460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
87
88
89
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
procházet se (pomalu), courat se
procházka (pomalá), courání
stroll [strəʊl]
jedn. číslo: stroll, množ. číslo: strolls, přít. prostý: stroll, 3. os. j. č.: strolls, průb. čas: strolling, prostý min.: strolled, příčestí min.: strolled
Po obědě jsme se procházeli po pláži.
We strolled along the beach after lunch.
Šel jsem na procházku s mým pětiletým synem.
I went for a stroll with my 5-year-old son.
Rádi se procházíme po bleším trhu.
We like to...
2/20
+
výprask, bití, nářez
tlukot, bušení, tep
porážka, nakládačka, debakl (v soutěži)
beating [ˈbiːtɪŋ]
jedn. číslo: beating, množ. číslo: beatings
V našem posledním zápase jsme dostali pořádnou nakládačku.
We took a beating in our last match.
Bylo téměř poledne a slunce pražilo plnou silou.
It was almost...
Do těsta přidejte zakysanou smetanu, dobře prošlehejte.
Add the sour cream to the batter, beating well.
3/20
+
důkladný, podrobný, úplný
pečlivý, svědomitý
úplný, naprostý, absolutní
thorough [ˈθʌrə]
Na důkladnou revizi autorského zákonu si musíme ještě počkat.
We still have to wait for a thorough revision of copyright law.
Oceňuji, že jste tak pečlivá, ale trvá vám už to příliš dlouho.
I appreciate you being so thorough, but you're taking too long already.
4/20
+
mnich
monk [mʌŋk]
jedn. číslo: monk, množ. číslo: monks
Setkali jsme se s mnichem, který byl v té době nejvyšší buddhistickou autoritou v Kambodži.
We met the...
Mnich byl následně uctíván jako světec.
The monk was...
Mnich si zvolil život v prostotě, odpoutaný od světských statků.
The monk chose a life of simplicity, detached from earthly possessions.
5/20
+
žvýkačka
chewing gum [ˈtʃuːɪŋ gʌm]
jedn. číslo: chewing gum, množ. číslo: chewing gums
Její nejhorší zlozvyk je, že pořád žvýká žvýkačku.
Her worst habit...
Vytáhla žvýkačku a dala si ji do úst.
She took out...
6/20
+
podívaná, pohled, výjev
brýle
spectacle [ˈspektəkəl]
jedn. číslo: spectacle, množ. číslo: spectacles
Festival se stal podívanou pro turisty.
The festival has...
Nevíte, kde je zde možné koupit pouzdro na brýle?
Do you know...
Západ slunce byla ohromující podívaná.
The sunset was...
Zlaté obroučky jeho brýlí se leskly ve slunci.
The gold rims...
7/20
+
obyvatel
inhabitant [ɪnˈhæbɪtənt]
jedn. číslo: inhabitant, množ. číslo: inhabitants
Moje babička byla nejstarší obyvatelkou naší vesnice.
My grandmother was...
Obyvatelé této vesnice jsou ohroženi povodněmi.
The inhabitants of...
Obyvatelé v drtivé většině hlasovali pro obnovení původního názvu města.
The inhabitants have...
8/20
+
mírně vřít, mírně (po)vařit
mírný var
simmer [ˈsɪmə]
jedn. číslo: simmer, množ. číslo: simmers, přít. prostý: simmer, 3. os. j. č.: simmers, průb. čas: simmering, prostý min.: simmered, příčestí min.: simmered
Vývar mírně vřel na hořáku vedle krájecího prkénka.
Broth simmered on...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Omáčku je potřeba několik minut pomalu vařit, aby měla výraznější chuť.
The sauce should...
9/20
+
Velikonoce
easter [ˈiːstə]
jedn. číslo: easter, množ. číslo: easters
Velikonoce jsou v březnu nebo v dubnu.
Easter is in March or April.
Vánoce s Velikonocemi si spojuji se štěstím.
Christmas and Easter...
Celý ten nápad, o kterém jsem přemýšlel už od Velikonoc, mi najednou připadal zbytečný.
The whole idea...
10/20
+
zamlžit (se), zamžít (se), orosit se
mist up [mɪst ʌp]
přít. prostý: mist up, 3. os. j. č.: mists up, průb. čas: misting up, prostý min.: misted up, příčestí min.: misted up
Pára z konvice zamlžila moje brýle.
The steam from...
Čelní sklo se za určitých podmínek může poměrně rychle zamlžit.
The windshield can...
11/20
+
korespondence, dopisování
shoda, podobnost, souvislost
correspondence [ˌkɒrɪˈspɒndəns]
jedn. číslo: correspondence, množ. číslo: correspondences
Naše první korespondence začala již v září 2019.
Our first correspondence...
Mezi oběma články existuje úzká souvislost.
There is a...
