460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
89
90
91
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
matrace
mattress [ˈmætrɪs]
jedn. číslo: mattress, množ. číslo: mattresses
Matrace byla tvrdá a nepoddajná.
The mattress was hard and unyielding.
Máte prostěradlo pro tuto matraci?
Do you have a bed sheet for this mattress?
2/20
+
vyžadovat (si), zasluhovat si co, zavdávat příčinu
oprávnit, zplnomocnit
povolení (soudní), příkaz (soudní)
odůvodnit, ospravedlnit
warrant [ˈwɒrənt]
jedn. číslo: warrant, množ. číslo: warrants, přít. prostý: warrant, 3. os. j. č.: warrants, průb. čas: warranting, prostý min.: warranted, příčestí min.: warranted
Bylo to špatné, ale nemyslím si, že by to vyžadovalo tak přísný trest.
It was wrong, but I don't think it warranted such a severe punishment.
Musíme na něj vydat zatykač.
We have to issue an arrest warrant for him.
3/20
+
batole
toddler [ˈtɒdlə]
jedn. číslo: toddler, množ. číslo: toddlers
Batolata obvykle tráví více než polovinu dne spánkem.
Toddlers tend to spend more than half of every day asleep.
Dítě nebo batole s pronikavým řevem může být nesmírně stresující.
A baby or a toddler with a piercing scream can be extremely stressful.
4/20
+
tvrzení, téze
diplomová práce, diplomka
thesis [ˈθiːsɪs]
jedn. číslo: thesis, množ. číslo: theses
Rozšířil tézi, že mladší manažeři jsou dovednější než starší.
He advanced the...
V této diplomové práci jsem se zaměřila na zdůraznění obou aspektů jejich historie.
In this thesis...
5/20
+
sova
owl [aʊl]
jedn. číslo: owl, množ. číslo: owls
Kevin býval noční sova, ale teď je ranní ptáče.
Kevin used to...
Sovy dokážou vidět i ve tmě.
Owls can see...
Dospělé sovy krmí svá mláďata částečně natrávenou potravou.
Adult owls feed...
6/20
+
takto, tímto způsobem
in this way [ɪn ðɪs weɪ]
Pouze tímto způsobem můžeme vyřešit tento problém.
Only in this...
Tímto způsobem to není vhodné vysvětlovat.
It can't be...
7/20
+
základní čára
výchozí bod, východisko (pro srovnání)
základní
baseline [ˈbeɪsˌlaɪn]
jedn. číslo: baseline, množ. číslo: baselines
Její smeč ze základní čáry ukončil celý zápas.
Her smash from...
Po mém návratu jsem dostával jenom 75 procent mé předchozí základní mzdy.
Upon my return,...
8/20
+
cizí, neznámý
neznalý (čeho), neobeznámený (s čím)
unfamiliar [ˌʌnfəˈmɪljə]
Je čas vyzkoušet něco neznámého.
Now is the...
Strčili ho do nového a neznámého světa... do skutečného světa.
They plunged him...
Kapitán se při plavbě neznámými vodami spoléhal na odborné znalosti svých zkušených námořníků.
The captain relied...
Kolonisté se snažili přizpůsobit neznámému terénu a klimatu.
The colonists struggled...
9/20
+
dresing, zálivka
obvaz
oblékání (styl)
dressing [ˈdresɪŋ]
jedn. číslo: dressing, množ. číslo: dressings
Jedná se o nedbalý způsob oblékání, ale stále to vypadá dobře.
This is a...
Její salátový dresink má kyselou chuť.
Her salad dressing...
10/20
+
(na)kapat, odkapávat, ukápnout
kapka
kapání, odkapávání
kapačka, infúze
drip [drɪp]
jedn. číslo: drip, množ. číslo: drips, přít. prostý: drip, 3. os. j. č.: drips, průb. čas: dripping, prostý min.: dripped, příčestí min.: dripped
V rohu místnosti padaly kapky.
Drops were dripping...
Míza z borovice kapala na náš stan.
The pine trees...
Vosk stékal po straně svíčky.
The wax dripped down the side of the candle.
Opakující se zvuk kapajícího kohoutku byl iritující.
