460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
82
83
84
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rasa, plemeno, odrůda
druh, typ
chovat (zvířata), pěstovat, šlechtit
množit se, mít mladé, rozmnožovat se
plodit
breed [briːd]
jedn. číslo: breed, množ. číslo: breeds, přít. prostý: breed, 3. os. j. č.: breeds, průb. čas: breeding, prostý min.: bred, příčestí min.: bred
Byli kříženi s jinými plemeny skotu.
They were crossed with other breeds of cattle.
Chovali jsme psi pro policii.
We bred dogs for the police.
Přeplněné slumy jsou živnou půdou pro kriminalitu.
Overcrowded slums are breeding grounds for crime.
Snažili jsme se zlepšit způsob chovu našich koní.
We have tried...
Mladí buvoli určení k množení nesmí mít více než šest měsíců.
Young buffalo for...
Nyní jsme svědky oživení v chovu hospodářských zvířat původních plemen.
Now we are...
2/20
+
(volně) viset, pohupovat se
snažit se navnadit (koho čím)
mávat před očima (komu)
dangle [ˈdæŋgəl]
přít. prostý: dangle, 3. os. j. č.: dangles, průb. čas: dangling, prostý min.: dangled, příčestí min.: dangled
Viděl, jak se mu před očima pohupuje mrkev.
He saw carrot dangling before his eyes.
Sloupy elektrického vedení byly vyvrácené a dráty z nich visely na zem.
Electric poles leaned...
3/20
+
svolat, povolat, zavolat
přivolat, předvolat, obeslat (k soudu)
sebrat, posbírat, najít (odvahu)
summon [ˈsʌmən]
přít. prostý: summon, 3. os. j. č.: summons, průb. čas: summoning, prostý min.: summoned, příčestí min.: summoned
Žalobce předvolal svědka.
The prosecutor summoned...
Teddy sebral veškeré své odhodlání, aby se soustředil a dokončil náročný úkol.
Teddy summoned all...
Není jasné, kolik z těch, kteří byly předvoláni, se skutečně dostaví k soudu.
It is unclear...
4/20
+
splnit, vykonat, vyplnit (přání ap.)
plnit, splňovat (úkoly ap.)
naplňovat, uspokojovat, uspokojit (vnitřně)
fulfil [fʊlˈfɪl]
přít. prostý: fulfil, 3. os. j. č.: fulfils, průb. čas: fulfilling, prostý min.: fulfilled, příčestí min.: fulfilled
Vláda splnila svůj slib snížit daně.
The government has...
Parky plní důležitou funkci, protože vytvářejí příznivé klima ve městech.
Parks fulfil an...
5/20
+
trhnout (sebou), škubnout (sebou), cuknout
cuknutí, trhnutí, škubnutí
vyšilovat
debil, pitomec, hňup
jerk [dʒɜːk]
jedn. číslo: jerk, množ. číslo: jerks, přít. prostý: jerk, 3. os. j. č.: jerks, průb. čas: jerking, prostý min.: jerked, příčestí min.: jerked
Řidič prudce dupl na brzdy, což způsobilo trhnutí, které vylekalo cestující.
The driver abruptly...
Ucítila prudké škubnutí vlasce, které naznačovalo možný úlovek.
She felt a...
Snažím se kvůli tomu nevyšilovat.
I try not...
6/20
+
smoking
dinner jacket [ˈdɪnə ˈdʒækɪt]
jedn. číslo: dinner jacket, množ. číslo: dinner jackets
Kevin nosil dvouřadový smoking s lehkou elegancí.
Kevin wore his...
Pokud nemáte smoking, nemůžete jít dál.
If you don't...
7/20
+
krajnost, exces, výstřednost
nadbytek, přebytek, přemíra
nadměrný, nadbytečný, přebytečný
zvláštní, mimořádný, dodatečný (výdaj)
excess [ɪkˈses]
jedn. číslo: excess, množ. číslo: excesses
Jsou to lidé, kteří pijí alkohol každý týden, ale ne nadměrně.
They are people...
Po ztrátě zaměstnání začal John nadměrně pít.
John started drinking...
Jeff má v krvi nadbytek sodíku.
Jeff has an...
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
Krůtu vyjměte z pánve a odlejte přebytečný tuk.
Remove the turkey...
Je potřeba opravit ventily pro ovládání přetlaku a podtlaku.
Valves for controlling...
8/20
+
lesk
(vy)leštit, naleštit, přeleštit
leštidlo, leštěnka
polský
(vy)pilovat, zdokonalovat
dokonalý, vytříbený
polish [ˈpɒlɪʃ]
jedn. číslo: polish, množ. číslo: polishes, přít. prostý: polish, 3. os. j. č.: polishes, průb. čas: polishing, prostý min.: polished, příčestí min.: polished
Kdo vyleští stříbro?
Who will polish the silver?
Mám možnost koupit čtyři leštěné ráfky z nerezové oceli.
I have the...
Byl přiveden polský tlumočník, aby pomohl zjistit podrobností o tom, co se jim stalo.
Polish interpreter has been brought in to help with obtaining details of their story.
Celá stěna byla z leštěného mramoru.
The whole wall...
Tanečníci předvedli dokonalý výkon.
The dancers gave...
9/20
+
srkat, (u)srknout, usrkávat, popíjet
usrknutí, malý doušek
sip [sɪp]
jedn. číslo: sip, množ. číslo: sips, přít. prostý: sip, 3. os. j. č.: sips, průb. čas: sipping, prostý min.: sipped, příčestí min.: sipped
Je to nádherné místo, kde můžete popíjet nóbl kávu a číst noviny.
