380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
82
83
84
180
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
rasa, plemeno, odrůda
druh, typ
chovat (zvířata), pěstovat, šlechtit
množit se, mít mladé, rozmnožovat se
plodit
breed [briːd]
j.č.: breed, mn.č.: breeds, přít.: breed, 3.os.: breeds, průb.: breeding, min.pr.: bred, příč.min.: bred
Byli kříženi s jinými plemeny skotu.
They were crossed with other breeds of cattle.
Chovali jsme psi pro policii.
We bred dogs for the police.
Přeplněné slumy jsou živnou půdou pro kriminalitu.
Overcrowded slums are breeding grounds for crime.
Snažili jsme se zlepšit způsob chovu našich koní.
We have tried...
Mladí buvoli určení k množení nesmí mít více než šest měsíců.
Young buffalo for...
Nyní jsme svědky oživení v chovu hospodářských zvířat původních plemen.
Now we are...
2/20
+
(volně) viset, pohupovat se
snažit se navnadit (koho čím)
mávat před očima (komu)
dangle [ˈdæŋgəl]
přít.: dangle, 3.os.: dangles, průb.: dangling, min.pr.: dangled, příč.min.: dangled
Viděl, jak se mu před očima pohupuje mrkev.
He saw carrot dangling before his eyes.
Sloupy elektrického vedení byly vyvrácené a dráty z nich visely na zem.
Electric poles leaned...
3/20
+
svolat, povolat, zavolat
přivolat, předvolat, obeslat (k soudu)
sebrat, posbírat, najít (odvahu)
summon [ˈsʌmən]
přít.: summon, 3.os.: summons, průb.: summoning, min.pr.: summoned, příč.min.: summoned
Žalobce předvolal svědka.
The prosecutor summoned...
Není jasné, kolik z těch, kteří byly předvoláni, se skutečně dostaví k soudu.
It is unclear...
4/20
+
splnit, vykonat, vyplnit (přání ap.)
plnit, splňovat (úkoly ap.)
naplňovat, uspokojovat, uspokojit (vnitřně)
fulfil [fʊlˈfɪl]
přít.: fulfil, 3.os.: fulfils, průb.: fulfilling, min.pr.: fulfilled, příč.min.: fulfilled
Vláda splnila svůj slib snížit daně.
The government has...
Parky plní důležitou funkci, protože vytvářejí příznivé klima ve městech.
Parks fulfil an...
5/20
+
trhnout (sebou), škubnout (sebou), cuknout
cuknutí, trhnutí, škubnutí
vyšilovat
debil, pitomec, hňup
jerk [dʒɜːk]
j.č.: jerk, mn.č.: jerks, přít.: jerk, 3.os.: jerks, průb.: jerking, min.pr.: jerked, příč.min.: jerked
Snažím se kvůli tomu nevyšilovat.
I try not...
6/20
+
smoking
dinner jacket [ˈdɪnə ˈdʒækɪt]
j.č.: dinner jacket, mn.č.: dinner jackets
Kevin nosil dvouřadový smoking s lehkou elegancí.
Kevin wore his...
Pokud nemáte smoking, nemůžete jít dál.
If you don't...
7/20
+
krajnost, exces, výstřednost
nadbytek, přebytek, přemíra
nadměrný, nadbytečný, přebytečný
zvláštní, mimořádný, dodatečný (výdaj)
excess [ɪkˈses]
j.č.: excess, mn.č.: excesses
Jsou to lidé, kteří pijí alkohol každý týden, ale ne nadměrně.
They are people...
Po ztrátě zaměstnání začal John nadměrně pít.
John started drinking...
Jeff má v krvi nadbytek sodíku.
Jeff has an...
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
Krůtu vyjměte z pánve a odlejte přebytečný tuk.
Remove the turkey...
8/20
+
lesk
(vy)leštit, naleštit, přeleštit
leštidlo, leštěnka
polský
(vy)pilovat, zdokonalovat
dokonalý, vytříbený
polish [ˈpɒlɪʃ]
j.č.: polish, mn.č.: polishes, přít.: polish, 3.os.: polishes, průb.: polishing, min.pr.: polished, příč.min.: polished
Kdo vyleští stříbro?
Who will polish the silver?
Mám možnost koupit čtyři leštěné ráfky z nerezové oceli.
I have the...
Byl přiveden polský tlumočník, aby pomohl zjistit podrobností o tom, co se jim stalo.
Polish interpreter has been brought in to help with obtaining details of their story.
Celá stěna byla z leštěného mramoru.
The whole wall...
Tanečníci předvedli dokonalý výkon.
