460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
83
84
85
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(za)tleskat, aplaudovat
applaud [əˈplɔːd]
přít. prostý: applaud, 3. os. j. č.: applauds, průb. čas: applauding, prostý min.: applauded, příčestí min.: applauded
Diváci na konci představení hlasitě tleskali.
The audience applauded loudly at the end of the performance.
Shromážděný dav tleskal průvodu, který procházel kolem.
The crowd gathered to applaud the parade as it passed by.
Diváci zatleskali mistrovskému výkonu pianisty.
The audience applauded...
2/20
+
neznalost, nevědomost
ignorance [ˈɪgnərəns]
jedn. číslo: ignorance, množ. číslo: ignorances
Neznalost zákona neomlouvá jeho porušení.
Ignorance of the law is not an excuse for breaking it.
Jeho urážlivé komentáře pouze zdůraznily, že o tom nic nevěděl.
His offensive comments only highlighted his ignorance of the subject.
Neznalost může vést k nedorozuměním a konfliktům.
Ignorance can lead to misunderstandings and conflicts.
3/20
+
obočí
vrchol(ek) (kopce)
čelo (část hlavy)
brow [braʊ]
jedn. číslo: brow, množ. číslo: brows
Při přemýšlení Charles svraštil obočí.
Charles wrinkled his brow as he thought.
Její dům je na vrcholku kopce.
Her house is on the brow of the hill.
4/20
+
vývar, bujón
broth [brɒθ]
jedn. číslo: broth, množ. číslo: broths
Kostní bujón je bohatý na minerály, zejména vápník a fosfor.
Bone broth is...
Vývar mírně vřel na hořáku vedle krájecího prkénka.
Broth simmered on...
5/20
+
smutně, nešťastně, sklíčeně
bohužel
sadly [ˈsædlɪ]
"Prostě mně chybí," řekla smutně.
"I just miss...
Naše obrana pracovala tvrdě, ale soupeř bohužel dal gól.
Our defence worked hard, but sadly the opposition scored a goal.
Bohužel zemřel dříve, než mohl vidět svého vnuka.
Sadly he died before he could see his grandchild.
6/20
+
zkušební verze, demo verze
trial version [ˈtraɪəl ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: trial version, množ. číslo: trial versions
Zkušební verze hry umožňuje hráčům hrát několik prvních úrovní zdarma.
The trial version...
Demo verze programu má oproti plné verzi určitá omezení.
The trial version...
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
7/20
+
uctívat, zbožňovat
uctívání, zbožňování
bohoslužba, mše
worship [ˈwɜːʃɪp]
jedn. číslo: worship, množ. číslo: worships, přít. prostý: worship, 3. os. j. č.: worships, průb. čas: worshiping, prostý min.: worshiped, příčestí min.: worshiped
Joseph si dělal legraci z jejího slepého zbožňování Ruth.
Joseph made fun...
Chrám Sabrimala je místem pro veřejné bohoslužby.
Sabrimala Temple is...
Starověké civilizace často uctívaly nebeská božstva.
Ancient civilizations often...
Každou neděli se farníci scházejí k bohoslužbě.
Every Sunday, parishioners...
8/20
+
dav (rozvášněný)
lůza
banda, gang (zločinců) (slang.)
mob [mɒb]
jedn. číslo: mob, množ. číslo: mobs
Záběry vyděšených dětí a davu mužů, kteří okolo nich křičí, způsobily pobouření.
Footage of terrified...
Paul popsal protestující jako násilnickou lůzu.
Paul described the...
9/20
+
ujištění, (pří)slib, záruka
sebevědomí, sebedůvěra, sebejistota
pojištění (životní) (BrE)
assurance [əˈʃʊərəns]
jedn. číslo: assurance, množ. číslo: assurances
Manažer poskytl zaměstnancům ujištění, že jejich pracovní místa budou zachována.
The manager provided...
Ujištění vlády o navýšení finančních prostředků na vzdělávání přivítali jak učitelé tak i rodiče.
The government's assurance...
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
10/20
+
smrtelný, nevyléčitelný
konečný, koncový
terminál
terminal [ˈtɜːmɪnəl]
jedn. číslo: terminal, množ. číslo: terminals
Konečně jsem se ocitl na terminálu s přímým letem do New Yorku.
I eventually found...
Bomba byla načasována tak, aby explodovala o půlnoci, kdy měl autobus dorazit k terminálu.
The bomb was...
