460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
91
92
93
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
salonek, společenská místnost
hala (letištní)
lenošit, hovět si, polehávat
lounge [laʊndʒ]
jedn. číslo: lounge, množ. číslo: lounges, přít. prostý: lounge, 3. os. j. č.: lounges, průb. čas: lounging, prostý min.: lounged, příčestí min.: lounged
V tu dobu jsme byli ve VIP salonku na letišti.
At that time we were in the VIP lounge at the airport.
Kouření je povoleno pouze ve veřejné společenské místnosti.
Smoking is only permitted in the public lounge.
Cestující byli přemístěni do tranzitní haly.
The passengers had...
Do salónku nesmíte vstoupit s teniskama na nohou.
You must not...
Nábytek na terase byl pohodlný a ideální pro venkovní lenošení.
The patio furniture...
2/20
+
kolébat se, kymácet se, kývat se, pohupovat se
ovlivnit, ovládat
(nad)vláda
kolébání, kývání, výkyv
sway [sweɪ]
jedn. číslo: sway, množ. číslo: sways, přít. prostý: sway, 3. os. j. č.: sways, průb. čas: swaying, prostý min.: swayed, příčestí min.: swayed
Čím jsou budovy vyšší, tím je pravděpodobnější, že se budou kymácet a zřítí se.
The taller the buildings, the more likely they are to sway and collapse.
Pohupování není tančení.
Swaying isn't dancing.
3/20
+
vzdělaný, (vy)studovaný
educated [ˈedjʊˌkeɪtɪd]
John dobré vzdělání.
John is well...
Žádný člověk se nenarodí moudrý a vzdělaný.
No man is...
Vždy jsem byla nedůvěřivá k lidem, kteří říkají, že mají dobré vzdělání.
I've always been...
4/20
+
manifest
očividný, patrný, zjevný, zřejmý, jasný
projevit, dát najevo
manifest [ˈmænɪˌfest]
jedn. číslo: manifest, množ. číslo: manifests, přít. prostý: manifest, 3. os. j. č.: manifests, průb. čas: manifesting, prostý min.: manifested, příčestí min.: manifested
Musíme opravit zjevnou chybu v této tabulce.
We need to...
Tímto způsobem projevuje odpor vůči koncepci nové reformy.
In this way,...
Poznal, že zánět se projevuje různými způsoby.
He recognized that...
5/20
+
skandální, šokující, otřesný
strašný, příšerný, strašlivý
shocking [ˈʃɒkɪŋ]
Bylo to šokující, když stromy popadaly.
It was shocking...
Laura uvedla několik šokujících příkladů, aby zdůraznila vážnost situace.
Laura gave some...
Gregor pořádně zabral, aby se vyhnul šokující porážce.
Gregor digs deep...
6/20
+
přestupný rok
leap year [liːp jɪə]
jedn. číslo: leap year, množ. číslo: leap years
Pořád zapomínám, že je letos přestupný rok.
I keep forgetting...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
7/20
+
odmítnutí, zamítnutí
refusal [rɪˈfjuːzəl]
jedn. číslo: refusal, množ. číslo: refusals
Zopakovali jsme jim naše odmítnutí navrhovaného kompromisu.
We have reiterated...
Moje žádost o přidání peněz se setkala s odmítnutím.
My request for...
8/20
+
(roz)říznout, pořezat, proříznout (hlubokými řezy)
řez, řezná rána (dlouhá hluboká)
lomeno, lomítko (textový znak)
snížit, zredukovat (radikálně)
břečka, rozbředlý sníh
slash [slæʃ]
jedn. číslo: slash, množ. číslo: slashes, přít. prostý: slash, 3. os. j. č.: slashes, průb. čas: slashing, prostý min.: slashed, příčestí min.: slashed
Přede mnou stál vysoký muž se strašnou řeznou ranou na bradě.
A tall man...
Naše letecká společnost musela vyhodit 70 pilotů a snížit platy o 40%.
Our airline had...
Sníh začal tát a proměnil se ve špinavou, šedou břečku.
Snow has started...
9/20
+
pěkně, příjemně, mile, slušně
nicely [ˈnaɪslɪ]
Slušně jsem ho požádal, aby to ztlumil.
I asked him...
Toto mýdlo tak krásně pění.
This soap lathers...
Halenka a sukně jí krásně ladí.
Her blouse and...
10/20
+
lněné plátno, lněná tkanina, len
lněný, plátěný
prádlo (ložní, osobní)
linen [ˈlɪnɪn]
jedn. číslo: linen, množ. číslo: linens
Sháním plátěnou bundu, která by se hodila k mým kalhotám.
