460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
84
85
86
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
báječný, úžasný, skvělý
pohádkový, nesmírný (krása)
bájný, mytický
fabulous [ˈfæbjʊləs]
Její jídlo vypadá báječně.
Her food looks fabulous.
Zajistí, aby vaše svatba byla naplánována tak úžasně, že si ji budete navždy pamatovat.
They will ensure to plan your wedding in a fabulous manner which is memorable forever.
Je to pohádková suma peněz.
This is a fabulous sum of money.
Jednorožec je bájné stvoření.
The unicorn is a fabulous creature.
2/20
+
potvrzovat, potvrdit
tvrdit, prohlásit (co), ujistit
affirm [əˈfɜːm]
přít. prostý: affirm, 3. os. j. č.: affirms, průb. čas: affirming, prostý min.: affirmed, příčestí min.: affirmed
Nemohu potvrdit, že tento obraz je pravý.
I cannot affirm that this painting is genuine.
Můžu vás ujistit, že je to pravda.
I can affirm you that it is true.
3/20
+
pasivní, nečinný, netečný
trpný rod
passive [ˈpæsɪv]
jedn. číslo: passive, množ. číslo: passives
40% dětí je doma vystaveno pasivnímu kouření.
40% of children are exposed to passive smoking in the home.
Některá slovesa nemají trpný rod.
Some verbs do not have a passive form.
4/20
+
učení, vyučování, výuka
školné
tuition [tjuːˈɪʃən]
jedn. číslo: tuition, množ. číslo: tuitions
Cena výuky byla pro mě příliš vysoká.
The tuition cost...
Rozhodli jsme se ve vašem případě prominout školné.
We have decided...
Pozoruhodné je, že třetina studentů neplatí žádné školné.
It is noteworthy...
5/20
+
vypracovat, vytvořit
padělat, (z)falšovat
(vy)kovat, ukovat, (u)kout
kovárna
propracovat se, postupovat (vpřed)
forge [fɔːdʒ]
jedn. číslo: forge, množ. číslo: forges, přít. prostý: forge, 3. os. j. č.: forges, průb. čas: forging, prostý min.: forged, příčestí min.: forged
Společná práce mezi nimi vytvořila pevné pouto.
Working together forged...
Byl obviněn z padělání úmrtního listu.
He was accused...
Musíme pokračovat dál.
We must keep...
6/20
+
mimořádný, nevšední
out of the ordinary [aʊt ɒv ðɪ ˈɔːdənrɪ]
Její inteligence je mimořádná.
Her intelligence is...
Všimla jste si něčeho neobvyklého?
Did you notice...
7/20
+
kavárna
café [ˈkæfeɪ]
jedn. číslo: café, množ. číslo: cafés
Kavárna na rohu má útulnou atmosféru a vynikající zákusky.
The café on...
Kavárna má terasu, kde si můžete vychutnat kávu a zároveň se vyhřívat na sluníčku.
The café has...
Kavárna je vlastněna a provozována mladým párem.
The café is...
Nedávno se v sousedství objevila nová kavárna, která nabízí vynikající zákusky a kávu.
A new café...
Kavárna měla podtácky se svým logem.
The café had...
Brebentění lidí v rušné kavárně vytvářelo živou atmosféru.
The chatter of...
8/20
+
zastánce, obhájce (názoru)
navrhující, obhajující
navrhovatel
proponent [prəˈpəʊnənt]
jedn. číslo: proponent, množ. číslo: proponents
Mitchell je jedním z předních zastánců našeho nového projektu.
Mitchell is one...
Tento politik byl hlasitým zastáncem reformy zdravotnictví a prosazoval cenově dostupné služby.
This politician was...
Zastánce nové technologie věřil, že způsobí revoluci v průmyslu.
The proponent of...
9/20
+
tlumený, mdlý (světlo ap.)
tmavý, šerý, potemnělý (pokoj ap.)
nejasný, neurčitý, matný (vzpomínka ap.)
pochmurný, špatný (vyhlídka ap.)
ztlumit (se), zaclonit, zeslabit (se) (světlo ap.)
zeslábnout, rozplynout se (city, nadějě ap.)
dim [dɪm]
přít. prostý: dim, 3. os. j. č.: dims, průb. čas: dimming, prostý min.: dimmed, příčestí min.: dimmed, 2. stupeň: dimmer, 3. stupeň: dimmest
Prostě ztlumíte světla, sedněte si a užívejte si 10-15 minut klidného rozjímání.
Just dim the...
Matně si na to vzpomínám.
I have a...
10/20
+
hřiště (dětské)
playground [ˈpleɪˌgraʊnd]
jedn. číslo: playground, množ. číslo: playgrounds
Budeme se klouzat na skluzavce na hřišti.
We will be...
Písek byl nakupen v rohu hřiště.
The sand was...
11/20
+
skončit, dopadnout
finish up [ˈfɪnɪʃ ʌp]
přít. prostý: finish up, 3. os. j. č.: finishes up, průb. čas: finishing up, prostý min.: finished up, příčestí min.: finished up
Je čas dokončit tento náš rozhovor a přejít k dalšímu tématu.
It's time to...
Pojďme ukončit naši schůzi, ať všichni můžou jít domů.
