460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
78
79
80
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
deštník
zastřešující (pojem)
umbrella [ʌmˈbrelə]
jedn. číslo: umbrella, množ. číslo: umbrellas
Zastřešující termíny se používají k pojmenování širokého tématu spíše než jedné konkrétní položky.
Umbrella terms are used to cover a wide-ranging subject rather than one specific item.
Ona má jejich deštník.
She has their umbrella.
Deštník byl pokryt prachem.
The umbrella was...
Bylo tak větrno, že se mi deštník obrátil naruby.
It was so...
V moři černých deštníků vyčníval jasně červený deštník.
The bright red...
2/20
+
štít, ochrana, záštita
(o)chránit
(za)stínit si (oči)
shield [ʃiːld]
jedn. číslo: shield, množ. číslo: shields, přít. prostý: shield, 3. os. j. č.: shields, průb. čas: shielding, prostý min.: shielded, příčestí min.: shielded
Rytíř zvedl štít, aby se ochránil před nepřátelským mečem.
The knight held up his shield to protect himself from the enemy's sword.
Když šel do práce, použil deštník, aby se chránil před deštěm.
He used his umbrella to shield himself from the rain as he walked to work.
Hory obklopují horské město jako štít.
The mountains surround...
3/20
+
pavouk
spider [ˈspaɪdə]
jedn. číslo: spider, množ. číslo: spiders
Pavouk je užitečný, protože chytá mouchy.
Spider is useful...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Větší pavouci byli odvážnější při setkání s potenciálními predátory než jejich menší protějšky.
The larger spiders...
4/20
+
plánovaný
min.čas a příč.min. slovesa plánovat, navrhovat
planned [plænd]
Budeme muset změnit termín konání všech našich plánovaných akcí.
We will have...
Musíme pozvat všechny hosty nejméně šest měsíců před naším plánovaným datem svatby.
We must invite...
5/20
+
husa, husí
dloubnout (slang.)
goose [guːs]
jedn. číslo: goose, množ. číslo: geese, přít. prostý: goose, 3. os. j. č.: gooses, průb. čas: goosing, prostý min.: goosed, příčestí min.: goosed
V té restauraci si vždycky objednávám husí pokrm, protože je vynikající.
I always order...
Bylo tam mnoho hus a obrovský příšerný hluk.
There were a...
6/20
+
vychovávat, pečovat
pěstovat, rozvíjet
živit
výchova, péče (o dítě)
výživa
nurture [ˈnɜːtʃə]
jedn. číslo: nurture, množ. číslo: nurtures, přít. prostý: nurture, 3. os. j. č.: nurtures, průb. čas: nurturing, prostý min.: nurtured, příčestí min.: nurtured
Ptačí matka vychovávala svá mláďata, dokud nebyla dost silná na to, aby sama létala.
The mother bird...
Plánují vychovat novou generaci lídrů pomocí svého mentorského programu.
They plan to...
Přátelství je samozřejmě záležitostí obou a je potřeba o něj pečovat.
Of course, friendship is a two-way street and needs to be nurtured.
7/20
+
trojúhelník
triangle [ˈtraɪˌæŋgəl]
jedn. číslo: triangle, množ. číslo: triangles
Jaká je definice pravoůhlého trojúhelníku?
What is the...
Uvízli v prostoru známém jako Bermudský trojúhelník.
They got stuck...
Bermudský trojúhelník je nechvalně proslulý počtem lidí, kteří tam zmizeli.
The Bermuda Triangle...
8/20
+
jehně, jehněčí
lamb [læm]
jedn. číslo: lamb, množ. číslo: lambs
Koupila jehněčí plecko.
She has bought...
Jehněčí maso se pomele, smíchá s kořením a vytvoří se z něj masové kuličky.
The lamb is...
Měli jsme jehněčí s mátovou omáčkou.
We had lamb...
9/20
+
na památku
jako vzpomínku
in memory [ɪn ˈmemərɪ]
Pomník byl postaven na památku vojáků, kteří ve válce přišli o život.
The monument was...
Rodina zasadila strom na památku svého milovaného domácího mazlíčka, který loni zemřel.
The family planted...
V kostele se konala bohoslužba jako vzpomínka na oběti nedávné přírodní katastrofy.
The church held...