It is delightful...
Dal jsem si doušek slabé kávy a vyplivl jsem ho zpět do hrnku.
I took a...
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
Usrkávání kyselých nápojů, jako jsou ovocné čaje a ochucená voda, může zničit (opotřebovat) zuby.
Sipping acidic drinks...
Užili jsme si krásný večer na terase, popíjeli nápoje a povídali si.
We enjoyed a...
10/20
+
vymazat, smazat
vyhladit
erase [ɪˈreɪz]
přít. prostý: erase, 3. os. j. č.: erases, průb. čas: erasing, prostý min.: erased, příčestí min.: erased
Pokusili se vymazat všechny důkazy o jejich přísně tajných rozhovorech.
They tried to...
Obec Lidice byla vymazána z mapy a srovnána se zemí.
The village of...
Před přestávkou smazala tabuli.
She erased the...
11/20
+
vyděsit, postrašit
terrify [ˈterɪˌfaɪ]
přít. prostý: terrify, 3. os. j. č.: terrifies, průb. čas: terrifying, prostý min.: terrified, příčestí min.: terrified
Počet teroristických útoků vzrostl na děsivou míru.
The number of...
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
Záběry vyděšených dětí a davu mužů, kteří okolo nich křičí, způsobily pobouření.
Footage of terrified...
Následky mohou být opravdu děsivé.
The consequences can be truly terrifying.
Byla jsem tak vyděšená, že jsem nevěděla, co mám dělat.
I was so...
12/20
+
metodologie, metodika
methodology [ˌmeθəˈdɒlədʒɪ]
jedn. číslo: methodology, množ. číslo: methodologies
Náš tým vyvinul novou metodiku pro zefektivnění procesu řízení projektů.
Our team developed...
Historik kritizoval metodiku výzkumu a zpochybnil její spolehlivost a platnost.
The historian criticized...
Paul navrhuje novou metodiku pro objektivní posouzení jejich práce.
Paul suggests a...
Výsledky výzkumu jsou založeny na vědecky podložených postupech.
The research findings...
13/20
+
omdlít
ztratit vědomí
absolvovat (úspěšně), projít testem (BrE)
pass out [pɑːs aʊt]
přít. prostý: pass out, 3. os. j. č.: passes out, průb. čas: passing out, prostý min.: passed out, příčestí min.: passed out
Vedro bylo tak velké, že několik lidí v davu začalo omdlévat.
The heat was...
Lékař jí podal anestezii a ona před zákrokem ztratila vědomí.
The doctor administered...
Donna omdlela, když slyšela tu tragickou zprávu.
Donna passed out...
14/20
+
pobouřit, rozzuřit, rozhořčit
pobouření, rozhořčení
šokující, strašlivý
urážka, potupa
outrage [ˈaʊtˌreɪdʒ]
jedn. číslo: outrage, množ. číslo: outrages, přít. prostý: outrage, 3. os. j. č.: outrages, průb. čas: outraging, prostý min.: outraged, příčestí min.: outraged
Výprava modelky do Egypta v září také vyvolala pobouření.
The model's trip...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
Tento návrh nevyhnutelně vyvolal pobouření našich zaměstnanců.
This suggestion inevitably...
15/20
+
vtip, důvtip
bystrost, pohotovost, rychlost úsudku
(dů)vtipný
humor
wit [wɪt]
jedn. číslo: wit, množ. číslo: wits
Můj bratranec je nejlepší muž, kterého znám, a to jak svou bystrostí, tak odvahou.
My cousin is...
Byl to herec a komik známý svým jízlivým humorem.
He was an...
16/20
+
opřít, zapřít, podepřít
rekvizita
opěra, podpěra
prop [prɒp]
jedn. číslo: prop, množ. číslo: props, přít. prostý: prop, 3. os. j. č.: props, průb. čas: propping, prostý min.: propped, příčestí min.: propped
Během výstavby byla zeď podepřena.
During the construction...
Jako podporu jsem použil velký plochý kámen.
I used a...
17/20
+
primitivní, nerozvinutý
(pra)původní, prvobytný
primitive [ˈprɪmɪtɪv]
Žádný primitivní člověk nemohl postavit takovou stavbu.
No primitive man...
Byl to jenom primitivní pud sebezáchovy.
It was just...
18/20
+
nahlas, hlasitě
aloud [əˈlaʊd]
Cokoliv napíšete, přečtěte si to nahlas.
Whatever you write,...
Učitel požádal studenty, aby před třídou přečetli nahlas své slohové práce.
The teacher asked...
19/20
+
princezna
princess [prɪnˈses]
jedn. číslo: princess, množ. číslo: princesses
Tato váza byla darována jako svatební dar princezně Sophie.
The vase was given as a wedding present to Princess Sophie.
Princezna vyrazila na nebezpečnou cestu na ostrov.
The princess set...
Princ George se bude muset královně poklonit, ale princezna Charlotte ne.
Prince George will...
Dnes večer vypadáš jako princezna z pohádky.
You look like...
Kostým princezny je vyroben z hedvábí a bavlny.
The princess costume...
20/20
+
mlékárna
mléčný
dojnice, dojný
dairy [ˈdeərɪ]
jedn. číslo: dairy, množ. číslo: dairies
V supermarketu je široký výběr bezmléčných alternativ.
The supermarket has...
Recept vyžaduje máslo a smetanu, což jsou mléčné suroviny.
The recipe calls...
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Její dietní omezení jí nedovoluje jíst lepek ani mléčné výrobky.
Her dietary restrictions prevent her from eating gluten or dairy products.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X