460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
90
91
92
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
upgradovat, vylepšit, zlepšit, (z)modernizovat
být povýšen, povýšit
zlepšení, modernizace, vylepšení
upgrade [ʌpˈɡreɪd]
jedn. číslo: upgrade, množ. číslo: upgrades, přít. prostý: upgrade, 3. os. j. č.: upgrades, průb. čas: upgrading, prostý min.: upgraded, příčestí min.: upgraded
Upgradujte váš editor na vyšší verzi.
Upgrade your editor...
Chci upgradovat operační systém na mém laptopu.
I want to...
Tento mód zjednodušuje proces upgrade velkých projektů.
This mode simplifies...
Energetická společnost modernizuje elektrická vedení, aby zlepšila distribuci energie.
The utility company...
2/20
+
stolička, sedátko
stolice (výkaly)
vyprázdnit se (střeva)
vyhnat šlahouny, obrazit (rostlina)
stool [stuːl]
jedn. číslo: stool, množ. číslo: stools, přít. prostý: stool, 3. os. j. č.: stools, průb. čas: stooling, prostý min.: stooled, příčestí min.: stooled
Tato stolička je dostatečně stabilní.
This stool is steady enough.
Řekla doktorovi, že měl krvavou stolici.
She told the doctor he had been passing bloody stools.
Pití velkého množství vody může pomoci změkčit stolici a usnadnit vyprazdňování.
Drinking plenty of water can help soften stools and facilitate easier bowel movements.
3/20
+
připravený, ochotný, odhodlaný
prepared [prɪˈpeəd]
Nejsme ochotní to nabídnout.
We are not...
Připravil jsem vzorky materiálu pro analýzu.
I have prepared the samples of material for analysis.
On není ochoten převzít vinu za to, co se stalo.
He is not...
Servírovací stůl byl plný lahodných jídel připravených vynikajícími kuchaři.
The serving table...
Pro sběratele mincí jsme připravili speciální sady mincí.
We prepared special...
4/20
+
pokušení (něco udělat)
lákadlo
temptation [tempˈteɪʃən]
jedn. číslo: temptation, množ. číslo: temptations
Podlehl jsem pokušení a dal si kousek čokolády.
I succumbed to...
Nemůžu tu zůstat sama s tímhle lákadlem.
I can't stay...
5/20
+
rčení, úsloví, pořekadlo
průb. čas slovesa říci
saying [ˈseɪɪŋ]
jedn. číslo: saying, množ. číslo: sayings
Edward mě vás doporučil a říkal, že jste nejlepší.
Edward referred me...
Vaše celá předchozí výpověď je zcela v rozporu s tím, co zde nyní říkáte.
Your entire previous...
Reagovali na spekulace tím, že řekli, že jsou jen dobrými přáteli.
They answered the...
Jeff se pokusil omluvit své chování tím, že měl špatnou náladu.
Jeff tried to...
Odešli, aniž by se rozloučili.
They left without...
6/20
+
petice
žádost (form., písemný)
(oficiálně) (za)žádat, oficiálně podat žádost
petition [pəˈtɪʃən]
jedn. číslo: petition, množ. číslo: petitions, přít. prostý: petition, 3. os. j. č.: petitions, průb. čas: petitioning, prostý min.: petitioned, příčestí min.: petitioned
Vedl útočnou kampaň s cílem přesvědčit voliče, aby nepodepsali tuto petici.
He led an...
Věřitel podal návrh na konkurz.
The creditor presented...
7/20
+
střední škola
high school [haɪ skuːl]
jedn. číslo: high school, množ. číslo: high schools
To byl první den na střední škole.
It was the first day of high school.
Moji tři přátelé a já jsme založili hudební skupinu na střední škole.
My three friends and I established a music band in high school.
Spletl jsem si ho se středoškolákem.
I mistook him...
Zneužívání počítačových systémů střední školy je zakázáno.
The abuse of...
Henry je pedagogem, který začal svou téměř 40-ti letou kariéru na Denverské střední škole.
Henry is an...
8/20
+
památný, nezapomenutelný
významný
memorable [ˈmemərəbəl]
Tato plavba byla nezapomenutelným zážitkem.
This cruise was...
Měl to být nejvýznamnější den v mým životě.
It was supposed...
Zajistí, aby vaše svatba byla naplánována tak úžasně, že si ji budete navždy pamatovat.
They will ensure to plan your wedding in a fabulous manner which is memorable forever.
Zapamatovatelný slogan může být pro značku mocným marketingovým nástrojem.
A memorable slogan...
9/20
+
vychování (dobré)
chov (zvěře)
rozmnožování, množení, plození
pěstování, pěstění, šlechtění
breeding [ˈbriːdɪŋ]
jedn. číslo: breeding, množ. číslo: breedings
Snažili jsme se zlepšit způsob chovu našich koní.
We have tried...
Mladí buvoli určení k množení nesmí mít více než šest měsíců.
Young buffalo for...
Přeplněné slumy jsou živnou půdou pro kriminalitu.
Overcrowded slums are breeding grounds for crime.
