460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
93
94
95
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
korál (živočich)
korálový (útes)
coral [ˈkɒrəl]
jedn. číslo: coral, množ. číslo: corals (or coral)
Bez korálů se útesy během let rozpadnou a zmizí.
Without corals, reefs will degrade and vanish within years.
Vstoupili jsme do magické podvodní krajiny s velkými korály.
We stepped into a magical underwater landscape with a big coral.
2/20
+
hladce
plynule, nepřerušovaně
bez problémů
smoothly [ˈsmuːðlɪ]
Cílem by mělo být, aby angličtina plynule vycházela z vašich úst.
The goal should be to have English smoothly come out of your mouth.
Zdálo se, že začátek probíhal bez problémů, ale přibližně 90 sekund po startu nastal problém.
The launch appeared to be going smoothly, but some 90 seconds into the flight there was a problem.
Můj život běžel až doposud hladce.
My life has...
Doprava se plynule pohybovala.
The traffic was...
Mojí prací jako správce je, aby tato nemocnice fungovala bez problémů.
My job as...
Bavili jsme se úžasně, všechno šlo hladce.
We had a...
3/20
+
rampa, nakloněná plošina
nájezd, sjezd (silniční) (AmE)
pojízdné schůdky (k letadlu aj.)
svažovat se (zeď ap.)
běsnit, zuřit, vyvádět
podvést, okrást, oškubat
ramp [ræmp]
jedn. číslo: ramp, množ. číslo: ramps, přít. prostý: ramp, 3. os. j. č.: ramps, průb. čas: ramping, prostý min.: ramped, příčestí min.: ramped
Rampy pro invalidní vozíky jsou jedním z nejuniverzálnějších způsobů, jak zajistit snadný přístup na veřejná místa.
Wheelchair ramps are one of the most universal ways to provide easy access to public places.
Musíme upravit sklon rampy.
We need to adjust the slope of the ramp.
Ze starého dříví jsme vyrobili rampu, abychom mohli naložit prasata na náklaďák.
We used the...
Nová budova byla navržena tak, aby byla bezbariérová a je vybavena rampami a výtahy.
The new building was designed with accessibility in mind, featuring ramps and elevators.
4/20
+
snížený, zmenšený
(z)redukovaný, zkrácený
reduced [rɪˈdjuːst]
Nyní musíme pracovat se značně sníženým rozpočtem.
Now we have...
Můžete pracovat na zkrácenou pracovní dobu?
Can you be...
Snížil jsem rychlost na 5 km za hodinu.
I reduced my...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Měsíc zašel za mrak a viditelnost se ještě zmenšila.
The moon went...
Čas strávený v přírodě souvisí se snížením fyzických projevů napětí.
Time spent in...
Ztráta respektu k vědě souvisí se sníženým financováním.
The loss of...
5/20
+
toulat se, potulovat se
potulka, toulání se
roam [rəʊm]
jedn. číslo: roam, množ. číslo: roams, přít. prostý: roam, 3. os. j. č.: roams, průb. čas: roaming, prostý min.: roamed, příčestí min.: roamed
Po ulicích a chodnících se ve smečkách potulovali divocí psi.
Wild dogs roamed...
Společně se budeme toulat po kopcích na severní straně.
Together, we are going to roam the hills on the north side.
6/20
+
nespravedlnost, křivda, bezpráví
injustice [ɪnˈdʒʌstɪs]
jedn. číslo: injustice, množ. číslo: injustices
Musíme zasáhnout proti nespravedlnosti.
We must strike...
Zuřil jsem, protože jejich rozhodnutí bylo nespravedlivé.
I raged about...
Bezpráví a nerovnost byly všude, kam jsem se podíval.
I saw injustice...
7/20
+
šátek, šál, šála
úkos, zkosení
scarf [skɑːf]
jedn. číslo: scarf, množ. číslo: scarfs (or scarves)
Kolem krku si omotala šátek.
She wrapped a...
Koupil jsem jí krásný šátek s hebkými bambulkami.
I bought her...
8/20
+
pokladna, prodej lístků
rezervační kancelář
booking office [ˈbʊkɪŋ ˈɒfɪs]
jedn. číslo: booking office, množ. číslo: booking offices
Rád bych věděl, jestli je v nové hale po celou noc k dispozici pokladna.
I'd like to...
Zavolejte do rezervační kanceláře aerolinií několik dní před datem vašeho odletu.
Call the airline...
9/20
+
savec
mammal [ˈmæməl]
jedn. číslo: mammal, množ. číslo: mammals
Delfíni jsou savci, protože jejich mláďata pijí mléko a dýchají vzduch.
Dolphins are mammals...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
10/20
+
dát přezdívku, říkat, přezdívat
(na)dabovat, dabing
pasovat (na rytíře)
dub [dʌb]
jedn. číslo: dub, množ. číslo: dubs, přít. prostý: dub, 3. os. j. č.: dubs, průb. čas: dubbing, prostý min.: dubbed, příčestí min.: dubbed
Policí byl přezdíván jako "Šakal".