10/20
+
javor, javorový
maple [ˈmeɪpəl]
jedn. číslo: maple, množ. číslo: maples
Javorový list je národním symbolem Kanady.
The maple leaf...
Pro slazení nápojů používám javorový sirup.
I use maple syrup for sweetening drinks.
11/20
+
fandit, držet palce
root for [ruːt fɔː]
přít. prostý: root for, 3. os. j. č.: roots for, průb. čas: rooting for, prostý min.: rooted for, příčestí min.: rooted for
Držíme ti palce!
We are rooting...
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
12/20
+
skalnatý, kamenitý
pevný, neoblomný, jako z kamene
vratký, nejistý
malátný, vrávorající (hovor.)
rocky [ˈrɒkɪ]
2. stupeň: rockier, 3. stupeň: rockiest
Půda byla příliš kamenitá, na to aby ji bylo možné obdělávat.
The land was...
Po třech měsících na nemocničním lůžku jsem se cítila při chůzi trochu nejistá.
After three months...
Náš vztah mi připadal na začátku trošku nejistý.
I found our...
13/20
+
skákat, poskakovat (hl. po jedné noze)
vyskočit (z postele)
poskok, poskočení (na jedné noze)
hop [hɒp]
jedn. číslo: hop, množ. číslo: hops, přít. prostý: hop, 3. os. j. č.: hops, průb. čas: hopping, prostý min.: hopped, příčestí min.: hopped
Když prší, vždycky skáče přes kaluže.
She always hops...
Skákal jsem na jedné noze a pak jsem si vymkl kotník.
I was hopping...
A pak jsem skočil do vany s horkou vodou, abych si odpočinul.
And then I hopped into the hot bath to relax.
14/20
+
osa (rotace)
souřadnice, osa (grafu)
axis [ˈæksɪs]
jedn. číslo: axis, množ. číslo: axes
Je to důsledek skutečnosti, že se otáčí kolem své osy.
It is a...
Země se otáčí kolem své osy jednou za 24 hodin, což způsobuje střídání dne a noci.
The Earth rotates...
Osy X a Y v grafu slouží k zakreslení hodnot naměřených dat.
The X and...
15/20
+
komár, moskyt
mosquito [məˈskiːtəʊ]
jedn. číslo: mosquito, množ. číslo: mosquitos
Otekla mně ruka, protože mě kousl komár.
My hand swelled...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
Spal jsem na lůžku pokrytém moskytiérou, abych se vyhnul blechám.
I slept on...
16/20
+
vinná réva
vinout se, popínat se
vine [vaɪn]
jedn. číslo: vine, množ. číslo: vines
Vinná réva se obtáčí kolem tyče.
The vine twines...
Farmář vinnou révu pečlivě prořezával, aby zajistil zdravou úrodu v příští sezóně.
The farmer carefully...
17/20
+
vládce, panovník, vladař
pravítko
ruler [ˈruːlə]
jedn. číslo: ruler, množ. číslo: rulers
Čas je odjakživa vládce našich životů.
Time is forever...
Zeus byl stvořitelem i vládcem.
Zeus was the...
18/20
+
nepochybně, bez pochyby
undoubtedly [ʌnˈdaʊtɪdlɪ]
Colin Chapman byl nepochybně jedním z nejlepších automobilových inženýrů.
Colin Chapman was...
Navíc je i tento odhad nepochybně příliš optimistický.
Moreover, this estimate...
Rozšířená dohoda nepochybně oživí naši vzájemnou spolupráci.
The enhanced agreement...
Všechny tyto moderní spotřebiče bez pochyby usnadňují život dnešním hospodyňkám.
All of these...
19/20
+
obrovský, ohromný, nesmírný
immense [ɪˈmens]
Tento nápoj je velmi zdravý, dává našemu tělu obrovskou sílu, aby bylo stále aktivní.
This drink is...
Každý život má obrovskou hodnotu.
Every life has...
20/20
+
zalapání po dechu, vzdech, heknutí
zalapat po dechu, heknout, vzdechnout
gasp [gɑːsp]
jedn. číslo: gasp, množ. číslo: gasps, přít. prostý: gasp, 3. os. j. č.: gasps, průb. čas: gasping, prostý min.: gasped, příčestí min.: gasped
Po vyběhnuti do třetího patra lapal po dechu.
After running up...
Zalapal jsem po dechu.
I gasped.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X