlení je zvláštní způsob, jak dávat najevo, že mě máš rád.
Teasing is an...
4/20
+
jasnost, srozumitelnost (textu)
čistota, ostrost (obrazu, zvuku)
ujasnění
clarity [ˈklærɪtɪ]
jedn. číslo: clarity, množ. číslo: clarities
Děkujeme vám za vaše jasné a srozumitelné připomínky.
Thank you for...
Jen pro ujasnění, Susan je její dcera?
Just for clarity,...
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
5/20
+
přenosný, cestovní, příruční
portable [ˈpɔːtəbəl]
Oblíbené zboží pašované do východního bloku byl přenosný kazetový přehrávač.
A popular item...
Prodávají přenosné hrnce a pánve pro kempování.
They sell the...
Laptop byl přenosný počítač "na klín".
The laptop was...
6/20
+
žadatel, uchazeč, zájemce
applicant [ˈæplɪkənt]
jedn. číslo: applicant, množ. číslo: applicants
Je stanoveno kolik bude maximálně přijato uchazečů ze střední školy?
Is there a...
Tato nabídka práce se týká uchazečů s více než roční praxí v maloobchodě.
The job is...
Úspěšný uchazeč musí mít vynikající dovedností v oblasti mezilidských vztahů.
The successful applicant...
7/20
+
(roze)mlít, (roz)drtit, rozmělnit
mletí, broušení, (roz)drcení
(na)brousit, opilovat, obrousit
(ubíjející) rutina (nezáživná)
dříč, šprt
grind [graɪnd]
jedn. číslo: grind, množ. číslo: grinds, přít. prostý: grind, 3. os. j. č.: grinds, průb. čas: grinding, prostý min.: ground, příčestí min.: ground
Doprava drtí silniční štěrk v prach.
Traffic grinds the...
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
God's mill grinds slow but sure.
Pražená semínka rozdrťte v hmoždíři na prášek.
Grind the roasted...
8/20
+
smutek, zármutek, žal
sadness [sædnəs]
jedn. číslo: sadness, množ. číslo: sadnesses
Mluvil o svém žalu kvůli smrtí otce.
He spoke of...
Její oči vyjadřovaly hluboký smutek.
Her eyes expressed...
Věděl jsem, že za jejím úsměvem se skrýval smutek.
I knew that...
9/20
+
nechť je tady, budiž
let there be [let ðeə bɪ:]
Budiž světlo.
Let there be...
Ať je práce, chléb, voda a sůl pro všechny.
Let there be...
10/20
+
partyzán, člen gerily
partyzánský, gerilový
guerrilla [gəˈrɪlə]
jedn. číslo: guerrilla, množ. číslo: guerrillas
Jejich cílem bylo zablokovat partyzánské zásobovací trasy.
Their aim was...
Mobilita je v partyzánské válce velmi důležitá.
Mobility is very...
11/20
+
inkluze
zahrnutí, začlenění, zařazení
inclusion [ɪnˈkluːʒən]
jedn. číslo: inclusion, množ. číslo: inclusions
Jednali jsme o sociálním začlenění sirotků v naší zemi.
We discussed the...
Hodnota knihy spočívá v tom, že zahrnuje více úhlů pohledu.
The book's value...
12/20
+
jejich
jeho, její, své (kde není udáno pohlaví)
theirs [ðeəz]
Byla to jeho chyba, ne jejich.
It was his...
Ratingová agentura v New Yorku snížila jejich státní rating z A + na AA-.
The New York...
13/20
+
verš
poezie
verse [vɜːs]
jedn. číslo: verse, množ. číslo: verses
Z jaké básně je tenhle verš?
Which poem is...
Pohádka je z velké části psána ve verších.
The fairy tale...
14/20
+
systematický, plánovaný
systematic [ˌsɪstɪˈmætɪk]
Vězni byli vystaveni systematickému mučení.
The prisoners were...
Pokuty mohou představovat až čtyři procenta ročních příjmů při systematickém nedodržování.
The fines can...
15/20
+
vypotácet se
vyprostit se
struggle out [ˈstrʌgəl aʊt]
přít. prostý: struggle out, 3. os. j. č.: struggles out, průb. čas: struggling out, prostý min.: struggled out, příčestí min.: struggled out
Každý den se vypotácím z postele.
I struggle out...
Vyprostil se z objemné bundy a hodil ji na zadní sedadlo.
He struggled out...
16/20
+
(z)raněný, poraněný
wounded [ˈwuːndɪd]
Jeff byl po výbuchu těžce zraněn a měl malou šanci na přežití.
Jeff was badly wounded in the blast, and he had little chance of surviving.
Její nelítostná kritika mě hluboce ranila.
I was deeply wounded by her fierce criticism.
Pan Brown byl ve válce zraněn a nyní je trvale zdravotně postižen.
Mr. Brown was...
Výbuch bomby zabil jednoho člověka a dva další zranil.
The bomb blast killed one person and wounded two others.
Poručík Harris byl postřelen do kolene.
Lieutenant Harris was...
17/20
+
číšník
obsluha (u stolu)
waiter [ˈweɪtə]
jedn. číslo: waiter, množ. číslo: waiters
Číšník obalil hrdlo láhve vína ubrouskem.
The waiter wrapt...
Vrátil jsem se do Prahy a nějaký čas jsem se věnoval příležitostným pracím, od číšníka po zedníka.
I returned to...
18/20
+
spadnout, svalit se, skutálet se
propadat se, zřítit se, prudce klesat
řinout se, valit se
shodit, povalit
pád, upadnutí, spadnutí
tumble [ˈtʌmbəl]
jedn. číslo: tumble, množ. číslo: tumbles, přít. prostý: tumble, 3. os. j. č.: tumbles, průb. čas: tumbling, prostý min.: tumbled, příčestí min.: tumbled
Spadl jsem ze schodů a ulomil si zub.
I took a...
Jeffrey nečekaně oznámil svou rezignaci a cena akcií spadla pod 50 $.
Jeffrey unexpectedly announced...
Cena ropy minulý rok prudce klesla.
The oil prices...
19/20
+
výbušnina, trhavina, třaskavina
výbušný, třaskavý, trhavý
prudký (růst)
explosive [ɪkˈspləʊsɪv]
jedn. číslo: explosive, množ. číslo: explosives
Policie používala speciální zařízení pro detekci výbušnin.
The police used...
Na tabulce na vratech bylo napsáno: "Nevstupovat - uvnitř jsou výbušné materiály."
The sign on the gate said 'No entry - explosive materials inside.'
Některé přístroje umí vypátrat plastické trhaviny.
Some devices are...
20/20
+
přesnost, preciznost
precision [prɪˈsɪʒən]
jedn. číslo: precision, množ. číslo: precisions
Umělé ruce stále chybí přesnost a obratnost skutečné ruky.
The artificial hand...
Ottova přesná radiační měření přispěla k formulaci Planckova zákona o radiaci.
Otto's precision radiation measurements contributed to the formulation of Planck's radiation law.
Hans vyvracuje mýtus o tradiční německé preciznosti.
Hans is exploding...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X