460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
77
78
79
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
řezání, stříhání, krájení, sekání
jedovatý, kousavý, sarkastický
řízek, řez (rostliny)
pronikavý, řezavý (mráz)
cutting [ˈkʌtɪŋ]
jedn. číslo: cutting, množ. číslo: cuttings
Kácení deštných pralesů drasticky změnilo jejich přirozené prostředí.
The cutting rainforests...
Vývar mírně vřel na hořáku vedle krájecího prkénka.
Broth simmered on...
Hádej, co dnes v parku kácejí?
Guess what they...
2/20
+
splnit, vykonat, vyplnit (slib ap.)
plnit, splňovat (roli ap.)
naplňovat, uspokojovat, uspokojit (vnitřně)
fulfill [fʊlˈfɪl]
přít. prostý: fulfill, 3. os. j. č.: fulfils, průb. čas: fulfilling, prostý min.: fulfilled, příčestí min.: fulfilled
Splňte rozkaz, vojíne!
Fulfill order, Private!
Můžeme se spolehnout, že je ochoten to splnit.
It is safe to assume that he is willing to fulfill it.
Mladí lidé se snaží, přes všechny nesnáze, naplnit jejich potenciál.
Young people are struggling against all odds to fulfill their potential.
Nová zařízení splňují náročné požadavky pro průmyslové použití.
The new devices...
Vláda splnila svůj slib snížit daně.
The government has...
3/20
+
obsluha, služba, hlídač
návštěvník, účastník
doprovodný, provázející, s tím spojený
attendant [əˈtendənt]
jedn. číslo: attendant, množ. číslo: attendants
Zaměstnanec hotelu byl velmi neurvalý.
The hotel's attendant was very rude.
Shrnutí byla poté zaslána všem účastníkům schůzky.
Summaries were then sent out to all meeting attendants.
4/20
+
úžasný, nádherný, krásný
gorgeous [ˈgɔːdʒəs]
Lisa vypadala ve svatebních šatech nádherně.
Lisa looked gorgeous...
Zahrada byla plná nádherných květin všech barev.
The garden was...
Koupil jsem nádherný byt ve středu města.
I bought a...
5/20
+
zvláštní, (po)divný, osobitý
typický, specifický, příznačný
peculiar [pɪˈkjuːlɪə]
Bylo zvláštní, jak pták každé ráno přesně ve stejnou dobu usedal na okenní parapet.
It was peculiar...
Staré knihkupectví mělo specifickou vůni, která mi připomínala mé dětství.
The old bookstore...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
6/20
+
pláč, brekot, řvaní
crying [ˈkraɪɪŋ]
jedn. číslo: crying, množ. číslo: cryings
Naše dítě brečelo celou noc.
Our baby was...
Nemá smysl brečet nad rozlitým mlékem.
There's no point...
Když se dozvěděla o ztrátě své blízké přítelkyně, zhroutila se a nemohla přestat brečet.
When she learned...
7/20
+
vylekat, polekat
vyděsit
startle [ˈstɑːtəl]
přít. prostý: startle, 3. os. j. č.: startles, průb. čas: startling, prostý min.: startled, příčestí min.: startled
Vyděšená letová posádka bojovala proti systému a nakonec nad ním ztratila vládu.
The startled flight...
Řidič prudce dupl na brzdy, což způsobilo trhnutí, které vylekalo cestující.
The driver abruptly...
Psychologové objevili něco zarážejícího.
The psychologists discovered...
Film měl překvapivý zvrat, který diváky zaskočil.
The movie had...
Vědec učinil překvapivý objev, který zpochybnil předchozí teorie.
The scientist made...
8/20
+
nepřetržitě, neustále, bez ustání
continually [kənˈtɪnjʊəlɪ]
Thomas neustále zpochybňoval moje rozhodnutí.
Thomas continually questioned...
Neustále kontroluje, jestli mu někdo neposílá zprávy, a to i během schůzek.
He continually checks...
Počasí v této oblasti se neustále mění.
The weather in...
9/20
+
železný šrot
scrap iron [scrap ˈaɪən]
Magnet odděluje železný šrot od odpadků.
A magnet separates...
Železný šrot byl roztaven a znovu použit.
The scrap iron...
Toto staré auto nebylo nic jiného než hromada železného šrotu.
This old car...
10/20
+
odděleně, samostatně, každý zvlášť
separately [ˈseprɪtlɪ]
Řekla jsem jí, že duše jde do nebe odděleně od těla.
I told her...
Hlavní složky daní jsou uvedeny samostatně.
The major components...
11/20
+
vlhký, navlhlý, provlhlý
vlhko, sychravo
vlhčit, navlhčit
damp [dæmp]
jedn. číslo: damp, množ. číslo: damps, přít. prostý: damp, 3. os. j. č.: damps, průb. čas: damping, prostý min.: damped, příčestí min.: damped, 2. stupeň: damper, 3. stupeň: dampest
Vlhké stěny v suterénu byly pokryty plísní.