I'm looking for...
Nechci prát naše špinavé prádlo na veřejnosti.
I don't want...
11/20
+
vytrhnout
rip out [rɪp aʊt]
přít. prostý: rip out, 3. os. j. č.: rips out, průb. čas: ripping out, prostý min.: ripped out, příčestí min.: ripped out
Vytržení z hlubokého spánku způsobí, že budete cítit, že máte méně energie, než když se probouzíte během lehkého spánku.
Being ripped out...
Vytrhla mi ze zápisníku list papíru.
She ripped out...
12/20
+
opatrný, ostražitý, obezřetný
wary [ˈweərɪ]
2. stupeň: warier, 3. stupeň: wariest
Jsem trochu opatrný vůči lidem, kteří se ke mně při prvním setkání chovají, jako bych byl jejich nejlepší přítel.
I am a...
Někteří lidé jsou dost obezřetní, co se týče této nové vakcíny proti koronaviru.
Some people are...
13/20
+
živý plot
pojistka, ochrana (proti něčemu)
zajistit se, pojistit se, chránit se
vytáčet se, kličkovat, vyhýbat se
hedge [hedʒ]
jedn. číslo: hedge, množ. číslo: hedges, přít. prostý: hedge, 3. os. j. č.: hedges, průb. čas: hedging, prostý min.: hedged, příčestí min.: hedged
Míček přeletěl přes živý plot a trefil jí do hlavy.
The ball flew...
Myslím si, že zlato je dobrou pojistkou proti inflaci.
I think gold...
14/20
+
dosud, doposud, dodnes
to date [tuː deɪt]
Roger Federer dosud vydělal více než 130 milionů dolarů.
Roger Federer has...
Dodnes nikdo nedokázal vyřešit tento složitý matematický problém.
To date, no...
Tým vyhrál všechny své dosavadní zápasy na turnaji.
The team has...
15/20
+
bída, utrpení, trápení, mizérie
mrzout, bručoun (BrE, hovor.)
dělat peklo
misery [ˈmɪzərɪ]
jedn. číslo: misery, množ. číslo: miseries
Najednou jsem měla pocit, že život není takové utrpení a že smrt není vysvobozením.
I suddenly felt...
Můj šéf mně dělá ze života peklo.
My boss is...
16/20
+
služebná, služka, posluhovačka
pokojská
maid [meɪd]
jedn. číslo: maid, množ. číslo: maids
Co si pomyslí sousedé, pokud se má služebná bude tahat s chlapy?
What will the...
Čekal jsem, až pokojská zavře dveře.
I was waiting...
17/20
+
dýně
pumpkin [ˈpʌmpkɪn]
jedn. číslo: pumpkin, množ. číslo: pumpkins
Dýně jsou oblíbeným symbolem Halloweenu.
Pumpkins are a...
Uděláme dýni se strašidelnou tváří a zevnitř ji osvětlíme svíčkou.
We are going...
18/20
+
být povýšen, povýšit (do funkce)
zvýšit, (po)zvednout
elevate [ˈelɪˌveɪt]
přít. prostý: elevate, 3. os. j. č.: elevates, průb. čas: elevating, prostý min.: elevated, příčestí min.: elevated
Usínání během řízení zvyšuje nebezpečí na zcela jinou úroveň.
Sleep-driving elevates the...
Kvalitní ukázkové věty zvýší vaši angličtinu na jinou úroveň.
Quality sample sentences...
Vidíš ten mírně vyvýšený výklenek?
Do you see...
Ve většině případů není mírně zvýšená teplota nutně důvodem k obavám.
In most cases,...
Doktor řekl, že si mám nechat nohu zvednutou.
The doctor said...
19/20
+
provozní, operační
funkční, provozuschopný, akceschopný
operational [ˌɒpəˈreɪʃənəl]
Tým odborníků vypracoval provozní postupy.
The panel of...
Obchodní plán uvádí, jak díky provozní činnosti dosáhnou zisku.
The business plan specifies how operational activities will make profit.
Naše staré záchranné a zásahové vybavení není funkční.
Our old life...
20/20
+
mumlání
(za)mumlat
(za)šeptání, šepot
šum, šumění, zurčení, šelest
murmur [ˈmɜːmə]
jedn. číslo: murmur, množ. číslo: murmurs, přít. prostý: murmur, 3. os. j. č.: murmurs, průb. čas: murmuring, prostý min.: murmured, příčestí min.: murmured
Richard něco zamumlal ze spánku.
Richard muttered something...
"Miluji tě," zašeptala.
"I love you,"...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X