460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 
Obtížnost
 
Lekce
1
94
95
96
200
 
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/20
+
konfigurace, uspořádání
configuration [kənˌfɪgjʊˈreɪʃən]
jedn. číslo: configuration, množ. číslo: configurations
Konfigurace uložená pro řadič je zastaralá.
The configuration stored...
Konfigurace podchycuje běžné scénáře pro určování polohy a chování při posouvání.
The configuration capture...
2/20
+
dálnice, autostráda (AmE)
freeway [ˈfriːˌweɪ]
jedn. číslo: freeway, množ. číslo: freeways
Nová dálnice povede přes jezero.
The new freeway will pass over the lake.
Na rozšíření dálnice není dost peněz.
There's not enough money to widen the freeway.
3/20
+
certifikace
potvrzení, osvědčení
certification [ˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən]
jedn. číslo: certification, množ. číslo: certifications
Získal jsem certifikaci pro potápění s přístrojem do maximální hloubky 18 metrů.
I obtained scuba diving certification for diving to a maximum depth of 18 meters.
Tento certifikát je nutno obnovovat každé dva roky.
This certificate must be renewed every two years.
4/20
+
dědic, následník, nástupce (trůnu, majetku)
heir [eə]
jedn. číslo: heir, množ. číslo: heirs
Přestože měl velkou rodinu, stále neměl syna a nástupce.
Despite having a...
Jsem jediný dědic bohatství mého strýce.
I am the...
5/20
+
přístroj, spotřebič, zařízení
appliance [əˈplaɪəns]
jedn. číslo: appliance, množ. číslo: appliances
Jsou všechny kuchyňské spotřebiče zahrnuty v ceně domu?
Are all of...
Elektrické spotřebiče musí být řádně uzemněny.
The electric appliances must be grounded properly.
Všechny tyto moderní spotřebiče bez pochyby usnadňují život dnešním hospodyňkám.
All of these...
Prodávají široký sortiment domácích spotřebičů - pračky, myčky nádobí a tak dále.
They sell a...
Nezaplňujte kuchyňskou linku zbytečnými spotřebiči.
Please don't clutter...
Můžete vysvětlit postup výměny pojistky v domácích spotřebičích?
Can you explain...
6/20
+
borová šiška
pine cone [paɪn kəʊn]
jedn. číslo: pine cone, množ. číslo: pine cones
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
7/20
+
oznámit, informovat
notify [ˈnəʊtɪˌfaɪ]
přít. prostý: notify, 3. os. j. č.: notifies, průb. čas: notifying, prostý min.: notified, příčestí min.: notified
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
Pokud uvidíte něco neobvyklého, neváhejte to oznámit policii.
If you see...
Můžeš si nastavit denní limit a upozornění, když ho překročíš.
You can set...
8/20
+
sebrat, vytrhnout, vyrvat
úryvek, útržek, zlomek
snatch [snætʃ]
jedn. číslo: snatch, množ. číslo: snatches, přít. prostý: snatch, 3. os. j. č.: snatches, průb. čas: snatching, prostý min.: snatched, příčestí min.: snatched
Malý David jí vytrhl hračku z rukou.
Little David snatched...
Slyšel jsem jen pár útržků jejího rozhovoru s Paulem.
I heard only...
9/20
+
zlomenina, fraktura
zlomit (se)
zlom, zlomení
fracture [ˈfræktʃə]
jedn. číslo: fracture, množ. číslo: fractures, přít. prostý: fracture, 3. os. j. č.: fractures, průb. čas: fracturing, prostý min.: fractured, příčestí min.: fractured
Dan utrpěl vícečetná zranění, včetně zlomeniny hrudní kosti a žeber.
Dan suffered multiple...
Odmítl lékařské ošetření a poté zemřel na mozkové otoky způsobené frakturou lebky.
He declined medical...
Už jednou jsem si zlomil žebro.
I have fractured...
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
Lucas musí podstoupit operaci únavové zlomeniny chodidla.
Lucas needs to have an operation for a stress fracture in his foot.
10/20
+
obrat (podniku)
pohyb, fluktuace (zaměstnanců)
turnover [ˈtɜːnˌəʊvə]
jedn. číslo: turnover, množ. číslo: turnovers
Naše firma má roční obrat 500 000 dolarů.
Our company has...
Naštěstí jsou dobré způsoby, jak urychlit obrat zásob.
Fortunately there are...