The basement's damp...
Všechny naše brambory shnily v jejich vlhkém sklepě.
All our potatoes rotted away in their damp cellar.
Páchlo to vlhkou plísní a potkaními výkaly.
It smelled of...
Vlhké podmínky podporují rozšiřování plísně.
Damp conditions encourage...
Vzduch v podzemním tunelu byl vlhký a zatuchlý.
The air in...
12/20
+
šrot, odpad
kousek, fragment, útržek, úlomek
úryvek (textu)
zbavit se (čeho), vyřadit (co)
zrušit (co)
dát do šrotu
scrap [skræp]
jedn. číslo: scrap, množ. číslo: scraps, přít. prostý: scrap, 3. os. j. č.: scraps, průb. čas: scrapping, prostý min.: scrapped, příčestí min.: scrapped
Nepředpokládáme, že bude předčasně vyřazeno nějaké stávajícího vybavení.
We don't assume...
Nyní nová vláda konzervativců zrušila tyto plány.
Now new government...
Mnoho kovového odpadu lze roztavit a znovu použít.
A lot of...
Autor původní návrh zrušil a začal s projektem znovu.
The artist scrapped...
13/20
+
krb, ohniště
fireplace [ˈfaɪəˌpleɪs]
jedn. číslo: fireplace, množ. číslo: fireplaces
Vždy používejte zástěnu kolem krbu, aby jiskry nemohly vyletět ven.
Always use a...
Mramorový krb má vykachličkovaný okraj.
The marble fireplace...
Náš dům má čtyři pokoje se dvěma koupelnami a původním krbem.
Our house has...
Čekala před krbem v obývacím pokoji.
She was waiting...
V krbu zářil mírný oheň.
A peaceful fire glowed in the fireplace.
14/20
+
zvětšit, zvýšit, rozšířit
zvětšit měřítko, zvětšit v měřítku
scale up [skeɪl ʌp]
přít. prostý: scale up, 3. os. j. č.: scales up, průb. čas: scaling up, prostý min.: scaled up, příčestí min.: scaled up
Stojíme před výzvou rozšířit náš vývojářský tým.
We face the...
Jakmile si obstaráme další finanční prostředky, plánujeme rozšířit naše podnikání.
Once we secure...
V loňském roce jsme rozšířili naše aktivity a otevřeli novou továrnu v Brazílii.
Last year, we...
15/20
+
břitva
holit se břitvou
razor [ˈreɪzə]
jedn. číslo: razor, množ. číslo: razors, přít. prostý: razor, 3. os. j. č.: razors, průb. čas: razoring, prostý min.: razored, příčestí min.: razored
Brousil jsem břitvu, aby byla ostrá.
I sharpened the...
První holicí žiletkový strojek vynalezl pan Gillette v roce 1903.
The first safety...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
16/20
+
kužel, kornout (papíru ap.)
šiška
cone [kəʊn]
jedn. číslo: cone, množ. číslo: cones
Válec je zakončen kuželem.
The cylinder is...
Chci zmrzlinu ve vaflovém kornoutu.
I want ice...
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
17/20
+
vystrašit, vylekat, polekat
frighten [ˈfraɪtən]
přít. prostý: frighten, 3. os. j. č.: frightens, průb. čas: frightening, prostý min.: frightened, příčestí min.: frightened
Jeho nečekaný pohyb jí vystrašil.
His sudden movement...
Vím, jak to všechno musí být pro vás děsivé.
I know how...
Byl to opravdu hrozný zážitek.
It was a...
Nestůj tak blízko okraje! Děsíš mě.
Don't stand so...
Zavrčela jsem tak moc a tak hlasitě, že je to vyděsilo.
I growled so...
18/20
+
milénium, tisíciletí
millennium [mɪˈlenɪəm]
jedn. číslo: millennium, množ. číslo: millenniums (or millennia)
Nové tisíciletí začalo 1. ledna 2001.
The new millennium...
Je těžké si představit, jak bude vypadat život v příštím tisíciletí.
It's hard to...
Moje první návštěva tam byla na přelomu nového tisíciletí.
My first visit there was at the turn of the new millennium.
19/20
+
zuřivý, rozzuřený, vzteklý
zběsilý, divoký (bitva)
furious [ˈfjʊərɪəs]
Susan přiznala, že je vzteklá kvůli jeho poznámkám.
Susan admitted that...
Vedli jsme zuřivou debatu o tom, zda je současný aktivismus v demokratické zemi tou správnou věcí.
We had a...
Dnes ráno je opravdu rozzuřený, zejména na mě.
He is indeed...
20/20
+
nájemník, nájemce
tenant [ˈtenənt]
jedn. číslo: tenant, množ. číslo: tenants
Můj manžel měl poměr s naší nájemnicí.
My husband had...
Za úhradu nájemného ručí nájemci společně a nerozdílně.
Tenants are jointly...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X