460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
88
89
90
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
vestavět, vložit
zarýt se, zabořit se
zapustit, zasadit, uchytit, usadit (do čeho)
embed [ɪmˈbed]
přít. prostý: embed, 3. os. j. č.: embeds, průb. čas: embedded, prostý min.: embedded, příčestí min.: embedding
Samotný spánek je nezbytný pro to, aby se znalosti vryly do mozku.
The sleep itself is essential for embedding knowledge in the brain.
Klenot byl zasazený do psího obojku.
The jewel was...
Sloup byl zapuštěn do betonu.
The pole was...
2/20
+
křižovatka, křížení
protínání, protnutí
průsečík (geom.)
intersection [ˌɪntəˈsekʃən]
jedn. číslo: intersection, množ. číslo: intersections
Na křižovatkách se občas dějí zajímavé věci.
Sometimes interesting things happen at intersections.
Každý průsečík je určen dvěma přímkami.
Each intersection point is determined by two lines.
3/20
+
stroužek (česneku)
min. čas slovesa rozštípnout se, rozštěpit se
clove [kləʊv]
jedn. číslo: clove, množ. číslo: cloves
Každý den jím jeden stroužek česneku.
I eat one clove of garlic every day.
Steven vezme tři stroužky česneku, nakrájí je a dá si je do jídla.
Steven takes three cloves of garlic, cuts them up, and puts them in his food.
Existuje mnoho různých uzlů, například lodní smyčka nebo dřevařská smyčka.
There are many different hitches, for example, a clove hitch or a timber hitch.
4/20
+
fascinující, úchvatný
zajímavý (hodně)
průb. čas slovesa zaujmout, upoutat
intriguing [ɪnˈtriːgɪŋ]
Myslím, že triatlon je opravdu fascinující, protože zahrnuje tři různé sporty.
I think triathlon...
Je to jedna z nejzajímavějších otázek v dějinách hudby. Totiž, proč lidé mají rádi smutnou hudbu?
It is one...
Román zajímavým způsobem zkoumal zvrácenou stránku lidské povahy.
The novel explored...
5/20
+
guma, pryž
žvýkačka
slepit, přilepit
pogumovat
gum [gʌm]
jedn. číslo: gum, množ. číslo: gums, přít. prostý: gum, 3. os. j. č.: gums, průb. čas: gumming, prostý min.: gummed, příčestí min.: gummed
Na zadní straně razítka je guma.
There is gum...
Zaprvé, vyplivni žvýkačku, před tím, než začneš mluvit.
First, spit out...
Její nejhorší zlozvyk je, že pořád žvýká žvýkačku.
Her worst habit...
Vytáhla žvýkačku a dala si ji do úst.
She took out...
6/20
+
plech
sheet metal [ʃiːt ˈmetəl]
jedn. číslo: sheet metal, množ. číslo: sheet metals
Je to zašroubováno do plechu.
It is screwed...
Můžu přivařit ocelovou trubku na tento plech?
Can I weld...
7/20
+
cirkulovat, kolovat, obíhat
šířit (se), roznést (se) (fáma ap.)
circulate [ˈsɜːkjʊˌleɪt]
přít. prostý: circulate, 3. os. j. č.: circulates, průb. čas: circulating, prostý min.: circulated, příčestí min.: circulated
Horká voda koluje přes topný systém.
Hot water circulates through the heating system.
Prosím, necitujte z tohoto textu a nenechávejte jej kolovat bez svolení autora.
Please do not...
Srdce zajišťuje oběh krve v těle, že?
The heart makes...
Zprávy kolující po internetu jsou často podvodné a nespolehlivé.
The news circulating...
8/20
+
preferovaný, prioritní
upřednostňovaný, přednostní
preferred [prɪˈfɜːd]
Dokončili jsme seznam preferovaných dodavatelů tohoto projektu.
We have completed the list of preferred suppliers for the project.
Zákazníci si mohou vybrat nejvhodnější místo pro vyzvednutí zásilky.
Customers can choose...
Věděla, že ho přitahuje, ale upřednostňovala jejich platonický vztah.
She knew he...
Před tím, něž nastal trend vousů, jsem upřednostňovala typy čistě oholených mužů.
Before the beard...
Ve svém šatníku preferovala výrazné barvy.
She preferred bold...
9/20
+
laptop, notebook
laptop [ˈlæp.tɒp]
jedn. číslo: laptop, množ. číslo: laptops
Chci upgradovat operační systém na mém laptopu.
I want to...
Laptop byl přenosný počítač "na klín".
The laptop was...
Právě spouštím svůj notebook, abychom mohli začít s prezentací.
I'm currently booting...