Let's finish up...
Jeff začal tím, že myl nádobí a skončil jako vrchní kuchař.
Jeff started out...
12/20
+
recyklovat, znovu použít
recycle [riːˈsaɪkəl]
přít. prostý: recycle, 3. os. j. č.: recycles, průb. čas: recycling, prostý min.: recycled, příčestí min.: recycled
Musíme lidi naučit více recyklovat jejich odpadky.
We must educate...
Společnost se specializuje na výrobu ekologických textilií z recyklovaných materiálů.
The company specializes...
Recyklace snižuje potřebu skládek odpadu.
Recycling reduces the...
Odpad je pak odvážen k recyklaci.
The rubbish is then carted away for recycling.
Svět módy neustále recykluje staré nápady.
The fashion world just keeps recycling old ideas.
13/20
+
obličejový
lícní
masáž obličeje, kosmetika obličeje
facial [ˈfeɪʃəl]
Výrazy našeho obličeje odrážejí naše pocity.
0ur facial expressions...
Rozbité sklo způsobilo Chiesii řezné rány v obličeji.
Chiesa suffered facial...
Technologie pro rozpoznávání obličeje skenuje oči, uši, nos, ústa a tvar brady.
Facial recognition technology...
14/20
+
vzbudit, probudit, podnítit (kniž.)
uvědomit si (riziko) (kniž.)
procitnout (kniž.)
awaken [əˈweɪkən]
přít. prostý: awaken, 3. os. j. č.: awakens, průb. čas: awakening, prostý min.: awakened, příčestí min.: awakened
Probudil mě hluk na ulici.
I was awakened...
Jeho kniha podnítila můj zájem o řecké umění.
His book awakened...
15/20
+
švýcarský
Švýcar, Švýcarka
swiss [swɪs]
jedn. číslo: swiss, množ. číslo: swiss
Švýcarská čokoláda je známá svou výjimečnou kvalitou a bohatou chutí.
Swiss chocolate is...
Švýcarskou vlajku tvoří bílý kříž na červeném pozadí.
The Swiss flag...
Tržby za vývoz švýcarské čokolády vzrostly o 2,5% oproti předchozímu roku.
Swiss chocolate export sales were up by 2.5% on the year before.
16/20
+
starožitnost
starý, starožitný, starobylý
antique [ænˈtiːk]
jedn. číslo: antique, množ. číslo: antiques
Jejich obchod je plný neocenitelných starožitností.
Their shop is...
Mysleli jsme si, že křeslo je starožitnost, ale byla to jen bezcenná replika.
We thought the...
Moje uchvacení starožitnostmi pochází z mého dětství.
My fascination with...
Starožitný sekretář v rohu místnosti byl rodinnou památkou.
The antique bureau...
Starožitný stůl byl vyroben z krásného mahagonového dřeva.
The antique desk...
Starožitný nábytek měl krásnou, starou patinu, která vypovídala o jeho historii.
The antique furniture...
Starožitný nábytek v místnosti připomíná návštěvníkům minulou éru.
The antique furniture in the room reminds visitors of a bygone era.
17/20
+
rozpaky, pocit trapnosti, stud, ostuda
potíže, nepříjemnost
embarrassment [ɪmˈbærəsmənt]
jedn. číslo: embarrassment, množ. číslo: embarrassments
Nemohla jsem skrýt rozpaky.
I couldn't hide...
Cítila hluboké rozpaky nad jeho chováním.
She felt acute...
18/20
+
odstoupení, demise, rezignace
odevzdanost (osudu)
resignation [ˌrezɪgˈneɪʃən]
jedn. číslo: resignation, množ. číslo: resignations
Řekl, že podá svou rezignaci na znamení protestu proti tomuto rozhodnutí.
He said that...
Jeffrey nečekaně oznámil svou rezignaci a cena akcií spadla pod 50 $.
Jeffrey unexpectedly announced...
Všechno to odevzdané řečnění může být nakažlivé.
All the resignation chatter can be infectious.
Zpráva o jeho náhlé rezignaci všechny ve firmě udivila.
The news of...
Skandál vyústil v rezignaci generálního ředitele a následnou restrukturalizaci organizace.
The scandal resulted...
19/20
+
lihovina, destilát
liquor [ˈlɪkə]
jedn. číslo: liquor, množ. číslo: liquors
Bar je zásoben pivem, vínem a destiláty.
The bar is...
Alkohol lze prodávat pouze v obchodech, které mají licenci na prodej lihovin.
Alcohol can only...
Zákaz prodeje tvrdého alkoholu paradoxně způsobil nárůst alkoholismu.
Paradoxically, the prohibition...
Byli stíháni za nedovolený prodej lihovin.
They were prosecuted...
20/20
+
zahradník
zahrádkář
gardener [ˈgɑːdnə]
jedn. číslo: gardener, množ. číslo: gardeners
Zahradník pravidelně zastřihuje trávu, aby trávník vypadal čistě a upraveně.
The gardener regularly...
Zahradník má znalosti o různých typech půdy a jejich specifických potřebách.
The gardener is...
Podle Patrika je vrah a zahradník ta samá osoba.
According to Patrick,...
Zahradník pravidelně odváží spadané listí.
The gardener carts...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X