460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
92
93
94
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
naivní, bláhový
naive [nɑːˈiːv]
Nejsem tak naivní, abych věřil ve spravedlnost tohoto soudu.
I am not so naive as to believe in the justice of this court.
Jak můžeš být tak bláhová?
How can you be so naive?
Naprostá důvěra ke zprávám v novinách je trochu naivní.
Implicit confidence in...
2/20
+
vířit, točit se, kroužit, kolovat
vír, víření, kroužení
swirl [swɜːl]
jedn. číslo: swirl, množ. číslo: swirls, přít. prostý: swirl, 3. os. j. č.: swirls, průb. čas: swirling, prostý min.: swirled, příčestí min.: swirled
Na chodníku vířilo listí ve velkých kruzích.
Leaves swirled in large circles on the sidewalk.
Již nyní kolují spekulace, že se chystá prodat společnost zahraničnímu investorovi.
Already, speculation is swirling that he is going to sell the company to a foreign investor.
3/20
+
oliva
olivový
olivovník
olive [ˈɒlɪv]
jedn. číslo: olive, množ. číslo: olives
Uprostřed naší zahrady jsme zasadili olivovník.
We planted an olive tree in the center of our garden.
Mám rád olivový olej.
I like olive...
Oblast je známá svým olivovým olejem, který je ovocný, výrazný a má svěží zlatozelený odstín.
The region is...
4/20
+
plíseň
forma, formička (na odlévání)
zemina, půda
(vy)tvarovat, formovat, hníst
mold [məʊld]
jedn. číslo: mold, množ. číslo: mold (or molds), přít. prostý: mold, 3. os. j. č.: molds, průb. čas: molding, prostý min.: molded, příčestí min.: molded
Páchlo to vlhkou plísní a potkaními výkaly.
It smelled of...
Po odlévání a ochlazení se odlitky vytlačí nebo vytlučou z formy.
After casting and...
Musíte písek napěchovat do formy.
We have to...
5/20
+
speciální jednotky
armádní sbor (zvláštního určení)
sbor (diplomatů ap.)
corps [kɔː]
jedn. číslo: corps, množ. číslo: corps
Když bylo Ronaldovi 21 let, dal se k námořní pěchotě.
When Ronald turned...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
6/20
+
obývat, sídlit, bydlet
inhabit [ɪnˈhæbɪt]
přít. prostý: inhabit, 3. os. j. č.: inhabits, průb. čas: inhabiting, prostý min.: inhabited, příčestí min.: inhabited
Její duch stále sídlí v tento starobylém hradě.
Her spirit still...
Jsme jen jedna z mnoha obývaných planet.
We are only...
7/20
+
nečekaně, znenadání
z ničeho nic
out of the blue [aʊt ɒv ðə bluː]
Tato myšlenka mě napadla naprosto nečekaně.
This thought came...
Neslyšel jsem o něm už roky, ale pak mi z ničeho nic zavolal.
I hadn't heard...
Na dálnici se jí z ničeho nic porouchalo auto, což jí způsobilo spoustu nepříjemností.
The car broke...
8/20
+
sója
sójový
soy [sɔɪ]
jedn. číslo: soy, množ. číslo: soys
Původ sójové omáčky lze najít až ve starověké Číně.
The origin of...
Přidejte koření a sójovou omáčku a potom postupně vmíchejte olivový olej.
Add the seasonings...
9/20
+
přezdívka
přezdívat, dát přezdívku
nickname [ˈnɪkˌneɪm]
jedn. číslo: nickname, množ. číslo: nicknames, přít. prostý: nickname, 3. os. j. č.: nicknames, průb. čas: nicknaming, prostý min.: nicknamed, příčestí min.: nicknamed
Máš nějakou přezdívku?
Do you have...
Nesnáším moji novou urážlivou přezdívku.
I hate my...
Spolužáci jí ironicky přezdívali "Kráska".
Her classmates ironically...
10/20
+
práce, povinnost
domácí práce
chore [tʃɔː]
jedn. číslo: chore, množ. číslo: chores
Po večeři, když jsou denní práce hotové, se ráda věnuji čtení knížek.