The repetitive sound...
Během intenzivního cvičení mu z čela stékal pot.
Sweat dripped down...
11/20
+
dohlížet, dávat pozor
držet ochranou ruku
watch over [wɒtʃ ˈəʊvə]
přít. prostý: watch over, 3. os. j. č.: watches over, průb. čas: watching over, prostý min.: watched over, příčestí min.: watched over
Lisa mě požádala, abych dával pozor na její děti.
Lisa asked me...
Někdo dnes nad Romainem držel ochranou ruku.
Someone was watching...
12/20
+
rozhodnutý (pevně), odhodlaný
určený, determinovaný
determined [dɪˈtɜːmɪnd]
Datum konference je ještě potřeba určit.
The date of...
Jsem odhodlán úspěšně realizovat tento projekt.
I am determined...
Jsme odhodláni pokračovat v hledání, dokud se to nenajde.
We are determined...
Jsem odhodlaný naučit se vše, co potřebuji vědět.
I am determined...
Jádro zarytých protivníků bude horlivě pracovat na tom, aby tuto změnu zvrátili.
The core of...
13/20
+
uvažovat, zvažovat, přemýšlet (o čem)
ponder [ˈpɒndə]
přít. prostý: ponder, 3. os. j. č.: ponders, průb. čas: pondering, prostý min.: pondered, příčestí min.: pondered
Měl jsem spoustu času uvažovat o svém dalším tahu.
I had plenty...
Snažil jsem se najít klidné místo, kde bych mohl přemýšlet.
I tried to...
14/20
+
spravedlnost, poctivost, čestnost, férovost
fairness [ˈfeənɪs]
jedn. číslo: fairness, množ. číslo: fairnesses
Pro něj je normální pochybovat o spravedlivosti tohoto procesu.
It is natural...
Mám určité pochybnosti o férovosti volební kampaně.
I have some...
15/20
+
oblouk (i elektrický)
tvořit oblouk, klenout se
arc [ɑːk]
jedn. číslo: arc, množ. číslo: arcs, přít. prostý: arc, 3. os. j. č.: arcs, průb. čas: arcking, prostý min.: arcked, příčestí min.: arcked
Duha tvoří na obloze oblouk.
The rainbow forms...
Holubi nelétají rovně, létají v oblouku.
Pigeons don't fly...
16/20
+
různý
proměnlivý, měnící se, kolísavý
varying [ˈveərɪɪŋ]
Je zde několik sekcí různé velikosti.
There are several...
Pro učení porozumění mluvené řeči můžeme použít různé styly učení.
We can use...
17/20
+
smrkat
blow one's nose [bləʊ wʌns nəʊz]
přít. prostý: blow one's nose, 3. os. j. č.: blows one's nose, průb. čas: blowing one's nose, prostý min.: blew one's nose, příčestí min.: blown one's nose
Musím neustále smrkat, abych mohla dýchat.
I have to...
Malé děti se musí učit, jak správně smrkat.
Young children need...
18/20
+
hostina, hody, hodování
hodovat, pochutnávat si
požitek, potěšení, pastva (pro oči)
svátek (náb.)
feast [fiːst]
jedn. číslo: feast, množ. číslo: feasts, přít. prostý: feast, 3. os. j. č.: feasts, průb. čas: feasting, prostý min.: feasted, příčestí min.: feasted
Druhý den po hostině se cítím hladový.
A day after...
Její vystoupení bylo pastvou pro oči.
Her performance was...
19/20
+
dirigent
průvodčí
vodič (elektr.)
conductor [kənˈdʌktə]
jedn. číslo: conductor, množ. číslo: conductors
Taylor se stal šéfdirigentem Národní opery.
Taylor became the...
Elektrické vodiče jsou materiály, které mají schopnost přenášet elektřinu.
Electric conductors are...
Nový dirigent je nyní stálou součástí orchestru.
The new conductor...
20/20
+
nesmysl, hloupost
nonsense [ˈnɒnsəns]
jedn. číslo: nonsense, množ. číslo: nonsenses
Mluvíš nesmysly.
You talk nonsense.
Tato zpráva je nesmysl a nic jiného než plýtvání papírem.
This report is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X