10/20
+
odpočinek, rekreace, zotavení
znovuvytvoření
recreation [ˌrekrɪˈeɪʃən]
jedn. číslo: recreation, množ. číslo: recreations
Lidé, kteří si nemohou najít čas na rekreaci, jsou dříve či později nuceni najít si čas na nemoc.
People who cannot...
Nejraději odpočívám při hraní kulečníku s dírami.
Playing pocket billiards...
11/20
+
vyčenichat, vyslídit, vyčmuchat
vypátrat
sniff out [snɪf aʊt]
přít. prostý: sniff out, 3. os. j. č.: sniffs out, průb. čas: sniffing out, prostý min.: sniffed out, příčestí min.: sniffed out
Policejní pes vyčenichal pohřešovanou dívku v nedalekém parku.
The police dog...
Některé přístroje umí vypátrat plastické trhaviny.
Some devices are...
12/20
+
denní světlo
úsvit, svítání, rozbřesk
daylight [ˈdeɪˌlaɪt]
jedn. číslo: daylight, množ. číslo: daylights
Budeme pracovat pouze za denního světla.
We'll work during...
Letní čas začíná poslední neděli v březnu.
Daylight saving time...
Víte, kdo přišel s letním časem, že ano?
You know who...
Více než třetina států nyní podporuje trvalý přechod na letní čas.
More than a...
K únosu došlo za bílého dne na rušné londýnské ulici.
The kidnapping occurred...
13/20
+
absurdní, nesmyslný, nemožný, hloupý
absurd [əbˈsɜːd]
Bylo absurdní, že si policie myslela, že jsem vrah.
It was absurd...
Je to absurdní situace, musí to přestat!
It's an absurd...
14/20
+
znuděný, otrávený
bored [bɔːd]
Rozhlédl jsem se po znuděných tvářích v místnosti.
I looked around...
Lucy nemůže snést, když se nudí.
Lucy can't bear...
Nudící se dítě může snadno přestat vnímat.
A bored child...
15/20
+
záznam (filmový), nahrávka, záběry
délka, vzdálenost (ve stopách)
footage [ˈfʊtɪdʒ]
jedn. číslo: footage, množ. číslo: footages
Poslal nahrávku své setře, jako pomstu a jako varování.
He sent the...
Záběry vyděšených dětí a davu mužů, kteří okolo nich křičí, způsobily pobouření.
Footage of terrified...
16/20
+
věrohodný, důvěryhodný, spolehlivý
credible [ˈkredɪbəl]
Lisa není zrovna důvěryhodný zdroj.
Lisa is not...
Musíme mít věrohodný plán, jak vyrovnat nedoplatky vůči naší bance.
We need to...
17/20
+
ventil, klapka
chlopeň (srdeční)
valve [vælv]
jedn. číslo: valve, množ. číslo: valves
Vada chlopně způsobila její předčasné opotřebení, což mělo za následek vážné komplikace.
Defect in the...
Je potřeba opravit ventily pro ovládání přetlaku a podtlaku.
Valves for controlling...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
18/20
+
vrazit, strčit
zarazit, (za)bodnout, zapíchnout
(pro)razit si cestu, drát se, prodírat se, tlačit se
vražení, (za)bodnutí
tah, síla (motoru), nápor
podstata, hlavní náplň
thrust [θrʌst]
jedn. číslo: thrust, množ. číslo: thrusts, přít. prostý: thrust, 3. os. j. č.: thrusts, průb. čas: thrusting, prostý min.: thrust, příčestí min.: thrust
Popadla jsem nůž a strčila do něj směrem ke dveřím.
I grabbed the...
Matka mi strčila peníze do ruky.
My mother thrust...
Prodírali jsme se davem, abychom se dostali ven.
We were thrusting...
Hlavní myšlenkou její argumentace bylo, že obsah je důležitější než forma.
The thrust of...
19/20
+
sestava týmu
nástup do řady, seřazení
řada osob pro identifikaci pachatele svědkem
lineup [ˈlaɪn.ʌp]
jedn. číslo: lineup, množ. číslo: lineups
Chci se udržet v základní sestavě.
I want to...
Detective, potřebujeme nějakého chlápka na doplnění řady pro identifikaci pachatele svědkem.
Detective, we need...
20/20
+
dost, dostatečně
sufficiently [səˈfɪʃəntlɪ]
Steven se dostatečně nezotavil, aby se dokázal sám obhajovat.
Steven has not...
Chápeme dostatečně, že tato událost může mít potenciálně významný dopad.
We sufficiently understand...
Tato definice je sama o sobě dostatečně přesná a neobsahuje žádnou nejednoznačnost.
This definition is in itself sufficiently precise and contains no ambiguity.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X