460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
79
80
81
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
tlumočník, tlumočnice
interpret, interpretka
interpreter [ɪnˈtɜːprɪtə]
jedn. číslo: interpreter, množ. číslo: interpreters
Byl přiveden polský tlumočník, aby pomohl zjistit podrobností o tom, co se jim stalo.
Polish interpreter has been brought in to help with obtaining details of their story.
Turisté potřebují tlumočníka pro komunikaci s místními obyvateli.
Tourists need an interpreter to communicate with the locals.
OSN najala tlumočnici, která překládala projevy delegátů z různých zemí.
The UN hired an interpreter to translate speeches among delegates from different countries.
2/20
+
předcházet (časově)
mít přednost
precede [prɪˈsiːd]
přít. prostý: precede, 3. os. j. č.: precedes, průb. čas: preceding, prostý min.: preceded, příčestí min.: preceded
Přemýšlení by mělo předcházet mluvení.
Thinking should precede speaking.
Je to uvedeno v předchozí kapitole.
It's mentioned in...
Jeho předchozí činy nás přesvědčily o potřebě jednat.
His preceding actions...
3/20
+
štěrk, drť
vyštěrkovat, posypat štěrkem
štěrkový
gravel [ˈgrævəl]
jedn. číslo: gravel, množ. číslo: gravels, přít. prostý: gravel, 3. os. j. č.: gravels, průb. čas: graveling, prostý min.: graveled, příčestí min.: graveled
Můj nový mobilní telefon spadl naplocho na štěrk.
My new mobile phone fell flatwise upon the gravel.
Turistická stezka byla pokryta štěrkem.
The hiking trail was covered in gravel.
Zvuk pneumatik aut křupajících na štěrkové cestě se nesl tichou krajinou.
The sound of the car tires crunching on the gravel road echoed through the quiet countryside.
4/20
+
prodejce, obchodní zástupce
prodavač (AmE)
obchodník
salesman [ˈseɪlzmən]
jedn. číslo: salesman, množ. číslo: salesmen
Richard je nejlepší prodejce v našem týmu.
Richard is the...
Každý obchodník se chlubí svým vlastním zbožím.
Every salesman boasts...
5/20
+
horní, vrchní, nadzemní
visutý
režijní
nahoře, nad hlavou, na obloze
overhead [ˌoʊvərˈhed]
Režijní náklady nesmějí překročit 10 % celkových nákladů.
The overhead costs...
Letadla letěla nad hlavou s monotónní pravidelností.
Aircraft passed overhead...
Naše město se rozhodlo odstranit nadzemní dráty.
Our city has...
6/20
+
vzestupy a pády
ups and downs [ʌps ənd daʊn]
Je to podrobný popis vzestupů a pádů jednoho z největších vizionářů naší doby.
It is a...
Život je plný vzestupů a pádů, ale je důležité zůstat pozitivní a jít dál.
Life is full...
Akciový trh zažil v poslední době mnoho vzestupů a pádů.
The stock market...
7/20
+
školka, mateřská škola, jesle
dětský pokoj, pokojíček
zahradnictví (s prodejem nebo lesní školka)
nursery [ˈnɜːsrɪ]
jedn. číslo: nursery, množ. číslo: nurseries
Mark půjde od září do jeslí.
Mark will go...
Školka se nachází v centru města a má velké venkovní hřiště.
The nursery is...
Dětský pokoj je laděný do světlých barev a jsou zde motivy roztomilých zvířátek.
The nursery is...
8/20
+
tele, telátko
mládě (slona, velryby, hrocha, tuleně ap.)
lýtko, lýtkový
calf [kɑːf]
jedn. číslo: calf, množ. číslo: calves
Naše kráva čeká telátko.
Our cow is...
Mám unavené lýtkové svaly.
My calf muscles...
Achillova šlacha spojuje lýtkový sval s patní kostí.
The Achilles tendon...
9/20
+
simulace (počítačová ap.)
napodobování, napodobení
předstírání, fingování
simulation [ˌsɪmjʊˈleɪʃən]
jedn. číslo: simulation, množ. číslo: simulations
Vstupy použité pro simulaci musí být přesné.
The inputs employed...
Počítačový program použil simulaci k předpovědi počasí pro příští týden.
The computer program...
10/20
+
jmenovitě, konkrétně
a to
totiž
namely [ˈneɪmlɪ]
Je to jedna z nejzajímavějších otázek v dějinách hudby. Totiž, proč lidé mají rádi smutnou hudbu?
It is one...
Smlouva je písemná dohoda uzavřená účastníky mezinárodního práva, jmenovitě suverénními státy.
A treaty is...