After dinner, when...
Sex byl pro ní po celý její život jako domácí práce - tam, zpět, hotovo.
Sex, throughout her...
Čištění záchodu je domácí práce, o kterou nikdo moc nestojí.
Cleaning the toilet...
Nebude se jí líbit, že musí každý den dělat domácí práce.
She won't relish...
11/20
+
napsat na čisto, opsat
sepsat, vypsat, napsat, nakreslit
write out [raɪt aʊt]
přít. prostý: write out, 3. os. j. č.: writes out, průb. čas: writing out, prostý min.: wrote out, příčestí min.: written out
Máma vytáhla svůj psací stroj a já jej použila k napsání mé eseje načisto.
My mom got...
Nakreslete blokové schéma programu.
Write out a...
12/20
+
hořčice
hořčičný, hořčicový
mustard [ˈmʌstəd]
jedn. číslo: mustard, množ. číslo: mustards
Dejte mi párek v rohlíku s kečupem a hořčicí, prosím.
Give me a...
Hořčice se může prodávat i ve formě prášku.
The mustard can...
13/20
+
loterie
lottery [ˈlɒtərɪ]
jedn. číslo: lottery, množ. číslo: lotteries
Musela bych vyhrát loterii, abych si to mohla dovolit.
I would have...
Jeff včera snil o výhře v loterii.
Jeff dreamed of...
Statisticky je šance na výhru v loterii velmi nízká.
Statistically, the chances...
14/20
+
dohoda, smlouva (mezi státy, lidmi ap.)
souhlas, soulad, shoda
povolit, souhlasit
accord [əˈkɔːd]
jedn. číslo: accord, množ. číslo: accords, přít. prostý: accord, 3. os. j. č.: accords, průb. čas: according, prostý min.: accorded, příčestí min.: accorded
Podepsali jsme obchodní dohodu s Američany.
We signed a...
Všechna fakta jsou v naprostém souladu s její teorií.
All the facts...
15/20
+
šeptem
in a whisper [ɪn ə ˈwɪspə]
Zeptala se mě téměř šeptem.
She asked me...
Pacient mluvil šeptem a měl nepřítomný pohled.
The patient spoke...
16/20
+
nucený, vynucený, přinucený
násilný, nepřirozený (smích ap.)
forced [fɔːst]
Vynucený tah může být jediný dovolený tah na hrací ploše.
A forced move...
Náš tým je nucen hrát bez fanoušků.
Our team is...
17/20
+
zralý, dozrálý, vyzrálý (ovoce ap.)
ripe [raɪp]
2. stupeň: riper, 3. stupeň: ripest
Jsou již jablka dostatečně zralá?
Are the apples...
Nadešel čas pro hodnocení dosavadního pokroku.
The time is...
Zelený banán není dostatečně zralý k jídlu.
A green banana...
Je tento meloun dostatečně zralý?
Is this melon...
Manželka koupila na trhu fíky, ale nebyly ještě zralé.
My wife bought...
Tyto borůvky ještě nejsou zralé.
These blueberries are not yet ripe.
18/20
+
ofina, vlasy nad čelem (BrE)
vnější okraj, periferie
okrajový (skupina ap.), druhotný, periferní
třásně, střapce, třepení
fringe [frɪndʒ]
jedn. číslo: fringe, množ. číslo: fringes
Nechávám si narůst ofinu.
I'm growing my...
Životní prostředí již není okrajovým problémem.
The environment is...
19/20
+
pyramida
jehlan
pyramidový
pyramid [ˈpɪrəmɪd]
jedn. číslo: pyramid, množ. číslo: pyramids
Pyramidová hra je navržena tak, aby byla prospěšná pouze pro ty, kteří jsou na jejím vrcholu.
The pyramid scheme...
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
20/20
+
miniaturní, zmenšený
miniatura, zmenšenina
miniature [ˈmɪnɪtʃə]
jedn. číslo: miniature, množ. číslo: miniatures
Déšť se mi zařezával do krku jako miniaturní gilotina.
The rain sliced...
Mám podrobnou miniaturu vlaku Orient Expressu.
I have a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X