11/20
+
dopracovat se, vypracovat, vytvořit
dopilovat, doladit, vyřešit detaily
vytlouct
hammer out [ˈhæmə aʊt]
přít. prostý: hammer out, 3. os. j. č.: hammers out, průb. čas: hammering out, prostý min.: hammered out, příčestí min.: hammered out
Věnovali jsme více než dva roky tomu, abychom se s nimi dopracovali k dohodě.
We spent more...
Musíme doladit některé maličkosti, jen malé detaily.
We have to...
Po odlévání a ochlazení se odlitky vytlačí nebo vytlučou z formy.
After casting and...
12/20
+
pyšně, hrdě
proudly [ˈpraʊdli]
Hrdě oznámil, že jeho syn nebyl za celý život poražen.
He proudly announced...
Královna držela hlavu hrdě vztyčenou, když kráčela na popraviště.
The queen held...
Tommy má chlupatý hrudník, který hrdě vystavuje na pláži.
Tommy has a...
Mia hrdě vystavila dokončené puzzle na konferenčním stolku.
Mia proudly displayed...
13/20
+
válec, váleček
obinadlo, obvaz
roller [ˈrəʊlə]
jedn. číslo: roller, množ. číslo: rollers
Potřebuji dva štětce a jeden malířský váleček.
I need two...
Šli jsme se projet na horské dráze.
We went for...
Dělníci použili silniční válec k vyrovnání asfaltu.
Workers used a...
14/20
+
měřidlo, měřítko, měrka, kalibr
(z)měřit, naměřit, proměřit
posuzovat, posoudit, odhadnout
gauge [geɪdʒ]
jedn. číslo: gauge, množ. číslo: gauges, přít. prostý: gauge, 3. os. j. č.: gauges, průb. čas: gauging, prostý min.: gauged, příčestí min.: gauged
Výsledky jsou považovány za měřítko politické nálady před příštími volbami.
The results are...
Drony poskytují zemědělcům pohled z ptačí perspektivy a umožňují jim posoudit zdraví plodin.
Drones give farmers a bird's-eye view and allow them to gauge the health of crops.
15/20
+
rozumný (čin, postup ap.)
praktický (oděv, obuv)
vnímatelný (smysly)
sensible [ˈsensɪbəl]
Správná věc se připravuje řádným a rozumným způsobem,
The right thing...
Je rozumné začít se stručnými větami namísto složitých vět.
It is sensible...
16/20
+
pašerák lidí
people-smuggler [ˈpiːpəl ˈsmʌglə]
jedn. číslo: people-smuggler, množ. číslo: people-smugglers
Pašeráci lidí dostali u soudu pouze podmíněný trest.
People smugglers only...
Pašeráci lidí za poplatek umožní nelegální vstup do země.
The people-smugglers will...
17/20
+
přehlédnutí, nepozornost
dohled, dozor (nad čím)
oversight [ˈəʊvəˌsaɪt]
jedn. číslo: oversight, množ. číslo: oversights
Zvýšený dohled je nutný.
Heightened oversight is...
Federální úřady oznámily plán na posílení dohledu nad průmyslem dodávajícím doplňky stravy.
Federal authorities announced...
18/20
+
neuvěřitelný
unbelievable [ˌʌnbɪˈliːvəbəl]
Podmínky v zajateckém táboře byly neuvěřitelné.
Conditions in the...
Bylo neuvěřitelné, jakou výmluvu si vymyslel.
It was unbelievable...
19/20
+
rostoucí, vzestupný (trend)
nahoru směřující
upward [ˈʌpwəd]
Povzdechl si a vykročil vzhůru směrem ke vzdálené horské boudě.
He sighed and...
Zahákne ukazováček na obou stranách své pusy a jemně jej vytahuje nahoru.
He hooks an...
20/20
+
(z)násobit (se), vynásobit
(roz)množit (se)
multiply [ˈmʌltɪˌplaɪ]
přít. prostý: multiply, 3. os. j. č.: multiplies, průb. čas: multiplying, prostý min.: multiplied, příčestí min.: multiplied
Když vynásobíte dvě lichá čísla, je výsledek vždy lichý?
When you multiply...
Bakterie se rychle množí v teplých a vlhkých podmínkách.
The bacteria multiply...
Tito paraziti se v jeho krvi velmi rychle rozmnožili.
These parasites were multiplying very quickly in his blood.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X