380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
78
79
80
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
deštník
zastřešující (pojem)
umbrella [ʌmˈbrelə]
j.č.: umbrella, mn.č.: umbrellas
Zastřešující termíny se používají k pojmenování širokého tématu spíše než jedné konkrétní položky.
Umbrella terms are used to cover a wide-ranging subject rather than one specific item.
Ona má jejich deštník.
She has their umbrella.
Deštník byl pokryt prachem.
The umbrella was...
Bylo tak větrno, že se mi deštník obrátil naruby.
It was so...
2/20
+
štít, ochrana, záštita
(o)chránit
(za)stínit si (oči)
shield [ʃiːld]
j.č.: shield, mn.č.: shields, přít.: shield, 3.os.: shields, průb.: shielding, min.pr.: shielded, příč.min.: shielded
Hory obklopují horské město jako štít.
The mountains surround...
3/20
+
pavouk
spider [ˈspaɪdə]
j.č.: spider, mn.č.: spiders
Pavouk je užitečný, protože chytá mouchy.
Spider is useful...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Every specy of...
Větší pavouci byli odvážnější při setkání s potenciálními predátory než jejich menší protějšky.
The larger spiders...
4/20
+
plánovaný
min.čas a příč.min. od plánovat, navrhovat
planned [plænd]
Budeme muset změnit termín konání všech našich plánovaných akcí.
We will have...
Musíme pozvat všechny hosty nejméně šest měsíců před naším plánovaným datem svatby.
We must invite...
5/20
+
husa, husí
dloubnout (slang.)
goose [guːs]
j.č.: goose, mn.č.: geese, přít.: goose, 3.os.: gooses, průb.: goosing, min.pr.: goosed, příč.min.: goosed
Bylo tam mnoho hus a obrovský příšerný hluk.
There were a...
6/20
+
vychovávat, pečovat
pěstovat, rozvíjet
živit
výchova, péče (o dítě)
výživa
nurture [ˈnɜːtʃə]
j.č.: nurture, mn.č.: nurtures, přít.: nurture, 3.os.: nurtures, průb.: nurturing, min.pr.: nurtured, příč.min.: nurtured
Přátelství je samozřejmě záležitostí obou a je potřeba o něj pečovat.
Of course, friendship is a two-way street and needs to be nurtured.
7/20
+
trojúhelník
triangle [ˈtraɪˌæŋgəl]
j.č.: triangle, mn.č.: triangles
Jaká je definice pravoůhlého trojúhelníku?
What is the...
Uvízli v prostoru známém jako Bermudský trojúhelník.
They got stuck...
Bermudský trojúhelník je nechvalně proslulý počtem lidí, kteří tam zmizeli.
The Bermuda Triangle...
8/20
+
jehně, jehněčí
lamb [læm]
j.č.: lamb, mn.č.: lambs
Koupila jehněčí plecko.
She has bought...
Jehněčí maso se pomele, smíchá s kořením a vytvoří se z něj masové kuličky.
The lamb is...
9/20
+
na památku
jako vzpomínku
in memory [ɪn ˈmemərɪ]
Desetiletý chlapec spí měsíce ve stanu na památku jeho přátel.
A 10-year-old boy...
10/20
+
javor, javorový
maple [ˈmeɪpəl]
j.č.: maple, mn.č.: maples
Javorový list je národním symbolem Kanady.
The maple leaf...
Pro slazení nápojů používám javorový sirup.
I use maple syrup for sweetening drinks.
11/20
+
fandit, držet palce
root for [ruːt fɔː]
přít.: root for, 3.os.: roots for, průb.: rooting for, min.pr.: rooted for, příč.min.: rooted for
Držíme ti palce!
We are rooting...
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
12/20
+
skalnatý, kamenitý
pevný, neoblomný, jako z kamene
vratký, nejistý
malátný, vrávorající (hovor.)
rocky [ˈrɒkɪ]
2. st.: rockier, 3. st.: rockiest
Půda byla příliš kamenitá, na to aby ji bylo možné obdělávat.
The land was...
Po třech měsících na nemocničním lůžku jsem se cítila při chůzi trochu nejistá.
After three months...
Náš vztah mi připadal na začátku trošku nejistý.
I found our...
13/20
+
skákat, poskakovat (hl. po jedné noze)
vyskočit (z postele)
poskok, poskočení (na jedné noze)
hop [hɒp]
j.č.: hop, mn.č.: hops, přít.: hop, 3.os.: hops, průb.: hopping, min.pr.: hopped, příč.min.: hopped
A pak jsem skočil do vany s horkou vodou, abych si odpočinul.
And then I hopped into the hot bath to relax.
14/20
+
osa (rotace)
souřadnice, osa (grafu)
axis [ˈæksɪs]
j.č.: axis, mn.č.: axes
Je to důsledek skutečnosti, že se otáčí kolem své osy.
It is a...
15/20
+
komár, moskyt
mosquito [məˈskiːtəʊ]
j.č.: mosquito, mn.č.: mosquitos
Otekla mně ruka, protože mě kousl komár.
My hand swelled...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
16/20
+
vinná réva
vinout se, popínat se
vine [vaɪn]
j.č.: vine, mn.č.: vines
Vinná réva se obtáčí kolem tyče.
The vine twines...
17/20
+
vládce, panovník, vladař
pravítko
ruler [ˈruːlə]
j.č.: ruler, mn.č.: rulers
Čas je odjakživa vládce našich životů.
Time is forever...
18/20
+
nepochybně, bez pochyby
undoubtedly [ʌnˈdaʊtɪdlɪ]
Colin Chapman byl nepochybně jedním z nejlepších automobilových inženýrů.
Colin Chapman was...
Navíc je i tento odhad nepochybně příliš optimistický.
Moreover, this estimate...
Rozšířená dohoda nepochybně oživí naši vzájemnou spolupráci.
The enhanced agreement...
19/20
+
obrovský, ohromný, nesmírný
immense [ɪˈmens]
Tento nápoj je velmi zdravý, dává našemu tělu obrovskou sílu, aby bylo stále aktivní.
This drink is...
Každý život má obrovskou hodnotu.
Every life has...
20/20
+
zalapání po dechu, vzdech, heknutí
zalapat po dechu, heknout, vzdechnout
gasp [gɑːsp]
j.č.: gasp, mn.č.: gasps, přít.: gasp, 3.os.: gasps, průb.: gasping, min.pr.: gasped, příč.min.: gasped
Zalapal jsem po dechu.
I gasped.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X