10/20
+
zranitelnost
náchylnost
vulnerability [ˌvʌlnərəˈbɪlɪtɪ]
jedn. číslo: vulnerability, množ. číslo: vulnerabilities
Nejsou žádné důkazy, že by zneužil její zranitelnost.
There is no...
Zranitelnost systému umožnila hackerům získat velmi citlivá data.
The vulnerability of...
11/20
+
dopadnout, chytit, dostat (zločince)
hunt down [hʌnt daʊn]
přít. prostý: hunt down, 3. os. j. č.: hunts down, průb. čas: hunting down, prostý min.: hunted down, příčestí min.: hunted down
Snažil se mě chytit na Twitteru.
He tried to...
Úkolem tajné policie bylo dopadnout špiony a zrádce.
The job of...
12/20
+
subjektivní, osobní
jednostranný, zaujatý
podmětný (př. jm. od podmět)
subjective [səbˈdʒektɪv]
Moje manželka je nejkrásnější žena na světě, ale uvědomuji si, že můj pohled je poněkud osobní.
My wife is...
Jestli je to obtížný nebo lehký úkol je pouze věc osobního pohledu.
Whether it's a...
13/20
+
kosmický, vesmírný
astronomický
cosmic [ˈkɒzmɪk]
Každý okamžik, každý den je Země bombardována kosmickým zářením.
Every moment of...
Byla to katastrofa astronomických rozměrů.
This was a...
14/20
+
skvěle, výborně, kvalitně
najemno, jemně, nadrobno (posekaný ap.)
finely [ˈfaɪnlɪ]
Jeho tělo je jako skvěle vyladěný motor.
His body is...
Cibuli nakrájejte najemno na kostky.
Chop the onions...
Použili jsme jemně mletý mák.
We used finely ground poppy seeds.
15/20
+
netušící, nevědomý
neuvědomující si, nebýt si vědom
unaware [ˌʌnəˈweə]
Všichni tvrdě spali, aniž by věděli, že přichází bouře.
Everyone was sleeping soundly unaware that a storm was coming.
Všechny živé i neživé bytosti mají svůj účel - i když o tom dotyčná bytost neví.
All living and...
Mnoho lidí si neuvědomuje duchovní rozměr života a zdraví, dokud neudeří nemoc.
Many people are unaware of a spiritual dimension to life and health until illness strikes.
Svět mudlů si nadále není vědom existence kouzelných bytostí.
The muggle world...
16/20
+
popruh, pásek
řemen, řemínek (hodinek, kabelek)
přepásat, připásat
připoutat, svázat
zpráskat řemenem (koho)
strap [stræp]
jedn. číslo: strap, množ. číslo: straps, přít. prostý: strap, 3. os. j. č.: straps, průb. čas: strapping, prostý min.: strapped, příčestí min.: strapped
Taška má dvě rukojeti a také ramenní popruh.
The bag has...
Scott mě připoutal k židli a přinutil mě sledovat toto video.
Scott strapped me...
Batoh má nastavitelné popruhy, což umožňuje jeho pohodlné nošení.
The backpack has...
17/20
+
rybářský prut
fishing rod [ˈfɪʃɪŋ rɒd]
jedn. číslo: fishing rod, množ. číslo: fishing rods
Můj rybářský prut je vyroben z uhlíkových vláken a je pevný a odolný.
My fishing rod...
Musíte použít správný rybářský prut.
You have to...
18/20
+
kvalifikovaný, způsobilý, kompetentní
podmínečný, s výhradou (souhlas ap.)
qualified [ˈkwɒlɪˌfaɪd]
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Jsem kompetentní mluvit na toto téma, protože jsem navštěvoval technickou školu.
I am qualified...
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
19/20
+
zintenzivnit (se), zesílit (se)
zvýšit (se)
(vy)stupňovat (se)
intensify [ɪnˈtensɪˌfaɪ]
přít. prostý: intensify, 3. os. j. č.: intensifies, průb. čas: intensifying, prostý min.: intensified, příčestí min.: intensified
Jsme připraveni pokračovat a ještě zvýšit naši vojenskou aktivitu.
We are prepared...
Týmy zintenzivnily své úsilí o nalezení ponorky, která zmizela ve středu.
Teams have intensified their efforts to find the submarine, which vanished on Wednesday.
Spor mezi dvěma politickými stranami se vyostřil během volebního období.
The feud between...
20/20
+
mlha jemná, opar
zamlžení (skla)
aerosol
(za)mlžit (se)
zapařit (se)
mist [mɪst]
jedn. číslo: mist, množ. číslo: mists, přít. prostý: mist, 3. os. j. č.: mists, průb. čas: misting, prostý min.: misted, příčestí min.: misted
Bylo docela chladné ráno a všechno bylo zahaleno jemnou mlhou.
It was quite...
Čelní sklo se za určitých podmínek může poměrně rychle zamlžit.
The windshield can...
Z údolí vycházela jemná mlha.
Mist ascended from...
Pára z konvice zamlžila moje brýle.
The steam from...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X