Obtížnost
 
Lekce
1/20
+
dálnice, autostráda (AmE)
freeway [ˈfriːˌweɪ]
j.č.: freeway, mn.č.: freeways
Nová dálnice povede přes jezero.
The new freeway will pass over the lake.
Na rozšíření dálnice není dost peněz.
There's not enough money to widen the freeway.
2/20
+
certifikace
potvrzení, osvědčení
certification [ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən]
j.č.: certification, mn.č.: certifications
Získal jsem certifikaci pro potápění s přístrojem do maximální hloubky 18 metrů.
I obtained scuba diving certification for diving to a maximum depth of 18 meters.
Tento certifikát je nutno obnovovat každé dva roky.
This certificate must be renewed every two years.
3/20
+
dědic, následník, nástupce (trůnu, majetku)
heir [eə]
j.č.: heir, mn.č.: heirs
Přestože měl velkou rodinu, stále neměl syna a nástupce.
Despite having a large family, he still had no son and heir.
Jsem jediný dědic bohatství mého strýce.
I am the only heir to my uncle's fortune.
4/20
+
přístroj, spotřebič, zařízení
appliance [əˈplaɪəns]
j.č.: appliance, mn.č.: appliances
Jsou všechny kuchyňské spotřebiče zahrnuty v ceně domu?
Are all of...
Elektrické spotřebiče musí být řádně uzemněny.
The electric appliances must be grounded properly.
5/20
+
borová šiška
pine cone [paɪn kəʊn]
j.č.: pine cone, mn.č.: pine cones
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
6/20
+
oznámit, informovat
notify [ˈnəʊtɪˌfaɪ]
přít.: notify, 3.os.: notifies, průb.: notifying, min.pr.: notified, příč.min.: notified
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
Pokud uvidíte něco neobvyklého, neváhejte to oznámit policii.
If you see...
Můžeš si nastavit denní limit a upozornění, když ho překročíš.
You can set...
7/20
+
sebrat, vytrhnout, vyrvat
úryvek, útržek, zlomek
snatch [snætʃ]
j.č.: snatch, mn.č.: snatches, přít.: snatch, 3.os.: snatches, průb.: snatching, min.pr.: snatched, příč.min.: snatched
Malý David jí vytrhl hračku z rukou.
Little David snatched...
Slyšel jsem jen pár útržků jejího rozhovoru s Paulem.
I heard only...
8/20
+
zlomenina, fraktura
zlomit (se)
zlom, zlomení
fracture [ˈfræktʃə]
j.č.: fracture, mn.č.: fractures, přít.: fracture, 3.os.: fractures, průb.: fracturing, min.pr.: fractured, příč.min.: fractured
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
Už jednou jsem si zlomil žebro.
I have fractured...
9/20
+
obrat (podniku)
pohyb, fluktuace (zaměstnanců)
turnover [ˈtɜːnˌəʊvə]
j.č.: turnover, mn.č.: turnovers
Naše firma má roční obrat 500 000 dolarů.
Our company has...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
10/20
+
dopracovat se, vypracovat, vytvořit
dopilovat, doladit, vyřešit detaily
vytlouct
hammer out [ˈhæmə aʊt]
přít.: hammer out, 3.os.: hammers out, průb.: hammering out, min.pr.: hammered out, příč.min.: hammered out
Věnovali jsme více než dva roky tomu, abychom se s nimi dopracovali k dohodě.
We spent more...
Musíme doladit některé maličkosti, jen malé detaily.
We have to...
Po odlévání a ochlazení se odlitky vytlačí nebo vytlučou z formy.
After casting and cooling, the castings are pushed or hammered out of the mold.
11/20
+
pyšně, hrdě
proudly [ˈpraʊdli]
Hrdě oznámil, že jeho syn nebyl za celý život poražen.
He proudly announced...
Královna držela hlavu hrdě vztyčenou, když kráčela na popraviště.
The queen held...
12/20
+
válec, váleček
obinadlo, obvaz
horská (dráha)
roller [ˈrəʊlə]
j.č.: roller, mn.č.: rollers
Potřebuji dva štětce a jeden malířský váleček.
I need two...
Šli jsme se projet na horské dráze.
We went for...
Dělníci použili silniční válec k vyrovnání asfaltu.
Workers used a...
13/20
+
měřidlo, měřítko, měrka, kalibr
(z)měřit, naměřit, proměřit
posuzovat, posoudit, odhadnout
gauge [geɪdʒ]
j.č.: gauge, mn.č.: gauges, přít.: gauge, 3.os.: gauges, průb.: gauging, min.pr.: gauged, příč.min.: gauged
Výsledky jsou považovány za měřítko politické nálady před příštími volbami.
The results are...
Drony poskytují zemědělcům pohled z ptačí perspektivy a umožňují jim posoudit zdraví plodin.
Drones give farmers...
14/20
+
rozumný
prakticky
vnímatelný (smysly)
sensible [ˈsensɪbəl]
Správná věc se připravuje řádným a rozumným způsobem,
The right thing...
Je rozumné začít se stručnými větami namísto složitých vět.
It is sensible to start with brief sentences, instead of complicated ones.
15/20
+
pašerák lidí
people-smuggler [ˈpiːpəl ˈsmʌglə]
j.č.: people-smuggler, mn.č.: people-smugglers
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
Pašeráci lidí za poplatek umožní nelegální vstup do země.
The people-smugglers will...
16/20
+
přehlédnutí, nepozornost
dohled, dozor
oversight [ˈəʊvəˌsaɪt]
j.č.: oversight, mn.č.: oversights
Zvýšený dohled je nutný.
Heightened oversight is...
Federální úřady oznámily plán na posílení dohledu nad průmyslem dodávajícím doplňky stravy.
Federal authorities announced...
17/20
+
neuvěřitelný
unbelievable [ˌʌnbɪˈliːvəbəl]
Podmínky v zajateckém táboře byly neuvěřitelné.
Conditions in the...
Bylo neuvěřitelné, jakou výmluvu si vymyslel.
It was unbelievable...
18/20
+
rostoucí, vzestupný (trend)
nahoru směřující
upward [ˈʌpwəd]
Povzdechl si a vykročil vzhůru směrem ke vzdálené horské chatě.
He sighed and...
Zahákne ukazováček na obou stranách své pusy a jemně jej vytahuje nahoru.
He hooks an...
19/20
+
(z)násobit (se), vynásobit
(roz)množit (se)
multiply [ˈmʌltɪˌplaɪ]
přít.: multiply, 3.os.: multiplies, průb.: multiplying, min.pr.: multiplied, příč.min.: multiplied
Když vynásobíte dvě lichá čísla, je výsledek vždy lichý?
When you multiply...
Bakterie se rychle množí v teplých a vlhkých podmínkách.
The bacteria multiply...
20/20
+
napodobit, napodobovat
imitovat
kopírovat
imitate [ˈɪmɪˌteɪt]
přít.: imitate, 3.os.: imitates, průb.: imitating, min.pr.: imitated, příč.min.: imitated
Dokáže napodobovat hlasy známých osobností.
He can imitate...
Možná bychom měli napodobit starodávné námořníky, kteří navigovali pomocí hvězd..
Perhaps we should...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X