He was dubbed...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
11/20
+
zříci se, vzdát se (alkoholu ap.)
swear off [sweə ɒf]
přít. prostý: swear off, 3. os. j. č.: swears off, průb. čas: swearing off, prostý min.: swore off, příčestí min.: sworn off
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
Po letech závislosti se zcela vzdal alkoholu.
After years of...
12/20
+
důvody, odůvodnění, zdůvodnění
rationale [ˌræʃəˈnɑːl]
jedn. číslo: rationale, množ. číslo: rationales
Nerozumím důvodům těchto omezení.
I don't understand...
Byl by někdo tak laskavý a vysvětlil mně důvod, proč je to takto nakódované?
Can someone please...
13/20
+
hledisko, pohled, stanovisko, úhel pohledu
vyhlídka (místo)
viewpoint [ˈvjuːˌpɔɪnt]
jedn. číslo: viewpoint, množ. číslo: viewpoints
Může to nabídnout jiný pohled na naši budoucnost.
It can offer...
Mým cílem je poskytnout alternativní pohled na běžnou svatbu.
My goal is...
Hodnota knihy spočívá v tom, že zahrnuje více úhlů pohledu.
The book's value...
14/20
+
vesničan(ka), venkovan(ka)
villager [ˈvɪlɪdʒə]
jedn. číslo: villager, množ. číslo: villagers
Na stará kolena jsem se stal vesničanem.
I became a...
Vesničané pěstovali kukuřici.
The villagers grew maize.
Vesničané mají právo pást svůj dobytek na společné půdě.
Villagers have the...
Vesničané se obávali hněvu prastarého boha a věřili, že na ně přivolá zkázu.
The villagers feared...
15/20
+
kroupy, krupobití
oslavovat, vychvalovat, provolávat slávu
pocházet (odkud)
zamávat (na taxi)
hail [heɪl]
jedn. číslo: hail, množ. číslo: hails, přít. prostý: hail, 3. os. j. č.: hails, průb. čas: hailing, prostý min.: hailed, příčestí min.: hailed
Bouřky mají přinést přívalové deště a kroupy.
The thunderstorms are...
Pokusil se zamávat na taxi, aby utekl z nemocnice, kde byl převezen k lékařskému ošetření.
He tried to...
Připravujeme se na silné deště, poryvy větru a krupobití.
We are bracing...
Mladý kytarista prokázal výjimečný talent a byl označen za zázračné dítě.
The young guitarist...
16/20
+
poštovní holub
carrier pigeon [ˈkærɪə ˈpɪdʒɪn]
jedn. číslo: carrier pigeon, množ. číslo: carrier pigeons (or carrier pigeon)
Zpráva byla doručena poštovním holubem.
The message was...
Proč jim nepošleš zprávu po poštovním holubu?
Why don't you...
17/20
+
notorický
nechvalně známý, neblaze proslulý
notorious [nəʊˈtɔːrɪəs]
Bermudský trojúhelník je nechvalně proslulý počtem lidí, kteří tam zmizeli.
The Bermuda Triangle...
Země je nechvalně známá svými otřesnými podmínkami ve vězení.
The country is...
Bulvární noviny byly nechvalně známé zveřejňováním přehnaných titulků, které měly přilákat čtenáře.
The tabloid newspaper...
18/20
+
nehorázný, hrozný, šokující
pobuřující, nepřijatelný
outrageous [aʊtˈreɪdʒəs]
Jsem jediný, kdo si myslí, že jsou vaše ceny nehorázné?
Am I the...
To, že dostal dvanáctiletý trest vězení, je pobuřující.
The fact that...
19/20
+
(pro)najmout (si)
(pro)nájem, leasing
lease [liːs]
jedn. číslo: lease, množ. číslo: leases, přít. prostý: lease, 3. os. j. č.: leases, průb. čas: leasing, prostý min.: leased, příčestí min.: leased
Pronajali jsme tento dům do roku 2030.
We leased this...
Hledám instituci, které mi půjčí peníze na koupi mého vozu na konci leasingu.
I am looking...
20/20
+
ohromený, užaslý, udivený
min.čas a příč.min. slovesa ohromit, uvést v úžas
amazed [əˈmeɪzd]
Jsem ohromen, že ses rozhodla s ním potkat.
I'm amazed you...
Byl jsem naprosto ohromen, když jsem slyšel, že Margaret vyhrála první cenu.
I was absolutely...
Jsem ohromen tvojí logikou.
I am amazed...
Archeologové byli ohromeni bohatstvím, které ve starověké hrobce objevili.
The archaeologists were...
Nečekaný zvrat v románu se postaral o napínavé zakončení příběhu, které čtenáře ohromilo.
The novel's unexpected...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X