420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
83
84
85
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
(za)tleskat, aplaudovat
applaud [əˈplɔːd]
přít. prostý: applaud, 3. os. j. č.: applauds, průb. čas: applauding, prostý min.: applauded, příčestí min.: applauded
Diváci zatleskali mistrovskému výkonu pianisty.
The audience applauded...
2/20
+
neznalost, nevědomost
ignorance [ˈɪgnərəns]
jedn. číslo: ignorance, množ. číslo: ignorances
Domýšlivost je často doprovázena hloupostí a nevědomostí.
Conceit is often...
3/20
+
obočí
vrchol(ek) (kopce)
čelo (část hlavy)
brow [braʊ]
jedn. číslo: brow, množ. číslo: brows
Při přemýšlení Charles svraštil obočí.
Charles wrinkled his brow as he thought.
Její dům je na vrcholku kopce.
Her house is on the brow of the hill.
4/20
+
vývar, bujón
broth [brɒθ]
jedn. číslo: broth, množ. číslo: broths
Kostní bujón je bohatý na minerály, zejména vápník a fosfor.
Bone broth is...
Vývar mírně vřel na hořáku vedle krájecího prkénka.
Broth simmered on...
5/20
+
smutně, nešťastně, sklíčeně
bohužel
sadly [ˈsædlɪ]
"Prostě mně chybí," řekla smutně.
"I just miss...
Naše obrana pracovala tvrdě, ale soupeř bohužel dal gól.
Our defence worked hard, but sadly the opposition scored a goal.
Bohužel zemřel dříve, než mohl vidět svého vnuka.
Sadly he died before he could see his grandchild.
6/20
+
zkušební verze
trial version [ˈtraɪəl ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: trial version, množ. číslo: trial versions
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
7/20
+
uctívat, zbožňovat
uctívání, zbožňování
bohoslužba, mše
worship [ˈwɜːʃɪp]
jedn. číslo: worship, množ. číslo: worships, přít. prostý: worship, 3. os. j. č.: worships, průb. čas: worshiping, prostý min.: worshiped, příčestí min.: worshiped
Joseph si dělal legraci z jejího slepého zbožňování Ruth.
Joseph made fun...
Chrám Sabrimala je místem pro veřejné bohoslužby.
Sabrimala Temple is...
8/20
+
dav (rozvášněný)
lůza
banda, gang (zločinců) (slang.)
mob [mɒb]
jedn. číslo: mob, množ. číslo: mobs
Záběry vyděšených dětí a davu mužů, kteří okolo nich křičí, způsobily pobouření.
Footage of terrified...
Paul popsal protestující jako násilnickou lůzu.
Paul described the...
9/20
+
ujištění, (pří)slib, záruka
sebevědomí, sebedůvěra, sebejistota
pojištění (životní) (BrE)
assurance [əˈʃʊərəns]
jedn. číslo: assurance, množ. číslo: assurances
Očekává se, že mu poskytne osobní záruky a dá do pořádku všechny nevyřešené neshody.
She is expected...
10/20
+
smrtelný, nevyléčitelný
konečný, koncový
terminál
terminal [ˈtɜːmɪnəl]
jedn. číslo: terminal, množ. číslo: terminals
Konečně jsem se ocitl na terminálu s přímým letem do New Yorku.
I eventually found...
Bomba byla načasována tak, aby explodovala o půlnoci, kdy měl autobus dorazit k terminálu.
The bomb was...
11/20
+
procházet se (sem a tam)
walk about [wɔːk əˈbaʊt]
přít. prostý: walk about, 3. os. j. č.: walks about, průb. čas: walking about, prostý min.: walked about, příčestí min.: walked about
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
12/20
+
celoživotní
lifelong [ˈlaɪfˌlɒŋ]
Wilson debutem svého sólového alba realizoval svůj celoživotní sen.
Wilson realized a...
Jsem jejich celoživotní fanoušek.
I have been a lifelong supporter of them.
Celoživotně jsem byl fascinován mořem a velkými loděmi.
I've had a...
13/20
+
zkorumpovaný, úplatný
(z)korumpovat
zkažený, prohnilý (morálně)
(z)kazit (morálně)
corrupt [kəˈrʌpt]
přít. prostý: corrupt, 3. os. j. č.: corrupts, průb. čas: corrupting, prostý min.: corrupted, příčestí min.: corrupted
Snažili jsme se svrhnout starý zkorumpovaný a totalitní režim.
We tried to...
Můžeme si popovídat o tom, jak velké množství peněz kazí lidi.
We can talk...
14/20
+
vznik, objevení se, vynoření se
emergence [ɪˈmɜːdʒəns]
jedn. číslo: emergence, množ. číslo: emergences
Vědci prokázali vznik nové mutace koronaviru.
Scientists have proven...
Snažíme se předvídat s jakou pravděpodobností a kdy vznikne nový konflikt.
We try to...
15/20
+
předvídatelný
predictable [prɪˈdɪktəbəl]
Byla to předvídatelná reakce, ale zbytečná.
It was a...
William je velmi hezký, ale připadá mi docela nudný a předvídatelný.
William is very...
16/20
+
rez, koroze
(z)rezivět, (z)rezavět, (z)korodovat
sněť (houba)
rust [rʌst]
jedn. číslo: rust, množ. číslo: rusts, přít. prostý: rust, 3. os. j. č.: rusts, průb. čas: rusting, prostý min.: rusted, příčestí min.: rusted
Povrch byl pokryt rzí.
The surface was...
Pravděpodobně to bude chvíli trvat, než korozi odstraníme z karoserie.
It will probably...
Je lepší se opotřebovat než zrezivět.
It is better...
Rez byla nejhorší tam, kde se barva už odloupla.
The rust was...
17/20
+
brnění (rytířské) (hist.)
pancíř, pancéřování, obrnění
obrnit, opancéřovat, vyztužit
armor [ˈɑːmə]
jedn. číslo: armor, množ. číslo: armours, přít. prostý: armor, 3. os. j. č.: armours, průb. čas: armouring, prostý min.: armoured, příčestí min.: armoured
Pečlivě používá velmi odborný jazyk k popisu věcí jako jsou brnění a výzbroj.
He meticulously uses...
18/20
+
píchnout, bodnout, štípnout
žihadlo, dát žihadlo
štípnutí, píchnutí, bodnutí
sting [stɪŋ]
jedn. číslo: sting, množ. číslo: stings, přít. prostý: sting, 3. os. j. č.: stings, průb. čas: stinging, prostý min.: stung, příčestí min.: stung
Bodla mě včela.
I was stung by a bee.
Musel tě píchnout nějaký hmyz.
You must have...
19/20
+
zlobivý, nezbedný, neposlušný
naughty [ˈnɔːtɪ]
2. stupeň: naughtier, 3. stupeň: naughtiest
Musel jsem pomoci mému sousedovi s chytáním jeho neposlušné kočky.
I had to...
Cítil jsem se jako zlobivý školák.
I felt like...
20/20
+
srozumitelný, pochopitelný
comprehensible [ˌkɒmprɪˈhensəbəl]
Systém je dokonale srozumitelný většině lidí.
The system is...
To rozhodnutí má svou logiku, a pro mě je naprosto pochopitelné.
The ruling has...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X