The dancers gave...
9/20
+
srkat, (u)srknout, usrkávat, popíjet
usrknutí, malý doušek
sip [sɪp]
j.č.: sip, mn.č.: sips, přít.: sip, 3.os.: sips, průb.: sipping, min.pr.: sipped, příč.min.: sipped
Je to nádherné místo, kde můžete popíjet nóbl kávu a číst noviny.
It is delightful...
Dal jsem si doušek slabé kávy a vyplivl jsem ho zpět do hrnku.
I took a...
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
Usrkávání kyselých nápojů, jako jsou ovocné čaje a ochucená voda, může zničit (opotřebovat) zuby.
Sipping acidic drinks...
10/20
+
vymazat, smazat
vyhladit
erase [ɪˈreɪz]
přít.: erase, 3.os.: erases, průb.: erasing, min.pr.: erased, příč.min.: erased
Pokusili se vymazat všechny důkazy o jejich přísně tajných rozhovorech.
They tried to...
Obec Lidice byla vymazána z mapy a srovnána se zemí.
The village of...
11/20
+
vyděsit, postrašit
terrify [ˈterɪˌfaɪ]
přít.: terrify, 3.os.: terrifies, průb.: terrifying, min.pr.: terrified, příč.min.: terrified
Počet teroristických útoků vzrostl na děsivou míru.
The number of...
Stát se invalidním může být skutečně děsivý zážitek.
Becoming disabled can...
Záběry vyděšených dětí a davu mužů, kteří okolo nich křičí, způsobily pobouření.
Footage of terrified...
12/20
+
metodologie, metodika
methodology [ˌmeθəˈdɒlədʒɪ]
j.č.: methodology, mn.č.: methodologies
Paul navrhuje novou metodiku pro objektivní posouzení jejich práce.
Paul suggests a...
13/20
+
omdlít
ztratit vědomí
absolvovat (úspěšně), projít testem (BrE)
pass out [pɑːs aʊt]
přít.: pass out, 3.os.: passes out, průb.: passing out, min.pr.: passed out, příč.min.: passed out
Donna omdlela, když slyšela tu tragickou zprávu.
Donna passed out...
14/20
+
pobouřit, rozzuřit, rozhořčit
pobouření, rozhořčení
šokující, strašlivý
urážka, potupa
outrage [ˈaʊtˌreɪdʒ]
j.č.: outrage, mn.č.: outrages, přít.: outrage, 3.os.: outrages, průb.: outraging, min.pr.: outraged, příč.min.: outraged
Výprava modelky do Egypta v září také vyvolala pobouření.
The model's trip...
Razie vyvolává pobouření mezi homosexuální komunitou.
The raid sparks...
15/20
+
vtip, důvtip
bystrost, pohotovost, rychlost úsudku
(dů)vtipný
humor
wit [wɪt]
j.č.: wit, mn.č.: wits
Můj bratranec je nejlepší muž, kterého znám, a to jak svou bystrostí, tak odvahou.
My cousin is...
Byl to herec a komik známý svým jízlivým humorem.
He was an...
16/20
+
opřít, zapřít, podepřít
rekvizita
opěra, podpěra
prop [prɒp]
j.č.: prop, mn.č.: props, přít.: prop, 3.os.: props, průb.: propping, min.pr.: propped, příč.min.: propped
Během výstavby byla zeď podepřena.
During the construction...
Jako podporu jsem použil velký plochý kámen.
I used a...
17/20
+
primitivní, nerozvinutý
(pra)původní, prvobytný
primitive [ˈprɪmɪtɪv]
Žádný primitivní člověk nemohl postavit takovou stavbu.
No primitive man...
Byl to jenom primitivní pud sebezáchovy.
It was just...
18/20
+
nahlas, hlasitě
aloud [əˈlaʊd]
Cokoliv napíšete, přečtěte si to nahlas.
Whatever you write,...
19/20
+
princezna
princess [prɪnˈses]
j.č.: princess, mn.č.: princesses
Tato váza byla darována jako svatební dar princezně Sophie.
The vase was given as a wedding present to Princess Sophie.
Princezna vyrazila na nebezpečnou cestu na ostrov.
The princess set...
Princ George se bude muset královně poklonit, ale princezna Charlotte ne.
Prince George will...
Dnes večer vypadáš jako princezna z pohádky.
You look like...
Kostým princezny je vyroben z hedvábí a bavlny.
The princess costume...
20/20
+
mlékárna
mléčný
dojnice, dojný
dairy [ˈdeərɪ]
j.č.: dairy, mn.č.: dairies
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X