11/20
+
procházet se (sem a tam)
walk about [wɔːk əˈbaʊt]
přít. prostý: walk about, 3. os. j. č.: walks about, průb. čas: walking about, prostý min.: walked about, příčestí min.: walked about
Rádi se procházeli po parku, kochali se čerstvým vzduchem a krásnou krajinou.
They enjoyed walking...
Turisté strávili den procházením po starém městě a návštěvami historických pamětihodností.
The tourists spent...
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
12/20
+
celoživotní
lifelong [ˈlaɪfˌlɒŋ]
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
Jsem jejich celoživotní fanoušek.
I have been a lifelong supporter of them.
Celoživotně jsem byl fascinován mořem a velkými loděmi.
I've had a...
13/20
+
zkorumpovaný, úplatný
(z)korumpovat
zkažený, prohnilý (morálně)
(z)kazit (morálně)
corrupt [kəˈrʌpt]
přít. prostý: corrupt, 3. os. j. č.: corrupts, průb. čas: corrupting, prostý min.: corrupted, příčestí min.: corrupted
Snažili jsme se svrhnout starý zkorumpovaný a totalitní režim.
We tried to...
Můžeme si popovídat o tom, jak velké množství peněz kazí lidi.
We can talk...
14/20
+
vznik, objevení se, vynoření se
emergence [ɪˈmɜːdʒəns]
jedn. číslo: emergence, množ. číslo: emergences
Vědci prokázali vznik nové mutace koronaviru.
Scientists have proven...
Snažíme se předvídat s jakou pravděpodobností a kdy vznikne nový konflikt.
We try to...
15/20
+
předvídatelný
predictable [prɪˈdɪktəbəl]
Byla to předvídatelná reakce, ale zbytečná.
It was a...
William je velmi hezký, ale připadá mi docela nudný a předvídatelný.
William is very...
16/20
+
rez, koroze
(z)rezivět, (z)rezavět, (z)korodovat
sněť (houba)
rust [rʌst]
jedn. číslo: rust, množ. číslo: rusts, přít. prostý: rust, 3. os. j. č.: rusts, průb. čas: rusting, prostý min.: rusted, příčestí min.: rusted
Povrch byl pokryt rzí.
The surface was...
Pravděpodobně to bude chvíli trvat, než korozi odstraníme z karoserie.
It will probably...
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
Staré kovové trubky v domě nakonec zrezivěly a bylo nutné je vyměnit.
The old metal...
Kovový plot u pláže zrezivěl kvůli neustálému působení slané vody.
The metal fence...
Rez byla nejhorší tam, kde se barva už odloupla.
The rust was...
17/20
+
brnění (rytířské) (hist.)
pancíř, pancéřování, obrnění
obrnit, opancéřovat, vyztužit
obrněný (vozidlo)
armor [ˈɑːmə]
jedn. číslo: armor, množ. číslo: armours, přít. prostý: armor, 3. os. j. č.: armours, průb. čas: armouring, prostý min.: armoured, příčestí min.: armoured
Rytíř měl na sobě lesklé brnění, které ho chránilo v boji.
The knight wore...
Kovář se specializoval na výrobu brnění na zakázku pro rytíře a válečníky.
The blacksmith specialized...
Pečlivě používá velmi odborný jazyk k popisu věcí jako jsou brnění a výzbroj.
He meticulously uses...
18/20
+
píchnout, bodnout, štípnout
žihadlo, dát žihadlo
štípnutí, píchnutí, bodnutí
sting [stɪŋ]
jedn. číslo: sting, množ. číslo: stings, přít. prostý: sting, 3. os. j. č.: stings, průb. čas: stinging, prostý min.: stung, příčestí min.: stung
Bodla mě včela.
I was stung by a bee.
Musel tě píchnout nějaký hmyz.
You must have...
19/20
+
zlobivý, nezbedný, neposlušný
naughty [ˈnɔːtɪ]
2. stupeň: naughtier, 3. stupeň: naughtiest
Musel jsem pomoci mému sousedovi s chytáním jeho neposlušné kočky.
I had to...
Cítil jsem se jako zlobivý školák.
I felt like...
20/20
+
srozumitelný, pochopitelný
comprehensible [ˌkɒmprɪˈhensəbəl]
Systém je dokonale srozumitelný většině lidí.
The system is...
To rozhodnutí má svou logiku, a pro mě je naprosto pochopitelné.
The ruling has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X