11/20
+
ošidit, napálit, podvést, podfouknout
podvod, podfuk, švindl
con [kɒn]
jedn. číslo: con, množ. číslo: cons, přít. prostý: con, 3. os. j. č.: cons, průb. čas: conning, prostý min.: conned, příčestí min.: conned
Musíme zvážit vše co je pro a proti.
We must weigh...
Připravil pro nás pikantní chilli con carne s rýží.
He prepared for...
Stále zvažujeme výhody a nevýhody obou možností.
We're still weighing...
12/20
+
ušlechtilý, vznešený, šlechetný
urozený, šlechtický
noble [ˈnəʊbəl]
2. stupeň: nobler, 3. stupeň: noblest
Jsou vznešená výjimka ve světě velkých špatných korporací.
They are a...
Je ze šlechtického rodu.
She's of a...
Cením si ho pro jeho ušlechtilou povahu.
I adore him...
13/20
+
vypátrat, vystopovat, najít
track down [træk daʊn]
přít. prostý: track down, 3. os. j. č.: tracks down, průb. čas: tracking down, prostý min.: tracked down, příčestí min.: tracked down
Já si ho najdu.
I track him...
Můžeš mi pomoci vypátrat zdroj tohoto podivného zvuku?
Can you help...
Společnost nakonec našla chybu ve svém systému.
The company finally...
Celé měsíce se snažil najít svého bývalého spolubydlícího z vysoké školy.
He had been...
14/20
+
ztrapněný, zahanbený
stydící se
ashamed [əˈʃeɪmd]
Není se za co stydět.
It's nothing to be ashamed of.
Nestyďte se požádat o den volna.
Don't be ashamed...
Nemáš se za co stydět.
You've got nothing...
Nikdy jsem se za něho nestyděl.
I was never...
Nikdy se nestydím přiznat, jak se cítím.
I'm never ashamed...
15/20
+
význačný, vynikající, uznávaný
distingovaný, elegantní
min.čas slovesa rozlišit, rozeznat
distinguished [dɪˈstɪŋgwɪʃt]
Je uznávaný inženýr.
He is a...
Na počátku jara se tato rostlina vyznačuje svými krásnými fialovými květy.
This plant is...
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Styl psaní se rozlišuje podle toho, zda je osobní nebo neosobní.
The style of...
Medaile má na sobě nápis "Za vynikající službu."
The medal bears...
16/20
+
klan, rod
clan [klæn]
jedn. číslo: clan, množ. číslo: clans
Pokusím se ze všech sil znovu vybudovat náš velký klan.
I am going...
Herní komunita má mnoho rozličných klanů, které mezi sebou soupeří.
The gaming community...
17/20
+
svádět, pokoušet
uvádět v pokušení, lákat
tempt [tempt]
přít. prostý: tempt, 3. os. j. č.: tempts, průb. čas: tempting, prostý min.: tempted, příčestí min.: tempted
Nebyl jediný, kdo se mě pokoušel dostat do postele!
He wasn't the...
Možná budete v pokušení tuto kapitolu přeskočit.
You may be...
Je to lákavé, protože by se mohlo potvrdit, že vaše pocity jsou opětovány.
It's tempting because...
Poraďte mi, co byste pokládala za svůdné?
Tell me, what...
Výlohu pekárny lákavě zdobilo pečivo.
The storefront of...
18/20
+
obnovit, opravit, renovovat
prodloužit (období)
doplnit (zásobu ap.)
renew [rɪˈnjuː]
přít. prostý: renew, 3. os. j. č.: renews, průb. čas: renewing, prostý min.: renewed, příčestí min.: renewed
Jak mohu obnovit své heslo, když jsem ho zapomněl?
How can I...
Chystáme se prodloužit naši smlouvu.
We are going...
Tento certifikát je nutno obnovovat každé dva roky.
This certificate must be renewed every two years.
Vaše členství bylo právě obnoveno.
Your membership has...
Mým současným úkolem není obnovovat staré křivdy.
My present errand...
Členství zanikne, pokud ho neobnovíte včas.
The membership will...
19/20
+
oltář (círk.)
altar [ˈɔːltə]
jedn. číslo: altar, množ. číslo: altars
Nevěsta přistoupila k oltáři.
The bride approached...
Poutníci se uklonili před oltářem.
The pilgrims bowed...
20/20
+
opakovaný, opětovný, opakující se
repeated [rɪˈpiːtɪd]
Nenechal se odradit opakovanými neúspěchy.
He did not...
Testování by se mělo opakovat po třech letech.
Screening should be...
Richard vypadal zmateně, tak jsem otázku zopakoval.
Richard looked puzzled...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X