12/20
+
záchvat, nával
vlna, bouře, výbuch
zápas (boxerský)
chvilka, perioda
bout [baʊt]
jedn. číslo: bout, množ. číslo: bouts
Prožil hvězdnou kariéru, která za více než 10 let zahrnovala 71 profesionálních zápasů.
He enjoyed a...
Během chvilky nepozornosti sladká směs začala tuhnout a zakalovat se.
During a bout...
V průběhu roku zažívala opakující se záchvaty nemoci.
She experienced recurring bouts of illness throughout the year.
13/20
+
obskurní, podezřelý, pochybný
nezřetelný, nejasný, nesrozumitelný, mlhavý
zakrýt, zastřít, zatemňovat
(za)mlžit (význam)
obscure [əbˈskjʊə]
přít. prostý: obscure, 3. os. j. č.: obscures, průb. čas: obscuring, prostý min.: obscured, příčestí min.: obscured, 2. stupeň: obscurer, 3. stupeň: obscurest
Na zdi byl nezřetelný latinský nápis.
There was an...
Příliš dlouhé odpovědi mohou zamlžit podstatu problému.
Too long answers...
14/20
+
průhledný (látka), průzračný (voda)
jasný, transparentní, předvídatelný (situace, ap.)
transparent [trænsˈpærənt]
Na rozdíl od všech ostatních druhů zvířat jejich chování je naprosto předvídatelné.
In contrast to all other animal species, they are utterly transparent in their behaviour.
Sýr byl nakrájen a zabalen do průhledného plastového obalu s nálepkou s váhou.
The cheese was...
Její výdaje na kampaň nejsou vždy transparentní.
Her campaign spending...
Moje matka nesouhlasí s tím, že nosím průhledné spodní prádlo.
My mother disapproves...
15/20
+
závěrečný, konečný, (u)zavírací, uzavření, závěr
closing [ˈkləʊzɪŋ]
jedn. číslo: closing, množ. číslo: closings
Nyní vstupujeme do závěrečné fáze přípravy realizace projektu.
We are now...
Dohánějí nás.
They are closing...
Další uzávěrka je v pondělí 30. září.
The next closing...
Datum uzávěrky pro podávání žádostí je nutné přísně dodržovat.
The closing date...
Prodloužili jsme uzávěrku pro registraci na této akci.
We have extended...
Syntaktická chyba byla způsobena tím, že v kódu chyběla uzavírací složená závorka.
The syntax error...
16/20
+
výjimečný, neobyčejný, mimořádný
nevšední (zážitek)
exceptional [ɪkˈsepʃənəl]
Lisa je výjimečná osoba s laskavou a přátelskou povahou.
Lisa is an...
Stát se profesionálním sportovcem vyžaduje v každém sportu výjimečné odhodlání.
To become a...
Švýcarská čokoláda je známá svou výjimečnou kvalitou a bohatou chutí.
Swiss chocolate is...
Mladý kytarista prokázal výjimečný talent a byl označen za zázračné dítě.
The young guitarist...
Nadšení a odhodlání týmu se jasně projevily v jeho výjimečném výkonu během soutěže.
The team's zeal...
17/20
+
příslušný, daný
individuální, osobní, vlastní
respective [rɪˈspektɪv]
Pokud je položka odebrána, potom je její příslušný element odebrán z dokumentu.
If an item...
Každý z našich zaměstnanců ví, jakou osobní roli na našem oddělení má.
Every one of...
18/20
+
výhled, vyhlídka, rozhled
postoj, pohled na život
outlook [ˈaʊtˌlʊk]
jedn. číslo: outlook, množ. číslo: outlooks
Výhled pro region je velmi ponurý.
The outlook for...
Je velmi důležité mít přátele, kteří mají stejný pohled na život.
It is very...
Výhled pro investory je podle finančních expertů dobrý.
The outlook for...
Jak si zachovat uvážlivý pohled na věc tváří v tvář nejistotě?
How do you...
19/20
+
balík, balíček, svazek, ranec
dávat dohromady, balíčkovat
bundle [ˈbʌndəl]
jedn. číslo: bundle, množ. číslo: bundles, přít. prostý: bundle, 3. os. j. č.: bundles, průb. čas: bundling, prostý min.: bundled, příčestí min.: bundled
Karty byly urovnány do balíčků.
The cards were...
Zkruťte dohromady svazky dlouhých prutů a svažte drátem do kruhu.
Twist together bundles...
Všechny naše počítače jsou dodávány s kompletní sadou aplikací.
All our computers...
Většina z nich nesla malé ranečky a byl na ně žalostný pohled.
Most of them...
20/20
+
lízat, olizovat
(o)líznutí, lízání, slíznutí
lick [lɪk]
jedn. číslo: lick, množ. číslo: licks, přít. prostý: lick, 3. os. j. č.: licks, průb. čas: licking, prostý min.: licked, příčestí min.: licked
Michael olizoval lžíce a dával je zpět do zásuvky, aniž by je umyl.
Michael licked the...
Pes se všude sám olízal.
The dog licked...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X